József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

379 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-08-00Modern DanaidákA Danaida-lányok alakja Babits, Nietzsche, Freud és Proust szövegeibenmegtekintés
2020-06-01Külön-külön – és mégis együttSzabó Dezső és Babits Mihály szembenállásamegtekintés
2020-06-01"titkos fejlődés valami új felé"Szerkezeti párhuzamok Babits Mihály Nyugtalanság völgye című kötete és Dante Isteni színjátéka közöttmegtekintés
2020-05-00Babits és HoratiusBabits Mihály Horatius-képének alakulása két szimbolikusnak tekinthető, általa adott cím között: "In Horatium" és "Horatius nem halt meg".megtekintés
2020-04-00Babits Mihály 1911 és 1919 között keletkezett előadásainak datálási nehézségeiAz írásban tárgyalt előadások: [Előadás Dantéról], [Egy versmondó est bevezetői] és a XIX. század költészetéről, [Bevezető a "Május huszonhárom Rákospalotán" című vers felolvasásához]megtekintés
2020-04-00A Húsvét előtt előttBabits Mihály legismertebb háborúellenes versének keletkezéstörténete és a kronológia elve a kritikai kiadásbanmegtekintés
2020-02-00Egy Babits-vers átváltozásaiA Pro mortuis ignotistól az Esti imádságigmegtekintés
2020-01-01Dantéval Trianon ellenBabits Mihály 1919-benmegtekintés
2019-11-01Az eszmévé finomult vágyÉrzékiség Babits Mihály és Balla Zsófia poétikájábanmegtekintés
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekrőlmegtekintés
2019-07-01Elvándorlók és elvágyódókA magyar irodalom két jellemző viselkedésformájamegtekintés
2019-04-01Új forrás a fiatal Babits kötetszerkesztési módszeréhezA Levelek Iris koszorújából kötet szerzői kéziratamegtekintés
2019-03-01"ideje most már mást dalolnunk!"Babits világszemléleti fordulatának jelzései 1918-ban publikált verseibenmegtekintés
2019-02-01Filozófiai kérdések, műfaji-formai sokszínűségBabit Mihály Levelek Iris koszorújából című kötetérőlmegtekintés
2019-01-01Kovács András Ferenc Babits-parafrázisaiKovács András Ferenc: Babitsolásmegtekintés
2019-01-01Halál, telefon és hang Babits Mihály Haláltánc című költeményébenBabits Mihály Haláltánc című költeményérőlmegtekintés
2018-09-01Betegségretorika az 1930-as évek magyar költészetébenA testi betegségek ábrázolása az 1930-as évek magyar költészetébenmegtekintés
2018-05-01Kedves Mihály, kedves Oszkár"...Olvasd el szigorú szemmel cikkemet". Babits Mihály és Gellért Oszkár levelezése, 1929-1941megtekintés
2018-03-01Jog és költészet a magyar irodalmi modernségbenBabits Mihály: Fortissimomegtekintés
2017-09-01"...kinyúlhat égig a lélek..."Jegyzetek egy új perspektívájú Babits-kötet margójára. Babits Mihály esztergomi versei és esszéi.megtekintés
2017-09-01Háború a szövegek mélyrétegeibenBabits Mihály 1916 és 1919 között keletkezett, kéziratban maradt töredékeiről.megtekintés
2017-03-01A szatíra, a megbocsátás és a humor kérdései Babits Jónás könyvébenBabits Mihály: Jónás könyvemegtekintés
2017-02-01"Bizony, nem múzeum..."Az idegenség fordulatai Babits Mihály és Pilinszky János írásaibanmegtekintés
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhezmegtekintés
2016-10-01Ignotus Hugó, a regényalakEgy Babits-regényéletrajzi tanulságaimegtekintés
2016-03-01„...kincstelen és magamtalan”A Holnap körüli botrány hatása Babits költészetéremegtekintés
2016-03-01A muzealizáló képzeletBabits Mihály Pictor Ignotusárólmegtekintés
2016-03-01A vers mint antipropagandaBabits Mihály: Fortissimo című versérőlmegtekintés
2016-02-01"Sokszavú herold"Babits Mihály: Magyar költő kilencszáztizenkilencben című esszéjéről, annak keletkezéséről és szövegváltozatairól - kiemelten a Magyar költő... című esszéről.megtekintés
2015-09-01Gondolatok Dante születésének 750. és Babits Mihály Isteni Színjáték-fordításának 102. évfordulójánDante Isteni színjátékának Babits Mihály-féle fordításának története.megtekintés
2015-04-01Az ünnep idejeVörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy versérőlmegtekintés
2014-09-01Generáció, hang, hatásA Babits-líra jelenléte Rónay György költészetébenmegtekintés
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalombanmegtekintés
2014-06-00Németh László-Kazinczy Ferenc-Babits MihályEgy irodalomtörténeti vázlat utóélete. (Kisebbségben)megtekintés
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változataimegtekintés
2014-04-00"Az emberélet útjának felén"Babits Mihály 1918-1919-ben, avagy egy levelezéskötet tanulságai.megtekintés
2014-03-01Hadi-esztétika, termékeny nyelvzavarElső világháborús irodalmunkról. Balázs Béla Lélek a háborúban c. kötet, Csendesen! c. verse; Babits Mihály: Miatyánk - 1914, Alkalmi vers, Húsvét előtt, Fortissimo, Szíttál-e lassú mérgeket? ; Gyóni Géza: Petőfi lelke; Ferenc Ferdinánd a hadak élén, Csak egy éjszakára... Márai Sándor, Ady Endre, Herczeg Ferenc: Az 1915-iki rózsák, A fiú, Idén nem lesz karácsony, A hadiárva, A tábornok leánya, A gyönge szívű király (Tűz a pusztában c.kötet) Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra drága...(1916) Móricz Zsigmond riportok és elbeszélések (Kis Samu Jóska, Szegény emberek); Kassák Lajos Eposz Wagner maszkjában (1915) Karinthy Frigyes: Így láttátok ti. A háborús irodalom paródiájamegtekintés
2014-01-01Önéletrajzi tér és talált szövegBabits Mihály beszélgetőfüzeteimegtekintés
2013-10-01Két változat egy témáraA tárgyias líra korlátlan lehetőségei. Babits Mihály és Weöres Sándor szonettje a kovácsistenről. (Héphaisztosz, Hephaistos)megtekintés
2013-07-01HáromszögelésekSárközi Mátyás: Párban magányban : Török Sophie naptárai 1921-1941, I-II. kötet.megtekintés
2013-07-01"Öreg csont, ifjú csont"A haláltánc mesterei: Babits és Weöres.megtekintés
2013-07-01A városi tapasztalat a Nyugat első nemzedékeinek írásaibankülönös tekintettel Babits mihály A csengettyűsfiú c. verséremegtekintés
2013-03-01Az írás szeszélyeJósika Miklós: Két élet - Babits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
2013-02-01Babits Mihály levelezése 1918 –1919"A Babits Mihály levelezését közreadó sorozat legújabb kötete az 1918. február 1-jétől az 1919. szeptember 1-jéig terjedő időszakban keletkezett, Babitshoz írt, illetve Babits által írt leveleket tartalmazza."megtekintés
2013-02-01"Gyermekkorod köde ülepedett fejedbe"Személyiség és nevelődés A gólyakalifábanmegtekintés
2012-03-01Babits Mihály és Doktor John H. WatsonKritika Róna Judit: Nap nap után - Babits Mihály életének kronológiája 1883-1908 kötetéről.megtekintés
2012-02-01Babits magyar szonettjeiBabits szonettek: Régi magyar költők címmel, Virágének címmelmegtekintés
2012-02-01Visszatekintés a VárbaJankovich Ferenc Babits-tanulmányamegtekintés
2011-10-01"Magunk számára készített darabok"Babits versfordításai idegen nyelvekre.megtekintés
2011-10-01"Lassankint minden csak mozi lesz"Széljegyzetek két Babits-vershez. Detektívregény, Detektívhistória.megtekintés
2011-10-01Az átvilágló hús allegóriájaBabits Mihály: Novella az emberi húsról és csontrólmegtekintés
2011-08-01„A modernség tetőfoka konzervatív formában”Babits és Amerika – a költő halálának 70. évfordulójánmegtekintés
2011-08-01Reményik Sándor és Babits MihályBabits Mihály viszonya az erdélyi magyar irodalomhoz, ezen belül is Reményik Sándor költészetéhez.megtekintés
2011-03-01A ritmus mint intertextualitás és tradícióBabits Mihály, Weöres Sándor, Parti Nagy Lajosmegtekintés
2011-02-01A Takács-legendáriumTakács Gyula és Babits Mihálymegtekintés
2011-01-01"A leghomérosibb zamatú költemény"Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairólmegtekintés
2010-11-01"...embernek maradni mindvégig"Költők és koruk: Babits Mihály és József Attilamegtekintés
2009-07-01A költészet mint "esti kérdés"Babits Mihály: Esti kérdés c. ars poetikájának értelmezése és a babitsi költészetfelfogásmegtekintés
2009-07-01Egy "véghangulatos" vers : az Esti kérdésBabits Mihály versének értelmezésemegtekintés
2009-06-01"Mindig lesz benne felfedeznivaló"A Babits-recepcióról.megtekintés
2009-04-01"Szántszándékos anachronizmusok"Idézésfajták időjátéka Babits műveibenmegtekintés
2009-03-01Babits Mihály pályakezdése és A Holnap irodalmi mozgalmapályakezdésmegtekintés
2009-03-01Virgil vagy Vilmos? A Nyugat két útjaBabits Mihály: Tímár Virgil fia c. regényemegtekintés
2009-03-01Elza pilóta: nézőpontok, didaxis, etikaBabits Mihály életművérőlmegtekintés
2009-02-01Ritmus és struktúraBabits és József Attila poétikájának különbségeiről - József Attila Babits bírálata alapján -megtekintés
2009-02-01Babits Mihály nyomábanBabits Mihály munkásságárólmegtekintés
2009-01-01A Nyugat és a filozófia"A Nyugat útjai" centenáriumi ülésen (2008. V. 9.) elhangzott előadás kibővített változata. Babits - Lukács vitamegtekintés
2008-12-01JóvátételA Nyugat és Babits Mihály a Vigiliábanmegtekintés
2008-11-01Látószög kérdéseVonások Babits arcképvázlatáhozmegtekintés
2008-11-01Illyés Gyula BabitsrólIllyés Gyula és Babits Mihálymegtekintés
2008-11-01Babits Mihály és a konzervatív kritika----------megtekintés
2008-11-01A feltételes mondatok szerepe a késleltetésbenBabits Mihály: Mint különös hírmondómegtekintés
2008-11-01Istenek a Babits-lírában-----------megtekintés
2008-11-01"Ami szép, az nehéz"Az esszéíró Babits Mihályról - egy új válogatás ürügyénmegtekintés
2008-11-01"...viharban vadmódra"Babits Mihály Az elbocsátott vad című versének elemzésemegtekintés
2008-10-01Biblia és irodalomBabits Mihály két zsoltár-verse: Zsoltár gyermekhangra; Zsoltár férfihangramegtekintés
2008-10-01Weöres és Babits a '30-as évek első felébenMester-tanítvány viszonymegtekintés
2008-09-01A modernitás alakváltásaBabits Mihálymegtekintés
2008-09-01"A híd túl messze volt"Babits és a konzervativizmus kapcsolata 1917-39 (Nyugat - Napkelet)megtekintés
2008-07-01"Sötétlő végtelen"Vörösmarty Mihály: Az Éj monológja a Csongor és Tündéből és Babits Mihály: Esti kérdésmegtekintés
2008-04-01A Halálfiai (a magyar "ördögregény") motívumhálózataBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
2008-02-01Radnóti Miklós szemléletváltása...a babitsi hagyomány útjánmegtekintés
2008-02-01Szárnyaska szamár az őszi kertbenJózsef Attila Babits-képérőlmegtekintés
2008-02-01Hegeso sírjától Beardsley önarcképéigKépzőművészeti ihletések a fiatal Babits költészetébenmegtekintés
2008-02-01A visszaszerzett szabadságBabits Mihály: Mythológia - értelmezésesszémegtekintés
2008-01-01Babits, a hétköznapi ünnepek költőjeTárgyi megfeleltetés: életkép - fogalmat hív elő. A világosság udvara, Ádáz kutyám, Szobafestés, Madonna fakírja, Vasárnapi impresszió, autón, Zengő légypokol, Csak posta voltál, A kedves arcképére stb.megtekintés
2008-01-01Egy nevezetes vitáról, hetven év távlatábólNémeth László és Babits Mihály híres vitájárólmegtekintés
2007-12-01Babits Mihály Petőfi-képe és a mai Petőfi-kutatás néhány problémájaBabits Mihály, Petőfi Sándormegtekintés
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatiummegtekintés
2007-11-01Halálfiai-problémákBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
2007-11-01Egy kapcsolat mozaikjaiBabits Mihály és Kosztolányi Dezsőmegtekintés
2007-11-01A parodizált Babitsavagy a paródia fogalmának változásamegtekintés
2007-06-01Kísérlet a szövegtani, stilisztikai, grammatikai ismeretek...integrált tanítására. Babits Mihály: Csak posta voltál c. költeményének komplex elemzésemegtekintés
2007-06-01Hang és imaEgy Babits-vers a tankönyvírás horizontváltásában: Jónás imájamegtekintés
2007-01-01"Méltó helyére sohase kerülhet a világba"Babits Mihály recepciótörténetébőlmegtekintés
2007-01-01Egy Kosztolányi vers körülBabits: A Spinoza-szobor előtt (1903) és Kosztolányi: Szonett egy szoborra, mely az álló Dantét ábrázolja (1909)megtekintés
2006-06-01Babits Mihály színházaBabits Mihály színházról valott nézeteimegtekintés
2006-04-01Babits Mihály: Esti kérdésA titokzatos mesterség titkaibólmegtekintés
2006-02-01A la maniére de BabitsA Laodameia verselésemegtekintés
2006-01-01Irónia, metafizika, irgalomegy folyóirat címével szoktunk megnevezni: Nyugat - akkor egy különös irodalomfajta leírásához kell folyamodnunkmegtekintés
2005-08-01Képzelt költeményekBabits Mihály: Hadjárat a semmibemegtekintés
2005-05-01A zsoltárműfaj alakváltozataiBabits Mihály zsoltáraimegtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2005-02-01K. Capek: Harc a szalamandrákkal ésBabits Mihály: Elza pilóta - a két mű közötti párhuzamokmegtekintés
2004-10-01A fantasztikum mint a valóság provokációja. (Gólyakalifa)A gólyakalifa / Babits Mihálymegtekintés
2004-06-01Tanner Ilona és Babits Mihályházasságának történetemegtekintés
2004-05-01"Lelkemben bakhánslárma tombol"(A fiatal Babits dionüszosziés apollóni verseiről (Bakhánslárma, Hegeso sírja)megtekintés
2003-05-01"...hiszen lehetnénk jó barátok..."Babits és József Attila "találkozásai" megtekintés
2003-04-01Babits Mihály Ars Poeticáimegtekintés
2003-04-01"Római szó kopik a szennyes ajkon..."Egy Babits-vers román--magyar viszontagságai. (Vásár)megtekintés
2003-03-01A mindenség szerelme Babits Mihály lírájában. tanulmányÉrettségi-felvételi előkészítő.megtekintés
2003-03-01Babits Mihály (1883-1941) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.megtekintés
2003-03-01Babits Mihály Emlékház...Szekszárdonmegtekintés
2002-04-01A Baumgarten-díjas Barta János és BabitsBarta János, Babits MIhálymegtekintés
2002-04-01Légy ellenállásBabits Mihály útjamegtekintés
2002-04-01Bársonyszék vagy tüzes trónBabits presztízsváltozásai a Baumgarten Alapítvány kurátorakéntmegtekintés
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé. megtekintés
2001-03-01Líra és klasszicitásA babitsi esszéportré antinómiáimegtekintés
2001-02-01"Akit gyűlölnek az istenek, tanárrá teszik"Tanárábrázolás a huszas évek regényirodalmában. Babits Mihály : Timár Virgil fia Kosztolányi Dezső : Aranysárkány Márai Sándor : Bébi, vagy az első szerelemmegtekintés
2001-02-01Babitsi apóriák : Az "allegorikus regény" és a bestiális"Város". Variációk egy témára. Timár Virgil fiamegtekintés
2000-12-01Két Babits-maszkBabitsrólmegtekintés
2000-06-01Az írástudó és a próféta avagy a Jónás könyve mint újraírásJónás könyve / Babits Mihálymegtekintés
2000-05-01Az "énem"-e - az "én" neme. Szerep és "én" viszonya Babits..Mihály költészetében.megtekintés
2000-01-01"Sohase volt még ilyen szép gyerekem" (Babits nyomában a .....Laodameia bölcsője körül)megtekintés
1999-12-01Az igazság élménye. A személyiség, a műfaj és a megismerés....problémája Babits Mihály esszéiben.megtekintés
1999-12-01Az előszó, és ami mögötte vanAz előszó, prológus mint műfaj. megtekintés
1998-04-01A szimbolikus lélekdráma eszménye. A drámaíró Babits.Babits Mihály drámái : Simóné háza 558-63. A literátor 563-66. Laodameia 566-70. A második ének 570-75.megtekintés
1998-03-01"Egy jó verssor szent dolog"Babits textológiai elvei és költői gyakorlata.megtekintés
1998-03-01A por siet, a kő ráér: Vers ez? Vagy filozófia?Filozófia és költészet kapcsolatáról. Pl. Babits M.:Esti kérdés c. verse /71.p./megtekintés
1998-01-01Fordítás és kánonBabits, Kosztolányi nézetei a fordításról.Példák (Blake,Poe,Stevens stb.)Magyar versek fordításai.Fordíthatatlanság.megtekintés
1997-11-01"Ki titkaidat tudtam"Babits Mihály: Jónás könyvemegtekintés
1997-10-01Babits Mihály és a metafizikus hagyományBabits-kutatásról."1945 óta mindössze két olyan periódusról beszélhetünk, mely kedvezett a Babits-kutatásoknak. Az elsõ az 1945-48 közötti idõszakot, a második a 70-es évek végétõl a 80-as évek közepéig terjedõ esztendõket ölelte fel."megtekintés
1997-05-01Babits Mihály családfájának kreatológiai értékelése"Célom kettõs. Egyrészt a családtörténet bemutatása, hiszen ez segítheti a nagy mûvész életének és mûveinek pontosabb értelmezését. Másrészt tanulmányom része annak a sorozatnak, amelyben a különleges lírikus talentum kreatológiai értékelésére teszek kísérletet."megtekintés
1997-04-01Orsolya meséje Babits "Gólyakalifa" c. regényébenVittore Carpacció festménye "A szent álma" Orsolya meséjében.megtekintés
1997-03-01Babits Mihály korrajzregényei avagy küzdelmek az epikávalKártyavár, Timár Virgil fiai, Halálfiai / Babits Mihálymegtekintés
1997-02-01"Hiszem az ezer Istent"A fiatal Babits : Credo-jamegtekintés
1997-01-01Babits irodalomszemléletének alakulásaMagyar irodalom (1913, tanulmány) Az irodalom elmélete (1919, egy. előadás) és Az európai irodalom története (1939) művei alapján.megtekintés
1996-09-01Ugyanaz prózában és versbenBabits Mihály: Itáliamegtekintés
1996-07-01A gólyakalifa / Babits Mihály keletkezéstörténetéhezVágó Béla levele Babits Mihálynak.megtekintés
1994-04-01Anyám nagybátyja, régi pap / Babits MihálySzínképelemzés. Szabó Magda szubjektív benyomásai a versről. Esszé.megtekintés
1994-04-01A lírikus BabitsEsszé Babits Mihály verseirőlmegtekintés
1994-01-01Két Babits könyvről. Keresztül-kasul az életemenmegtekintés
1993-09-13EmlékeztetőBabits Mihály: Keresztül-kasul az életemenmegtekintés
1992-03-01Az önvizsgálattól az újjászületésigMotívumok Babits Mihály Halálfiai c. regényébenmegtekintés
1992-01-01A gólyakalifa néhány szerkezeti sajátosságaBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regényemegtekintés
1989-05-01Babits Mihály lélekszínpadaBabits Mihály: A második énekmegtekintés
1989-04-01Odysseus és a szirénekBabits Mihály novellájárólmegtekintés
1988-02-01Babits Mihály: Vers a csirkeház mellőlverselemzésmegtekintés
1988-01-01A szőlő-motívum Babits Mihály korai költészetébenBabits költészetérőlmegtekintés
1986-09-01Egy európai költőLiberalizmus, katolicizmus, nemzeti kérdés és európaiság Babits Mihály műveiben.megtekintés
1985-11-01A nemzeti kérdés Babits pályájának tükrébenTörténeti áttekintésmegtekintés
1985-03-01A családtörténet értelmeBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1984-03-01Babits és az antikvitásBabits Mihály: Odysseus és a szirénekmegtekintés
1984-03-01A lényegkeresés verseBabits Mihály Zöld, piros, sárga, barna című versérőlmegtekintés
1984-03-01A gólyakalifa: Babits, Bergson, FreudBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1984-03-01Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányaibanBabitsrólmegtekintés
1983-11-01A püspök és a vadállatokBabits Mihály: Balázsolásmegtekintés
1983-11-01Babits valósága: Tények és érvek a Halálfiaihoz.Babits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1983-11-01Egy hányatott sorsú versszakBabits Mihály: Az Isten és ördögmegtekintés
1983-11-01Babits "impresszionizmusa" és "szimbolizmusa"Babits Mihályrólmegtekintés
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihálymegtekintés
1983-10-01Babits Mihály: Mint különös hírmondóSzerep, vállalás, identifikáció.megtekintés
1983-04-01Babits Mihály: Mythológianovellaelemzésmegtekintés
1983-04-01A Jónás könyve -parafrázis?Babits Mihály: Jónás Könyvemegtekintés
1983-04-01Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyeimegtekintés
1980-05-01Babits lírája a kettes csöndtől az emberek életéigBabits Mihály. Költészete a 20-as években.megtekintés
1979-07-01Babits Mihály: Zrínyi Velencébenelemzésmegtekintés
1976-02-01Az író és regénye: A HalálfiairólBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1972-07-01Kései szembenézésBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1971-01-01Babits Mihály: A DanaidákBabits Mihály. A Danaidák c. művérőlmegtekintés
1969-04-01Két modern magyar versmodellKassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ösz és tavasz között c. költeményérőlmegtekintés
1967-02-01Babits Mihály és a Jónás könyveBabits Mihály: Jónás Könyvemegtekintés
Babits Mihály: A csengetyűsfiúBabits Mihály: A csengetyűsfiú c. versérőlmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyvea kötetrőlmegtekintés
Babits Mihály: Esti kérdésverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Fiatal katonaelemzésmegtekintés
Babits Mihály: Jónás imájaa kötetrőlmegtekintés
Babits Mihály: Balázsolásverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Új leoninusokverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Zrínyi Velencébenverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Fiatal katonaverselemzésmegtekintés
A szimbolizmus megreformálói Magyarországon és OroszországbanBabits Mihály és Nyikolaj Gumiljov kisprózájának összehasonlító elemzése.megtekintés
"Ki titkaidat tudtam"Babits csöndje és Jónás hallgatásamegtekintés
Miért tetszhetett Babitsnak a Drugeth-legenda?Variáció a magyar irodalom folytonosságáramegtekintés
Babits Mihály: Ádáz kutyámelemzésmegtekintés
Nemes Nagy Ágnes - Babits MihályrólA hegyi költő című versrőlmegtekintés
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezsőmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttverselemzésmegtekintés
Vágy és választás (Babits Mihály: Odysseus és a szirének)megtekintés
A lírikus BabitsBabits Mihály életrajz, pályakép.megtekintés
Babits és ErdélyTanulmányok a Nyugat íróiról.megtekintés
Adatok a Halálfiai geneziséhezBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
Babits Mihály: Csak posta voltálmegtekintés
A lírikus nagyregényeAdalékok a Halálfiai elemzéséhezmegtekintés
A tudatos és tudattalan küzdelmeBabits Mihály: Gólyakalifamegtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógjaelemzésvázlatok!megtekintés
Babits Mihály: Jónás imájaelemzésvázlatok!megtekintés
Babits Mihály: Mint különös hírmondóelemzésvázlatok!megtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttelemzésvázlatok!megtekintés
Babits Mihály: Esti kérdéselemzésvázlatok!megtekintés
Babits Mihály: FortissimoElemzésvázlatok!megtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
A nyitó versek keletkezéstörténete. Babits MihályArany Jánoshoz, Szonettek / Babits Mihály c.versek keletkezéstört."Angyaloskönyv" Genetikai közelítés B.M. költészetéhez.megtekintés
Küzdelem az elnémulás ellen.Babits: Thamyris, Homérosz, HéphThamyris, Homérosz, Héphaisztosz / Babits Mihály c. versek keletkezéstörténete. Genetikai közelítés Babits Mihály költészetéhez.megtekintés
Motívumok új összefüggése a kézirat tükrében. Babits MihályBolyai, Egy rövid vers, Magamhoz, Ne mondj le semmiről Genetikai közelítés Babits költészetéhezmegtekintés
Esti kérdésBabits Mihálymegtekintés
Az önéletíró BabitsKeresztül-kasul az életemenmegtekintés
Vagyunk-lennénk-leszünk-lettünkBabits :Psychoanalysis christiana c. versének elemzésemegtekintés
Babits betegségeiBabits Mihályrólmegtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógjaelemzésmegtekintés
MögöttesekEgy filozófus halálára / Babits Mihálymegtekintés
A világ alattTheosophikus énekek II. Indus / Babits Mihálymegtekintés
SzínhiányFekete ország / Babits Mihálymegtekintés
A végtelen verseAz örök folyosó / Babits Mihálymegtekintés
Kisebb szerkezetekSzimbolumok,Nunquam revertar / Babits Mihálymegtekintés
SzáműzetésLevél Tomiból / Babits Mihálymegtekintés
A nagy hírMint különös hírmondó / Babits Mihálymegtekintés
KutyaólMint a kutya silány házában / Babits Mihálymegtekintés
Jónás könyve / Babits Mihályelemzésmegtekintés
Babits Mihály irodalomszemléleteBabitsrólmegtekintés
Babits Mihály: A gólyakalifaelemzésmegtekintés
A versszöveg megértéseBabits Mihály : Dal, prózában + Illyés Gyula: Benevezés egy "Így írtok át" versenybe + Babits Mihály : Gretna-Greenmegtekintés
Babits Mihály: Cigány a siralomházbanmegtekintés
Lélektaniság és személyesség a Timár Virgil fiábanmegtekintés
Babits Mihály (1883-1941)Babits-pályakép. Említett versek : Messze...messze(1909), A líri- kus epilógja(1903), Május huszonhárom Rákospalotán(1912), Húsvét előtt(1916), Jónás könyve - Jónás imája.megtekintés
Az élet és a kín: Babits Mihály: Húsvét előttmegtekintés
Esztétikai katolicizmus?Babits Mihály:Strófák egy templomhozmegtekintés
A művészi érték állandósága és változékonyságaBabits Európai irodalomtörténetemegtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógja; Esti kérdés; Május .....huszonhárom Rákospalotán; Húsvét előtt; Cigány a siralomházban; Ösz és tavasz között; Jónás könyve Elemzésvázlat!megtekintés
A zenei szerkezetBabits Mihály: Ősz és tavasz között c. versérőlmegtekintés
Babits Mihály: Húsvét előttMondatszerkezetből kiinduló verselemzés-vázlat.megtekintés
Kettős arcképSzabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenébenmegtekintés
Babits Mihály: Messze...messzeelemzésmegtekintés
Babits Mihály: Húsvét előttverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Cigány a siralomházbanverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Május huszonhárom Rákospalotánverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Esti kérdésverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Naiv balladaverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Jó termésmegtekintés
Babits Mihály: Vers a csirkeház mellőlmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttmegtekintés
Világkép és irodalomfölfogásBabits Mihály európai irodalomtörténetemegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttmegtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)megtekintés
Liturgikus emlék mint tárgyiasító versszerkezet és verskeretmegtekintés
Az önmegszólító verstípusrólCsak posta voltál / Babits Mihálymegtekintés
Jónás könyveBabits Mihály elbeszélő költeményének elemzésemegtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Babits Mihály: Ősz és tavasz)megtekintés
A szenvedés verse (Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
A szenvedés verse (Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógjaVersek gyerekszemmel. Bevezetés a VERSEK VILÁGÁBA.megtekintés
Ösz és tavasz között.Hasonlóság, hasonlat, példázatmegtekintés
A szenvedés verse. Balázsolásmegtekintés
Az Erósz teljességének vágya. Tisztázó vallomás Babits Timár...Virgil fia című regényében.megtekintés
A látszatlét világa-s a kitörés kísérlete. Babits: Halálfiaimegtekintés
Mindenütt csak kék az égAz egyetemesség és viszonylagosság költői élménye a fiatal Babitsnál. Babits Mihály: Cigánydalmegtekintés
Babits Mihály: Talán a vízözönmegtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Egy Babits-vers néhány példázata)megtekintés
Az önmegszólító verstípusról (Babits, Kosztolányi, József A..Csak posta voltál / Babits Mihály Számadás / Kosztolányi Dezső Tudod,hogy nincs bocsánat / József Attilamegtekintés
Basch Lóránt: Egy Babits-vers keletkezéséről. A "Petőfi koszmegtekintés
A versírás mint aranycsinálásBabits leckéi a költészetbőlmegtekintés
A valóság átlényegítéseBabits leckéi a költészetbőlmegtekintés
A költő messzi rokonaiBabits a világirodalom áramábanmegtekintés
Példázat a humánumrólJónás könyvemegtekintés
Babits Mihály: Jó termésmegtekintés
Babits Mihály: Vers a csirkeház mellőlmegtekintés
Babits Mihály: Fortissimomegtekintés
Babits Mihály: Esti kérdésmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyvemegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyveelemzésmegtekintés
Ikerbércek közöttBabits Mihály: Ösz és tavasz között Petőfi Sándor: Szülőföldemen összehasonlító elemzésmegtekintés
Babits Mihály: Szent király városa, Esztergom, Előhegyelemzésmegtekintés
Babits Mihály: Psychoanalysis christianaelemzésmegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttmegtekintés
Egy hányatott sorsú versszakBabits Mihály Ezerkilencszáznegyven c. versérőlmegtekintés
Babits Mihály: Cigány a siralomházbanmegtekintés
Konok próféta a hegyenBabits Mihály: Jónás könyvemegtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógjamegtekintés
Babits Mihály: A Második Énekmegtekintés
Az első regény (Babits Mihály: A gólyakalifa)megtekintés
Babits Mihály: Húsvét előttelemzésmegtekintés
Babits Mihály: Fortissimomegtekintés
Babits Mihály: Tímár Virgil fiamegtekintés
Babits Mihály: Halálfiaimegtekintés
Babits Mihály: Ősz és tavasz közöttmegtekintés
Babits Mihály: Balázsolásmegtekintés
Babits Mihály (1883-1941) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Berzsenyi időszemlélete XX. századi művek tükrében.Tanulmány. Érettségi és felvételi előkészítő. Berzsenyi időfelfogása (Levéltöredék barátnémhoz, Az első szerelem, A közelítő tél) összehasonlítva Weöres Sándor (Valaha ültem Verával..., Valse triste), Babits Mihály (Mint különös hírmondó, Ösz és tavasz között) időszemléletével.megtekintés
Babits Mihály Jónás könyve című költeményének elemzése -......Eltérések és hasonlóságok a bibliai és a babitsi Jónás-történet között.megtekintés
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választottmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyveelemzésmegtekintés
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihálymegtekintés
A Jónás könyve értelmezéstörténete(Élményközpontú irodalomtanítás)megtekintés
Babits Mihály: Hazám! rövid stíluselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Talán a vízözön...elemzésmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyveJónás próféta könyve a Bibliábanmegtekintés
Babits és a metafizikus hagyománymegtekintés
Önmagukat olvasó szövegek. Babits Mihály: Gólyakalifa és....Robert L. Stevenson: Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esetemegtekintés
A klasszikus dráma újrateremtésének kísérleteBabits Mihály: Laodameiamegtekintés
A néma PetőfiPetri Györggyel Kisbali László és Mink András beszélget Babits Mihály Május huszonhárom Rákospalotán c. verséről.megtekintés
A stileklekticizmus kérdése Babitsnál és KassáknálBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A Babits-vers összehasonlító ritmikai elemzéseŐsz és tavasz közöttmegtekintés
A Babits-vers komplex ritmikai elemzéseŐsz és tavasz közöttmegtekintés
Idő, szubjektivitás, alkotói nézőpontokBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Szintaktikai parallelizmusok Babits versébenŐsz és tavasz közöttmegtekintés
Az idő problémája Babits versébenŐsz és tavasz közöttmegtekintés
A Babits-vers mint hasonlatŐsz és tavasz közöttmegtekintés
Kísérlet a két vers összehasonlító-tartalmi elemzéseBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A motívum-struktúra és az embléma-struktúra kérdésérőlBabits Mihály: Ősz és tavasz és Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek c. versében.megtekintés
A két vers "zenei" struktúrájaBabits Mihály: Ősz és tavasz Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Irodalmi művek szemiotikai elemzésérőlA szemiotikai analízis problémáiról Babits Mihály: Ősz és tavasz között c. versének első két versszaka alapján.megtekintés
Egy Babits-vers közlésegységeinek vizsgálataŐsz és tavasz közöttmegtekintés
A két vers pszichológiai analíziseBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Jónás példájaB.Gy. esszéje Babits Mihály Jónás könyvéről.megtekintés
Babits Mihály: Esti kérdésverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Mint különös hírmondóverselemzésmegtekintés
Babits Mihály: Jónás imájaelemzésmegtekintés
Műmesék szövegtipológiai vizsgálataBabits Mihály: Barackvirágmegtekintés
Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyeimegtekintés
Babits Mihály (1883-1941)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 2.megtekintés
Babits-alkalmakBabits Mihályrólmegtekintés
Az álom mint jellegzetes pszichoanalitikus témaBabits Mihály A gólyakalifa c. regényébenmegtekintés
Két példa: Babits Mihály és Nagy Lajosa naturalizmus és freudizmus kérdéseirőlmegtekintés
Összehasonlító elemzések 3.Berzsenyi Dániel: A közelítő télBabits Mihály: Ősz és tavasz közöttmegtekintés
Összehasonlító elemzési feladatok1. Arany János: A rab gólya és Tompa Mihály: A gólyához 2. Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai és Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok 3. Ady Endre: Hazamegyek a falumba és József Attila: Falu c. versei összehasonlító verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
A magyar századelő Twist OlivérjeDickens-reminiszcenciák A gólyakalifábanmegtekintés
Fordulat Babits Mihály prózájábanTimár Virgil fiamegtekintés
Isten-élmény a XX. századi magyar irodalombanBabits Mihály Istennel való viaskodása kései verseiben: Ima; Nincsen kísértet, Hiszekegy. Legrészletesebben tárgyalt verse: Októberi ájtatosság.megtekintés
Egy költői szöveg ontologikus olvashatóságának lehetőségeiBabits Mihály: Esti megérkezésmegtekintés
Költődramaturgok - költődramaturgiák...a Holnap és a Nyugat korában: Balázs Béla, Babits Mihály, Füst Milánmegtekintés
Életösszegzés és könyörgésBabits Mihály: Jónás könyve és Jónás imájamegtekintés
A "szó" médiuma az esztétizmusban1908 Babits Mihály: Esti kérdésmegtekintés
Babits műhelyébenesszé (1937)megtekintés
Babits Mihály összes verseiesszé (1937)megtekintés
Babits szemébe nézniIllyés Gyula esszéje (1961)megtekintés
Esszéírás és irodalomtörténet1934: megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet c. munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története c. vállalkozásának első felemegtekintés
Babits Mihály: A gazda bekeríti a házátverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógjaverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Balázsolásverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Cigány a siralomházbanverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Esti kérdésverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Fortissimoverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Holt próféta a hegyenverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Húsvét előttverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Mint különös hírmondóverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Ősz és tavasz közöttverselemzés, vázlatmegtekintés
Babits Mihály: Petőfi koszorúiverselemzés, vázlatmegtekintés
A fordítás mint újraírásA fordítás mint az irodalmi értelmezés egyik válfaja három példa alapján: Shakspeare Téli rege és Vihar, Joyce Ulysses c művei Kosztolányi Dezső, Babits Mihály ill. Szentkuthy Miklós fordításában.megtekintés
A prófétaszerep motívuma a magyar irodalombanPetőfi Sándor: A XIX. század költői, Ady Endre: Illés szekerén, Babits Mihály: Holt próféta a hegyen, Mint különös hírmondó, Jónás könyve.megtekintés
"Journal de l'Enfer"Babits Mihály Beszélgetőfüzeteirőlmegtekintés
"Nagy hírként kiáltja amit mindemónki tud: ősz van!"Babits Mihály jövendölései (Május huszonhárom Rákospalotán, Mint különös hírmondó, Isten és ördög, Jónás könyve, Talán a vízözön...stb.)megtekintés
A magyar "ördögregény" : Babits Mihály: HalálfiaiA magyar "ördögregény" motívumszerkezete és értelmezése. (11-185. o.), Bepillantás az alkotómunkába (191-336.o.)megtekintés
Babits Mihálypályakép, (1883 - 1941)megtekintés
Vágy és végtelenesszé Babits Mihályrólmegtekintés
A gólyakalifaBabits Mihály regénye, 1916.megtekintés
Timár Virgil fiaBabits Mihály regénye, 1922.megtekintés
Ősz és tavasz közöttBabits Mihály versemegtekintés
Polgárosodási tendenciák Kelet-és Közép-EurópábanTormay Cecile: A régi ház, Babits Mihály: Halálfiaimegtekintés
Babits Mihály...versfordításai; Zsengék. Dante és Babits.megtekintés
Kötetkompozíciós elvek Babits első két kötetébenLevelek Iris koszorújából; Angyaloskönyvmegtekintés
Babits-líra viszonya a...modernséghezmegtekintés
Az első regényBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
Az elveszett könnyedségBabits Mihály költészetérőlmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyvetanulmányok, verselemzések egy kötetbenmegtekintés
Metafikció Babits Mihály novelláibanBabits Mihály elbeszélő prózájának metafiktív alakzatairól. Említett elbeszélések: Mythologia, Kezdődik Éliás estvér hiteles története, Laodameia, Mese a Decameronból, Halálfiai, stb.megtekintés
Babits, a szentimentális objektívBabits Mihály: Esti kérdés c. verse kapcsán a létlíráról, és a költő több írásában megjelenő, az antik görög világba való elvágyódásáról.megtekintés
Világ- és magyar irodalmi példák között: A lírikus epilógja és az In HoratiumBabits Mihály A lírikus epilógja és az In Horatium című verseirőlmegtekintés
Babits Mihály regényeirőlBabits Mihály regényeirőlmegtekintés
Regénytér és valóságos tér, fikció és adomák: KártyavárBabits Mihály Kártyavár című regényérőlmegtekintés
Karácsonyi Madonna: Megjegyzések Babits első novelláskönyvérőlBabits Mihály Karácsonyi Madonna című novelláskötetérőlmegtekintés
Szövegépítés és szövegalkotás A Timár Virgil fia című regénybenBabits Mihály: Timár Virgil fiamegtekintés
A Babits-levelezésrőlBabits Mihály levelezésemegtekintés
A Nyugat és a világirodalomA Nyugat világirodalmi értékrendje Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel karöltve. Fejezetek: Az első évfolyam; Az első korszak (1909-1914); Az első világháború és a forradalmak évei (1914-1919); A húszas évek; Az utolsó évtized.megtekintés