József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

76 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-06-01József Attila költészetének hatása Baka István ifjúkori zsengéireEsszé Baka István ifjúkori költészetérőlmegtekintés
2019-04-01A Rilke-költészet tárgyias intellektualizmusa Baka István fiatalkori verseibenEsszé Baka István fiatalkori verseirőlmegtekintés
2019-04-01A kanonizált költészet alapformái Baka István hátrahagyott verseibenA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Hátrahagyott versek című fejezetében közreadott szövegek miként folytatnak egymással párbeszédetmegtekintés
2019-03-01Kalandozás a posztmodernbe - a járhatatlan költői útBaka István alkalmi és tréfás verseimegtekintés
2019-03-01"Beszéld át velem"Három emblematikus szöveg a közelmúlt istenes irodalmábólmegtekintés
2019-03-01Baka István ízlésbiográfiájának alakulásaA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Gyűjteményes kötetekből kimaradt versek című fejezetének összehasonlításamegtekintés
2019-02-01Versek alakulástörténete és dialógusaBaka István költészetérőlmegtekintés
2019-02-01Baka István "apokrif" költészeteBaka István: Tájkép fohásszalmegtekintés
2017-02-01Baka István költői testamentumának záradéa és poétikája irányváltásának részdokumentumaiA költői testamentum recepcióesztétikai alapú interpretációjamegtekintés
2016-10-01"...mint minden éjjel" - Farkasok órája, újraBaka István Farkasok órája című versemegtekintés
2016-10-01"Maga a látvány"Baka István: Egy csepp mézmegtekintés
2016-04-01A nyelv angyali természetével az "egzisztenciális rettenet" ellenBaka István Trisztán sebe című versciklusáról (tanulmány)megtekintés
2016-01-01A teremtett alak fikcionáltságaA maszkképződés Baka István Yorick monológjai című versciklusábanmegtekintés
2016-01-01A kulturális emlékezet halálpoétikája Baka István Vadszőlő című versciklusábanEsszé Baka István versciklusárólmegtekintés
2015-12-01Műfaj-imitáció és hagyományos szerepversBaka István Tűzbe vetett evangélium című versciklusárólmegtekintés
2015-10-01Eleve elrendeltség és áldozatvállalásBaka István Philoktétész című versciklusárólmegtekintés
2015-09-01A dialógusként felfogott, érdekmentes hagyomány elmozdulásaiBaka István Szaturnusz gyermekei című versciklusárólmegtekintés
2015-09-01"Tedd le a tollad! Torkig ér a menny!"A hodaszevicsi költészet hatása Baka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáramegtekintés
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusbanmegtekintés
2014-10-01Baka, Szegedemlékpróba (esszé)megtekintés
2011-07-01A szerepjáték mint (vers)létmódBaka istván költészetébenmegtekintés
2011-01-01A költőszerep két változata Baka István költészetébenAz evokáció mint az álarcteremtés hagyományos költői eljárása: Vörösmarty-töredékek; A teremtett alak fikcionáltsága - a maszkképződés: Yorick monológjai - Yorick monológja Hamlet koponyája fölöttmegtekintés
2010-12-01Baka István költészetének késő modern vonásaiA Baka-poétika késő modern horizontban való olvashatóságáról.megtekintés
2010-12-01Mindenhol jelen lévő teremtő vagy közönyös koldus?Baka István összetett Istenképe.megtekintés
2010-09-01"Sátán és Isten foglya"A költői képek mint világértelmező alakzatok Baka István költészetébenmegtekintés
2009-12-01Sztyepán Pehotnij feltámadásaKommentárok és jegyzetek Baka István életműkiadásáhozmegtekintés
2008-07-01A saját halál elfogadásának stratégiáiMaszköltési kísérlet és maszktalanítás Baka István Gecsemáné ciklusábanmegtekintés
2008-07-01Baka István műfordításaiorosz költészetmegtekintés
2007-08-01Lisztomániaavagy a Baka István-életmű kulturális erőterének fókuszamegtekintés
2006-08-01"Nem kértelek és nem kérnélek ma sem"Baka István: Zsoltár c versérőlmegtekintés
2006-05-01"A perspektíva végén"Baka István prózaírásárólmegtekintés
2006-04-01Eredet nélküli fordítás műveBaka István Sztyepan Pehotnij-ciklusárólmegtekintés
2005-10-01Messe SzexárdiqueBaka István Szekszárdi mise c. regénye mint látomásos prózai szövegmegtekintés
2005-09-01"Tenger és ég ablaktáblái között"Baka István Isten fűszála c. versciklusárólmegtekintés
2005-04-01\"a század sötétlő sírja\"egy vers Baka István: Sztyepan Pehotnij-ciklusából: Társbérleti éj. Hivatkozási pontjai: József Attila: Külvárosi éj; Bulgakov: Mester és Margaritamegtekintés
2005-03-01...kemény hullámú lobbal ég...Baka István költészetéről.megtekintés
2004-12-01A nemzeti közösség sorsértelmezése Baka István költészetébenBaka István költészetéről.megtekintés
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.megtekintés
2003-02-01"Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek..." Baka István:Egy József Attila-sorramegtekintés
2001-03-01\"...bennünk, emberekben van\"Baka István istenképérőlmegtekintés
2001-01-01Baka, Pehotnij, Schumann az egy(etlen)ség mítoszaSztyepan Pehotnij testamentuma c. ciklusból in modo d'una marcia Baka Istvánmegtekintés
2000-03-01Lakatlan sziget. Baka István sorssal beteljesedett költészet-éről.megtekintés
1999-09-01Baka István hosszúverseiHáborús téli éjszaka éjszaka; Döblingmegtekintés
1999-04-01"A líra szelleme":a metafora versteremtő ereje (Baka István)(Baka István)megtekintés
1998-08-01Háborús téli éjszaka. Baka István és Ady-maszkjaiBaka István és Ady Endre költészetérőlmegtekintés
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájábanmegtekintés
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című versérőlmegtekintés
1996-05-01"Tűzbe vetett evangélium"Baka István indulásáról és istenkereséséről.megtekintés
1996-05-01A költő és műfordító szerepcseréjeBaka István költészetének orosz kulturális kódja.megtekintés
1996-05-01A lánc-metafora nyomábanGondolatok Baka István metaforáinak sajátosságairól.megtekintés
1996-04-01"Be gyalázatosöédes a lét"megtekintés
1996-04-01Szépség és harmónia hermeneutikájaBaka István: Tájkép fohásszal című kötetéről.megtekintés
1995-11-01Kincses pódiumBaka István: Izolda levele. Baka István Három apokrif c. versének részlete.megtekintés
1995-10-01November angyaláhozBaka István verseimegtekintés
1995-07-01A lírai önértelmezés Baka István költészetébenBaka Istvánrólmegtekintés
1995-06-01Baka István hetvenkedő katonájaA tragikus Háry János Baka István: Háry János búcsúpoharamegtekintés
1994-12-01Baka István : Sztyepan Pehotnij testamentumamegtekintés
1994-10-01A szigetekre szánonBaka István: Sztyepan Pehotnij testamentumamegtekintés
1994-09-01Egy példázatBaka István: Egy csepp méz c. verséről A Sztyepan Pehotnij testamentuma c. kötet kulcsversérőlmegtekintés
1994-04-01Baka István narratív világárólBaka István költészetéről.megtekintés
1993-08-01Baka István jelenéseiBaka István: Farkasok órájamegtekintés
1993-05-01Szárnyaló kétségbeesésImpressziók Baka István verseskötetéről: Farkasok órájamegtekintés
1993-05-01Bovaryné kezeBaka István: Farkasok órájamegtekintés
1992-10-01Fekete bársonypárnánBaka István: Farkasok órájamegtekintés
1991-09-01Baka István: Farkasok órájaverselemzésmegtekintés
1990-04-01Baka István: Vörösmarty-töredékekverselemzésmegtekintés
Baka István égtájaimegtekintés
Látkép HelsingőrbőlBaka István köteteirőlmegtekintés
Emlékek célkeresztjénBaka Istvánrólmegtekintés
A lírai szerepjáték lehetőségei Baka István Yorick monológjai című versciklusábanBaka István: Yorick monológjai c. versciklusárólmegtekintés
Baka István költészetéről - három tételben1. Tűzbe vetett evangélium (1981) 2. Döbling (1985) 3. Farkasok órája (1993)megtekintés
Első személybenBaka István: Farkasok órájamegtekintés
Baka István művei tágabb kontextusbanBaka István műveirőlmegtekintés
Baka István: Farkasok órájac.verseskötetérőlmegtekintés
HatárhelyzetbenBaka István költészetemegtekintés
A költő és a vámpírokBaka István: A kisfiú és a vámpírokmegtekintés