József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

105 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-01József Attila első két remekműveTanulmány József Attila Rög a röghöz és Megfáradt ember című verseirőlmegtekintés
2020-10-01A kozmosz énekeJózsef Attila szonettkoszorújamegtekintés
2020-05-00Parnasszizmusból a modern tárgyiasság feléJuhász Gyula Tápai lagzi és József Attila [Arany kalásztól...] című versének összehasonlításamegtekintés
2019-09-01Az anyag gyermekeiJózsef Attila A város peremén című vers elemzésemegtekintés
2018-02-01Az öntudat aranyaA tudat és az ösztön viszonya József Attila értekező prózájábanmegtekintés
2014-07-08Regény a rokonságrólMóricz Zsigmond Rokonok című regényének értelmezése.megtekintés
2014-05-01Pogány Imre, az idegenAz outsider-probléma Móricz Zsigmond Kivilágos kivirradtig című regényébenmegtekintés
2014-01-01"Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert"Ady magyarságamegtekintés
2014-01-01Az udvarlás könyveKrúdy Gyula: Hét bagoly és Gustave Flaubert: Az érzelmek iskolája c. regények párhuzamos elemzése (tanulmány)megtekintés
2013-10-01Anapesztusok a kenyérlopásrólJózsef Attila: Ha a hold süt... c. versének elemzésemegtekintés
2013-04-01"Áldott inség: magyar élet"Az ínség móriczi gazdaságtana. (Hét krajcár, Árvácska, Tündérkert, Rokonok)megtekintés
2012-01-01"A fájadalom zsenije"József Attilárólmegtekintés
2011-09-01Történelmi visszatekintésBánffy Miklós trilógiájamegtekintés
2010-02-01József Attila és az európai regényJ.A. műveltségszerkezetének vizsgálata.(Thomas Mann, Dosztojevszkij, Kafka.megtekintés
2009-11-01HidegvérrelRadnóti Miklós önfegyelmének szemléltetése a Razglednicák és a Hetedik ecloga-án keresztül.megtekintés
2009-03-01Virgil vagy Vilmos? A Nyugat két útjaBabits Mihály: Tímár Virgil fia c. regényemegtekintés
2008-02-01Meghasonlott nyugatosokeredeti program - megvalósult eredményekmegtekintés
2007-11-01Halálfiai-problémákBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
2007-10-01Egy antik faliképreNádas Péter Emlékiratok könyvé-nek mitológiai jelenetérőlmegtekintés
2007-07-01"Szerelem, nyugalom"A Flóra-versekrőlmegtekintés
2007-06-01Hegel öröksége és József Attila-megtekintés
2007-03-01József Attila Irodalom és szocializmusc. tanulmányának metafizikai hátteremegtekintés
2006-10-01A Medvetánc kötet születéseJózsef Attila Medvetánc c. kötetérőlmegtekintés
2006-07-01"Rákóczi, akárki, jöjjön valahára"Ady Endre kuruc-verseirőlmegtekintés
2006-04-01József Attila szürrealizmusa...és Bori Imremegtekintés
2006-04-01(Magad emésztő...)József Attila Babitshoz írott verse, J.A. kései költészetének nyitánya: apa-vers, időszembesítő vers, felismerés-vers, témáját tekintve bűn-vers.megtekintés
2005-08-01Márai Sándor és a népi mozgalomMárai Sándor viszonya a népi mozgalomhozmegtekintés
2005-04-01HarmatocskaJózsef Attila verséről.megtekintés
2005-04-01Zajtalanul és félelmesen - VégülJózsef Attila Zajtalanul és félelmesen vmint Végül c. verseirőlmegtekintés
2005-04-01A tiszta költészet két változata József Attila lírájábanJózsef Attila: Medáliák 3. és Gyöngy c. verseinek elemzésemegtekintés
2005-02-01Nevető rokonokMóricz Zsigmond Rokonok c. regényérőlmegtekintés
2004-05-01Csáth, Kosztolányi, Tandori és VasVas István Tandori-értelmezése a Mottók egymás elé c. verse kapcsánmegtekintés
2004-03-01József Attila modern klasszicizmusaIII. Műhelytalálkozón, Egerben elhangzott előadás.megtekintés
2003-12-01Holt vidékJózsef Attila: Holt vidék c. verséről.megtekintés
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. versérőlmegtekintés
2002-03-01József Attila Hódmezővásárhelyen. A Rapaport-levelek és azEszmélet (József Attila)megtekintés
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.megtekintés
2001-05-01Az út Baudelaire-től PetriigPetri-Baudelaire párhuzamok.megtekintés
2001-02-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (2.részlet)József Attilamegtekintés
2001-01-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (Részlet)J.A. Óda-körüli magánéleti konfliktusairól. A Szántó Judittal való kapcsolatáról, ill. ennek megjelenéséről különböző irodalmi művekben.megtekintés
2000-05-01Körmondat és lassított felvétel.Emlékiratok könyve / Nádas Pmegtekintés
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészetmegtekintés
2000-02-01"A Dunánál" ciklusszerkezetéről.József Attilamegtekintés
2000-01-01Erkölcs és pszichoanalízis József Attila éltművébenmegtekintés
1999-09-01Kassák avantgárdja...a harmincas évekből visszatekintvemegtekintés
1999-03-01Kicsoda az ős Kaján ?Ady Endre: Az ős Kajánmegtekintés
1999-02-01Szutyok és periódusKrasznahorkai regényeiről.megtekintés
1999-01-01József Attila szerelmi ódájaÓda / József Attilamegtekintés
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versrőlmegtekintés
1998-05-01Nagyon fáj / József Attilaverselemzésmegtekintés
1997-09-01MedvetáncJózsef Attila Medvetánc című versének recepciója és elemzése.megtekintés
1996-04-01Bűnbakkeresés József Attilautóéletébenmegtekintés
1992-03-01A névvarázs poétikája. József AttilaJózsef Attila és a nevek (Attila-Pista, Flóra stb.) Névvarázs-elmélet.megtekintés
1987-04-01József Attila szocializmus-képe-megtekintés
1987-03-01A szürrealizmus ésa Szabad-ötletek jegyzékeJózsef Attila Szabad-ötletek jegyzéke c. könyvérőlmegtekintés
1986-09-01József Attila szókultusza I-II.József Attilárólmegtekintés
1986-04-01József Attila nyelvesztétikájának forrásaiJózsef Attila költészetének nyelvezetérőlmegtekintés
1986-01-01József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)József Attilárólmegtekintés
1982-01-01József Attila magyarság-élményeJózsef Attila költészete, magyarság-élményemegtekintés
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképemegtekintés
"mindig fölfeslik valahol"Vita József Attilának a magyar líra történetében elfoglalt helyérőlmegtekintés
Albert Camus: KözönyTalentum műelemzésmegtekintés
József Attila szocializmusképemegtekintés
Baudelaire, Charles: Megfelelésekverselemzésmegtekintés
József Attila: A Dunánálelemzésmegtekintés
Pilinszky és Dosztojevszkijmegtekintés
A Dunánál, az emlékezés verseJózsef Attila: A Dunánál Verselemzésmegtekintés
"A hős el van vetve.."Tanulmányok József Attiláról. A fiatal J.A. történelemszemlélete és a Zarathustra.megtekintés
József Attila: Eszméletelemzésmegtekintés
KövekA fiatal József Attila történetszemléletemegtekintés
Párizsi anzixJózsef Attila egyik versszerkesztési módjáról. József Attila: Párizsi anzixmegtekintés
József Attila: Klárisokverselemzésmegtekintés
József Attila: Születésnapomraelemzésmegtekintés
"mindenség a semmiségbe..."Kísérlet a "Költőnk és Kora" elemzéséremegtekintés
József Attila: Márciusverselemzésmegtekintés
Kerülő utak - Németh AndorJózsef Attila: Németh Andor c. versérőlmegtekintés
Tiszta szívvel / József Attilaelemzésmegtekintés
Tiszta költészet - politikai költészet: TiszazugJózsef Attila: Tiszazug c. versének elemzésemegtekintés
Nyár / József Attilaverselemzésmegtekintés
Munkások / József Attilaverselemzésmegtekintés
Medvetánc / József Attilaverselemzésmegtekintés
Óda / József Attilamegtekintés
Elégia / József Attilaelemzésmegtekintés
Mama / József Attilaverselemzésmegtekintés
József Attila, 1936 május: A DunánálJózsef Attila: A Dunánál c. versének elemzésemegtekintés
Nagyon fáj / József Attilamegtekintés
Kirakják a fát / József Attilaverselemzésmegtekintés
Flóra 1-5. Hexaméterekverselemzésmegtekintés
Március / József Attilamegtekintés
Születésnapomra / József Attilaverselemzésmegtekintés
Tudod, hogy nincs bocsánat / József Attilaverselemzésmegtekintés
"mindenség a semmiségbe...""Költőnk és Kora" / József Attila verselemzésmegtekintés
Tizenkét versJózsef Attila: Eszmélet-ciklusának elemzésemegtekintés
Az életrajz mint passióJózsef Attila-kultuszmegtekintés
"egy vaslábasban sárga fű virít"József Attila: Elégia c. versének egy soráról.megtekintés
Majd... /József Attilaverselemzésmegtekintés
Huszonnégy sor a testi szenvedésrőlJózsef Attila: (Szól a szája szólitatlan...)megtekintés
József Attila anti-ars poeticájaJózsef attila: Ars poeticamegtekintés
Az éjszaka képeiJózsef Attila: Külvárosi éjmegtekintés
Fordítás törökről törökre magyarulBethlen Gábor isztambuli útja Móricz Zsigmond Tündérkert c. regényében.megtekintés
Április 11.József Attila versének elemzésemegtekintés
TömegJózsef Attila versének elemzésemegtekintés
Létösszeggző versciklus a pálya fordulóján1934: József Attila: Eszméletmegtekintés
Kosztolányi és a halálKosztolányi fogadtatása Franciaországban. (elsősorban a Néro, a véres költő franciaországi sikertelenségéről.)megtekintés
A Medáliák mint...a tiszta költészet magyar mintapéldájamegtekintés