József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

46 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2017-08-01"Elmondom hát mindenkinek?"Ács Margit Párbaj című regényének elemzésemegtekintés
2010-03-01Bűn és bűnhődés Galgóczi Erzsébet életművébenAz igazságérzet vállalásamegtekintés
2009-06-01Lászlóffy AladárLászlóffy Aladár nekrológjamegtekintés
2005-10-01Nemzeti gyermekszobától Csíksomlyóig és továbbLászlóffy Aladár költészetérőlmegtekintés
2003-03-01Ál-konzervativizmus a költészetben?A "vallás és Isten-élmény", "történelem, mint metafora" elválaszthatatlansága Lászlóffy Aladár költészetébenmegtekintés
2002-07-01Az \"első Forrás-nemzedék\" - egy jellegzetes képviselőjük....Lászlóffy Aladár pályakezdéséről, 1956.megtekintés
2000-02-01"Hat likra jár az esze"Szólás, metafora, narratíva Mikszáthnál.megtekintés
1999-10-01Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?Lászlóffy Aladárról és műveirőlmegtekintés
1999-03-01Alázat és méltóságSzékely János verseirőlmegtekintés
1997-01-01"Létra van a szívétől..."Mikszáth lélekrajzáról.megtekintés
1994-02-01Kortárs magyar irodalom II. : Próza és drámaKortárs próza, drámairod. Nemzedékek.megtekintés
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.megtekintés
1992-04-01Motívum- és novellaelemzésLovik Károly: Árnyéktáncmegtekintés
1990-11-01Egy modern hősPeer Gynt / Henrik Ibsenmegtekintés
1987-04-01Az Áprily-költészet motívumaiA zene motívuma és motivikus kaocsolatai Áprily költészetében.megtekintés
1985-04-01A lélek "alaktalan rémei"Vajda János novelláirólmegtekintés
A stílus egyéni bélyegeNémeth László : Iszonymegtekintés
Regény vagy "régiségtan"?Aranykoporsó / Móra Ferencmegtekintés
Forradalmár vagy besugó?Gorkij és Klim Számginmegtekintés
"Nálam főleg a compositioban van a poézis""Arany János poétikája és költői gyakorlata.megtekintés
"Bolond játék" vagy "összefogó forma"?Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
"Ki fény vagyok, homályban éltem,...""Komjáthy Jenő "fény"-motívuma és az életműmegtekintés
"Magyar halál"Egy motívum Lovik Károly: Árnyéktánc című novellájában.megtekintés
A kultúra embere vagy a civilizáció haszonélvezője?James Joyce és az Ulyssesmegtekintés
Önmegvalósítás vagy önámítás?Ibsen és Peer Gyntmegtekintés
Reviczky Gyula: Pán halálaverselemzésmegtekintés
Reviczky Gyula: Magamrólverselemzésmegtekintés
Vajda János: Mintha örvény fölött járnék...verselemzésmegtekintés
Vajda János: Nádas tavonverselemzésmegtekintés
Vajda János: Kisértetekverselemzésmegtekintés
A "hóharmat" költőjeNagy László 1959-benmegtekintés
A létté vált hiánymegtekintés
Tandori-szigetcsoportmegtekintés
A kor hipnózisa..megtekintés
A múlt visszaperlése.megtekintés
A történelem és a..megtekintés
"..a múltat végképp eltörölni?"Mándy Iván és az önéletírásmegtekintés
Nemes Nagy Ágnes - Babits MihályrólA hegyi költő című versrőlmegtekintés
"Ág a fagyban"Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
Vers és rajzmegtekintés
Nagy László és Kondor Bélamegtekintés
Nagy László himnuszaNagy László pályájárólmegtekintés
Hogyan lesz a..megtekintés
Milyen a jó..műelemzésmegtekintés
"Azt akarni, ami kell"József Attia : Ülni, állni, ölni, halnimegtekintés
A Kassák-vers szerkezeti vezérelveA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés