József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Rába György

39 db találat
Dátum downCímLeírás
2012-01-01Bessenyei GyörgyBessenyei György műveiről
2008-01-01Babits, a hétköznapi ünnepek költőjeTárgyi megfeleltetés: életkép - fogalmat hív elő. A világosság udvara, Ádáz kutyám, Szobafestés, Madonna fakírja, Vasárnapi impresszió, autón, Zengő légypokol, Csak posta voltál, A kedves arcképére stb.
2003-01-01Kosztolányi személyes kamaradrámáiKosztolányi Dezső: Kínai kancsó, Halotti beszéd, Esti Kornél éneke
2002-09-01Csodálatos utazásEgy toposz alakváltozatai
1994-09-01Tóth Árpád: A Marsonverselemzés
1993-05-01Olvastam egy verset: A vesztett illúziók művészeteRakovszky Zsuzsa: Egy nő a kórteremből
1993-03-01Reverdy, Pierre: Futóhomokelemzés
1990-04-01Ásatás egy költőkirály udvarábanWeöres Sándor: A sebzett föld éneke
1980-05-01Babits lírája a kettes csöndtől az emberek életéigBabits Mihály. Költészete a 20-as években.
1969-04-01Két modern magyar versmodellKassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ösz és tavasz között c. költeményéről
Leopardi, Giacomo: Árvamadárverselemzés
Baudelaire, Charles: Előhangverselemzés
Baudelaire, Charles: A Szépségverselemzés
Baudeliare, Charles: Az utazásverselemzés
Babits Mihály: Ádáz kutyámelemzés
Tóth Árpád: Kaszáscsillagelemzés
Szabó Lőrinc: Mozart hallgatása közbenelemzés
Rónay György: Az öreg költőverselemzés
Palazzeschi, Aldo: Fehér tenger
Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekkölteményének elemzése
A drámaelvű líraAdy-túl a szimbolizmuson
A versírás mint aranycsinálásBabits leckéi a költészetből
A valóság átlényegítéseBabits leckéi a költészetből
A költő messzi rokonaiBabits a világirodalom áramában
Példázat a humánumrólJónás könyve
A képzelet szertartásai (Füst Milán költészete)
A "megszűnt én" költészeténe húrjain
Az avantgárd metamorfózisa (Kassák kései költészete)
Kunyhó és kastély (József Attila és Franz Kafka)
A modernség klasszicizálása (Rónay György utolsó költői ön..
Az őselemek természetlírája (Takáts Gyula)
Egyszerűség és gazdagság (Csorba Győző lírájának delelője)
Szeszek és kalandok a költészetben (Guillaume Apollinaire)
A költészet mint mítosz-a próza mint költészet (Cesare Paves
Élet és halál: Két páva egy szőlőfürtön (Yves Bonefoy...)
Babits Mihály...versfordításai; Zsengék. Dante és Babits.
Kosztolányi Dezső...versfordításai. Modern költők. Byron. Shakespeare. Idegen költők.
Tóth Árpád...versfordításai. Mozaik-technika. Megjelenítő stílus. Örök virágok szenzualizmusa (Byron, Shelley, Keats és Browning-fordítások)