Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

283 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-09-01"Számomra az »Ember a Házában« az egyik örök dimenzió"Beszélgetés Báger Gusztávval
2017-09-01Dsida Jenő "magyar zsoltára"Esszé két költeményről
2016-12-01Erdélyben és EurópábanLászlóffy Aladár költészetéről
2016-08-01Két LászlóffyTanulmány Lászlóffy Aladárról és Lászlóffy Csabáról
2016-05-02A bárány jegyébenKalász Márton: Gyermek-Bábel
2016-04-01Álom-rekviemekTanulmány Jékely Zoltán költészetéről
2016-04-01Temesvár a magyar irodalombanTemesvár jelenléte a magyar irodalomban
2015-11-02Beszámoló a a Holttenger életérőlKritika Makkai Sándor regényéről
2015-08-03Erdélyi krónikásWass Albert munkásságáról
2015-06-01A napos oldal elsötétülJegyzetek Karácsony Benő A Napos oldal című regényéről
2015-04-01Erdélyi magyar "sorsregény"Makkai Sándor Holttenger című regényéről
2014-10-01Elsodort ErdélyJegyzetek Szabó Dezső Az elsodort falu című regényéhez
2014-07-08Pap Károly JézusaKrisztus-regény terv. (Jézus beszéde Magdala határában, A nyolcadik stáció, Azarel)
2014-07-01Déry Tibor "áltörténelmi" regényeA kiközösítő
2014-07-01Ember az embertelenségbenAdy és az 1916-1918-as román háború
2014-04-01Költői rapszódia - és a történelemSzilágyi Domokos Ez a nyár c. költeménye és 68 nyara
2014-03-00Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeHárom költőnemzedék. Nemzedéki karakterek.
2014-02-03"Hol vagy István kiráély"Szent István alakjai irodalmunkban
2014-01-01Kabdebó Tamásról - három tételbenSzemélyesen. Világjárás. A Dunaregény.
2013-12-01Emlékezés Weöres SándorraSzületésének 100. évfordulója alkalmából.
2013-12-01Válasz Herdernek és AdynakIllyés Gyula 1977-es tanulmányáról (Válasz Herdernek és Adynak)
2013-11-01Költő a költészetrőlArs poetica Nemes N. Ágnes költészetében
2013-07-02Író és polgárJegyzetek Karácsony Benőről
2013-07-01A nyugati magyar irodalom a hatvanas évekbenA nyugati magyar emigráció irodalma.
2013-02-01Bánffy Miklós és az Erdélyi történet című regényEsszé Bánffy Miklós regényéről és munkásságáról
2013-01-01Rekonstrukció és parabolaSándor Iván: A futár
2012-11-01Az abszurd mint történelmi krónikaEmlékezés Örkény Istvánra
2012-10-01Bánffy Miklós búcsúja a MonarchiátólBánffy Miklós háromrészes regényéről
2012-09-01Nyírő József és az erdélyi gondolatNyírő József munkássága
2012-09-01Kiss Tamás száz esztendejeSzáz esztendeje született Kiss Tamás költő
2012-07-02Lírai regény - lírai szociográfiaSütő András: Anyám könnyű álmot ígér
2012-01-01Markó Béla pályaképetanulmány
2011-08-01Reményik Sándor és Babits MihályBabits Mihály viszonya az erdélyi magyar irodalomhoz, ezen belül is Reményik Sándor költészetéhez.
2011-07-01Reményik Sándor és Ady EndreA két költő egymáshoz való viszonya.
2011-06-01Kóborló délutánDsida Jenő "kutyás" verse: Kóborló délután kedves kutyámmal
2011-05-01Erdélyi magyar krónikaSzilágyi István három regényéről
2011-04-01A fekete-piros versek költőjeKányádi Sándorról
2010-07-01Az emlékezet stratégiáiErdélyi emlékiratok a huszadik század második felében. Bartalis János, Kacsó Sándor, Kemény János, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő (az erdélyi magyar irodalom születése). Nagy István, Méliusz József az emlékek politikai "áthangolása"
2010-03-01Reményik Sándor és a Petőfi-kultuszReményik Sándor: Petőfihez (1922.július 30.), Petőfi Sándor (1922 október), A sírtól a bölcsőig (1927 június), Petrovics ítél (1935.április 4.) című versei.
2010-01-01Egy természeteposz fél évszázadaJuhász Ferenc A virágok hatalma című könyvéről
2009-05-01Otthonosság és patriotizmusRadnóti Miklós Nem tudhatom c. költeményének világképe
2009-05-01Kányádi Sándor krónikás énekeiFekete-piros; Halottak napja Bécsben; Krónikás ének (Illyés Gyulának odaátra) c. költeményeiről (esszé)
2008-11-01Kodály Zoltán és Ady EndreMegemlékezés a két személyről
2008-06-01Erdélyi emlékiratokAz erdélyi memoárirodalom újabb korszakairól. 1960-as(Lám Béla, Halász Gyula, Balogh Edgár), 70-es évek (Tamási Gáspár, Bartalis János, Kacsó Sándor, Kemény János, Szemlér Ferenc, Szentimrei Jenő)
2008-06-01Értékek védelmébenAz emigráció küldetéséről
2008-03-01Emlékek lírai regényeemlékezés Zelk Zoltánra
2008-01-01Műhely Közép- EurópábanA Nyugat centenáriumán: a százéves Nyugat és Közép-Európa szellemi mozgásai.
2006-06-01Jékely Zoltán KolozsváraVisszavágyódás a szülőföldre, Kolozsvárra.
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)
2006-02-01Költő PannóniábanTakáts Gyula 95. születésnapjára
2006-01-01A népi vallásosságtól a transzcendenciáigJózsef Attila és Dsida Jenő
2005-02-01Végvári versekReményik Sándorról, verseiről.
2004-06-01A magyar Mezőség regényeNyírő József Néma küzdelem c. regényéről.
2004-05-01Az idilltől a drámáigKányádi Sándorról.
2004-04-01Az istenkereséstől az imádságigMítosz és transzcendencia a huszadik sz. magyar irodalmában.
2003-08-01"Egy pillanattal a sortűz előtt"Kálnoky László költészetéről.
2003-05-01Az írói identitás és a történelem katasztrófájaAz angol lobogó / Kertész Imre
2003-04-01Lélekforma és identitásReményik Sándor természeti lírája.
2003-04-01Lázadás és tragikum. Szilágyi Domokos verseiről
2003-02-01Déry Tibor - a jelenben
2002-11-01Jékely Zoltán költészetének címszavai.
2002-10-01A kereszténység és az erdélyi magyar költészetHatáron túli magyar irodalom c. tanácskozás anyagából
2002-05-01Egy sivár és nyomasztó világ foglyai (Szakonyi Károly :Bolond madár)
2002-04-01"Mikor a rózsák nyílni kezdtek"1956 az irodalom emlékezetében.
2002-01-01A tiszta dal költője (Jékely Zoltán)Jékely Zoltánról Csontjaimhoz, A marosszentimrei templomban, A Történelemhez, Emléktábla c. verseit idézve.
2001-06-01A politikai költészet rehabilitálásaPetri György szamizdat-verseiről
2000-12-01Óda a magyar nyelvhezFaludy György költeménye
2000-09-01Faludy György kilencven esztendejeköltői portré
2000-09-01Két vers a hazárólSzabó Lőrinc arcképéhez. Az örök Magyarországhoz, Ima a jövőért c. verseiről
2000-09-01Nemes Nagy Ágnes két verse a költészetrőlMesterségemhez, Madár / Nemes Nagy Ágnes
2000-08-01\"Miért nem örülök?\"Márai Sándor: Szabadulás c. regényéről
2000-05-01Mítosz és történelem.(Nádas Péter: Egy családregény vége)
2000-05-01Magyar nőírók (Nemzet és irodalom)
2000-02-01Faludy György ifjúkori balladájaBallada F.Gy. egyetlen ifjúkori szerelméről
2000-01-01Csokonai és Juhász Ferenc között - a száz éve szül. Gulyás P..Gulyás Pál költészetéről.
1999-10-01A kert és a mítosz/Motívumok Gulyás Pál költészetében/
1999-06-01Kodolányi Pilátus előtt. Zárt tárgyalás / Kodolányi JánosA zárt tárgyalás eszméi és eszményei
1999-04-01A száműzött monológjaHalotti beszéd / Márai Sándor
1999-02-01DunaregényDanubius Danubia / Kabdebó Tamás Árapály, Pezsdülés, Forrás c. regényekről.
1999-02-01Szemben a hatalommal. Kassák Lajos és a Kassák-hagyományAz avantgard születése.
1998-04-01Lírai univerzumEsszé Juhász Ferencről.
1997-12-01Kettős arcélLászlóffy Aladárról
1997-05-01Irószövetség: Legenda és valóságA Magyar Írószövetségről
1997-05-01Hamvas Béla száz éveHamvas Béláról
1997-04-01Az új demokrácia állatorvosi lovaLátlelet a magyar irodalomról. A Magyar Írószövetség és a körülötte zajló viták.
1997-03-01Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs Pomogáts Béla Szabó MagdárólSzabó Magda-szám, az írónő 80. születésnapjaalkalmából. (tanulmányrészletek) Nemes N.Á.:Sz.M. köszöntése, Kunfajta, nagyszeműKiss Tamás :SZ.M.-t köszöntő (vers) Lengyel B.:Mégis költő! Pomogáts B.:Nőalakjai Dávidházi P.:Shakespeare sírjánál Görgey G.:Mondatai Kabdebó L.:A regényíró Rónay L.:A modern esszé mestere Levelek Sz.M.-hoz, Bibliográfia
1996-03-01Magyarság és EurópaNémeth László a kultúrális megújulásról.
1996-02-02Ady Erdélye és Erdély AdyjaA Kalota partján, Ember az embertelenségben, Lenn, Erdély földjén c. versek őrzik leginkább Ady erdélyi benyomásait.
1995-10-01A valóság krónikása. Galgóczi Erzsébetről.
1995-08-01Az ifjúság romjainKosztolányi Dezső Trianonról. Szülőföldemnek; A magyar romokon c. versei, Égi jogász c. novellája stb.
1995-05-01Mécs László és a katolikus költészetMécs Lászlóról
1995-01-01A tagadás mítoszaDéry Tibor: G. A. úr X-ben című regényéről
1994-10-01Élet a zsarnokság szorításábanDéry Tibor Niki c. regényéről.
1994-06-01Emlékek és álmok
1994-05-01Sz. L. "szerelmes ...
1994-04-01A moralista igazságaBajor Andor: 1 arany tálentom. Humoreszkek
1992-12-01A magyar irodalom az ezredfordulón-
1992-01-12A magyar irodalom az ezredfordulón-
1989-11-01Búcsú MagyarországtólMárai Sándor: Föld, föld!
1989-09-01Az elsodort falu hetven éveSzabó Dezső: Az elsodort falu
1989-07-01A havasok krónikásaNyírő József írói pályája
1989-01-01Közel s távolCs.Szabó László a magyar irodalomban
1987-05-01Az első műhelye (a Tett)Kassák és a magyar avantgarde első műhelye: a Tett.
1987-04-01Mese és elbeszélésCsáth Géza: Vörös Eszti. Mesemotívumok Csáth Géza elbeszéléseiben.
1986-11-01A Nyugat elveinek képviseletében
1986-01-01Két szökésNosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. Krúdy Gyula: Szökés az életből, Szökés a halálból
1986-01-01Megtartó hagyományKányádi Sándor: Fekete-piros
1986-01-01Megtartó hagyományKányádi Sándor Fekete-piros c. versének elemzése
1985-02-01Valóság és fantasztikumEpepe / Karinthy Ferenc
1984-11-01Az avantgarde-tól a klasszicizmusig. Fordulat Radnóti költőiszemléletében.
1984-09-01Játékok a színpadonJékely Zoltán színpadi művei
1984-06-01RegényballadaTamás Menyhért: Holtág
1984-05-01A Hetedik eclogaRadnóti Miklós: Hetedik ecloga
1984-03-01Vitaregény a történelemrőlSánta Ferenc: Az áruló
1983-12-01Kelet és/vagy NyugatJuliánus barát / Kodolányi János
1983-12-01Az erdélyi történelmi regényVarju nemzetség / Kós Károly
1983-10-01Az Igéző világa és világképeLengyel József elbeszéléséről
1982-10-01Az alkony éveRónay György: Az alkony éve c. regénye
1982-07-01Vers és közösségKányádi Sándor költészetéről
1982-01-01PokolraszállásSarkadi Imre elbeszélése
1981-06-01A mítosz költőjeJékely Zoltán költészete a felszabadulás után
1980-04-01Tájrajz és poétikaSimon Isván: Almafák
1979-10-01Való és ábrándTakáts Gyula: Polgárjelöltek
1979-05-01Rekviem és ars poeticaRadnóti Miklós: Nem bírta hát...
1979-03-01Példázat a szabadságrólDéry Tibor: Ébredjetek fel!
1979-02-01Budai OroszlánSőtér István regénye
1979-01-01A mai magyar lektűr-irodalomHúszévesek / Berkesi András
1978-09-01Rónay György : A párduc és a gödölyeElemzés a regényről
1978-08-01Látomás és hitvallásJuhász Ferenc: Tűzliliom az éjszakában
1977-12-01Rend a romokonIllyés Gyula pályafordulata a harmincas évek közepén
1977-04-01Kiss Anna versmítoszaiKiss Anna verseiről
1974-12-01Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseibenTamási Áron: Ördögváltozás Csíkban, Hajnali madár, Erdélyi csillagok
1974-02-01Déry Tibor nagyregényeDéry Tibor: A befejezetlen mondat
1973-05-01Déry Tibor: A napok hordalékaDéry T.: A napok hordaléka
1973-04-01A "hosszú vers" világa és szervezeteJuhász Ferenc: Titkok kapuja
1972-11-01A halottak királyaJuhász Ferenc eposza
1972-01-01Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválrólDéry Tibor: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
1971-03-01Párhuzam és halmozásJuhász Ferenc Anyám c. költeményének szerkezeti elemei
1970-06-01Párhuzamos époszokJuhász Ferenc Anyám c. költeményéről
1969-07-01Déry Tibor FeleleteFelelet / Déry Tibor
1966-03-01Musil, Robert: Törless iskolaéveielemzés
Erdélyi József: Lovaspóló a Vérmezőnverselemzés
Sinka István: Anyám balladát táncolverselemzés
Az Erdélyi Helikon és a Korunk vitája-
Határ Győző: Kandallónálelemzés
Kányádi Sándor: Fekete-pirosverselemzés
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyámverselemzés
Másik MagyarországTanulmányok a Nyugat íróiról. Három klasszikus (Ady,Babits,Kosztolányi) A Nyugat a két VH között.(Komlós Aladár, Déry Tibor, Márai Sándor, Cs. Szabó László) Harmadik nemzedék (Radnóti Miklós, Zelk Zoltán, Vas István, Jékely Zoltán, Rónay György, Kálno- ky László, Takáts Gyula, Csorbaq Győző, KissTamás.)
Ady Erdélye és Erdély AdyjaTanulmányok a Nyugat íróiról. Séta bölcsőhelyem körül. A Kalota partján 19-21. Ember az embertelenségben 19-21.
Babits és ErdélyTanulmányok a Nyugat íróiról.
Kosztolányi patriotizmusaTanulmányok a Nyugat íróiról.
A Nyugat a két világháború közöttA Nyugat a két világháború között. Irodalmi korszakváltás.Második nemzedék.
Egy polgár Bp-en és az irodalomban. Komlós AladárrólKomlós Aladárról. Tanulmányok a Nyugat íróiról.
Déry Tibor. Életrajz és életműTanulmányok a Nyugat íróiról.
Megsértett hűség. Jegyzet Márairól. M.S. 1945-ben.Tanulmányok a Nyugat íróiról. Márai Sándor.
Az esszéírás klasszikusa. Cs. Szabó László.Tanulmányok a Nyugat íróiról. Cs. Szabó László
A harmadik nemzedék indulásaNyugat. A harmadik költői nemzedék indulása.
A költészet mint a szellem önvédelme. Radnóti MiklósTanulmányok a Nyugat íróiról. Radnóti Miklósról. Az avantgardtól a klasszicizmusig: Fordulat költői szemléletében. Meredek út: R.M. naplója.
Zelk Zoltán őszikéi.Tanulmányok a Nyugat íróiról. (A harmadik nemzedék)
Kérdező idő. Vas Istvánról.Tanulmányok a Nyugat íróiról. Vas István.
Álom és jelenés. Jékely Zoltán.Tanulmányok a Nyugat íróiról. Jékely Zoltán Álom és jelenés.J.Z. kései költészete. 179-193. Emlékek és álmok. J.Z. elbeszélései. 194-196. Az esszéíró J.Z. 197-203.
A keresztény költő. Rónay Györgyről.Tanulmányok a Nyugat íróiról.
Kálnoky László groteszk mítoszaiTanulmányok a Nyugat íróiról.
Táj, lélek, költészet. Takáts Gyula újabb lírájáról.Tanulmányok a Nyugat íróiról.
Címszavak Csorba Győző költészetéhezTanulmányok a Nyugat íróiról. Csorba Győző.
Kiss Tamás köreiTanulmányok a Nyugat íróiról. Kiss Tamás
Képzelt riport az erőszakrólDéry Tibor: A félfülű
A hit és a kétely regényeDéry Tibor: Kedves Bópeer...!
"Fortélyos párbeszéd". Tamási Áron: Ördögváltozás CsíkbanÖrdögváltozás Csíkban / Tamási Áron
Költő a Kálvárián. Dsida Jenő: NagycsütörtökNagycsütörtök / Dsida Jenő, verselemzés
Tanúság és vallomás. Balogh Edgár két erdélyi emlékirataHét próba, Szolgálatban, Férfimunka Balogh Edgár emlékiratai.
Átutazás életen és halálon. Méliusz József: Tranzit kávéházTranzit kávéház / Méliusz József úti levelek
Költészetben elbeszélt szociográfia - másfél évtized utánSütő András: Anyám könnyű álmot ígér. Lírai szociográfia
Megtartó hagyomány. Kányádi Sándor: Fekete-pirosFekete-piros / Kányádi Sándor verselemzés
Búcsú a költészettől?Szilágyi Domokos: Ez a nyár
Sziszifusz JapánbanA homok asszonya / Abe Kobo
Erdélyi József: Lovaspóló a Vérmezőnelemzés
Pilinszky János : Harbach 1944elemzés
Takáts Gyula : Fakutyán, fénybenelemzés
Weöres Sándor : Canzoneelemzés
Kassák Lajos: Óda 1948elemzés
Márai Sándor: Halotti beszédelemzés
Nemes Nagy Ágnes : Mesterségemhezelemzés
Juhász Ferenc : Rezi bordalelemzés
Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarakelemzés
Fodor András: Hegyek és tavakelemzés
Faludy György: Nagy Imre-
Vas István : Óda a tegnapi asszonyokhozelemzés
Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán toronyhozelemzés
Nagy László : Tűzelemzés
Kormos István: Tél Normandiábanelemzés
Kányádi Sándor : Fekete-piroselemzés
Zelk Zoltán: Aki bejárta a világotelemzés
Tolnai Ottó: Vitéz nagyanyámelemzés
Emigráció előtt és után: Márai Sándor pályafordulataMárai Sándorról
Riport és novella: Móricz Zsigmond A bódéváros lakói közöttMóricz Zsigmond 1933-s éve. Az Isten báránykái c. riport és a Kiserdei angyalok c. elbeszélés. A Ferencvárosi szegénytelep életét dolgozta fel két különböző műfajban.
Egy novella szerkezete. A Vak Macska belső ügye / Móricz Zs
Ironikus ívelés.Kosztolányi Dezső Bácska c. elbeszélése
Búcsú az ifjúságtól. Csáth Géza: A vörös Eszti c. elbeszélé-sének szerkezeti elemei.
Búcsú a Monarchiától. Bánffy Miklós : Erdélyi történet
Szerkezet- és jelentés egy Tamási-novellában. Ördögváltozás..Csíkban
Krónika és költészet. Herceg János elbeszéléseirőlH.J. jugoszláviai m. író novelláiról. Említett művek : Öszi vízió, Viharban, A berlui kikötőben, Látomás, Nem vagyok igaz ember, Új hold játszott az égen, Kirándulás nagyapámmal, Cél és vallomás, Gyászoló kőművesek stb.
Kelet és/vagy Nyugat Kodolányi János Julianus barátja
Az örök lázadó Déry Tibor írói munkásságáról
Az emberség ereje. Déry Tibor Szerelem c. elbeszéléséről.
Vitaregény a sztálinizmusról. Lengyel József : Szembesítés
A Por és hamu regényvilága. Remenyik Zsigmond regényéről
Egy kísérlet anatómiája.Kolozsvári Grandpierr Emil:Alvajárók
Nemzedéki vallomások. Sőtér István három regénye : Fellegjá-..rás; Bűnbeesés; Budai Oroszlán.
Szentkuthy Miklós Orpheusa
A számvetés iskolája. Ottlik Géza regényei
Móricz Zsigmond: A Vak Macska belső ügyenovellaelemzés
Tamási Áron: Ördögváltozás a Csíkbannovellaelemzés
"Transzszilván hősköltemény".Áprily Lajos: Tetőn
A megőrzött humánum. Kuncz Aladár: Fekete kolostor
A számvetés regénye. Bánffy Miklós: Erdélyi történet
Benjámin László: Mi van a hold túlsó felénverselemzés
Rezi bordalJuhász Ferenc
Kassák Lajos: Óda 1948
Fodor József: Oh dinnyék illata
Illyés Gyula: Oceánok
Zelk Zoltán: Aki bejárta a világot
Vas István: Oda a tegnapi asszonyokhoz
Takáts Gyula: Fakutyám, fényben
Jékely Zoltán: A budai Kapisztrán-toronyhoz
Weöres Sándor: Canzone
Benjámin László: Mi van a hold túlsó felén
Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak
Pilinszky Jáos: Harbach 1944
Nemes Nag Ágnes: Mesterségemhez
Kormos István: Tél Normandiában
Váci Mihály: Édes hazám
Nagy László: Tűz
Simon István: Almafák
Fodor András: Hegyek és tavak
Garai Gábor: Koránkelők
Csoóri Sándor: Elengednélek, visszahívnálak
Tandori Dezső: Egy vers születése
Bella István: Halotti beszéd
Veress Miklós: A néhai poétára
Kisebbségi sors és kisebbségi írópályatanulmány
Ellentétek keresztezési pontjánKét Illyési jelkép: a Puszta és Párizs.ű
Perben a közösségi morálértBárány Tamás: Város esti fényben
Útban a Nyugathoz-Jegyzetek Sík Sándorról
Egyetemesség és reform-Sík Sándor irodalomértelmezéséről
Az Evangéliumtól az Apokalipszisig: Reményik Sándor......költészetéről.
Templom és iskolaReményik Sándor: Templom és iskola c. verséről.
Makkai Sándor és a konzervatív reform gondolata
Magyar költő a kálvárián-Dsida Jenő költészete
Németh László és a vallás
Költő a háborúról-Pilinszky János: Harbach 1944Pilinszky János: Harbach 1944 c. verséről
Szigorúság és szeretet - Szabó Magda két regényérőlSzabó Magda: Freskó, Az ajtó
Az éjszaka képeiJuhász Ferenc
A tékozló ország / Juhász FerencTanulmányok Juhász Ferencről.
Szárszó előtt és utánSzárszó előtt: hagyomány és tanítás
Fekete SaskirályJuhász Ferenc eposza
Jegyzetek a Halott feketerigó margójáraJuhász Ferenc: Halott feketerigó
Út a NyugathozJegyzetek Sík Sándorról
GyermekdalokJuhász Ferenc
Biblia és a magyar irodalomAdy, Babits, Sík Sándor stb.
A zsarnokság természetrajzaIllyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
A népi vallásosságtól a transzcendenciáig.József Attila és Dsida Jenő
A lázadás évei: A szabadság nyomábanDéry Tibor: Lia (kisregény) és társai: A próba, A Kriska, Novella, Két nővér, Ellopott élet (novellák), A kéthangú kiáltás (kisregény).
A lázadás éveiOrszágúton / Déry Tibor
A lázadástól az elkötelezettségigDéry Tibor pályája dadaista drámáitól (Az óriáscsecsemő, A kék kerékpáros, Kis család vagy mit eszik reggelire) szürrealista paraboláján át (Ébredjetek fel! c. kisregény) az Országúton és a Pesti felhőjáték c. regényéig.
Kételkedés a történelembenA kiközösítő (1965) / Déry Tibor
Ítélet ötven év felettÍtélet nincs (1968) / Déry Tibor
Jönnek...Wass Albert 1940-ben megjelent irodalmi riportjáról.
"Erős várunk, a nyelv"Kosztolányi az anyanyelvről
Kosztolányi BudapestjeK.D.-nek Szabadka volt a szülővárosa, igazi otthonát azonban Budapesten találta meg.
Szigorúság és szeretetSzabó Magda két regényéről
Leheletnyi öröklétTöredékek Tűz Tamás költészetéről
Ember az embertelenségbenAdy és az 1916-1918-as román háború. Az erdélyi magyarság helyzetéről írt versei: A Kalota partján ; Ember az embertelenségben ; Lenn, Erdély földjén ; Üdvözlet a győzőnek ; stb.
Látlelet és vízióSzabó Dezső és Karl Kraus az I. világháborúról. Szabó Dezső: Az elsodort falu és Karl Kraus: Búcsúztató: Halotti ének az Osztrák-Magyar Monarchia fölött című regényéről; és említi még Karl Kraus: Az emberiség végnapjai című drámáját.
Holttengeri jelentésMakkai Sándor a Mezőségen. A Holttenger című regény elemzése.
Kuncz Aladár és a Fekete kolostorKuncz Aladár franciaországi fogságának börtönéveiről készült emlékiratának elemzése.
Elsodort ErdélyJegyzetek Szabó Dezső Az elsodort falu című regényéhez
Sík Sándor MarosfőnSík Sándor marosfői verseiről
Bánffy Miklós búcsúja a MonarchiátólBánffy Miklós Erdélyi történet című regénytrilógiája
Holttengeri jelentésMakkai Sándor a Mezőségen. (Az erdélyi Mezőség irodalma; Makkai Sándor Holttenger című regénye.)
Halotti beszéd a történelem felettVonások Márai Sándor arcképéhez. (Történelmi háttér, önkéntes száműzetés, Halotti beszéd)
Dsida Jenő és a Nyugat "harmadik" költőnemzedékeDsida Jenő és a nemzedékek jellegzetességeinek vizsgálata a személyes költői világ fontossága, a természeti és kulturális környezettel vagyis a "tájjal" kialakított bensőséges viszony, illetve a nemzeti történelem értelmezésének tragikus hangsúlyai mentén.
Erdélyi krónikásWass Albert munkásságáról