József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Baka István

76 db találat
Dátum downCímLeírás
2019-06-01József Attila költészetének hatása Baka István ifjúkori zsengéireEsszé Baka István ifjúkori költészetéről
2019-04-01A Rilke-költészet tárgyias intellektualizmusa Baka István fiatalkori verseibenEsszé Baka István fiatalkori verseiről
2019-04-01A kanonizált költészet alapformái Baka István hátrahagyott verseibenA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Hátrahagyott versek című fejezetében közreadott szövegek miként folytatnak egymással párbeszédet
2019-03-01Kalandozás a posztmodernbe - a járhatatlan költői útBaka István alkalmi és tréfás versei
2019-03-01"Beszéld át velem"Három emblematikus szöveg a közelmúlt istenes irodalmából
2019-03-01Baka István ízlésbiográfiájának alakulásaA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Gyűjteményes kötetekből kimaradt versek című fejezetének összehasonlítása
2019-02-01Versek alakulástörténete és dialógusaBaka István költészetéről
2019-02-01Baka István "apokrif" költészeteBaka István: Tájkép fohásszal
2017-02-01Baka István költői testamentumának záradéa és poétikája irányváltásának részdokumentumaiA költői testamentum recepcióesztétikai alapú interpretációja
2016-10-01"...mint minden éjjel" - Farkasok órája, újraBaka István Farkasok órája című verse
2016-10-01"Maga a látvány"Baka István: Egy csepp méz
2016-04-01A nyelv angyali természetével az "egzisztenciális rettenet" ellenBaka István Trisztán sebe című versciklusáról (tanulmány)
2016-01-01A teremtett alak fikcionáltságaA maszkképződés Baka István Yorick monológjai című versciklusában
2016-01-01A kulturális emlékezet halálpoétikája Baka István Vadszőlő című versciklusábanEsszé Baka István versciklusáról
2015-12-01Műfaj-imitáció és hagyományos szerepversBaka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusáról
2015-10-01Eleve elrendeltség és áldozatvállalásBaka István Philoktétész című versciklusáról
2015-09-01A dialógusként felfogott, érdekmentes hagyomány elmozdulásaiBaka István Szaturnusz gyermekei című versciklusáról
2015-09-01"Tedd le a tollad! Torkig ér a menny!"A hodaszevicsi költészet hatása Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusára
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusban
2014-10-01Baka, Szegedemlékpróba (esszé)
2011-07-01A szerepjáték mint (vers)létmódBaka istván költészetében
2011-01-01A költőszerep két változata Baka István költészetébenAz evokáció mint az álarcteremtés hagyományos költői eljárása: Vörösmarty-töredékek; A teremtett alak fikcionáltsága - a maszkképződés: Yorick monológjai - Yorick monológja Hamlet koponyája fölött
2010-12-01Baka István költészetének késő modern vonásaiA Baka-poétika késő modern horizontban való olvashatóságáról.
2010-12-01Mindenhol jelen lévő teremtő vagy közönyös koldus?Baka István összetett Istenképe.
2010-09-01"Sátán és Isten foglya"A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetében
2009-12-01Sztyepán Pehotnij feltámadásaKommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásához
2008-07-01A saját halál elfogadásának stratégiáiMaszköltési kísérlet és maszktalanítás Baka István Gecsemáné ciklusában
2008-07-01Baka István műfordításaiorosz költészet
2007-08-01Lisztomániaavagy a Baka István-életmű kulturális erőterének fókusza
2006-08-01"Nem kértelek és nem kérnélek ma sem"Baka István: Zsoltár c verséről
2006-05-01"A perspektíva végén"Baka István prózaírásáról
2006-04-01Eredet nélküli fordítás műveBaka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról
2005-10-01Messe SzexárdiqueBaka István Szekszárdi mise c. regénye mint látomásos prózai szöveg
2005-09-01"Tenger és ég ablaktáblái között"Baka István Isten fűszála c. versciklusáról
2005-04-01\"a század sötétlő sírja\"egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj. Hivatkozási pontjai: József Attila: Külvárosi éj; Bulgakov: Mester és Margarita
2005-03-01...kemény hullámú lobbal ég...Baka István költészetéről.
2004-12-01A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetébenBaka István költészetéről.
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.
2003-02-01"Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek..." Baka István:Egy József Attila-sorra
2001-03-01\"...bennünk, emberekben van\"Baka István istenképéről
2001-01-01Baka, Pehotnij, Schumann az egy(etlen)ség mítoszaSztyepan Pehotnij testamentuma c. ciklusból in modo d'una marcia Baka István
2000-03-01Lakatlan sziget. Baka István sorssal beteljesedett költészet-éről.
1999-09-01Baka István hosszúverseiHáborús téli éjszaka éjszaka; Döbling
1999-04-01"A líra szelleme":a metafora versteremtő ereje (Baka István)(Baka István)
1998-08-01Háborús téli éjszaka. Baka István és Ady-maszkjaiBaka István és Ady Endre költészetéről
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című verséről
1996-05-01"Tűzbe vetett evangélium"Baka István indulásáról és istenkereséséről.
1996-05-01A költő és műfordító szerepcseréjeBaka István költészetének orosz kulturális kódja.
1996-05-01A lánc-metafora nyomábanGondolatok Baka István metaforáinak sajátosságairól.
1996-04-01"Be gyalázatosöédes a lét"
1996-04-01Szépség és harmónia hermeneutikájaBaka István: Tájkép fohásszal című kötetéről.
1995-11-01Kincses pódiumBaka István: Izolda levele. Baka István Három apokrif c. versének részlete.
1995-10-01November angyaláhozBaka István versei
1995-07-01A lírai önértelmezés Baka István költészetébenBaka Istvánról
1995-06-01Baka István hetvenkedő katonájaA tragikus Háry János Baka István: Háry János búcsúpohara
1994-12-01Baka István : Sztyepan Pehotnij testamentuma
1994-10-01A szigetekre szánonBaka István: Sztyepan Pehotnij testamentuma
1994-09-01Egy példázatBaka István: Egy csepp méz c. verséről A Sztyepan Pehotnij testamentuma c. kötet kulcsverséről
1994-04-01Baka István narratív világárólBaka István költészetéről.
1993-08-01Baka István jelenéseiBaka István: Farkasok órája
1993-05-01Szárnyaló kétségbeesésImpressziók Baka István verseskötetéről: Farkasok órája
1993-05-01Bovaryné kezeBaka István: Farkasok órája
1992-10-01Fekete bársonypárnánBaka István: Farkasok órája
1991-09-01Baka István: Farkasok órájaverselemzés
1990-04-01Baka István: Vörösmarty-töredékekverselemzés
Baka István égtájai
Látkép HelsingőrbőlBaka István köteteiről
Emlékek célkeresztjénBaka Istvánról
A lírai szerepjáték lehetőségei Baka István Yorick monológjai című versciklusábanBaka István: Yorick monológjai c. versciklusáról
Baka István költészetéről - három tételben1. Tűzbe vetett evangélium (1981) 2. Döbling (1985) 3. Farkasok órája (1993)
Első személybenBaka István: Farkasok órája
Baka István művei tágabb kontextusbanBaka István műveiről
Baka István: Farkasok órájac.verseskötetéről
HatárhelyzetbenBaka István költészete
A költő és a vámpírokBaka István: A kisfiú és a vámpírok