József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | A vén cigány

33 db találat
Dátum downCímLeírás
2015-01-01"Szóval ennyit a lázadásról"Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse, mint a romantikus lázadás visszaéneklése.
2012-10-01Egymás tükrébenTóth Krisztina: A koravén cigány; Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. verse
2012-03-01Magyar-e a vén cigány?Vörösmarty bordalairól
2012-03-01A vén cigány alkímiájaVörösmarty-tanulmányaiban
2012-03-01Miért olvashatatlan ma A vén cigány?Vörösmarty költészetéről
2012-03-01Vörösmarty és A vén cigány filozófiai távlataiSzokatlan megközelítés?
2007-09-01"Őrült" struktúra A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigány
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.
2001-08-01Hangszer - hang - meghallásZene és hagszer megjelenése a XIX. és XX. századi magyar irodalomban. Hegedű: Kisfaludy Sándor: Himfy, Vörösmarty M.: A vén cigány, Komjáthy Jenő : Delíriumban. Zongora - Petőfi S.: Szőke asszony, szőke asszony, Reviczky, Kiss József, Ady Endre: A fekete zongora
1997-02-01"Őrült lélek": ismét A vén cigányrólVörösmarty Mihály A vén cigány c. versének elemzése az eddigiektől eltérő megközelítésben. Hivatkozik korábbi tanulmányokra, írásokra is.
1989-01-01A vén cigány poklábanVisszapillantás Vörösmarty Mihályra
1987-05-01Milyen malom van a pokolban?Vörösmarty Mihály : A vén cigány
Vörösmarty Mihály /1800-1855/Érettségire, felvételire készülőknek. A reformkori küzdelmek költője /1836-49/ : Szózat /1836/, A Gutenberg-albumba /1840/, Gondolatok a könyvtárban /1844//, Országháza /1846/. A szabadságharcelsiratója, az "új világ" reményének megszólaltatója /1849-1855/ : Előszó /1850/, A vén cigány /1854/. A nyelvművész
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
A legutolsó bordal: "A vén cigány"Vörösmarty Mihály: A vén czigány, Fóti dal. Színképelemzés. Szabó Magda esszéje a versről
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzésvázlatok!
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányelemzés
Pohár tele búval (Vörösmarty Mihály : A vén cigány)
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzés
Vörösmarty Mihály: A vén cigányverselemzés, vázlat
"Lesz még egyszer ünnep a világon..."Vörösmarty Mihály "új világa" (szerelmi költészet és jövőkép, nemzeti lét és apokaliptikus jövőkép, emberiség sorsa: felborulások sorozata, történetbölcseleti számvetés: Az emberek, A vén cigány jövőképe, a teremtéstől az özönvízig, imádság a "vert emberért"
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegei
Vörösmarty: A bujdosó elhagyatottsága és őrületeA bujdosás motívumának megjelenése Vörösmarty Mihály: A vén cigány c. versében - irodalomszociológiai, eszmetörténeti megközelítésben. A költemény kapcsán kitér Prohászka Lajos: A vándor és a bujdosó c. írására is.
A kozmosz éneke A vén cigány kíséretébenHasonlóságok József Attila és Vörösmarty Mihály verse között
Tragikus tér, léttragikumVörösmarty Mihály: A vén cigány