József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Szegedy-Maszák Mihály

88 db találat
Dátum downCímLeírás
2015-01-01Jelen a múltban, múlt a jelenbenMóricz Zsigmond Erdély-trilógiájáról: Tündérkert, A nagy fejedelem és A nap árnyéka című regényekről.
2014-11-01A történelmi regény létezési módjatanulmány a történelmi regény műfajáról
2013-04-01A történetmondás megszakítottsága Krúdy műveiben"Miben rejlik Krúdy írásmódjának különössége?"
2012-07-01A semmivel szembenézés regényeBarnás Ferenc: Másik halál c. regényéről
2011-07-01Krúdy Gyula: ÁlmoskönyvRecenzió a Kalligram kiadó új (50 kötetesre tervezett) Krúdy összkiadás 11. kötetéről, az 1920 óta számtalanszor megjelent Álmoskönyvről. Álmok és babonák. "...doktor lehet mindenki, akinek diplomája van, de a kuruzsláshoz(...) az kell,, hogy a kuruzsló gyógyítani is tudjon."
2011-06-01Egy eltűnt létforma nyomábanGrendel Lajos: Négy hét az élet
2010-11-01"Képről készítek képet"Esterházy Péter: Esti
2010-09-01A fordítás hűsége: kísértés vagy ábránd?"Lehet, hogy Joyce Ulyssesének fordítása azért különösen időszerű, mert arra a sajnálatos tényre emlékeztet, hogy a 21. században minden nyelv idegen nyelvnek bizonyulhat."
2009-07-01Édes Annaregény és/vagy példázat
2007-03-01A hagyomány újszerűségeEzra Pound és a zene
2005-04-01Tanító célzat és művészi érték József Attila költészetébenJózsef Attila költészetéről
2005-03-01Megfordított időrendA történelmi regényről. 1862 Kemény Zsigmond: Zord idő
2004-11-01Az értelmezés fordulatai. Henry James: The Turn of the ScrewA csavar fordul egyet / Henry James
2002-11-01Az újraolvasás kényszere: Esti Kornéltanulmány
2002-02-01Egy műfaj kockázatai. (Az esszé).Debreceni Irodalmi Napok
2000-09-01A történelem elképzelt hiteleEsterházy Péter :Harmonia caelestis
1999-05-01A Nyugat és a világirodalomMTA-n 1995. február 15-én tartott székfoglaló előadás szövege.
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalomban
1998-03-01A kánonok hiábavalóságaKosztolányi a világirodalomról. Köztudott, hogy Kosztolányi Babitscsal ellentétben nem vállalkozott terjedelmesebb irodalomtörténeti áttekintés elkészítésére, így rövidebb-hosszabb cikkeiből kell kikövetkeztetni, milyen kép is élt benne a világirodalomról.
1998-01-01Fordítás és kánonBabits, Kosztolányi nézetei a fordításról.Példák (Blake,Poe,Stevens stb.)Magyar versek fordításai.Fordíthatatlanság.
1996-01-01Az újraolvasás kényszereKemény Zsigmond: A rajongók
1994-08-01Kosztolányi nyelvszemléleteKosztolányi Dezső: Nyelv és lélek
1993-12-01Három bírálat egy könyvről 1.A folytatás kényszere. Ottlik Gáza: Buda
1992-03-01Sok, de nem mindenEsterházy Péter Hahn-Hahn grófnő pillantása c. könyvéről
1987-03-01Musil és OttlikIskola a határon / Ottlik Géza, Törless iskolaévei / Musil, Robert
1987-01-01Modern és posztmodernEllentmondás vagy összhang ?
1986-01-01Körkörösség és traszcendencia a PacsirtábanKosztolányi Dezső: Pacsirta
1984-02-01A hihetetlen valószerűségeA szép fogolynő / rend. Robbe-Grillet, Alain francia film, 1984
1983-05-01Egy kisebbség fájdalmas önvizsgálataGrendel Lajos: Galeri
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula könyvéről
1982-11-01Többértelműség a Puszták népébenIllyés Gyula: Puszták népe
1982-10-01Példázat a belső függetlenségrőlOttlik Géza: Iskola a határon
1980-04-01Jóslat az emberi civilizáció önpusztításárólTalán az ördög / rend. Bresson, Robert francia film, 1977
1979-07-01A Tündérkert műfaja és világképeTündérkert / Móricz Zsigmond
1978-05-01Példázat kérdőjellelA szélcsend / rend. Wajda, Andrzej Conrad, Joseph: Az árnyékvonal c. regényéből.
1978-04-01A történet és az elbeszélés szereplői Kemény Zsigmond regényeibenKemény Zsigmond: Özvegy és leánya
1977-01-01Berzsenyi verstípusairólBerzsenyi Dániel verstípusairól
1974-04-01A kerti ünnepély hivatali rendjeMeghívó szombat délutánra / rend. Goretta, Claude svájci-francia film, 1972
1972-03-01Az elbeszélés kalandjaA halhatatlan / rend. Robbe-Grillet, Alain francia film, 1962
1969-02-01Csokonai Vitéz Mihály: A magánossághozCsokonai Vitéz Mihály verséről
James, Henry: Egy hölgy arcképeelemzés
Woolf, Virginia: A világítótoronyelemzés
A szerző önazonossága József Attila...életművében 1934: Eszmélet
A művészi érték állandósága és változékonyságaBabits Európai irodalomtörténete
Vörösmarty Mihály: Késő vágyverselemzés
Petőfi Sándor: Kiskunságelemzés
Csokonai Vitéz Mihály: A Magánossághozelemzés
Vörösmarty Mihály: Késő vágyelemzés
A kozmikus tragédia romantikus látomásaVörösmarty Mihály: Előszó
Nézőpont és értékszerkezet A véres költőbenKosztolányi Dezső: Néro, a véres költő
Idő, nézőpont és értékszerkezet az AranysárkánybanKosztolányi Dezső: Aranysárkány
A történelem elképzelt hitele. Esterházy Péter: Harmonia......caelestis
Szerep és műMárai életműve kétféle megvilágításban
Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang?A posztmodernről
Bevezetés a szépirodalomba / Esterházy PéterEsterházy Péter művéről
Szintakszis, metafora és zeneiség Kassák költeményeibenA ló meghal a madarak kirepülnek
Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik századbanaz irodalomtörténet-írás irányai (életrajzi, összehasonlító, fejlődéselvű, befogadáskozpontú)
Esti KornélKosztolányi Dezső
Világirodalmi távlat megteremtése1908 megjelenik a Nyugat c. folyóirat első száma
Életművek kölcsönhatása1908 Megjelenik Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték és Csáth Géza: A varázsló kertje c. prózai kötete
Újítás az irodalomban és a zenében1911 Bartók Béla befejezi A kékszakállú herceg vára zongorakivonatát
A regényszerűség meghaladása1933: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Esszéírás és irodalomtörténet1934: megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet c. munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története c. vállalkozásának első fele
A kettős Monarchia emléke a magyar irodalomban1924: megjelenik Kosztoányi Dezső: Pacsirta c. regénye
A magyarság (nyelven túli) emléke1992: megjelenik Tibor Fischer regénye az 1956-os forradadlomról (A béka segge alatt)
A fordítás mint újraírásA fordítás mint az irodalmi értelmezés egyik válfaja három példa alapján: Shakspeare Téli rege és Vihar, Joyce Ulysses c művei Kosztolányi Dezső, Babits Mihály ill. Szentkuthy Miklós fordításában.
A szabadelvűség értékőrző bírálata1875 Megjelenik Asbóth János Magyar Conservativ Politika című könyve
Virginia Woolfpályakép, (1882 - 1941)
A továbblépés nehézségeiesszé, elemzés
A szegény kisgyermek panaszaiKosztolányi Dezső verseskönyve
A bús férfi panaszaiKosztolányi Dezső verse
Életművek kölcsönhatásaKosztolányi és Csáth Géza
A történelem mint újraírásKosztolányi Dezső regénye
A parlagiság mint érték"Mucsa"; Kosztolányi Dezső Pacsirta c. regényéről
A nevelődési regény cáfolataA címtől az ifjúsági változatig
Esti Kornélolvasás és újraolvasás
TengerszemKosztolányi Dezső kötetéről
Meztelenül és SzámadásKosztolányi Dezső verseskötetéről
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózábanKépzőművészeti, építészeti és zenei alkotások szerepeltetése a romantikus irodalomban
A Nemzeti hagyományok időszerűségeKölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című tanulmányának időszerűsége
Kemény Zsigmond két röpirata a forradalomrólKemény Zsigmond Forradalom után és a Még egy szó a forradalom után című röpiratairól
Henry James és a hermeneutikai hagyományHenry James The Figure in the Carpet című elbeszéléséről
Kétnyelvűség a huszadik századi irodalombanHárom olyan író munkásságáról, akik nem első nyelvükön írták műveik nagy részét. Legfőképpen Samuel Beckettről, érintőlegesen Joseph Conradról és Vladimir Nabokovról.
A Nyugat és a világirodalomA Nyugat világirodalmi értékrendje Babits Mihállyal és Kosztolányi Dezsővel karöltve. Fejezetek: Az első évfolyam; Az első korszak (1909-1914); Az első világháború és a forradalmak évei (1914-1919); A húszas évek; Az utolsó évtized.
Bartók munkásságának helye a magyar kultúrábanBartók Béla művelődéstörténeti helye
A hontalanság irodalmaHatár Győző történéses műveinek (regény, dráma) néhány sajátossága.
Harmonia caelestisEsterházy Péter: Harmonia caelestis