József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Sipos Lajos

32 db találat
Dátum downCímLeírás
2013-06-01Weöres Sándor pályakezdése...és az irodalomfogalom változása
2013-03-01Magántörténet és köztörténelemKaffka Margit: A lélek stációi; Napló; Lírai jegyzetek egy évről.
2010-09-01A szépíró KazinczyNéhány megjegyzés a Pályám emlékezete című munkáról
2010-09-01A szépíró KazinczyNéhány megjegyzés a Pályám emlékezete című munkáról
2009-06-01"Mindig lesz benne felfedeznivaló"A Babits-recepcióról.
2009-03-01Babits Mihály pályakezdése és A Holnap irodalmi mozgalmapályakezdés
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatium
2007-01-01"Méltó helyére sohase kerülhet a világba"Babits Mihály recepciótörténetéből
2003-05-01"...hiszen lehetnénk jó barátok..."Babits és József Attila "találkozásai"
1983-04-01Babits Mihály: Mythológianovellaelemzés
1983-04-01Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyei
1976-02-01Az író és regénye: A HalálfiairólBabits Mihály: Halálfiai
Babits Mihály: Esti kérdésverselemzés
Babits Mihály: Jónás imájaa kötetről
Babits Mihály: Balázsolásverselemzés
Babits Mihály: Zrínyi Velencébenverselemzés
Adatok a Halálfiai geneziséhezBabits Mihály: Halálfiai
Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyei
Kifejezés vagy nyelv?Berda József szabadverseiről
Weöres Sándor pályakezdéseés az irodalomfogalom változása
Tamási Áronés a magyar népi mozgalom
Rónay György költészetértelmezéseRónay György költészetéről
Cs. Szabó László kisepikai formáiCs. Szabó László elbeszéléseiről
Tamkó Sirató Károly játékos verseiTamkó Sirató Károly játékos versei
Világ- és magyar irodalmi példák között: A lírikus epilógja és az In HoratiumBabits Mihály A lírikus epilógja és az In Horatium című verseiről
Babits Mihály regényeirőlBabits Mihály regényeiről
Regénytér és valóságos tér, fikció és adomák: KártyavárBabits Mihály Kártyavár című regényéről
Karácsonyi Madonna: Megjegyzések Babits első novelláskönyvérőlBabits Mihály Karácsonyi Madonna című novelláskötetéről
Szövegépítés és szövegalkotás A Timár Virgil fia című regénybenBabits Mihály: Timár Virgil fia
A Babits-levelezésrőlBabits Mihály levelezése
Referencialitás, fikció, imagináció Kazinczy Ferenc Pályám emlékezete című művébenKazinczy Ferenc: Pályám emlékezete
Önéletírás, útirajz, faluszociográfia, szép-írásTamási Áron: Szülőföldem