József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

62 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-07-01Ellentmondásos szövetség?Modern irodalom és természettudomány kapcsolata a 20. század első évtizedeibenmegtekintés
2018-03-01Az Istenhez fordulás lehetőségei és alakzatai a 20. századi magyar lírábanIstenes versek a modern magyar lírábanmegtekintés
2014-12-01A fénykép tereEkphraszisz, nézőpont és határátlépés. "Fénykép és elbeszélés egymáshoz viszonyításakor abból a közös metszetből indulhatunk ki, hogy mindkét művészeti forma számol tér és idő kategóriájával." Fotók a 20. századi magyar irodalomban (Lengyel Péter: Cseréptörés; Mellékszereplők; Závada Pál: A fényképész utókora; Bereményi Géza: Legendárium; Szabó Magda: Régimódi történet; Grecsó: Mellettem elférsz; Bartis Attila: Séta; Márton László: Árnyas főutca)megtekintés
2011-02-01Az alternatív modernségek koncepciója feléModernitás, modernség fogalma "újabb" irodalomtörténeti felfogásban.megtekintés
2010-07-01Az emlékezet stratégiáiErdélyi emlékiratok a huszadik század második felében. Bartalis János, Kacsó Sándor, Kemény János, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő (az erdélyi magyar irodalom születése). Nagy István, Méliusz József az emlékek politikai "áthangolása"megtekintés
2009-12-01Regény a 20. században - a 20. század a regénybenRegény a 20. században (Babits: Halálfiai, Kaffka M.: Színek és évek; Móricz Zs.: Sárarany, Isten háta mögött, Szabó Dezső: Az elsodort falu, Németh L.: Az emberi színjáték, Égető Eszter, Márai: Egy polgár..., Sarkadi, Gion, Jókai Anna, Déry, Esterházy, Nádas, Márton L., Krasznahorkai: Sátántangó, Szilágyi István, Darvasi...)megtekintés
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)megtekintés
2009-08-01A modernitás kibontakozása és töréseiA magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20.század első felében; "irodalmi szövegekből és folyamatokból elvont,de a kontextusra figyelő habitus- és gondolkodástörténetként fogható föl."megtekintés
2008-11-01Az Ady-ciklusok terebélyes családfája-megtekintés
2008-11-01A Nyugat és a jelben létező avantgárdTamkó Sirató Károly ellentmondásos megítélése a 30-as évekbenmegtekintés
2008-11-01Illyés Gyula BabitsrólIllyés Gyula és Babits Mihálymegtekintés
2008-11-01A Nyugat és A Holnap programjaA Nyugat c. lapról, A Holnap Irodalmi Társaságról és a Holnap c. antológiákrólmegtekintés
2008-11-01A Nyugat-eszmény és a valóságos története----------megtekintés
2008-11-01Juhász Gyula a Nyugatban----------megtekintés
2008-11-01Babits Mihály és a konzervatív kritika----------megtekintés
2008-10-01"...nem nyafognék, de most már késő"A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseibenmegtekintés
2008-10-01Bummedli meg bajszenolásSzilágyi István közírói pályájának kezdete (1963-1972)megtekintés
2008-10-01"Feltalálódott a rangos írói publicisztika"Szilágyi István közírói pályája a diktatúra bukása utánmegtekintés
2008-10-01A pályakezdő Szilágyi IstvánSzilágyi Istvánrólmegtekintés
2008-09-01KépírásKépek és festők Ottlik prózájábanmegtekintés
2008-09-01"Mindig magunkért, soha mások ellen..."A Trianon-kérdés Dsida Jenő életművébenmegtekintés
2008-07-01"Én mindent újraélek, minden nappal..."Kiss Benedek költészetérőlmegtekintés
2008-05-01Juhász Gyula, Zalai Béla és \"a válasz metafizikája\"A 20. század eleji \"irodalmi forrongás\" gondolkodástörténetéhezmegtekintés
2008-01-01Magyar dráma és színház a...20.századbanmegtekintés
2006-06-01Próféták könyveA teatralitás dicsérete. Orosz színházelméletek a XX. század elejénmegtekintés
2006-03-01A kortárs svéd irodalom?Ha napjaink svéd irodalmáról beszélünk miért ne kezdhetnén August Strindberggel?megtekintés
2005-11-01Állandóság és változás a kelet-közép-európai...nemzeti himnuszok történetében 1989 utánmegtekintés
2005-08-01Illyés Gyula Móricz-képeKapcsolattörténet és irodalomszemlélet. Móricz Zsigmondrólmegtekintés
2004-11-01Regény és történelemA 19. századi történelmi regény lehetőségei a múlt reprezentációjábanmegtekintés
2004-04-01Az istenkereséstől az imádságigMítosz és transzcendencia a huszadik sz. magyar irodalmában.megtekintés
2003-05-01A XX. század lírája. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő.megtekintés
2003-05-01A XX. századi dráma. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. Pirandello, O'Neill, Frederico Garcia Lorca, Makszim Gorkij, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Arthur Miller, Frederic Dürenmatt.megtekintés
2003-04-01A XX. század prózája I.-II. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. Említett-tárgyalt írók: Thomas Mann, James Joyce, Mihail Bulgakov, Ernest Hemingway, Gabriel García Marquez, Jaroslav Hasek, Jorge Semprun, Franz Kafka, Karel Capek, Bohumil Hrabal, Szolzsenyicin, Umberto Eco.megtekintés
2002-02-01A hanglétesítés alakzatai. Szempontok a XX.sz-i magyar .....szépírói esszék megközelítéséhez.megtekintés
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy Lászlómegtekintés
1998-08-01A stílus - az íróA drámai művek stílusáról. A dráma, mint műnem. XX.századi magyar dráma.megtekintés
1998-03-01A francia kultúrfilozófiáról Bathes-tól Derridáig20. századi francia irodalomelméletmegtekintés
1997-05-01Az amerikai...megtekintés
1996-04-01XX. sz-i íróink személyi bibliográfiái/Botka Fíróink személyi bibliográfiáimegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-02-01Az angol regény a XX.sz.első felében-Tono Bungay / H.G.WellsAz angol regényről a század első felében, valamint H.G.Wells írói pályájának csúcsáról a Tono-Bungay c. regényrőlmegtekintés
1995-05-01Tendenciák a mai osztrák prózábankitekintéssel a magyar prózairodalomra: kis történelmi emlékeztető; újrakezdés; az 50-es, 60-as évek prózája, (poszt)modern próza; a posztmodern irodalom szakaszai, idézet (Esterházy, Handke)megtekintés
Átmenetek a XX. sz. neomitologizmusáhozWagner és Nietzschemegtekintés
A 19-20.szi gyermeklíra..megtekintés
A regény metamorfózisa századunk első felében.+ Tipológiai kérdések, poétikai-narrataológiai modellek 21-32.p.megtekintés
Rejtély és rendA metafizikus detektívtörténetmegtekintés
Elfelejtett irodalomFejezetek a XX.sz-i ifjúsági prózánk történetéből. 1900-1944.megtekintés
Bevez. Tükröm, tükröm...; "Az önéletrajz"; A "nő" és a ..."női önéletrajz", 20.sz.elejemegtekintés
A veszendő személyiség nyomában: Proust és a huszadik századvégi regény. A regényhős még egyszer utoljára elindul önmaga megkeresésére (Proust Guarmentesék, Recherche, Madeleine-epizód.) Az egyetlen lehetőség: a Mű -pillantás a XX.sz-i regényre. 1. Az Én megőrzése: Proust, Borges, Beckett. 2. A Műbe való visszavonulás: Proust, Broch, Ransmayer. 3. Metaforikus tér-idő-színhely változásai: Proust, Kafka, Handke. A Proust-recepció változásai.megtekintés
Kérdések, válaszok, művészi megoldások...a mai magyar epikábanmegtekintés
A modern költészet kezdetei: TémavázlatÉrettségi, felvételi előkészítő. Vázlat. Említendő költők: Robert Browning (1819-1892), Walt Whitman (1819-1892), Stephane Mallarmé (1842-1898), Paul Valéry (1871-1945) William Butler Yeats (1865-1939), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Kelet-Európa: Mihaik eminescu (1850-1889), Cyprian Norwid (1821-83)megtekintés
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményébenmegtekintés
Modern polgári irodalom kibontakozásaA századelő művészi törekvései, Nyugat, személyekmegtekintés
Németh László küzdelme a modern epikávalA Gide-esszémegtekintés
Előzmények és összefüggésekAz angol költészet a 20. század első felében Az angol társadalom és kultúra a 2.VH után Költészet., közönség, intézményesülésmegtekintés
József Attila és a XX.századi magyar istenes költészetIsten és Isten-hiány József Attila: Állok...megtekintés
Mandarinok. Anne naplója20.századi francia írónőrőlmegtekintés
A naplótól az átiratigSallenave: Gubbio kapui francia regényérőlmegtekintés
Rejtélyek és mesék Két Hébert-elbeszélésAnne Hébert 20.századi francia írónőmegtekintés
Variációk. Duras: Moderato cantabile20.századi francia írónőmegtekintés
Fúgák. Cixous: Aranygyűrű. Apám leveleiHéléne Cixous 20.századi francia írónőmegtekintés
"A pesti szín"Jellegzetes budapesti helyszínek XIX. és XX. századi magyar színművekben.megtekintés