József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Valastyán Tamás

24 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-01-01A költészet margóiA Petri-versek paratextuális rétegeiről
2018-11-01Az átírás gesztusaiKafka-parafrázisok Borbély Szilárd műveiben
2017-11-01ElmozdulásokAz európai kulturális hagyomány "átértelmeződései" Borbély Szilárdnál
2014-08-01Eredendő kiazmusokA test mint a köztes világ fenoménje Borbély Szilárd költészetében.
2012-09-01A szó metamorfózisaKiss Tamás Bolond Istók Tűnődése című versciklusáról
2010-08-01A hetedikZávada Pál: Idegen testünk
2010-01-01Mit ér az ember, ha ír?Ahogyan Szentkuthy olvas. Írásművészet.
2008-04-01A poétorPoézis és retorika viszonya Térey János költészetében.
2007-09-01Vitam impendere veroBálint Péter: Egy kretén vallomásai
2007-04-01Egy posztmodern AesopusSéták KAF MeseFöldjén. Kovács András Ferencről
2006-10-01Az élet új dalaiAdy Endre és Oláh Gábor költészetéről - a verseikben megjelenő életfogalom aspektusai alapján.
2005-09-01A szenvedés narrációjaMóricz Zsigmond és Tar Sándor egy-egy novellájáról: Önvédelemből; Nóra jön.
2004-12-01Végletesség és konzisztenciaGünter Grass: Kutyaévek
2004-05-01Forog a szóban a világ? (A mű halála mint a költészet lehe..lehetőségfeltétele Tandorinál. T.D. három versének elemzése. Joseph Beuys: Hogyan magyarázzuk el a verseket... ...Rilke... ...Virtuális... Az Oceánban (Paszticsóka) c. versciklusból
2003-07-01Hogyan lehet valaki perzsa?Szerb Antal naplóiról és leveleiről.
2003-07-01Kemény István: Hideg (versek)
2002-06-01A ritmus retorikája-mint a narratív kibontakozás rendje......Günter Grass A bádogdob és Darvasi László A könnymutatványosok legendája című regényeiben.
2001-04-01Kombinatorika és metamorfózis.Vallomás és erotikus diskurzus...tér Marquis de Sade Justine-jében és Friedrich Schlegel Lucindájában
2001-01-01A nyelv abisszális mélye : Poézis és filozófia közelítő ...aspektusai Novalisnál és Friedrich Schlegelnél.
1999-07-01Tűnni és újraeredniTandori Dezső újabb "sírverseiről".
1999-04-01Talán száz, talán ezer éjszakaA találkozás mint az idő és az emlékezés kontúrja Bálint Péter Búvópatak című regényében
1999-04-01A zúzódás poétikájaRakovszky Zsuzsa: Nők egy kórteremből
1998-04-01Mérték és metaforaRakovszky Zsuzsa költészetéről.
Az emberalakú óceánKormos István gyermeklírájáról