József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Sőtér István

64 db találat
Dátum downCímLeírás
2008-04-01A kényelmetlen íróNagy Lajosról
1989-03-01Kaffka Margit és a premodernekBodnár György a mese lélekvándorlása c. monográfiája kapcsán követi a premodernek, /Tömörkény, Ambrus, Cholnoky, Lovik, Gozsdu/ a századforduló novellisztikájának változását, fejlődését Krúdiig, Móriczig, Kaffka Margit Színek és évek c. regényéig.
1987-04-01Tanyák lelkeTömörkény Istvánról
1987-02-01Romantika és realizmus: PuskinAlekszandr Szergejevics Puskinról
1986-11-01Az inga lassú fénye. Tóth Árpád költészetéről.Tóth Árpád költészete."inga-motívum"
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigó
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihály
1983-07-01Weöres Sándor / színjátékokWeöre Sándor drámáiról
1983-04-01A szegényember méltóságaNagy Lajosról
1980-01-01Sztoikus feloldozásGondviselés / rend. Resnais, Alain francia film, 1976
1975-03-01Ideák és nosztalgiák költője: JókaiJókai Mórról
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)
1971-05-01Bánk tündéri láncaiBánk bán / Katona József
1969-12-01Bánk világaBánk bán / Katona József
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életműve
Buda halálaArany János: Buda halála
Eötvös JózsefTanulmányok a felvilágosodás és reformkor magyar irodalmából.
A romantikáról 1.Az európai romantika létrejötte: a felvilágosodás és a romantika; a romantika sajátosságai
Összegzés: Madách és a koreszmék"A Tragédiá-ban ...egy egész korszak sommázatát látjuk, koreszmék és törekvések, természetbölcseleti és történettudományi szemléletek, személyes kínok és remények nagy összegzését."
Papp Károly: Irgalom
Hunyadi Sándor: A vöröslámpás ház
Thurzó Gábor: Tintahal
Keszi Imre: Várakozók lakomájarecenzió
Márai SzindbádjaMárai Sándor: Szindbád
Szerb Antal és csodái (Az Utas és holdvilág)Szerb Antal: Utas és holdvilág
A Sáraranytól az Uri muriigMóricz Zsigmondról és műveiről szóló tanulmány. Sárarany, Uri muri, Hét krajcár stb.
Babits Mihály: A Második Ének
Kosztolányi DezsőKosztolányi Dezsőről.
Tóth Árpád és a világlíraTóth Árpádról és lírájáról.
Krúdy GyulaKrúdy Gyuláról.
Nagy LajosNagy Lajosról.
Déry Tibor novellái
Illés Béla: Honfoglalás
Gelléri Andor EndreGelléri Andor Endréről.
Németh László és az Iszony
Illyés Gyula, a drámaíróIllyés Gyula: Fáklyaláng 358-360.old. Dózsa 361-367.old.
Németh László társadalmi drámái
Babel lovashadseregeBabel: Lovashadsereg
A "Kapcsos könyv" és az ŐszikékArany János
Álom a történelemrőlMadách Imre: Az ember tragédiája
Széchenyi NaplóiAki önlelke ellenében él
Eötvös József és a forradalomEötvös József: A karthausi, A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben és a XIX. század
Vörösmarty Mihályemlékbeszéd
Arany János, a gondolkodóemlékbeszéd
Madách ImreMadách filozófiai és politikai szemlélete a Tragédiától Mózesig. Az ember tragédiája, Csák, Mózes, Tündérálom
Jókai MórAz ember - a mű - a forma
Jókai útjaJókai alkotó "korszakai" (1848-ig, 1849-67, -1875, 1875 után)
Jókai pályafordulataJókai 1875 után. Rab Ráby és Ráby Mátyás emlékiratai
Mikszáth Kálmán...időszemlélete
Mikszáth Kálmán és a Beszterce ostromaa regényről
Thackeray és a Hiúság vásáraa regényről
Dosztojevszkij és A Karamazov testvéreka regényről
CsehovA Csehov-művek hangulatáról.
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
A romantikán innen és túl 1.Csokonai
A teremtés veszteseKatona József: Bánk bán
A karthausi és a miniszterEötvös József küldetéstudata (A karthausi; Uralkodó eszmék)
Klasszicizmus, barokkklasszikus stíluselmélet...
Az Anyegin költőjeAlekszandr Szergejevics Puskin
Az ŐsökMickiewic: Ősök
A Pan TadeuszMickiewicz: Pan Tadeusz
Egy eszményi regényEmily Bronte: Üvöltő szelek
A költészet forradalmától a forradalom költészetéigtanulmányok Petőfiről
Kosztolányi Dezső (részlet)A szerző Kosztolányi Dezsőről szóló tanulmányának részlete a Hajnali részegség c. versről