József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

111 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2011-03-01Hetven éve született Utassy JózsefUtassy József versszimfóniáimegtekintés
2011-03-01Ének a búzamezőkrőlMóra Ferenc "kalandos" sorsú regénye(i)megtekintés
2011-03-01Újra regényMagyar irodalom. Regény. Spiró György: Tavaszi tárlat, Szilasi László: Szentek hárfája (2010)megtekintés
2011-02-01"Három bűnösök"Móricz Zsigmond 1924-1925-ös naplójamegtekintés
2011-01-01Poétikai hátraarc?Garaczi László: Arc és hátraarc (egy lemur vallomásai)megtekintés
2011-01-01"Fellebbezések"Ferdinandy György: Egy sima,egy fordított: A bolondok királyamegtekintés
2010-11-01Arccal a tengernekHász Róbert: Júliával az útmegtekintés
2010-10-01Amit láttál, amit hallottálMárton László elbeszéléseimegtekintés
2010-09-01A vallomás változataiÁgh István "önéletrajzi regényei" : Kidöntött fáink suttogása, Árokból jön a törpe, Rókacsárdamegtekintés
2010-08-01SzövegváltozatokKrasznahorkai László korai novelláitól Az utolsó farkasigmegtekintés
2010-06-01Párhuzamos életek"Nagyregény" (?) öt tételben. Darvasi László: Virágzabálókmegtekintés
2010-05-01"Vázlatváltozatok" az Esti KornélraEsterházy Péter: Esti c. elbeszélésemegtekintés
2010-04-01Európa elrablásaMítoszok és mítoszrombolásokmegtekintés
2010-02-01Iszméné arcaSándor Iván: Az Argoloszi-öbölmegtekintés
2009-12-01Bolygó tüzekSzilágyi István novellái és elbeszéléseimegtekintés
2009-12-01Regény a 20. században - a 20. század a regénybenRegény a 20. században (Babits: Halálfiai, Kaffka M.: Színek és évek; Móricz Zs.: Sárarany, Isten háta mögött, Szabó Dezső: Az elsodort falu, Németh L.: Az emberi színjáték, Égető Eszter, Márai: Egy polgár..., Sarkadi, Gion, Jókai Anna, Déry, Esterházy, Nádas, Márton L., Krasznahorkai: Sátántangó, Szilágyi István, Darvasi...)megtekintés
2009-06-01Idegen testünkZávada Pál regénye.megtekintés
2009-06-01Hosszú történetekZávada Pál és Csiki László regényei: a rendszerváltozás képe az irodalomban - a távlatnélküliség regényei. (A fényképész utókora; Ajakír)megtekintés
2008-11-01"Ami szép, az nehéz"Az esszéíró Babits Mihályról - egy új válogatás ürügyénmegtekintés
2008-09-01"Homéroszi pajzzsal a halál ellen"Juhász Ferenc újabb költészetérőlmegtekintés
2008-01-01Godot megjöttJókai Anna regényérőlmegtekintés
2007-03-01A regényírás nehézségeiFerdinandy György: A Pourtalés-kastély lakóimegtekintés
2007-03-01Magyar őstörténet és mitológia - regénybenHász Róbert: A kündemegtekintés
2007-02-01Az anyanyelv édessége és végtelenségeSütő András Engedjétek hozzám jönni a szavakat - három évtizeddel későbbmegtekintés
2006-07-01A létezés mélyénA különböző Idők és a közös terek Sándor Iván Követés c. regényébenmegtekintés
2006-05-01A regényírói én "stabilizálódása"Sándor Iván regényeiről. A futár, A helyszín, Ködlovasmegtekintés
2005-10-01Messe SzexárdiqueBaka István Szekszárdi mise c. regénye mint látomásos prózai szövegmegtekintés
2005-10-01Regény és történelem, avagy miért nem írt Németh László történelmi regényt?Németh Lászlórólmegtekintés
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciáimegtekintés
2005-03-01Fabrizio a huszadik század harcmezeinA világ ideje és a megélt idő Sándor Iván Tengerkavics c. könyvébenmegtekintés
2005-03-01"A kaleidoszkóp minden arabeszkje"Sándor Iván Arabeszk c. regényérőlmegtekintés
2004-06-01Köznapi fikció és műfajpoétikai nyitottságMárai Sándor történelmi regényei. Ítélet Canudosban, Rómában történt valami, Erősítő, Harminc ezüstpénz.megtekintés
2003-11-01Az olló két szára közöttA második poétikai fordulat Jókai Anna: Jákob lajtorjájamegtekintés
2003-05-01Az utolsó utáni lehetőségSándor Iván Drága Liv című regényéről.megtekintés
2003-04-01Önéletrajzi elbeszélés, vallomás, esszéregénySütő András: Anyám könnyű álmot ígérmegtekintés
2002-10-01Regény és metafizikaJókai Anna: Napok; Ne féljetekmegtekintés
2001-10-01Műfaji örökségek a Németh László-regénybenNémeth Lászlóról, regényeiről.megtekintés
2001-04-01A szerep fogságábanA Gyász c. Németh László-regény Kurátor Zsófija.megtekintés
2001-01-01A kivezető út melankóliája.Krasznahorkai László : Háború és háború c. regényéről.megtekintés
2001-01-01Messze a "manni úttól" ( Mészöly Miklós : Saulus)megtekintés
2001-01-01A Továbbélőktől a Budáig Ottlik regényszemléletének.....változásaimegtekintés
2000-11-01Ottlik "továbbélői" : Az Iskola a határon ősváltozataOttlik Géza: Továbbélőkmegtekintés
2000-06-01Érsekre várva.Bodor Ádám: Az érsek látogatásamegtekintés
2000-03-01"A mesélés nem fáj" Darvasi László : A könnymutatványosok...A könnymutatványosokmegtekintés
1999-04-01"Műfaja:önarckép"? Az autobiografikus-esszéisztikus konfessz..ió és Déry Tibor : télet nincs c. regényemegtekintés
1998-11-01A történelemírás örömeVirágos katona / Gion Nándormegtekintés
1998-09-01"hullnak szét a lapok"Závada Pál: Jadviga párnája. Megkésett jegyzet a Jadviga párnájárólmegtekintés
1998-03-01Műfajok közöttMándy Iván novellaciklusai és regényei.megtekintés
1996-09-01Világszerűség és megalkotottság Móricz ÁrvácskájábanVilágszerűség és megalkotottság Móricz Árvácskájában. A tanulmányban szó van a regény szerkezetéről,tartalmáról, filmszerűségéről. Párhuzamba állítja Csöre és Édes Anna sorsát, kiszolgáltatottságát, megaláztatottságát.megtekintés
1995-05-01A regényíró KosztolányiKosztolányi Dezsőrőlmegtekintés
1995-02-01Zendülőkről - többféleképpenCocteau- és Márai-szövegek párbeszédemegtekintés
1994-11-01Gion Nándor regényeGion Nándor : Izsakhármegtekintés
1987-11-01Lábon járó verőfényCsoóri Sándor verseimegtekintés
1987-09-01Kalandozások IhajcsuhajdiábanSütő Andrásról - mesejátéka ürügyénmegtekintés
1984-12-01Vakond a föld fölöttTóth Béla Álarcban c. elbeszélésérőlmegtekintés
1980-11-01Sokféle fickókrólAnnus József Szintén Fickó c. regényérőlmegtekintés
1975-04-01Weöres Sándor: Psychéelemzésmegtekintés
Villon, Francois: Ballada a hajdani hölgyekrőlmegtekintés
Proust, Marcel: Az eltűnt idő nyomábanelemzésmegtekintés
Mallarmé, Stephane: Látomásverselemzésmegtekintés
A regény metamorfózisa századunk első felében.+ Tipológiai kérdések, poétikai-narrataológiai modellek 21-32.p.megtekintés
Vallomásosság és metaforikusság Krúdy Gyula N.N.c. regényébemegtekintés
Lélektaniság és személyesség a Timár Virgil fiábanmegtekintés
A regényíró Kosztolányimegtekintés
Szövegek párbeszéde. Intertextualitás és mítosz Márai SándorZendülők c. regényében.megtekintés
Időfelbontás és motivikus szerkesztésNémeth László Gyász c.regényébenmegtekintés
A \"tündéri realizmus\" Tamási Áron Jégtörő MátyásábanTamási Áron: Jégtörő Mátyásmegtekintés
Mitikus és lélektani látás mögött.Szentkuthy Miklós : Fejezet a szerelemrőlmegtekintés
Tér és idő Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül c.reg-bemegtekintés
Az idő születésének mítosza.Füst Milán :A feleségem történetmegtekintés
Valami elmúltSándor Iván. A szefforiszi ösvénymegtekintés
Változatok a mitologizáló regényreKodolányi János : Vízözön; Márai Sándor : Béke Ithakábanmegtekintés
Németh László változó regényszemléleteRegényírás közben, Égető Eszter / Németh Lászlómegtekintés
Ottlik regényszemléletének változásai (Továbbélők, Iskola aTovábbélők, Iskola a határon / Ottlik Gézamegtekintés
A megkeresett és az eltüntetett történet (Sánta Ferenc)Az ötödik pecsét, Az áruló / Sánta Ferencmegtekintés
A parabola moralizáló változata. Mészöly Miklós: Saulusmegtekintés
"Műfaja: önarckép"? (Déry Tibor. Ítélet nincs)Az autobiografikus-esszéisztikus konfesszió és Déry Tibor: Ítélet nincs c. regénye.megtekintés
Műfajok között. Mándy Iván novellaciklusai és regényeimegtekintés
A Virágos katona (Gion Nándor) és a mágikus realista regénymegtekintés
Látomásos jelképrendszer az újabb magyar regénybenKő hull apadó kútba / Szilágyi Istvánmegtekintés
Egy szellemi életforma esztétikai közvetítése Kertész Imretrilógiájában: Sorstalanság (1975), A kudarc (1988), Kaddis a meg nem született gyermekért (1990)megtekintés
Élet a nyelvben, nyelv az életben. (Nádas Péter: EmlékiratokNyelv- és személyiségfelfogás az Emlékiratok könyvében.megtekintés
A posztmodernen innen és túl Grendel Lajos regényeiÉleslövészet; Galeri; Áttételek; Szakítások; Einstein harangjai; És eljön az Ő országa; Thészeusz és a fekete özvegy; Tömegsír / Grendel Lajosmegtekintés
A családregény metamorfózisai az újabb magyar irodalombanEgy családregény vége / Nádas Péter; Családáradás / Mészöly Miklós; Tengerikavics / Sándor Iván; Jadviga párnája / Závada Pálmegtekintés
Visszatekintés és/vagy újítás? Bodor Ádám regényeiSinistra körzet; Az érsek látogatása / Bodor Ádámmegtekintés
A referancialitás illúziója és lebontása. Két Duna-regényHahn-hahn grófnő pillantása /Esterházy Péter Danubius Danubia / Kabdebó Tamásmegtekintés
Képzelt univerzumok (Csiki László, Hász Róbert)A pusztulás gyönyöre / Csiki László; Végvár / Hász Róbertmegtekintés
Reális látomások, ezredfordulós mítoszokA szefforiszi ösvény / Sándor Iván Háború és háború / Krasznahorkai Lászlómegtekintés
Legenda és mese történelmi narratívában (Darvasi, Háy)A könnymutatványosok legendája / Darvasi László Dzsigerdilen. A szív gyönyörűsége / Háy Jánosmegtekintés
Hangnemek és közlésformák Esterházy Péter Harmonia caelestismegtekintés
Változatok az egzisztenciális regényreEgy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh Lászlómegtekintés
Meditációk utazás közbenTöbbrétegű jelentésszerkezet Jókai Anna Az együttlét c. regényébenmegtekintés
Mauriac regényírása mint ihlető minta Németh László IszonyábanNémeth László Iszony c. művérőlmegtekintés
Németh László küzdelme a modern epikávalA Gide-esszémegtekintés
Látomásos képrendszer az újabb magyar regénybenKrasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája (1989); Sándor Iván: A szefforiszi ösvény (1997) Szilágyi istván: Kő hull apadó kútba (1975)megtekintés
Újabb regénykorszakSándor Iván. Századvégi történetmegtekintés
Új idő- és térszemlélet a regénybenSorskert. Sándor Iván: Átváltozások kertje c. művének "mentális megtekintés
Munkanapló - dialógusSándor Iván: Daniellával a vonaton. A követésműhelynaplójamegtekintés
Nagyregény a 70-es évek elejérőlJókai Anna: Napokmegtekintés
Önreflexió és feladatértelmezésJókai Anna: Mindhalálig; A feladatmegtekintés
Novellahagyomány és megújításaJókai Anna: Szeretteink, szerelmeink (1973) A reimsi angyal (1975 - vál. novellák)megtekintés
Leíró hitelesség és szövegszerűség...a Vörös és vörös c. kisregényben.megtekintés
Az allegorikus közlésmódtól a szimbolikus feléJókai Anna pályakezdése: 4447, Kötél nélkül (novellák), Tartozik és követel, A labda.megtekintés
A Szegény Sudár Anna és a naplóregényErdélyi kaukázusi krétakörmegtekintés
Létértelmezés - párhuzamos életekbenJókai Anna: Ne féljetekmegtekintés
Gide regényszemlélete és Dosztojevszkij-képeGide Dosztojevszkij-könyve és A pénzhamisítók, valamint A pénzhamisítók naplója c. könyveinek regényelmélettel foglalkozó részei alapján.megtekintés
Egy "erkölcsi beállítottságú" félkegyelműNémeth László: Emberi színjátékmegtekintés
A Martin du Gard-i realizmuselv és a BűnNémeth László: Bűnmegtekintés
Powys és a regényfolyamok teljességigénye...eposzi univerzalitása az Utolsó kísérlet-ben. Németh Lászlómegtekintés
Modern regényelméletekNémeth László és pályatársai a regényről.megtekintés
KisprózákZalán Tibor: Göncölszekérmegtekintés