Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

30 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2002-03-01A tárgyias-intellektuális stílus...Pilinszky Apokrif c.költéményében.
2000-01-01Németh László költői nyelvéről
1974-03-01A Tragédia szövegmódosításai és a korabeli irodalmi nyelvMadách Imre: Az ember tragédiája
Szenci Molnár Albert... nyelvi hatásanyelvi hatása
A középkori irodalom stílusa. Ómagyar Mária-siralomstíluselemzés
Balassi Bálint, mint reneszánsz egyéniség (Egy katonaének)
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzés
A XIX-XX. század fordulójáról. Vajda János: Húsz év múlvastíluselemzés
A szecesszió. Három Ady-vers stíluselemzése.A vár fehér asszonya (szecesszió+szimbolista ábrázolás jelentkezése Sóhajtás hajnalban Valaki útravált belőlünk
Az impresszionista stílus. Tóth Árpád: Esti sugárkoszorúBabits Mihály: Messze...messze...
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményében
A Halotti Beszéd, mint nyelvi teljesítmény. stílusvizsgálat
A reformáció és benne a Vizsolyi Biblia nyelvi hatása
Alakzatok Márai Sándor Halotti beszédében
Weöres Sándor stílusújításaGyors, gyöngyöző, vidám szavak (hangkísérlet) Dob és tánc (szószerkezetek) Téma és variációk (szófajváltás) Kuli (a mondat leegyszerűsödése)
Pilinszky "Apokrif" c. költeménye első sorának nyelvi-nyelv-tani és stilisztikai elemzése
Szemlér Ferenc: Atomkor. Rövid stíluselemzés.
Petőfi: Mi kék az ég! Rövid stíluselemzés
Weöres Sándor: Szavak. rövid stíluselemzés
Kányádi Sándor: Játszva magyarul. rövid stíluselemzés
Illyés Gyula: Új nép a parton. rövid stíluselemzés
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőbenrövid stíluselemzés
Illyés Gyula: Szekszárd felé
Ady: Májusi zápor után
Áprily Lajos: Március. rövid stíluselemzés
Nagy Gáspár egy sajátos verséről
Czuczor Gergely és a népdalok
Száz éve született Szabó Lőrinc. A huszonhatodik év 11.11. Nem c. szonett
Babits Mihály: Hazám! rövid stíluselemzés
Krúdyról - a Márai szemévelMárai szerint "Az irodalom-szinte Krúdyhoz szabottan-lehetőség,megmutatni az embert mint valóságot."