József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

83 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2015-10-01Madách címkefelhőben II.Esszé Madách Imrérőlmegtekintés
2015-09-01Madách címkefelhőben I.Esszé Madách Imrérőlmegtekintés
2015-06-01A történelem romantikus víziói és Az ember tragédiájaMadách Imre Az ember tragédiája című drámájáról.megtekintés
2015-02-01A stádiumok dramaturgiájaMadách Imréről és művéről - az Ember tragédiája lengyel olvasóinakmegtekintés
2014-04-01150 éve született (HELYESEN: halt meg) Madách ImreMadách Imre (1823. január 21., Alsósztregova - 1864. október 5.) rövid életrajza. Az ember tragédiája jelentősége, műfaja, filozófiai alapja, főszereplői...megtekintés
2012-01-01Az ember tragédiájaAz ember tragédiája / Jankovics Marcell, Madách Imre tragédiája nyomán. magyar, 2011.megtekintés
2011-12-01Reflektorfényben Az ember tragédiájaAz ember tragédiája a színpadokon.megtekintés
2011-12-01EmberrajzAz ember tragédiája / r.Jankovich Marcell Madách művéből magyar rajzfilm, 2011.megtekintés
2011-12-01Ádám a vérzivatarbanAz ember tragédiája / r. Jankovics Marcell Madách művéből magyar rajzfilm, 2011.megtekintés
2011-05-01Egy nagyon komoly világvége kellős közepénJankovics Marcell Az ember tragédiája rajzfilmváltozatárólmegtekintés
2009-01-01Mítoszok palóculGerelyes Endre \"Káin\" c. novellája és \"Az ember tragédiáját\" egyes rokon vonatkozásairólmegtekintés
2008-02-01A nemzeti drámákrólA Bánk bán ősbemutatójának 175. és Az ember tragédiája színrevitelének 125. évfordulójáramegtekintés
2008-01-01Madáchi stílus - madáchi emberMadách Imréről és Az ember tragédiájárólmegtekintés
2007-10-01Honos szózat-Jó száz évvel Madách utánMadách Imre Az ember tragédiája 13. szín-az űr-jelenetmegtekintés
2006-01-01"Eszmék közt az űr..."Beszédmódok antinómiája a Tragédia első színében.megtekintés
2005-06-01Néhány gondolat Madách és Dante "dualista" világképérőlMadách Imre: Az ember tragédiája Dante: Isteni színjátékmegtekintés
2003-01-01Madách Imre (1823-1864) és Az ember tragédiája. TémavázlatÉrettségi-felvéeli előkészítő. Vázlat.megtekintés
2002-06-01A Tragédiáról (Madách Imre: Az ember tragédiája)Aktuális írások, gondolatok a Tragédiáról. Hubay Miklós: A Madách-naplóból 24.old. Beke Albert: Pesszimista-e Az ember tragédiája? 25.old. Ézsaiás Erzsébet: Jelenünk a londoni szín 25.old. S.Gy.M.: Önvizsgálat a "Tragédia" színe előtt 26.old. Szentpétery Csabáné: Quo vadis? 26.old. Kovács Vanda: Csodálatos Tragédia 27.old.megtekintés
1999-12-01Az ember tragédiája ötször. Madách-bemutatókAz ember tragédiája / Madách Imre szinikritika ! Tarján Tamás : Fényben árny / rend. Kerényi Imre, Madách Színház Joób S.: Szertartástragédia / r.Vidnyánszky Attila, Beregszászi Illyés Gyula Szinház Csáki Judit : Isten ne óvjon! / r. Jordán Tamás, Merlin Színház Sándor L.István:Színház a falanszterben / r.Hudi L.,Mozgó Ház Társ. Urbán Balázs : Csak bábok / r. Garas Dezső, Bp.i Bábszínházmegtekintés
1997-03-01Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzés a műrőlmegtekintés
1997-01-01A vernuft tragédiája. Az ember tragédiája / Madách ImreA Tragédia újraolvasása kanti ismeretelmélethorizontján.megtekintés
1995-05-01Karinthy Frigyes Kötéltánca és...Az ember tragédiájamegtekintés
1993-09-01Az ember tragédiája mítoszi utalásaiMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1993-03-01Az ember tragédiája szereplőinek és...motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeirőlmegtekintés
1989-06-01Németh Antal elfelejtett Tragédia-tanulmányaMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1989-03-01Hét kérdés Madáchról1. Volt-e Madáchnak önálló filozófiája?, 2. Mi a targédia alapkérdése?, 3. Ádám vagy Lucifer?, 4. Marx vagy Kierkegaard?, 5. Ismerte-e Madách Kierkegaardot?, 6. Magyar Kierkegaard?, 7. Milyen Madách filozófiája?megtekintés
1986-01-01Az ember tragédiája kompozíciójárólMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1985-02-01Eszmék, viszonyok, értékek a tragédiábanMadách művének mai tanításáról. Madách Imre: Az ember tragédiája.megtekintés
1984-05-01Képfilozófia gyermeki látomásokbanAngyali üdvözlet / rend. Jeles András magyar film, 1984 Madách Imre: Az ember tragédiája című műve nyomán.megtekintés
1984-05-01Gyermek kukkerol a jövőbeAngyali üdvözlet / rend. Jeles András magyar film, 1984 Madách Imre: Az ember tragédiája című műve nyomán.megtekintés
1984-02-01A közösségélmény Madách lírájában és...Az ember tragédiájábanmegtekintés
1984-01-01Ádám alakjának világirodalmi előzményeihezMadách Imre. Az ember tragédiájamegtekintés
1983-01-01Madách Imre: Egy magyar költő a világirodalombanMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1976-01-01Az ember tragédiája XV.színének értelme és jelentéseMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1974-03-01Az ember tragédiája szerkezeteiMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1974-03-01A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelvMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)megtekintés
1970-04-01A sziszüphosz-paradoxon. Optimizmus Az ember tragédiájában.Madách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Madách Imre /1823-1864/Érettségi, felvételi tételekhez segédanyag. Az ember tragédiája, szerkezete (65-69., szereplőinek jellemzése (69-71)megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiájának történetfilozófiai szempontú elemzése.megtekintés
Angyali igék. Madách Imre Az ember tragédiájaA lét biblikus ősképe és történetisége a Tragédiában. Motívumok: anyag(létező) űr(tér) változatlan(öröklét) idő(változás) boldogság bölcsesség(tudás) kifejtése,megoldás tragikum kérdése.megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaAz ember tragédiája / Madách Imremegtekintés
Létértelmező motívumok Az ember tragédiájábantér-idő-tudás, anyag-öröklét-boldogság, tragikum kérdésemegtekintés
II.Ember. Az ember tragédiája / Madách ImreFizika-metafizika, Isten - Ördög, Ádám és Éva jelleme. Történelmi szinek stb.megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiája(Talentum műelemzések) Madách Imréről, A tragédia: téma és szándék, szerkezet és cselekmény, tartalom és forma ( keletkezés, drámai téma, helyzet, karakterek, drámai költemény, forma-tartalom, fogadtatás, utóélet )megtekintés
Két világ közt választhatni: Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájábanMadách Imre:Az ember tragédiájamegtekintés
Az eszmék értéke és az idő kontinuitásaGondolatok Madách filozófiai rendszerérőlmegtekintés
A Tragédia líra vagy tragédia?Az ember tragédiája / Madách Imre műfajáról.megtekintés
Mintha. A \"százéves harc\" után -Az ember tragédiája mamegtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiája..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzésvázlat!megtekintés
"Emberiségpoéma" és drámai költeményMadách helye a világirodalomban: Az ember tragédiája és Ibsen Peer Gynt-je.megtekintés
Madách Imre /1823-1864/ : Az ember tragédiája /1860/Gimn. második oszt.: A romantika irodalmából.megtekintés
Történetfilozófiai kérdések ...Az ember tragédiájábanmegtekintés
Az ember tragédiája értelmezéséhez / szereplők jellemzése isLucifer, Ádám, Éva jellemzése. Transzcendencia. Fejlődéseszme.megtekintés
A Tragédia: líra vagy tragédiamegtekintés
Madách: Az ember tragédiájaMadách Imre drámájáról (kétszintes misztériumdráma)megtekintés
Vég vagy kezdetMadách Imre történelmemegtekintés
Összegzés: Madách és a koreszmék"A Tragédiá-ban ...egy egész korszak sommázatát látjuk, koreszmék és törekvések, természetbölcseleti és történettudományi szemléletek, személyes kínok és remények nagy összegzését."megtekintés
Madách-mozaikMadách Imre: Az ember tragédiája, Mózes ébresztésemegtekintés
A Tragédia filozófiájaMadách Imre: Az ember tragédiája. Madách filozófiájamegtekintés
Az eszmék szerepe Madách Imre Az ember tragédiája c. művébenmegtekintés
"...sokszerű szó és egy értelem" (Diskurzus a műfajjal)Az ember tragédiája / Madách Imre Kétszintes dráma: másvilági-evilági szint. Szellemi-anyagi szféra.megtekintés
Erdélyi János és Az ember tragédiájaMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Forradalom utánKemény, Eötvös és Madáchmegtekintés
Az Ember tragédiája a nagy és a kis Nap-évbenMadách Ember tragédiájának asztrálmítoszi értelmezése a nagy Nap-évben (Papp Gábor) a kis Nap-évben (Szabó Gyula).megtekintés
Álom a történelemrőlMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Madách ImreMadách filozófiai és politikai szemlélete a Tragédiától Mózesig. Az ember tragédiája, Csák, Mózes, Tündérálommegtekintés
Adalékok a Tragédia szabadság-gondolatáhozMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Madách Imre és Az ember tragédiájaáltalános iskolásoknak. esszémegtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájacselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzésmegtekintés
A féltékenység zöldszemű szörnyeA féltékenység irodalmi köréből: a féltékenység Shakespeare: Othello, Katona József: Bánk bán, Puskin: Anyegin, Madách Imre. Az ember tragédiája c. műveiben.megtekintés
Történelem és irónia1861 Madách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Vajda János kritikájaAz ember tragédiájárólmegtekintés
Egy "szellembúvár" Tragédia-értelmezéseLélektani elemek az Ember Tragédiájának főalakjaiban. Madách Imre: Az ember tragédiája c. művéről Madách Aladár, a költő fia, a magyarországi spiritizmus egyik legjellegzetesebb képviselője.megtekintés
Sík Sándor első Tragédia-értelmezéseAz ember tragédiájának értelme. írta és felolvasta 1911. június hó 10-én a Váci Múzeumegyesület Madách irodalmi gyűlésén S.S.megtekintés
A forradalom ábrázolása Madách Imre és...Georg Büchner (Danton halála) drámájábanmegtekintés
VilágdrámaA romantikából kiszakadt két meteor-páros: Madách Imre: Az ember tragédiája (1861) és Zygmunt Krasinski (1812-1859): Pokoli színjáték (1835)megtekintés
Szabadkőműves motívumok...Madách Tragédiájábanmegtekintés
"Paradoxonok"Madách Tragédiájában és kísérlet a "paradoxonok" feloldására (konfliktus, tragikum, drámaszerkezet és történetfilozófia, Lucifer, Éva, a Föld szelleme, Madách és Dante, irracionalitás és intuíció, dualizmus stb.)megtekintés
Ádám álmaMadách Az ember tragédiája c. műve és az álom-analízis.megtekintés
"A cél voltaképp mi is?"Madách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés