József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

335 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00Ady és Krúdy éjszakáiKrúdy Gyula Adyról szóló, Adyt említő műveinek áttekintése főként az Ady Endre éjszakái című könyveket alapul véve.megtekintés
2020-04-01Sár van, köd van, mégis jól vanLövétei Lázár László Ködök című versének párbeszéde Ady Endre Az eltévedt lovas című versévelmegtekintés
2020-03-00Vazul hangjaA lírai beszéd az Ady-olvasásbanmegtekintés
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetéremegtekintés
2020-01-01"De kinek van annyi is?!"Ady Endre képzavaraimegtekintés
2020-01-01"Az Élet marta fel, a Vágy"A balladás Ady és a Harc a Nagyúrral megtekintés
2020-01-01Lajtorja, faltörő kos, igazoló levélKanonizációs kísérletek, pozícióstabilizálások és a kiépülő Ady-kultusz stációi 1909 és 1919 köztmegtekintés
2019-12-01Átlépni a múlt határain?Az el nem jövő jövő alakzata Ady Endrénélmegtekintés
2019-07-01Ady különösségeRomantika, modernség, szimbolizmus a pálya első szakaszábanmegtekintés
2019-07-01Ady jövőjeKerekasztal-beszélgetés Győri L. János, Herczeg Ákos, Térey János és Fodor Péter részvételévelmegtekintés
2019-07-01A megtalált művészidentitás önfelmutató verseAdy Endre: Az ős Kajánmegtekintés
2019-05-01Ady és KosztolányiSzempontok kettejük történetéhezmegtekintés
2019-04-01Jelenlét és hiányAz önelvesztés és önkiteljesítés formái Ady Endre szerelmi lírájábanmegtekintés
2019-03-01Egy irodalmi vezérszerep genealógiájaAdy útja az Új versekig és a Holnap antológiáigmegtekintés
2019-02-01Ady Endre fiktív alakja a szépirodalomban (II. rész)Ady Endre szépirodalmi ábrázolásaimegtekintés
2019-01-01Ady EndreHerczeg Ákos: "Mámor, mámor kell mindenáron" - A Versektől az Új versekig Boka László: Megtorpanások és útkeresések - Ady két cikkérőlmegtekintés
2019-01-01Ady Endre Ószövetségi ihletésű verseinek margójáraEsszé Ady istenes költészetérőlmegtekintés
2019-01-01A novellaíró történeteAdy Endre prózai írásairólmegtekintés
2019-01-01Csókokban élő csóktalanokA mindenség-keresés és a Léda-szerelem fordulópontjai 1908-1909-benmegtekintés
2019-01-01Az eltévedt lovasAdy eltévedt lovas-motívumamegtekintés
2019-01-01Ady Endre zilahi költői szárnypróbálgatásaiAdy diákéveimegtekintés
2019-01-01"Az Égből dühödt angyal dobolt / Riadót a szomoru Földre"Az első világháború reflexiója Ady Endre lírájábanmegtekintés
2019-01-01Háborgás és lecsendesedésBíbliai és magyar őstörténeti motívumok összefüggései Ady Endre költészetébenmegtekintés
2019-01-01Ady Endre fiktív alakja a szépirodalomban (I. rész)Ady Endre szépirodalmi ábrázolásaimegtekintés
2019-01-01"(...) amit írok, magam olvasom..."Az Ady-recepció legújabb fejezetemegtekintés
2018-07-00Hűség a nyelvhez, hűség MagyarországhozAdy Endre: A föl-földobott kő című költeményének elemzésemegtekintés
2018-03-01Hitélmény és reotikaKözelítések Ady "istenes verseihez"megtekintés
2017-05-01Piros, tartós öröm"A kezdet fellobbanása" Adynálmegtekintés
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhezmegtekintés
2017-02-01"Életnél több muzsika"A pénz szimbóluma Ady művészetében: A pénz jelentésrétegei a Harc a Nagyúrral és A Tíz Forint vőlegénye című művekben, valamint a hívás és taszítás ambivalenciája a Pénz-ciklus verseiben.megtekintés
2014-08-01Antiadysta elmélkedésekEsszé az antieurópai Thomas Mannrólmegtekintés
2014-07-01Ember az embertelenségbenAdy és az 1916-1918-as román háborúmegtekintés
2014-06-02Az életes holtAdy-kutatás, Ady-vita egy Ady-konferencia nyománmegtekintés
2014-06-00Ady Endre Sírni, sírni, sírni című verse és megzenésítéseKodály Zoltán megzenésítéséről.megtekintés
2014-05-01"Egy fogás néha"Az asszertív nyelvhasználat visszavonódása Ady költészetében 1910 és 1916 között. 1. A szubjektum nyelviesülésének útján. Öntematizáció, nyelv, irónia (Óh, furcsa Élet, Nem feleltem magamnak) 2. Az önfelmutatás ábrándja. Fikcionalizált életrajz, életrajzi fikció a Margita élni akar és A Szerelem époszából c. művekben 3. Emlékezet, percepció, identifikáció (A hosszú hársfa-sor) 4. Az én olvashatatlansága. A pretextus (de)figuratív természete a föltámadás szomorúsága c. versben 5. A szubjektum tárgyiasulásának jelzései. Látottság, interszubjektivitás ady költészetében - későmodern távlatbólmegtekintés
2014-05-01"Csak magamban sírom sorsod"Közelítések Ady "kuruc-verseihez"megtekintés
2014-03-01Hadi-esztétika, termékeny nyelvzavarElső világháborús irodalmunkról. Balázs Béla Lélek a háborúban c. kötet, Csendesen! c. verse; Babits Mihály: Miatyánk - 1914, Alkalmi vers, Húsvét előtt, Fortissimo, Szíttál-e lassú mérgeket? ; Gyóni Géza: Petőfi lelke; Ferenc Ferdinánd a hadak élén, Csak egy éjszakára... Márai Sándor, Ady Endre, Herczeg Ferenc: Az 1915-iki rózsák, A fiú, Idén nem lesz karácsony, A hadiárva, A tábornok leánya, A gyönge szívű király (Tűz a pusztában c.kötet) Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra drága...(1916) Móricz Zsigmond riportok és elbeszélések (Kis Samu Jóska, Szegény emberek); Kassák Lajos Eposz Wagner maszkjában (1915) Karinthy Frigyes: Így láttátok ti. A háborús irodalom paródiájamegtekintés
2014-03-00Lírai hang olvashatósága én és individuum határterületénVallomás és "Ember-telenedés" a Szeretném, ha szeretnének című versben.megtekintés
2014-01-01"Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert"Ady magyarságamegtekintés
2013-12-02Az ígéret fiaA nemzet értelmezésének teológiai eredete a magyar gondolkodásbanmegtekintés
2013-09-01"Új és magyar"Ady modern művészetszemléletének kibontakozása az új versek ún. magyarság- és Párizs-versei alapjánmegtekintés
2013-04-01Tiszteletadás, utánzás, hatásKöltészet Ady bűvkörébenmegtekintés
2012-12-01A hagyomány újraíródása a modernség korszakküszöbénAdy Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...megtekintés
2012-12-01"Szimbólumoknak volt a szeretője"Alkalmi írás egy rendkívüli költőről. Ady Endréről.megtekintés
2012-12-01A publicista költészetAdy indulása.megtekintés
2012-12-01Látványok, helyszínek, énekekAdy Endrével a mítoszok és "zenei hangok országában"megtekintés
2012-02-01Költők között - a költészet napján (2012.április 11)Szabó Lőrinc és Ady Endre hitérőlmegtekintés
2011-07-01Reményik Sándor és Ady EndreA két költő egymáshoz való viszonya.megtekintés
2011-06-01Érmindszent, a jelentéses tájAdy szülőfalujáról: antiklerikalizmus, mitikus közérzet, abszurd létérzékelés, anya-fiú kapcsolat. "A 12 legszebb magyar vers"-program érmindszenti Kocsiút az éjszakában konferenciáján hangzott el.megtekintés
2011-06-01Miért szép a Kocsi-út az éjszakában?Ady Endre verséről, a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.megtekintés
2011-06-01Ady és József AttilaA sámánok néma hangja: teljesül az egész? Ady Endre verséről a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.megtekintés
2011-06-01Minden egészAdy a 90-es évek prózájának horizontjából. Ady Endre verséről a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.megtekintés
2011-04-01Ady, az öntudatos szimbólumok költőjeVér és arany és Az Illés szekerén korszakamegtekintés
2011-03-01Kosztolányi Ady-komplexumaKosztolányi Ady-értékelése 1906-ban és 1926-ban. (Toll-vita: Az írástudatlanok árulása. Különvélemény Ady Endréről.)megtekintés
2011-03-01Narráció Ady Endre Margita élni akar c. művébenAdy Endre verses regényének narratológiai elemzése. Az elbeszélő mint szerzőés szereplő. Elbeszélő és olvasó.megtekintés
2010-11-01Ady magánya a világháború alattAdy a világháború idején, verseinek tükrében.megtekintés
2010-10-01Épülés és bomlásAz én olvashatósága Ady Endre A vár fehér asszonya c. versében.megtekintés
2010-07-01A költő és a szfinxA valóság-effektus lehetséges funkciói. Ady Endre: A haragos szfinx c. novella alaptörténete és ugyanezt a történetet elmesélő Krúdy Gyula A szobrok élnek c. novellafüzérének második darabja és Kabos Ede: A királyné c. elbeszélése.megtekintés
2009-11-01Zárójelbe tett eszményEgy Ady-novella regénye: Tíz Forint vőlegényemegtekintés
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)megtekintés
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2008-12-01Ady borús háborús verseTegnapi tegnap siratásamegtekintés
2008-11-01Az Ady-ciklusok terebélyes családfája-megtekintés
2008-11-01Kodály Zoltán és Ady EndreMegemlékezés a két személyrőlmegtekintés
2008-11-01Az uralkodó mint a szubjektum szélsőséges megnyilvánulásaegy Hofmannstahl- és egy Ady-versben Ady Endre: Ülök az asztal-trónon Hugo vin Hofmannsthal: A kínai császár beszél:megtekintés
2008-04-01Ady - az irodalmi modernség s a progresszió viszonyaII. rész, Ady Endremegtekintés
2008-03-01Ady - az irodalmi modernség s a progresszió viszonyaI. rész, Azonosság és feszültség paradoxona, A világkép kiforrása és körülményeimegtekintés
2008-01-01"...csak dísz ez, életjog és remény"Vázlat Ady Endre románságképérőlmegtekintés
2008-01-01Ady Endre naplóversei a NyugatbanEgy megíratlan naplóból; Néhány januári nap; Megint Páris felé; Kuruc Ádám testvéremmegtekintés
2008-01-01Ady karácsonyaigyermekkori emlékek: Karácsony (Harang csendül...) Karácsony (Ma tán a béke ünnepelne...), Békesség ünnepén, Istenes versei közül: Álmom az Isten, A vidám isten, A Sion-hegy alattmegtekintés
2008-01-01Egy Ady-vers körülAdy vers elemzésemegtekintés
2007-12-01"Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga"a versről szóló vers Ady Endre költészetébenmegtekintés
2007-11-01"A Nap korán kelt Holdja, én"Ady Endre Hold-motívumárólmegtekintés
2007-11-01Ady Endre...korszerűségemegtekintés
2007-11-01Kis, kék dereglyeAdy Endre ismeretlen versének hátteremegtekintés
2007-08-01"A Sors, a sorsa"Ady Endre idézésemegtekintés
2007-08-01Északra bámul ablakomEgy motívum megvalósulása Ady Endre Szeretném, ha szeretnének c kötetében: Észak és Dél; Észak-fok, északiságmegtekintés
2007-07-01"A legnagyobb titok"Ady Endre idézésemegtekintés
2007-06-01"Régi, vén, falusi gyerek"Ady Endre idézésemegtekintés
2007-05-01Az ős Kaján és Georg BendemannAdy Endre: Az ős Kaján és Kafka: Az ítélet c. novellájamegtekintés
2007-05-01Ady Endre: Valaki útra vált belőlünkóravázlatmegtekintés
2006-10-01Az egésztől a részigAdy és Kosztolányi egy-egy verséről. Kocsi-út az éjszakában; Kétségbeesés. Összehasonlító elemzés.megtekintés
2006-10-01Az élet új dalaiAdy Endre és Oláh Gábor költészetéről - a verseikben megjelenő életfogalom aspektusai alapján.megtekintés
2006-09-01Magyar mitológiaAdy Endre magyarságverseimegtekintés
2006-07-01Ady szimbolizmusának kérdéséhezÉrtelmezéstörténeti anomáliák.megtekintés
2006-07-01"Mégis új..."A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájábanmegtekintés
2006-07-01Elhallgatás, elfojtás, hiány...az Ady-versekbenmegtekintés
2006-07-01Ady beszédmódja az istenes versekbenIstenhez hanyatló árnyék ; Szent Lehetetlenség zsoltárjamegtekintés
2006-07-01"Rákóczi, akárki, jöjjön valahára"Ady Endre kuruc-verseirőlmegtekintés
2006-07-01Örök visszatérés: Nietzsche és/vagy EliadeAdy Endre: Nyárdélutáni Hold Rómában c. verse. Ady és Nietzschemegtekintés
2006-07-01Az emlékezés mint életértelmezésAdy Endre két kevéssé ismert versének tükrében: Este a Bois-ban (1904); Megint párizs felé (1909)megtekintés
2006-07-01"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig -jámbor embertársam - az nekem mindegy. Ady Új versek c. kötetének fogadtatásáról.megtekintés
2006-05-01Vallomás egy versrőlAdy Endre: Krisztus-kereszt az erdőnmegtekintés
2006-04-01Ady-epigonizmus a korai József Attila-lírában...és környezetébenmegtekintés
2006-03-01Egy "színészparadoxon" fekete zongorávalAdy Endre: A fekete zongora c. verse és az önkibontó szimbólum.megtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2005-03-01Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenbenverselemzés-értelmezés. Közelítés Ady istenes verseihez, "hitetlen hit"-éhez.megtekintés
2005-02-01Ady Endre Isten-élményeesszémegtekintés
2004-05-01Ős Kaján és DionüszoszAdy Endre: Az ős Kaján c. versének nietzschei olvasatamegtekintés
2004-05-01A "választott nép" Ady Endre és...Tábor Béla műveiben Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyék; A bélyeges sereg; Korrobori (publicisztika) zsidóság-felfogásmegtekintés
2004-04-01"Ha most húznád meg harangját..."Ady Endre harang-motívumamegtekintés
2004-02-01AdyEgyetemi előadás 1932/33. A kezdő költő, Általános jellemzése, Profánsága (élet, magyarság, isten), A kifejezés, Nyelv, verselésmegtekintés
2004-01-01A központozás szemantikai funkciójának megváltozása...Ady Endrénél az Új versek utánmegtekintés
2003-04-01A huszadik századi himnuszAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
2003-03-01Ady Endre (1877-1919) TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlatmegtekintés
2003-01-01Ady Endre színszimbolikája: a fehérmegtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2002-08-01Identitásképző csataterek Ady (Endre) - Domonkos (István)Két költő, ill. két mű. Ady Endre : A Szerelem eposzából c. műve, összefüggésbe hozva Domonkos István : Kormányeltörésben (1971) c. versével. (Az utóbbi verssel kapcsolatban többször utalás történik Kassák : A ló meghal, a madarak kirepülnek c. művére is.)megtekintés
2002-04-01Ady Endre: Az anyám és én avagy a szubjektív líra kérdőjeleiAdy Endre verseimegtekintés
2002-02-01Az innováció-kényszer kiiktatásaAdy Endre: Sípja régi babonánakmegtekintés
2001-08-01Hangszer - hang - meghallásZene és hagszer megjelenése a XIX. és XX. századi magyar irodalomban. Hegedű: Kisfaludy Sándor: Himfy, Vörösmarty M.: A vén cigány, Komjáthy Jenő : Delíriumban. Zongora - Petőfi S.: Szőke asszony, szőke asszony, Reviczky, Kiss József, Ady Endre: A fekete zongoramegtekintés
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzésemegtekintés
2000-03-01Ady Endre költészetének archetipikus elemeiI. Ady Endre évszak-szimbolikája.Ciklikus egyetemes szimbólumok. Ösz.A halál eufémizálása - Tavasz.A magvak ígérete - Tél.A halottság szimbóluma - Nyár.A társadalmi forrongás jelképe - A Hold mint ciklikus egyetemes szimbólum - A Hold és a nő. Idő és Hold - A Hold - negatív minőségek hordozója - ellentéteket magába sűrítő fogalom. II. A bensőség (intimitás) archetípusa : a hajó III. Magasságok és mélységek vonzásában. IV. Állat-mintájú és éjszaka-típusú egyetemes szimbólumok V. Néhány Ady-versmegtekintés
1999-03-01Kicsoda az ős Kaján ?Ady Endre: Az ős Kajánmegtekintés
1999-01-01Ady Endre jelképvilágának jellemzői néhány versének tükrébenSírni, sírni, sírni, Jó Csönd-herceg, Nagyúr, Öskaján, Eltévedt lovas, Héja-nász az avaron, Úr érkezése/megtekintés
1999-01-01A Szent LehetetlenségSzent Lehetetlenség zsoltárja / Ady Endremegtekintés
1998-08-01Háborús téli éjszaka. Baka István és Ady-maszkjaiBaka István és Ady Endre költészetérőlmegtekintés
1998-02-01"Lázban ég a világ" Ady Endre, mint publicista.publicisztikamegtekintés
1998-01-01Ady magyarsága:magyar sorstudat III. A fajta sorsaAdy Endre magyarságverseimegtekintés
1997-08-01A modern-romantikus Ady I,II,III.r.A tanulmány végigvezet Ady életútján,költészetének \"sorsfordulóin\", megemlítve köteteit, legjelentősebb verseit. I.r. 97/8. 112-127. o. II.r. 97/9. 118-128. o. III.r.97/10. 1- 19. o.megtekintés
1997-05-01Ady és az IstenAdy világnézete, istenfogalma.megtekintés
1997-04-01A végesség "halhatatlansága"Új s új lovat /Ady Endremegtekintés
1997-03-01Rendszer a rendszertelenségben.Ady metrumváltó időmértékes.....verselése.megtekintés
1996-07-01Egy "antiszemita"? Ady-vers"Zikcene, zakcene, satöbbi"megtekintés
1996-03-01Szerelem és halál Ady Endre költészetébenMihályi Rozália mérgezett csókjamegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-03-01Narratíva a lírában és líraiság a prózábanSzent Margit legendája / Ady Endre Esti Kornél / Kosztolányi Dezső Az 1929-ben A Toll c. fi.-ban kezdeményezett Ady-vita, ill. K.D.:Különvélemény c. cikke kapcsán Ady és Kosztolányi szövegalkotói rendszerének összehasonlítása.megtekintés
1996-03-01\"Az eltévedt lovas\"Ady Endre, elemzésmegtekintés
1996-02-02Ady Erdélye és Erdély AdyjaA Kalota partján, Ember az embertelenségben, Lenn, Erdély földjén c. versek őrzik leginkább Ady erdélyi benyomásait.megtekintés
1995-05-01Ady Endre: Jó Csönd-herceg előttVerselemzésmegtekintés
1994-10-01Miért szép?Ady Endre: Az Avar-domb kincsemegtekintés
1994-01-01Szimbolikusság: az át-alak-ulás elméleteAdy Endre: A vár fehér asszonyamegtekintés
1992-09-01A "mély magyar" Ady (és a "híg magyar" Petőfi)Ady Endrérőlmegtekintés
1992-04-01Ady Endre: A megőszült tengerAdy Endre: A megőszült tengermegtekintés
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.megtekintés
1990-02-01Kassák és AdyKassák Lajos és Ady Endremegtekintés
1989-04-01Rübbert, Irene: Két vers a modernség és az avantgárd közöttAdy Endre: A csodák éjszakája Hoddis, Jakob van: Weltendemegtekintés
1988-06-01Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
1988-01-01Adyról dióhéjban, idegeneknekAdy Endrérőlmegtekintés
1987-03-01A nyelvi struktúra szerepe egy vers értelmezésében.Dózsa György unokája/ Ady Endremegtekintés
1987-01-01A költészet titkai: Ady Endre szóösszetételeiAdy Endre költészetérőlmegtekintés
1986-08-01Ismeretlen Ady-vers 1901-bőlAdy Endre: Senkimegtekintés
1982-09-01Ady Endre verses regénye. Margita élni akar.Ady Endre: Margita élni akarmegtekintés
1981-07-01A kuruc motívum Ady háború alatti költészetébenKét kuruc beszélget / Ady Endremegtekintés
1977-11-01Az Avar-domb kincseAdy Endre Az Avar-domb kincse c. versérőlmegtekintés
1977-04-01Ady Endre : Párisban járt az ősz, Kocsi-út az éjszakábanFunkcionális metrikai elemzésmegtekintés
1977-04-01Ady első szabadvers-korszakaAdy Endre: A Minden Titkok és A menekülő Élet szabadverseimegtekintés
1977-04-01A megélt imperializmus: fordulatélményAdy és a világháborúmegtekintés
1976-11-01Az eltévedt lovasAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
1976-03-01Egy késői Ady-versrőlAdy Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
1975-03-01Ismeretlen Ady-vers a Babonás éjszaka?Ady Endre: Babonás éjszakamegtekintés
1972-01-01Ady Endre:Margita élni akarelemzésmegtekintés
1970-05-01A rehabilitált idill: Ady Endre : A Kalota partjánAdy Endre: A Kalota partjánmegtekintés
Ady Endre: Elbocsátó szép üzenetverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyokverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Az ős Kajánverselmzésmegtekintés
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnénekverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Szent Margit legendájaverselemzésmegtekintés
"Hiszek hitetlenül Istenben..." : Ady istenhiteA témával kapcsolatban megemlített versek (NEM elemzés!): Hiszek hitetlenül Istenben, stb.megtekintés
A lírai én mitológiája Ady Endre költészetébenelemzésmegtekintés
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból. megtekintés
"Minden egész eltörött"A csonkaság verse. Ady Endre Kocsi-út az éjszakában c. versének elemzése. Motívumok és költői magatartásformák a XX. sz-i magyar irodalomban.megtekintés
Archaikum és remitologizációAdy Endre archaikus mitologizmusának néhány vonásamegtekintés
Ady Endre: Elbocsátó szép üzenetverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
A versek ritmikai leírásaAdy Endre verselésemegtekintés
Ady Endre: Ézsaiás könyvének margójáraverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Hunn új legendaelemzésmegtekintés
Ady Endre: Istenhez hanyatló árnyékelemzésmegtekintés
Ady Endre: A Tisza-partonverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Özvegy legények táncaverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Nézz, Drágám, kincseimreverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Az ős Kajánelemzésmegtekintés
Ady Endre: Özvegy legények táncaverselemzésmegtekintés
Pilinszky János Ady-képe-megtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
"Mégis győztes, mégis új és magyar"Vázlat Ady Endre költészetéről.Teljesség, küldetéstudat,élet-halál- téma, szerelmi költészete, magyarságversek.megtekintés
Ady Erdélye és Erdély AdyjaTanulmányok a Nyugat íróiról. Séta bölcsőhelyem körül. A Kalota partján 19-21. Ember az embertelenségben 19-21.megtekintés
Ady politikai költészete mai szemmel-megtekintés
Egy Ady-vers olvasása közbenAdy Endre: "Ádám, hol vagy?"megtekintés
A Páris, az én Bakonyom élménytörténeteAdy Endre: Páris, az én Bakonyommegtekintés
Ady és CsokonaiAdalék a "Vitéz Mihály ébresztésé"-hezmegtekintés
Ady Endre : A fajok cirkuszábanmegtekintés
Ady Endre: A Sion-hegy alattelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: A Hortobágy poétájaelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakábanelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: Lédával a bálbanelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: Páris, az én Bakonyomelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: A magyar ugaronelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: Az ős Kajánelemzésvázlatok!megtekintés
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakáraelemzésvázlatok!megtekintés
Életprogram és ars poeticaAdy Endre / Góg és Magóg fia...megtekintés
Sors és szerelemLéda-versek kora, A szerelem titkaiból, Azelveszett családok, Csinszka, az utolsó szerelemmegtekintés
Élet, halál, IstenAdy Endre istenes verseimegtekintés
Ady Endre betegsége-megtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
Egy időszerű Ady-vers értelmezéseAdy Endre A Duna vallomása című versének elemzésemegtekintés
Elemzés a vers "vezérmotívumából" kiindulvaJuhász Gyula : Tiszai csönd 55-58 Reviczky Gyula : Altató 58-60. Weöres Sándor : Hárman-négyen 60-62. Ady Endre : Az elbocsájtott légió 62-63.megtekintés
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső :Kip-kop, köveznek és Szabó Lőrinc :Ipoly füzei feladat: Arany János : Vágtat a ló... és Ady Endre : Lelkek a pányvánmegtekintés
Ady Endre: Az Illés szekerénmegtekintés
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakáramegtekintés
Ady Endre Néhai Vajda János c. versének elemzésemegtekintés
Diszharmónia és összetartozás Ady Léda- és Csinszka verseibemegtekintés
Ady Endre /1877-1919/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Én-szerep és ars poetica Ady költészetében. : Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Messiások/1907/, A muszáj Herkules /1908/, Hunn, új legenda/1913/ Léda-versek Ady lírájában : Ady és Léda, Temetés a tengeren /1906/ Héja nász az avaron /1905/, Lédával a bálban /1907/, Áldásadás a vonaton /1910/, Elbocsátó szép üzenet /1912/.megtekintés
Adyvázlatmegtekintés
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én; A magyar Ugaron; HarcElemzésvázlat!megtekintés
Az élménytől a recepcióig(Krleza és Ady viszonyáról)megtekintés
Ady szenvedelmeAdy szenvedélye, végletes ellentétei, szenvedelmes élete, költészete.megtekintés
Egy mindenki ellen. Kosztolányi - a hősies önérzet drámájaAdy-vita. Kosztolányi Toll c. folyóiratban megjelent tanulmánya nyomán.megtekintés
Ady Endre: Új s új lovatverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Lédával a bálbanelemzésmegtekintés
Ady Endre: Csák Máté földjénelemzésmegtekintés
Ady Endre: A föl-földobott kőelemzésmegtekintés
Ady Endre: A mesebeli Jánoselemzésmegtekintés
Ady Endre: Ifjú szívekben élekverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Nézz, Drágám, kincseimreverselemzésmegtekintés
Ady Endre: A csillag-lovas szekérbőlverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Harc a Nagyúrralverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Lédával a bálbanverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Új vizeken járokverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Párisban járt az őszverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Sírni, sírni, sírniverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Csák Máté földjénverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Májusi zápor utánverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Sappho szerelmes énekeverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómábanmegtekintés
Ady Endre: Dal a Hazugság-házrólverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakáraverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Elbocsátó szép üzenetelemzésmegtekintés
A tragikum problémája Ady háború alatti költészetében.Ady Endre: Az eltévedt lovas című versének elemzése.megtekintés
Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómábanmegtekintés
Ady Endre: Hunn, új legendamegtekintés
Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómábanmegtekintés
Ady Endre: Hunn, új legendamegtekintés
Ady Endre: Harc a Nagyúrralverselemzésmegtekintés
Khiméra asszony serege. Adalékok Ady képzet- és szókincséhezmegtekintés
Ady Endre: Párizsban járt az őszstilisztikai elemzésmegtekintés
Ady Endre : A téli MagyarországVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Ady Endre: Séta bölcső-helyem körülmegtekintés
A lángelme gesztusai (Ady Endre: Hunn, új legenda)megtekintés
Ady Endre: Jó Csönd-herceg előttmegtekintés
A drámaelvű líraAdy-túl a szimbolizmusonmegtekintés
Ady Endre: Nyárdélutáni Hold Rómábanmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasmegtekintés
"Én nem vagyok magyar?"Ady Endre versének elemzésemegtekintés
A legyőzhetetlen AdyAdy Endre: Véresre zúzott homlokkalmegtekintés
Ady EndreA "Még egyszer" c. kötetről 8-26.o. Ady és Léda 27-32.o. Ady és lírája 51-92.o.megtekintés
Ady Endre (1877-1919) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Jelkép és látomás Ady Endre tájverseibenAz Értől az Oceánig, A Hortobágy poétája,A Tisza-parton, A magyar Ugaron, Az eltévedt lovas.megtekintés
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.megtekintés
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választottmegtekintés
Szimbólum és/vagy allegória.Ady Endre: A vár fehér asszonyamegtekintés
Jó Csönd Herceg és a "gyanútlan faág" (Ady-Szabó Lőrinc)A travesztív átírás egy példája. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, Szabó Lőrinc: Éjjel az erdőn (Kalibán kötetből).megtekintés
A hang és a titok. Ady Endre: Bajvívás volt itt...megtekintés
A szubjektum nyomában. Ady Endre: A föltámadás szomorúságaA lírai szerep kérdése Ady Endre: A föltámadás szomorúsága c. költeményébenmegtekintés
Ősi dalok visszhangja : A hagyomány, mint az (irodalmi).....nyelv emlékezete. Ady Endre kurucverseiről: A harcunkat megharcoltuk, Bercsényi marsall huszárja, Bujdosó kuruc rigmusa, Esze Tamás komája, Két kuruc beszélget Sípja régi babonának 89-103.p.megtekintés
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.megtekintés
A retorika temporalitása.\"Az eltévedt lovas\" mint intertextusmegtekintés
Megkétszerezett magány.Ady Endre két versének összehasonlítóelemzése. (Kocsi-út az éjszakában, Szeretném, ha szeretnének)megtekintés
Száz éve született Csinszkaelemzésmegtekintés
Májusi elégedetlenségAdy Endre "Strófák Május elsejéremegtekintés
Ady: Májusi zápor utánmegtekintés
Ady-partitúrák: A vár fehér asszonyamegtekintés
Ady-partitúrák: A fekete zongoramegtekintés
Ady-partitúrák: Sípja régi babonánakmegtekintés
Ady-partitúrák: Az eltévedt lovasmegtekintés
Ady-palimpszesztek: Emberek / József Attilamegtekintés
Ady-palimpszesztek:Kövek a magasban / Kovács András Ferenc (Ady Endre: Föl-földobott kő; Illyés Gyula: Haza a magasban)megtekintés
Ady-palimpszeszt: Páthosz temetése / Orbán János Dénesmegtekintés
Ifjú szívekben él?Ady-recepció különböző korosztályokra vizsgálva.megtekintés
Az Ady-líra poétikai dilemmái. Alakulástörténeti vázlat.Modernség, lírai én szerepei, kötetkompozíciók, egész-elvűség, szimbólum és allegória, hagyományhoz fűződő viszony.megtekintés
Ady Endre: Hunn, új legendaverselemzésmegtekintés
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakáraverselemzésmegtekintés
Ady EndreÉletrajz, pályakép, értelmezések, hatástörténet, szöveggyűjtemény, szakirodalom, tárló, tanári kézikönyv.megtekintés
Ady Endre (1877-1919)A magyar polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 1.megtekintés
Mit jelent?Vers és jelentés. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt (30-39.o.); Nagy László: Zöld Angyal (41-47.o.)megtekintés
Ond vezér unokájaA magyar fa sorsa. A vádlott Ady költészete.(1927) Ady magyarsága.megtekintés
Máriától Veronikáig.A vádlott Ady költészete. Ady szerelmi költészete.megtekintés
Ős KajánA vádlott Ady költészete. Démoni erők. Ady és a tagadás, a nihilizmus vádja.megtekintés
A halál rokonaA vádlott Ady költészete. Ady élet-halál felfogása. A halál "dicsőítése".megtekintés
A fekete zongoraAdy értehetetlenségének vádja: Ok: Ady újszerűsége, szimbolizáló fantáziája, hangulati erő, tömörítő művészete.megtekintés
Összehasonlító elemzési feladatok1. Arany János: A rab gólya és Tompa Mihály: A gólyához 2. Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai és Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok 3. Ady Endre: Hazamegyek a falumba és József Attila: Falu c. versei összehasonlító verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
A huszadik század eleji költészet változataibólAdy Endre: Sírni, sírni, sírni Rilke, Rainer Maria: Záróversmegtekintés
A magyar logoszAdy költészetének szellemi jelentőségemegtekintés
A szomorú és az egyenes csillagVajda János és Ady Endre kozmo-misztikus költészetéről. Összehasonlító elemzés: Vajda János: Az üstökös és Ady Endre: Az egyenes csillagmegtekintés
Modernitás, nyelv, szimbólum1906 Ady Endre: Új versekmegtekintés
A fekete zongoraIgnotus esszéje (1908)megtekintés
Az Ady-pörNémeth László esszéje (1927)megtekintés
Művészi önállóság - kulturális meghatározottság1929: megjelenik Kosztolányi Dezső Ady-bírálatamegtekintés
Ady Endre: A föl-földobott kőverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: A Hortobágy Poétájaverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: A Magyar Messiásokverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: A magyar Ugaronverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: A Sion-hegy alattverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Elbocsátó, szép üzenetverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Ember az embertelenségbenverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...verselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Harc a Nagyúrralverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Héja-nász az avaronverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Hunn, új legendaverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Kocsi-út az éjszakábanverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Mag hó alattverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Őrizem a szemedverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady Endre: Új vizeken járokverselemzés, vázlatmegtekintés
Ady EndreAdyrólmegtekintés
Ars poeticák a magyar irodalombanAdy Endre: Hunn, új legenda és Kosztolányi desző. Marcus Aurelius c. versének elemzése.megtekintés
A prófétaszerep motívuma a magyar irodalombanPetőfi Sándor: A XIX. század költői, Ady Endre: Illés szekerén, Babits Mihály: Holt próféta a hegyen, Mint különös hírmondó, Jónás könyve.megtekintés
Ady Endre: Sappho szerelmes énekeAdy Sappho-átirata, mint a reménytelen szerelem metaforája.megtekintés
"Másként lett volna itt: ország"Ady Endre prófétai segédletemegtekintés
Hűség AdyhozJuhász Gyulamegtekintés
Ady Endrepályakép, (1877 - 1919)megtekintés
Túl nagyPár mondat Ady Endréről, esszémegtekintés
Pokoljárás és megváltás.Gondolatok Ady Endre Kocsi-út az éjszakában című verséhezmegtekintés
"Margita élni akar"Ady verses regényérőlmegtekintés
Intés az őrzőkhözAdy Endre versemegtekintés
A szerelmes AdyAdy Endre szerelmi költészetérőlmegtekintés
Az értől az óceánigA vizek motívumhálózata Ady költészetébenmegtekintés
Széljegyzetek Ady költészete...és a vámpírmítosz kapcsolatáhozmegtekintés
A Minden-élmény jelentősége...Ady lírájábanmegtekintés
Ady és Kierkegaard...szemléletmódjának összevetését a hit fogalmának mindkét életműben betöltött központi jelentősége adja.megtekintés
Intés az őrzőkhözAdy Endre (esszé) - "lírája életregényként olvasható"megtekintés
Javaslatok az Emlékezés egy nyár-éjszakára című vers feldolgozásáhozóravázlatmegtekintés
Prófécia és krónikaAdy Endre: A halottak élén c. verseskötetéről. Említett versek: Emlékezés egy nyár-éjszakára, A Rémnek hangja, Mai próféta átka, Krónikás énekmegtekintés
Ady és FreudKözös vonások Ady Endre és Sigmund Freud pályájában és alkotó tevékenységében.megtekintés
Ady újításaiAdy Endre szimbolizmusárólmegtekintés
Hanyatlás vagy hangváltásMegjegyzések Ady Endre költészetéről a tízes évek elejénmegtekintés
Düh és megtérésArany költészete - Ady költészetébenmegtekintés
Ember az embertelenségbenAdy és az 1916-1918-as román háború. Az erdélyi magyarság helyzetéről írt versei: A Kalota partján ; Ember az embertelenségben ; Lenn, Erdély földjén ; Üdvözlet a győzőnek ; stb.megtekintés
Ady protestáns forradalmiságaAdy Endre: Kocsi-út az éjszakában c. verséről és a költő Galilei-körrel való kapcsolatáról, valamint vallásos költészetéről.megtekintés
Dózsa György Ady, Juhász Gyula és József Attila költészetében (előzményekkel és perspektívákkalDózsa György kultusza a költészetbenmegtekintés
Szekéren, bárkán, gályánVajdasági Kocsi-út az éjszakábanmegtekintés