Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

103 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2015-03-02Az éltető oxigénBíró József: Stromatolite című kötetéről
2013-03-01Magyar AntaioszGondolatok Konczek József Vogul szigorlat c. kötete kapcsán
2009-02-01A hagymaemberTurczi István költészetének mélyrétegei
2007-04-01Egy csepp emberségVas István párverséről: Megyek, Mégsem
2006-02-01"vándorol tájakat teremtve": ellentétpárok...Weöres pályáján (A teljesség felé)
2002-04-01Szolón élete és költeményei Plutarkhosz értelmezésébenSzolón A kormányzás bölcsessége c. verséről.
2002-04-01Preludium három tételben egy Sebők Éva-monográfiához
2002-03-01Kortársunk Martalis (Vál. epigrammák új kiadására)epigramma kiadás
2001-06-01Csupasz karácsonyfa, kivert kutyaMarsall László "Öregember karácsonya, 1989" címû versérõl
2001-04-01Az átváltozás kora -avagy Marsall László Utópiába készül II.magány-motívum, utópia
2001-03-01Az átváltozás kora, avagy Marsall László Utópiába készül I.madár-motívum, gyerek-motívum, idő-motívum
2001-02-01Vaskor és aranykor között. II.r.Vergilius: IV.ecloga
2001-02-01Vita egy mindenek felett tisztelt költőelőd vallomásávalLászlóffy Csaba A tálentom ára c. verséről. Karinthy Frigyes lidérces látomásával egyetértő-vitatkozó költeményéről.
2001-01-01Haiku: egység - teljesség - magány
2000-12-01Az isten, az idea és a művész.Faludy György : Michelangelo utolsó imája c. verséről
2000-10-01"...aki voltam, arra emlékeznetek legyen kedv és ne köteles--ség dolga" Emlékezés Petri Györgyre "Amíg lehet" c. verse kapcsán
2000-06-01Jog a rosszkedvre - avagy az aktuális PetriPetri György: Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből
2000-02-01Kísértet és kelmeminta. Kuczka Péter : Seregek Ura
2000-02-01Szerep és személyesség (Orbán Ottó: A dán királyi főszámve-...vő jelentése a Fortinbras and Fortinbras cég átvilágításáról c. vers elemzése.)
1999-10-01Egy mese mélyrétegeiVarga Katalin : Tündérfogó
1999-05-01Ezredvégi menekülések- utópiák, mítoszok, nosztalgiák I.Na Conxypan születése / Gulácsy Lajos festményei Dalok Na Conxypan-ból / Weöres Sándor Nakonxipánban hull a hó / Kormos István Visszatérés Na Conxipánba / Gyimesi László
1998-01-01Egyértelmű költészetPéntek Imre Átvonulás c. verséről
1997-07-01A hétfők hiteUtassy József Ama napon c. verse
1997-02-01Kiss Benedek: Kenyeret anyám úgy eszikelemzés
1997-01-01A szonett és a karosszékBalla Zsófia: Éjszakai versészet
1996-10-01Önarckép fintorral
Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz
Alkaiosz: A hajóregényelemzés
Arany János: Széchenyi emlékezeteelemzés
Catullus: VII. költeményverselemzés
Catullus szerelmeielemzés
A Haza zabigyereke (Csanádi Imre: Groteszk)tanulmány
Archaizálás és modernség (Fábri Péter: Haláltánc)(Fábri Péter: Haláltánc)
Egy magatartás anatómiája (Garai Gábor: Sebők deák éneke)(Garai Gábor: Sebők deák éneke)
Horatius: Óda Melphomenéhez - avagy a költői öntudatróltanulmány
Horatius, Flaccus: C. Cilnius Maecenashozverselemzés
Néhai való jó Mátyás királ
Janus Pannonius: Mátyás kettős győzelmét ünneplielemzés
Janus Pannonius: Pannónia dícséreteverselemzés
Petrarca, Francesco: Pó, gyorsfutásu...verselemzés
Petőcz András: Európa metafórájaelemzés
Hozzászólás egy...
Radnóti Miklós: Nem bírta hátelemzés
Archaikus kor - modern vers.Szapphó: Nékem úgy tűnik
Szapphó: Úgy tűnik nékemverselemzés
Csodálatos-e az ember? Szophoklész: Antigoné - kardal
Weöres Sándor: Ócska sírverselemzés
Por az űrbenOrbán Ottó " A régi ház" c. verséről
Alkaiosz: A hajóelemzés
Jóslás a túlvilágról - avagy..Az Énekek II.könyve / HoratiusAz énekek II. könyve, 20. carmen
Petrarca, Francesco: Pó, gyorsfutásu...
Ady Endre: Az eltévedt lovas
Örökifjú-örökvén AnakreónVas István \"Piroska\" c. verséről
A parnasszusra igyexel? Fábri Péter: X-énia
Önarckép fintorral.Portrék Ladányi Mihály albumából.
Fent és lent:Csillagok és hétköz..Takács Tibor: CsillagokkalT.T.:Csillagokkal takaróztam c, kötetéről.
Ki kit utál-halálos kiszorítósdi.Labancz Gyula utolsó versei
Forma triumphans.Csontos János"Határfolyam" c. kötetéről.
Pontos látszat-vibráló valóság.Térey János:A valóságos Varsó
A mélységekből a mélységekbe.Zászlós Levente:Orpheus Apollón
Egy Janus-arcú költő. Botár Attila: Sötétfehér c. kötetéről
Itt a világvége. G.István László: Öt ajtón át c. kötetéről
Próteusz visszatérése.Simon Balázs két kötetéről.Minerva baglyát faggatom mégis /1992/, Nimród /1994/
Sors - Áldozat - Divináció. Aeneis / Vergilius P.M.
Zrínyi és az eposz. Szigeti veszedelem.
Hazafias érzület és nemzeti..Vasvári Pál: A szerelmes bajnok
A theológia theosza.Weöres Sándor :Az ég-sapkájú ember
Ezredvégi menekülések - utópiák, mítoszok, nosztalgiák III.rIII.r.: Az ókor - alteregók és sorstársak a perifériáról Botár Attila : Atthisz naptekercsei
Ezredvégi menekülések-II.Az ókor:Alteregók és sorstársak 1.Kemsei István: Levelek Pontusba 1.
Vaskor és aranykor között I.Vergilius: IV. ecloga
Öregek párbeszéde. Anakreón és Vas IstvánVas István Anakreóni dalairól; Mit bánom én c. versének és Anakreon Gügésszel mit törődöm c. versének összehasonlítása
A költő kérdez és válaszol. Orbán Ottó : Születésnapodra c.O.O. József Attiláról/hoz írott verse
Kenyér és tej. Elmélkedés táplálkozási szokásainkról Garai..Garai Gábor Evés c. verse kapcsán
Fejezetek a himnusz történetébőlI. Az előtörténet II.Meghaló és feltámadó istenek: sirató és himnusz III. Korakeresztény himnuszok
Középkori öregség-versekEustach Dechamps (1346-1406); Oswald von Wolkenstein: Vénség panasza
A költő kérdez és válaszol. Orbán Ottó: Születésnapodra
Az isten, az idea és a művész (Faludy György: Michelangelo uMichelangelo utolsó imája / Faludy György
Kemsei István: Levelek Pontusba
Alterego és szerep Botár Attila: Atthisz naptekercsei
Szerep és személyesség. Orbán Ottó: A dán királyi főszámvevőA dán királyi főszámvevő jelentése a Fortinbras & Fortrinbras cég átvilágításáról / Orbán Ottó
A mozdulatlan mozdulás-avagy Petőcz András nyugtalan utazásaMedúza / Petőcz András
Kísértet és kelmeminta. Védőbeszéd egy nem létezőnek nyilvá-nított költő ügyében Seregek ura / Kuczka Péter
Anakreón-variációkvágyott életminőség avagy sorsközösségGondolatok Géher István Anakreóni dalok c. kötete kapcsán
Anakreón és az Internacionálé. Payer Imre: Föl, föl, ti...Föl, föl, ti rabjai a földalattinak! / Payer Imre
Az átváltozás kora - avagy Marsall László Utópiába készülVáros papírmadárból; Pókhálófüggvények / Marsall László
Ezredvégi önarcképünk: a haiku
Ifjú szívekben él?Ady-recepció különböző korosztályokra vizsgálva.
Ezredvégi menekülések II. Az ókor- alteregók és sorstársak 2.Kemsei István: Levelek Pontusba (folyt.)
Weöres Sándor önarcképeiA Weöres-világ dualitásaiban: gyermek-aggastyán, férfi-nő, gyermek és herélt.
A mítosz - egy fogalom jelentésváltozataimítosz, mitológia, mitologémák (Héraklész, Sziszüphosz, Antigoné stb.), beszélő név, allegória, modern mítoszfelfogás irányzatai
A kert mítosza - szabadság, szerelem, természet 1.Meggyfaágon ringó hold - az ideál és a szabadság D.E. költészetében
A kert mítosza - szabadság, szerelem, természet 2.A gyönyörök kertje A mitikus kert Szarka István A bíbor oroszlán c. kötetében
A "szabadság, szerelem" mitikus megjelenítései 1.Ars amatoria - Magyarország 1969-1999. Bella István: Szeretkezéseink (1969) - a költői személyiség mitikus felnagyítása Turczi István: A nők és a költészet (1989) - a mitizált erotikus élmény Kuczka Péter: Titkolt szerelmei (1999) - a személyiség elrejtésének mítosza
A "szabadság, szerelem" mitikus megjelenítései 2Rózsa és napraforgó: Vas István és Szántó Piroska: kettős portré mitikus virágok között
Bíborban és feketében az ezredvégena nosztalgia mítosza Sebők Éva költészetében
Turczi István: "Hold árvája nyugtalan lélek"a mitizált intellektuális élmény
Simonyi Imre, a formaművészaz egyéniség mitizálása
"Szertenézett, s nem lelé..."a világból kivetettség mítosza Varga Rudolf költészetében
"Jó volt köztetek"Körmendi Lajos haza-mítoszai
"...e lenti akol bűze"Weöres Sándor háborús-élményének mitikus magyarázata és a túllépés
Dalok a Carmina Burana-bólBenediktbeureni Daloskönyv, 12-13. század
Ezredvégi menekülések-utópiák, mítoszok, nosztalgiák II.Gyimesi László : Visszatérés NaConxipánba c. műve, az elemzés folytatása.
Egy utópia utóélete. Gyimesi László: Visszatérés Na'ConxipánNa'Conxypán születése (Gulácsy Lajos) az utópia utóélete: Weöres Sándor: Dalok Na'Conxypánból; Kormos István: Nakonxypánban hull a hó Visszatérés Na'Conxypánba / Gyimesi László