Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

49 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2015-04-01Balassi, Rimay és Szenci Kertész ÁbrahámAz Istenes énekek kiadástörténetének új modellje
2009-09-01Szövegkritikai kérdésekHajnóczy Péter életművében.
2008-11-01A lírai énTóth Árpád Meddő órán című költeményéről
2008-03-01A részeges gőteÖrkény István: In memoriam DR. K.H.G. című egyperceséről
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjéről
2007-04-01A vakondag értelmePesti Gábor Fabulájáról
2006-12-01Távolodó nyárBerzsenyi Dániel A közelítő tél című verséről
2006-03-01"Ropp, csatt, patt!"A lírikus Tinódi
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. verséről
2005-03-01Sok-sok süteményTandori Dezső Egy Kosztolányi-vers c. költeményéről
2005-01-01Balassi Bálint és a virágének 1., 2.részB.B. költészete. Műfaj és metrum összefüggése: virágének.
2004-10-01Balassi Bálint: Hymni tres ad Sacrosanctam TrinitatemBalassi Bálint: Három himnusz a legszentebb Háromsághoz című művéről.
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.
2003-12-01Az albatroszok fészekrakásaKosztolányi Dezső: Csatakos virradat
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című verséről
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)
2002-01-01Az érvényes mérce. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitasKölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas
2001-12-01Az Előszó egy lehetséges értelmezéseVörösmarty Mihály: Előszó
2001-10-01Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni ? Weöres SándorWeöres Sándor két versének elemzése. A négy évszak; "A falra mászott fogkefe" mintájára (Megjelent W.S. Kézírásos könyvében)
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzése
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelme
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklus
1999-09-01BóbitaWeöres Sándor: A tündér
1999-04-01A Kidron patakon túlPilinszky János: Négysoros
1997-05-01Tandori Dezső: Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlKavafisz-haiku / T.D. Hézagpótlás (E.E.CUMMINGS TÜKRÖS TERME) / T.D. Az ismeretlen olvasó emlék-műve / T.D. Egy teraszon / T.D.
1997-01-01A majornoki hegyszakadékMikszáth Kálmán: A jó palócok
1996-02-01"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Megjegyzések Zrínyi Miklós eposzához: Szigeti veszedelem
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről
"Kötve vagy, szerencse, az én lábamhoz..."Szigeti veszedelem / Zrínyi Miklós A török ifjú éneke c. betétdal elemzése megjegyzések az eposzhoz.
"Forr gerjedt elmére, mint hangyafészekre, sok új vers.."Balassi Bálint szerelmi költészetéről, a Balasssi-strófáról,a Balassa-kódexről. B.saját kezű versfüzéréből 5 vers elemzése: Az erdéli asszony kezérűl Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem.. Az Célia bánatjáról Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől... Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen Fulviáról
"Forr gerjedt elmémre, mint..." Balassi bálint sajátketű verBalassa-kódex
A kétéltű költő. Verstani morgolódás Csokonai kapcsánTartózkodó kérelem, Egy Tulipánthoz
Az érvényes mérce. Megjegyzések Kölcsey értékszemléletérőlVanitatum vanitas / Kölcsey Ferenc
Tükörben tükröződő tükör. Petőfi metaforahasználatáról.Itt állok a rónaközépen... / Petőfi Sándor
Petőfi Napja.Séta egy motívum körül. A puszta télen és a nap.
Pohár tele búval (Vörösmarty Mihály : A vén cigány)
Megkétszerezett magány.Ady Endre két versének összehasonlítóelemzése. (Kocsi-út az éjszakában, Szeretném, ha szeretnének)
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihály
A létezés alkonyaJózsef Attila: "Költőnk és kora"
Játék karácsonykor / Nagy László karácsonyi versének értelme
A Kidron patakon túl. Pilinszky János: Négysoros
Bóbita.Weöres Sándor versének mitológiai hátteréről(A tündér
Lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni? Weöres Sándor kétversének elemzése:A négy évszak, "A falramászott fogkefe" mintájára
Zár-nyit. Egy Tandoroi-vers értelmezése.Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményéből
Most vadmacskák halk hangja rí fehéren" a haiku-formáról
"Némaság a hang helyett. De a némaság mi helyett?" esszé acsendről. Örkény István: Üres lap (Egypercesek), Tandori Dezső: Sakkversek: A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz, Táj két figurával, A gyalog lépésének jelölhetetlensége osztatlan mezőn
Ami nem ismételhető megHajnóczy Péter: A kút
A tudósító ének műfaja1554: Megjelenik Tinódi Lantos Sebestyén Cronicája
"A jobb rímek Kosztolányiéi"(Esterházy Péter, Daisy) K.D. és a rímelés kérdései.