József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

72 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00El(ő)tűnő határokKözelítések filozófia és művészetek viszonyához. Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye: az utolsó két fejezet elemzése a művészet és a filozófia komplementer viszonyának vizsgálata során.megtekintés
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetérőlmegtekintés
2020-02-00Személyesség és vidékiségBorbély, Grecsó, Háy és Oravecz rövidprózáirólmegtekintés
2019-03-01Trauma, test, nyelvBorbély Szilárd A Testhez című kötetének traumaértelmezésemegtekintés
2019-03-01Kafka fiaBorbély Szilárd a világirodalombanmegtekintés
2018-11-01A költészet halálaiA nyelv önábrázolásának két példája Borbély Szilárdnálmegtekintés
2018-11-01A performatív archívumBorbély Szilárd Ami helyet című kötetérőlmegtekintés
2018-11-01TovalibbenésekBeszélgetés Borbély Szilárd Ami helyet című kötetéről Borsik Miklós, Herczeg Ákos, Kerber Balázs és Sipos Balázs részvételévelmegtekintés
2018-11-01Az átírás gesztusaiKafka-parafrázisok Borbély Szilárd műveibenmegtekintés
2018-03-01"Amit nem lehet se elviselni, se kimondani"A tanúsítás problematikája Borbély Szilárd legendáibanmegtekintés
2018-01-01Mit csinál a ló?Borbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?megtekintés
2017-11-01ElmozdulásokAz európai kulturális hagyomány "átértelmeződései" Borbély Szilárdnálmegtekintés
2016-12-01"Eltűnni csak"A halál mint kánon- és kultuszinformáció Borbély Szilárd életművében. Borbély haláláról (és életéről), és ennek kapcsán írásainak önéletrajzi elemeiről.megtekintés
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetérőlmegtekintés
2016-07-01"Az Örökké Való Holnap, amely nem jön el, csak Tegnap"Transztextualitás, paradoxonok és az üres középpontú dráma - Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskájamegtekintés
2016-01-01Tanúk után, tanúk helyettA holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában. Tóth Krisztina: Akvárium ; Borbély Szilárd: Nincstelenek, A testhez ; Dragomán György: Máglya ; Halasi Zoltán: Út az üres éghezmegtekintés
2015-06-01Borbély Szilárd emberi és írói szenvedéstörténeteEsszé Borbély Szilárdrólmegtekintés
2015-02-02Álmok egy falurólEsszé Borbély Szilárd Nincstelenek című regényérőlmegtekintés
2014-12-01Mint(h)afalvakEsszé Oravecz Imre: Halászóember; Egy hegy megy és Borbély Szilárd: Nincstelenek című műveikrőlmegtekintés
2014-10-01"A várakozás az anyag tengelye"A test elérhetetlensége Borbély Szilárd A Testhez című kötetében (tanulmány)megtekintés
2014-10-01Örökké ValóságIdőkoncepciók a Tintinnabulum Tripudiantium és Borbély Szilárd Halotti Pompa című kötetében (tanulmány)megtekintés
2014-08-01Eredendő kiazmusokA test mint a köztes világ fenoménje Borbély Szilárd költészetében.megtekintés
2014-08-00"Nálunk semmi sincs"Borbély Szilárd: Nincstelenek.megtekintés
2014-05-01Dúskál a nincsbenBorbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?megtekintés
2014-05-01Levehetetlen tekintetPárhuzamok Borbély Szilárd: Nincstelenek és Háy János: A mélygarázs c. regénye között.megtekintés
2014-04-01Borbély Szilárd (1963-2014)nekrológ 1963-2014megtekintés
2014-04-01NincsBorbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás? című regényének kritikájamegtekintés
2014-04-01A falu hallgatEsszé Borbély Szilárd Nincstelenek című regényérőlmegtekintés
2014-04-01Kitalált emlékeimBorbély Szilárd Nincstelenek. Már elment a Mesijás? című regényemegtekintés
2014-03-03A számok érzékenységeBorbély Szilárd Nincstelenek. Már elment a Mesijás? című regényemegtekintés
2014-03-01Hosszú nap el.Borbély Szilárd emlékére. (1964-2014) nekrológmegtekintés
2014-03-01"Mi így mondjuk"Tizennégykezes Borbély Szilárd Nincstelenek c regényérőlmegtekintés
2014-02-01Csak egy: önmagaBorbély Szilárd: Nincstelenekmegtekintés
2014-02-01A poloska ízeBorbély Szilárd: Nincstelenek c. regényéről (recenzió, kritika)megtekintés
2014-01-06A női test transzcendenciájaBorbély Szilárd A Testhez. Ódák & Legendák című kötetébenmegtekintés
2014-01-01Prímszámok könyveBorbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?megtekintés
2013-12-01"Benn emberek és künn komondorok."Borbély Szilárd: Nincstelenek c. könyvérőlmegtekintés
2013-11-01Borbély Szilárd: NincstelenekBorbély Szilárd: Nincstelenek c. regényérőlmegtekintés
2013-11-01Borbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?Esszé Borbély Szilárd regényérőlmegtekintés
2012-09-01A sorstalanság teátrumaBorbély Szilárd drámáirólmegtekintés
2012-08-01Szemünk előtt vonulnak elBorbély Szilárd: Szemünk előtt vonulnak elmegtekintés
2011-07-01"A test a testnek otthona"Borbély Szilárd verseinek testképzeteirőlmegtekintés
2011-06-01Test, beszédBorbély Szilárd A testhez c. kötetérőlmegtekintés
2011-04-01"Mert ím, az Út a Testmélybe vezet"Borbély Szilárd : A Testhez c. könyvemegtekintés
2011-03-01Testben élniBorbély Szilárd: A Testhez. Ódák és Legendákmegtekintés
2011-02-01Hangot ad a húsnakBorbély Sziárd: A testhez. Ódák és legendák.megtekintés
2011-02-01A test mint tanúBorbély Szilárd: A Testhez. Ódák és legendák.megtekintés
2011-01-01A halott test grammatikájaA megváltás lehetetlensége Borbély Szilárd A Testhez. Ódák és legendák c. verseskötetbenmegtekintés
2010-10-01Antianyag gyilkosoknakBorbély Szilárd: A testhez. Ódák és legendák.megtekintés
2010-09-01A testértTakács Zsuzsa: A test imádása - India és Borbély Szilárd: A testhez c. kötetérőlmegtekintés
2009-07-01A gyász képtelen képeiBorbély Szilárd: Halotti Pompamegtekintés
2008-07-01ElmozdulásokBeszélgetés Borbély Szilárddalmegtekintés
2006-09-01Vissza-térBorbély Szilárd: Mint. Minden. Alkalommegtekintés
2006-09-01Adjon Isten, Jézusunk!Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskájamegtekintés
2000-12-01Szétszálazás és összerakás "Lírai demokrácia" a 90-es évek....magyar költészetében. Kemény István, Szijj Ferenc : Kéregtorony, Háy János, Térey János, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Karafiáth Orsolya (Lotte Lenya titkos élete), Varró Dániel (Bögre azúr, 1999)megtekintés
2000-03-01Macipánszárny és arabeszk. Borbély Szilárd költészetéről.megtekintés
1999-12-01"Az értelem a jel mögötti szél" Borbély Szilárd : Ami helyetmegtekintés
1996-06-01Egy nyelvtani személy körülírásaBorbély Szilárd: Mint. minden. Alkalom.megtekintés
1995-08-01"elküldöm neked a tenyerem"Borbély Szilárd: Mint. Minden. Alkalom.megtekintés
1994-07-01A dráma mértéke, avagy a mérték drámájaBorbély Szilárd Hosszú nap el c. verséről megtekintés
Néhány újabb hosszú versrőlKun Árpád Ilion, Borbély Szilárd Hosszú nap el, Babics Imre A széthajtogatott fekete doboz c. verseiről.megtekintés
A befogadottak. A kilencvenes évtized drámaírói.az \"irodalmi\" írók köre : Darvasi László, Borbély Szilárd, Garaczi László, Hamvai Kornél, Parti Nagy Lajos \"színházközeli\" szerzők : Németh Ákos, Lőrinczy Attila, Tasnádi István, Egressy Zoltán és az egyik csoporthoz sem tartozó Filó Veramegtekintés
Borbély SzilárdAdattár: biográfia, bibliográfia kritikák, online szövegekmegtekintés
A fénykép mint emlékkép a szövegbenesszé,elemzésmegtekintés
A kötetkompozíció kockázataiWeöres Sándor posztmodern költészetemegtekintés
Modern és posztmodern mítoszrecepciók(Mahruh veszése, Hazatérés Hellászból, A Nibelung-lakópark, Halotti Pompa)megtekintés
Emlékezés és mítoszBorbély Szilárd: Halotti Pompamegtekintés
A nem jótékony homályrólBorbély Szilárd: Berlin - Hamletmegtekintés
Vissza-térBorbély Szilárd: Mint. minden. alkalom.megtekintés
NincstelenségBorbély Szilárd: Nincstelenek. Már elment a Mesijás?megtekintés
"Másiklevés"Barnás Ferenc: A kilencedik és Borbély Szilárd: Nincstelenekmegtekintés
Társadalmi kérdések és műfaji újrahasznosítás Borbély Szilárd költészetébenBorbély Szilárd költészetéről (Halotti Pompa, A Testhez)megtekintés