József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

64 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2008-04-01A kényelmetlen íróNagy Lajosrólmegtekintés
1989-03-01Kaffka Margit és a premodernekBodnár György a mese lélekvándorlása c. monográfiája kapcsán követi a premodernek, /Tömörkény, Ambrus, Cholnoky, Lovik, Gozsdu/ a századforduló novellisztikájának változását, fejlődését Krúdiig, Móriczig, Kaffka Margit Színek és évek c. regényéig.megtekintés
1987-04-01Tanyák lelkeTömörkény Istvánrólmegtekintés
1987-02-01Romantika és realizmus: PuskinAlekszandr Szergejevics Puskinrólmegtekintés
1986-11-01Az inga lassú fénye. Tóth Árpád költészetéről.Tóth Árpád költészete."inga-motívum"megtekintés
1986-06-01Egy élet foglalataJuhász Ferenc: Halott feketerigómegtekintés
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihálymegtekintés
1983-07-01Weöres Sándor / színjátékokWeöre Sándor drámáirólmegtekintés
1983-04-01A szegényember méltóságaNagy Lajosrólmegtekintés
1980-01-01Sztoikus feloldozásGondviselés / rend. Resnais, Alain francia film, 1976megtekintés
1975-03-01Ideák és nosztalgiák költője: JókaiJókai Mórrólmegtekintés
1974-02-01A szembesített MadáchMadách Imre Az ember tragédiájának összehasonlító vizsgálata. (Faust, Érzelmek iskolája, Háború és béke, Szent Antal megkísértése stb.)megtekintés
1971-05-01Bánk tündéri láncaiBánk bán / Katona Józsefmegtekintés
1969-12-01Bánk világaBánk bán / Katona Józsefmegtekintés
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életművemegtekintés
Buda halálaArany János: Buda halálamegtekintés
Eötvös JózsefTanulmányok a felvilágosodás és reformkor magyar irodalmából.megtekintés
A romantikáról 1.Az európai romantika létrejötte: a felvilágosodás és a romantika; a romantika sajátosságaimegtekintés
Összegzés: Madách és a koreszmék"A Tragédiá-ban ...egy egész korszak sommázatát látjuk, koreszmék és törekvések, természetbölcseleti és történettudományi szemléletek, személyes kínok és remények nagy összegzését."megtekintés
Papp Károly: Irgalommegtekintés
Hunyadi Sándor: A vöröslámpás házmegtekintés
Thurzó Gábor: Tintahalmegtekintés
Keszi Imre: Várakozók lakomájarecenziómegtekintés
Márai SzindbádjaMárai Sándor: Szindbádmegtekintés
Szerb Antal és csodái (Az Utas és holdvilág)Szerb Antal: Utas és holdvilágmegtekintés
A Sáraranytól az Uri muriigMóricz Zsigmondról és műveiről szóló tanulmány. Sárarany, Uri muri, Hét krajcár stb.megtekintés
Babits Mihály: A Második Énekmegtekintés
Kosztolányi DezsőKosztolányi Dezsőről.megtekintés
Tóth Árpád és a világlíraTóth Árpádról és lírájáról.megtekintés
Krúdy GyulaKrúdy Gyuláról.megtekintés
Nagy LajosNagy Lajosról.megtekintés
Déry Tibor novelláimegtekintés
Illés Béla: Honfoglalásmegtekintés
Gelléri Andor EndreGelléri Andor Endréről.megtekintés
Németh László és az Iszonymegtekintés
Illyés Gyula, a drámaíróIllyés Gyula: Fáklyaláng 358-360.old. Dózsa 361-367.old.megtekintés
Németh László társadalmi drámáimegtekintés
Babel lovashadseregeBabel: Lovashadseregmegtekintés
A "Kapcsos könyv" és az ŐszikékArany Jánosmegtekintés
Álom a történelemrőlMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
Széchenyi NaplóiAki önlelke ellenében élmegtekintés
Eötvös József és a forradalomEötvös József: A karthausi, A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben és a XIX. századmegtekintés
Vörösmarty Mihályemlékbeszédmegtekintés
Arany János, a gondolkodóemlékbeszédmegtekintés
Madách ImreMadách filozófiai és politikai szemlélete a Tragédiától Mózesig. Az ember tragédiája, Csák, Mózes, Tündérálommegtekintés
Jókai MórAz ember - a mű - a formamegtekintés
Jókai útjaJókai alkotó "korszakai" (1848-ig, 1849-67, -1875, 1875 után)megtekintés
Jókai pályafordulataJókai 1875 után. Rab Ráby és Ráby Mátyás emlékirataimegtekintés
Mikszáth Kálmán...időszemléletemegtekintés
Mikszáth Kálmán és a Beszterce ostromaa regényrőlmegtekintés
Thackeray és a Hiúság vásáraa regényrőlmegtekintés
Dosztojevszkij és A Karamazov testvéreka regényrőlmegtekintés
CsehovA Csehov-művek hangulatáról.megtekintés
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókaimegtekintés
A romantikán innen és túl 1.Csokonaimegtekintés
A teremtés veszteseKatona József: Bánk bánmegtekintés
A karthausi és a miniszterEötvös József küldetéstudata (A karthausi; Uralkodó eszmék)megtekintés
Klasszicizmus, barokkklasszikus stíluselmélet...megtekintés
Az Anyegin költőjeAlekszandr Szergejevics Puskinmegtekintés
Az ŐsökMickiewic: Ősökmegtekintés
A Pan TadeuszMickiewicz: Pan Tadeuszmegtekintés
Egy eszményi regényEmily Bronte: Üvöltő szelekmegtekintés
A költészet forradalmától a forradalom költészetéigtanulmányok Petőfirőlmegtekintés
Kosztolányi Dezső (részlet)A szerző Kosztolányi Dezsőről szóló tanulmányának részlete a Hajnali részegség c. versrőlmegtekintés