József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

107 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-10-01Balassi KrakkóbanKísérlet a Célia-rejtély megoldásáramegtekintés
2016-05-01"Vérem hullásával, ha hozzám hajlanál"Venus két arca Balassi költeményeibenmegtekintés
2015-06-01Balassi BálintBalassi Bálint életéről és költészetéről.megtekintés
2015-04-01Balassi, Rimay és Szenci Kertész ÁbrahámAz Istenes énekek kiadástörténetének új modelljemegtekintés
2014-03-01Balassi Bálint elvegyült énekeiA Balassa-kódex nyomán felvázolt költői életmű. 100 vagy 66? Tartható-e a Gerézdi-Klaniczay sejtés, miszerint Balassi számszmbolikusan szerkesztett, dantei mintát követő 3X33+1 cikluskompozíciót használt?megtekintés
2013-12-01Balassi LengyelországbanÉrdekességek, párhuzamok Balassi Bálint lengyelországi bujdosásairól. Pl.: Andrzej Wajda, Pázmány Péter.megtekintés
2012-05-01Jan Kochanowski és Balassi BálintBalassi Bálint lengyelországi tartózkodásainak körülményei.megtekintés
2011-02-01Rimay János. Örülhetne szivemPetrarca (162. 165. 160. szonett) és Balassi Bálint hatása a Balassi-kódex 3.számú Rimay-versére (Örülhetne szivem).megtekintés
2010-05-01Balassi Bálint: Borivóknak valóesszé a versrőlmegtekintés
2010-01-01Képbe írt testekBalassi Bálint erotikus költészetérőlmegtekintés
2009-03-01"Mint az sas az többi apró madarak előtt"Balassi Bálint: Ó én édes hazám, te jó Magyarország... kezdetű búcsúversének feldolgozási segédlete: kérdések, feladatok.megtekintés
2009-02-01Balassi Bálint: a magyar nyelvű líra megteremtőjeSegédlet a téma feldolgozásához: kérdések, feladatok. Borivóknak való c. verséhez elemzési segédlet: feldolgozási szempontok, feladatok.megtekintés
2009-02-01A magányos lélekkel könyörgő Balassi BálintSegédlet Balassi Bálint istenes verseinek feldolgozásához: kérdések, feladatok. Benne: B.B.: Az te nagy nevedért...c. versének és az LIV. zsoltárnak összehasonlítása, valamint a szarvas-motívum: XLII. zsoltár és B.B.: Psalmus XLII.megtekintés
2009-02-01Orbán Ottó: Melyben Balassi Bálint módján fohászkodik- a régi magyar irodalom továbbélése a kortárs lírában. (óravázlat)megtekintés
2007-11-01Kapcsolatok Balassi Bálint és Gál Sándor költészetében-megtekintés
2006-06-01"Mi lehet szebb dolog" : Az én BalassimBalassi Bálintrólmegtekintés
2005-01-01Balassi Bálint és a virágének 1., 2.részB.B. költészete. Műfaj és metrum összefüggése: virágének.megtekintés
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor ebmegtekintés
2004-10-01"Úgy jó, ahogy van"?Balassi Bálint Júlis- és Celia-ciklusáról.megtekintés
2004-10-01Balassi Bálint: Hymni tres ad Sacrosanctam TrinitatemBalassi Bálint: Három himnusz a legszentebb Háromsághoz című művéről.megtekintés
2004-10-01Kötelezvény és halhatatlanságBalassi Bálint és Losonczi Anna szerelméről. Júlia ciklus.megtekintés
2004-09-01Sas - a jövendő sasok előttA személyiség és a közösség létproblémái Balassi Bálint költészetében. (esszé9megtekintés
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.megtekintés
2004-04-01450 éve született és 410 éve áldozta életét hazájáért BalassBalassi Bálint, "a viharban éneklő csalogány" Egy katonaének; Hogy Júliára talála, így köszöne néki...megtekintés
2004-03-01"mint az sas az több apró madarak előtt..."Balassi Bálint élete és költészetemegtekintés
2004-02-01Balassi búcsúverse és a prozopoeia a XVII-XVIII.sz. magyar..Ó, én édes hazám szép Magyarország / Balassi Bálintmegtekintés
2004-02-01"Mint szép ereklyével..."Balassi versének hasonlata, és ami mögötte vanmegtekintés
2002-10-01Balassi Bálint (1554-1594) (témavázlat!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" (vázlat!)megtekintés
2002-09-01Balassi Bálint : Egy katonaének (miniesszé!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" miniesszé!megtekintés
2002-03-01Metaforikus viszonyok Balassi Bálint "Eredj édes gyűröm..."kezdetű költeményébenmegtekintés
2002-02-01Aenigma és aposztrophéKettős kompozíciós elv Balassi Bálint maga kezével írt könyvében.megtekintés
2001-10-01Az akrosztichonok és az első harmincháromBalassi Bálint akrosztichonjairól.megtekintés
2001-02-01"Elmémben, mint várban.."Vágy és tudás Balassinál és a XVI. századi angol költészetbenmegtekintés
2001-02-01A magyar ValentinBalassi Bálintrólmegtekintés
1999-07-01"Jó szakember hírében állt"Balassi Bálint: Egy katonaének c. versérőlmegtekintés
1999-03-01Balassa Bálint. Portrék a " Barokk és késő-barokk rokokó" cOsiris-szöveggyűjteményből.megtekintés
1996-05-01A trubadúrlíra és...Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi előtt - virágének, petrarkizmus; Természetmotívumok (virág-, állat-) és tárgyszimbólum-párhuzamok; fin'amor-motívumok , platonizmus a trubadúrlírában és B.B-nálmegtekintés
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzérérőlmegtekintés
1994-06-01Anna örök, azaz...megtekintés
1989-03-01A Balassi-vers akusztikájaA Balassi-vers szövegében a "zenei formák", sajátosságok (ritmus, hanglejtés, hangfestés) a hangzás szerepének növekedése.megtekintés
1985-03-01Balassi költészete történeti-poétikai megközelítésbenBalassi Bálint költészetérőlmegtekintés
1981-05-01Balassi költői nyelvének néhány sajátságaBalassi Bálint költészetérőlmegtekintés
1977-03-01Balassi Bálint apácaszöktetése és a Fulvia-kérdésBalassi Bálint biográfiájához.Fulvia-kérdés (?Zrínyi Ilona)megtekintés
1976-01-01A "sziciliana" Magyarországon 1584-benBalasi Bálint: Kiben az szeretője háládatlansága és keménysége felől panaszkodikmegtekintés
1975-04-01Egy Balassi-versszak értelmezéséhezKiben az Célia feredésének módját írja meg.. / Balassi Bálint megtekintés
1972-05-01Balassi Katonaénekének kompozíciójaBalassi Bálint: Egy katonaénekmegtekintés
1970-04-01Balassi és a hárompillérű verskompozíció. Katonaének.Egy katonaének / Balassi Bálintmegtekintés
Balassi Bálint: Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely...verselemzésmegtekintés
Egy magyar vers 1859-ből. Balassi Bálint: Egy katonaénekverselemzésmegtekintés
Balasi Bálint: O, nagy kerek égverselemzésmegtekintés
Balassi Bálint /1554-1594/, istenes versek, vitézi versekÉrettségi-felvételi témakörök, tételek Az istenes versek szerepe és jelentése B.B. költői pályáján. A reneszánsz jegyek B.B. vitézi verseibenmegtekintés
Balassi maszkjábanBalassi által ihletett versek. Ágh István: Balassi, Nagy László Balassi-versei. Balassi Bálint lázbeszéde-igmegtekintés
"Forr gerjedt elmére, mint hangyafészekre, sok új vers.."Balassi Bálint szerelmi költészetéről, a Balasssi-strófáról,a Balassa-kódexről. B.saját kezű versfüzéréből 5 vers elemzése: Az erdéli asszony kezérűl Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem.. Az Célia bánatjáról Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől... Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen Fulviárólmegtekintés
A soknyelvű Balassi BálintA tanulmány Balassi Bálint életének három fontos helyszínéről /Eger, Bécs, Krakkó / szól, ill., hogy életének ezen szakaszai miként jelennek meg verseiben.megtekintés
Balassi Bálint: Adj már csendességetmegtekintés
Julia-ciklus / Balassi BálintJúlia-versek. (B.B. Losonczi Annához írott versei.)megtekintés
Balassi Bálint szerelmes énekiSzerelmes énekek / Balassi Bálintmegtekintés
A virágének BalassinálA terminus előfordulásai.inventio poetica - versszerző találmánymegtekintés
Balassi Bálint: Egy katonaénekelemzésvázlatok!megtekintés
Balassi Bálint: Széllel tündöklenielemzésvázlatok!megtekintés
Balassi Bálint: Adj már csendességetElemzésvázlatok!megtekintés
Balassi Bálint: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hoKiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor, hogy házasodni szándékozott / Balassi Báliint elemzésvázlatok!megtekintés
Balassi Bálint: Júliát hasonlítja a szerelemhezelemzésvázlatok!megtekintés
A szerelem költőjeBalassi Bálintrólmegtekintés
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, Egy katonaének, Adj már!elemzésvázlatok!megtekintés
"Valahány török bejt"Balassi és az iszlám misztikájamegtekintés
Balassi Bálint istenes verseimegtekintés
Balassi Bálint: Kiben bűne bocsánatáért könyörgett...verselemzésmegtekintés
Balassi Bálint: In laudem confiniorum: egy katonaénekverselemzésmegtekintés
Balassi Bálint: A végek dícséretére: Egy katonaénekelemzésmegtekintés
Balassi Bálint: Juliát hasonlítja a szerelemhezelemzésmegtekintés
Balassi Bálint: A darvaknak szólverselemzésmegtekintés
Balassi Bálint: Egy katonaénekverselemzésmegtekintés
A könyörgés artikulációja a reménység jegyébenmegtekintés
A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálmegtekintés
A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálmegtekintés
Balassi Katonaének-emegtekintés
Balassi Margarétá-jáhozVitézek karjokkal, kigyók fulákjokkal (Szerelmesek éneke: a Margit nevű szűzről.)megtekintés
A Balassi-strófa ritmikája és eredetének kérdéseA Balassi versek ritmikája a Katonaének c. vers példáján keresztül.megtekintés
Balassi Bálint: Borivóknak valómegtekintés
Balassi Bálint énekei és komédiájaTalentum műelemzésekmegtekintés
Balassi Bálint (1554-1594) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkat, életmód, testi, lelki betegségei, halála.megtekintés
A táj szerepe Balassi Bálint költészetében......a Borivóknak való c. verse alapján. Balassi Bálint: Borivóknak valómegtekintés
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.megtekintés
A búcsú, a bujdosás, az útra indulás alapélménye......a magyar költészetben. Búcsú Váradtól / Janus Pannonius Siralmas énnékőm.../ Bornemissza Péter Ó, én édes hazám, te jó Magyarország / Balassi Bálintmegtekintés
"Forr gerjedt elmémre, mint..." Balassi bálint sajátketű verBalassa-kódexmegtekintés
Balassi Bálint, mint reneszánsz egyéniség (Egy katonaének)megtekintés
Szép magyar komédia: az eljátszott lehetőségSzép magyar komédia / rend. Banovich Tamás magyar film, 1970 Balassi Bálint művéből.megtekintés
Balassi Bálint és a számítógépes irodalomkutatásHorváth Iván előadása a Mindentudás Egyetemén.megtekintés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.megtekintés
Balassi Bálint és a virágének 1.részB.B. költészete. Műfaj és metrum összefüggése: virágének.megtekintés
Balassi könyve1590: elkészül Balassi "Maga kezével írt könyve"megtekintés
Balassi Bálint: Adj már csendességetverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Borivóknak valóverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Darvaknak szólverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Egy katonaének, In laudem confiniorumverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Hogy Júliára találaverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról írverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi Bálint: Ó, én édes hazám, te jó Magyarországverselemzés, vázlatmegtekintés
Balassi korai verseinek jellegeszerelmi költészet, "virág"ének Balassi előtt és a Balassi-életműbenmegtekintés
Balassa-kódex és a..."Maga kezével írt könyv", 3X33+1, 2X33 cikluskompozíció vagy 75 versből álló kötet - nincs konszenzus a kérdésben Balassi-szövegkiadások, ciklusok problémájamegtekintés
Szép magyar komédiaBalassi Bálintmegtekintés
Célia-versekJúlia-Anna "nagyciklus" 66 versének újraírása, paródiája (?)megtekintés
Teológia és költészetBalassi Bálint és a kegyelemtan; istenes versek; csönd;megtekintés
Balassi Bálintesszé Balassi Bálintrólmegtekintés
Egy katonaénekBalassi Bálint versemegtekintés
Appendix BalassianaKronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetbenmegtekintés