Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

38 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-03-01Kassák álommegjelenítéseiÁlomleírások Kassák műveiben
2020-03-00Irodalmi álmokAz álom irodalmi képe
2016-09-01"Zsoli úr álmodik"Álom és térbeli tapasztalat Jékely Zoltán költészetében
2013-07-01"Elvesztettem magam"Kosztolányi Dezső: Lidérc c. elbeszéléséről
2013-06-01Vonatok, vágyak, veszteségekAz álom szerepe Kiss Ottó felnőttprózájában. A cikkben említett művek: Szövetek, Az elmerült kert, Angyal és tsa, Javrik könyve, A másik ország, Álmodozók
2013-04-01Mindenki ugyanodaJékely Zoltán "mindennek vége", "minden mindegy" hangulatú művéről: A fekete vitorlás avagy Ördögh Artúr csodálatos élete.
2013-03-01Az írás szeszélyeJósika Miklós: Két élet - Babits Mihály: A gólyakalifa
2011-07-01Krúdy Gyula: ÁlmoskönyvRecenzió a Kalligram kiadó új (50 kötetesre tervezett) Krúdy összkiadás 11. kötetéről, az 1920 óta számtalanszor megjelent Álmoskönyvről. Álmok és babonák. "...doktor lehet mindenki, akinek diplomája van, de a kuruzsláshoz(...) az kell,, hogy a kuruzsló gyógyítani is tudjon."
2008-06-01Kafka és az álomKafka aprólékos megfigyelője saját mentális tevékenységének. "Egy másik világ polgára"
2008-06-01"Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak..."A Krúdy-művek álom-világa, álom-világok Krúdy Gyulája
2008-06-01Az álom - a szubjektum teremtése és megismeréseFreud, pszichoanalízis, álom.
2008-06-01Az eredendő máshol (Filmálommásolatok)Álom és filmművészet kapcsolata (Bunuel, Antonioni, Kuroszava, Resnais; Szabó I., Fábri, Huszárik, Maár Gy.) Erdély Miklós Álommásolatok c. 1977-ben készült, 78 perces kísérleti filmjéről.
2008-03-01Az irodalomtanítás műhelyébenAz álom mint szerzői megoldás Cicerónál (Scipio álma) és Dosztojevszkijnél (Egy nevetséges ember álma) (óravázlat)
2008-01-01A vágy lakhelyeiDalí és a film: Az álom és a fantasztikum éppúgy benne rejlik a filmszalagban, mint a valóság. a szürrealista film azonban torzó maradt.
2006-06-01Költészet - mint valóság és álomTisztelgés József Attila és Weöres Sándor. A valóság és a költészet viszonya. A vers hatásmechanizmusáról: "a vers bennünk való működése nem a ráció talajáról indít, hanem jóval inkább az álmok sajátosan valóságos létezéséhez visz el." A vers...asszociációs mező...belső logikája kvázi logika...
2006-05-01Aletheia, avagy nem találunk szavakatKét utolsó elbeszélését fantasztikus történetnek nevezi Dosztojevszkij: Szelíd teremtés, Egy nevetséges ember álma
2006-01-01Fölébredni a (rém)álmokból?Álomkoncepciók a horrofilmben
2005-03-01Álom és látomás a barokk eposzokbanAz elődök - Homérosz: Iliász, Odüsszeia és Vergilius Aeneise után - Ariosto: Orlando furosó; Camoes: Lusiadák; Tasso: Megszabadított Jeruzsálem; Milton: Elveszett paradicsom; Zrínyi: Szigeti veszedelem c. műveiben.
2004-09-01Színház és teatralitás Krúdy Gyula epikájábanA színház-motívum a Krúdy-életművön belül, Bukfenc c. kisregényében és a Vörös postakocsiban. A színház-motívumon belül Rip van Winkle alakja is végig vonul az életművön. (Szindbád, álom-motívum)
2003-03-01"Mennyei hintafa ágain" (Az álom, drámajátékok Weöres SándorRobogó szekerek c. versének elemzéséhez)
2002-11-01Az idegen nyelve. Derrida Frankfurtban, az Adorno-díj átvé-telekor elhangzott beszéde. Walter Benjamin álma, melyet leírt egy Gretel Adornonak címzett levélben. Franciául.
2001-03-01Az elsajátítás alakzatai (Emlékezés, álom és történet Krúdy..Gyula Szindbádjában.
Az álmok és az emlékek pikareszkje : Lovik Károly (1874-1915A modern magyar elbeszélés születése.
A modern regény álom-és látomásábrázolásának csírái.TolsztojAnna Karenina (1876)
Az álom és látomás lélektanának kiépülése. DosztojevszkijAz álom- és látomásvilág egybemosódása a külvilággal a hős tudatában. Raszkolnyikov álmai, víziói a Bűn és bűnhődés-ben.
A tizenharmadik tündérMese, álom, halál
A varázsmesei álomelbeszélés...narratív funkciója
Az álom mint jellegzetes pszichoanalitikus témaBabits Mihály A gólyakalifa c. regényében
Ha az álom kapuja kitárulVergilius: Aeneis Vi. éneke: az álom kapuja
Az álom és az álmodozásFreudi álommunka Bergman és Fellini filmjeiben A nap végétől a Personáig, a Suttogások sikolyokig, vagy az önvallomásos Nyolc és félig.
Novelláskötetek egymásra nézveKrúdy Gyula: Első szerelem és Az Élet Álom c. novellásköteteiről
Egy város álmaiBevezető szavak egy befejezett életműhöz: Mándy Iván világa
A mese műfaji sajátosságaiA mese: irodalom; A mesék antropológiai megközelítése; Mese, álom, halál és filozófia; A gonosz a mesében.
Szóra bírni az álmotÁlom és látomás az irodalomban. Coleridge:Kubla kán; Pessoa: Opiárium, Kosztolányi: Hajnali részegség, Thomas Mann: Halál Velencében, Dalí festményei, Freud, Dante, Lator László stb.(esszé)
Álom-írás, álom-írókCsáth Géza korának felismerése, hogy az álom... megjelenítője, kulcsa az ember életének, öntudatának, identitása megragadásának. Freud, pszichoanalízis, Álomfejtés.
A tündérmese és az álomÁlom, mitológia, tündérmese, népmese. Két mese elemzése: Piroska és a farkas (Grimm); Félelemnélküli János
Egy szekvencia három időbenPetőfi Sándor verseiről (Álmos vagyok és mégsem alhatom... , Álmaim a másiké.)
Az álommédium és a mítoszmédium mint...befogadásmodell