József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | önmegszólító verstípus

10 db találat
Dátum downCímLeírás
2015-07-01Honnan és hová?Az "önmegszólító" vers távlatváltozása a kései modernség korszakküszöbén. Kosztolányi Dezső: Ha negyvenéves... című verséről.
2015-01-01Jelenlét hangszalagonKovács András Ferenc: Öninterjú c. verséről.
2005-04-01"Ne higyjetek éretlen bűneimnek"A nyelv fenomelógiai és retorikai szférájának összeütközése József Attila kései költészetében. Önmegszólítás (Németh G. Béla), dialogizálás (Kabdebó Lóránt)
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé.
Az önmegszólító verstípusrólCsak posta voltál / Babits Mihály
Az önmegszólító verstípusról (Babits, Kosztolányi, József A..Csak posta voltál / Babits Mihály Számadás / Kosztolányi Dezső Tudod,hogy nincs bocsánat / József Attila
Az önmegszólító verstípusról (József Attila: Tudod, hogy...)József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. verséről.
A József Attila-kutatás dilemmáiViták a J.A.-kutatásban. Kultusz és életrajziság; Az életmű megítélésének nehézségei: korszakolás; vita J.A. organikus műfelfogásáról; vita az énszerep alakulásáról
Az önmegszólító verstípusrólAz önmegszólító vers a magyar irodalomban
Igazságosság és etivitás az irodalmi nyelvbenIgazságos-e az önmegszólító vers?