József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

96 db találat
ListaDátum downCímLeírás
Gilgames / Az ókor irodalmából !vázlat!!elemzésvázlat!megtekintés
Biblia !vázlat!!elemzésvázlat!megtekintés
Homérosz: Iliász, Odüsszeia!elemzésvázlat!megtekintés
Szophoklész: Antigoné!elemzésvázlatok!megtekintés
Anakreón: Töredék a halálrólelemzésvázlatok!megtekintés
Szapphó: Aphroditéhoz!elemzésvázlatok!megtekintés
Catullus: Éljünk, Lesbia!elemzésvázlatok!megtekintés
Vergilius: Aeneis!elemzésvázlatok!megtekintés
Vergilius: IX. ecloga!elemzésvázlatok!megtekintés
Horatius: Licinus Murenához!elemzésvázlatok!megtekintés
Szent Ágoston: Vallomások!elemzésvázlatok!megtekintés
Vogelweide, Walter von der: A hársfaágak csendes árnyán!elemzésvázlatok!megtekintés
Halotti beszéd és könyörgés!elemzésvázlatok!megtekintés
Omagyar Mária-siralom!elemzésvázlatok!megtekintés
Legenda aurea ; Szent Barlám és Jozafát legendája!elemzésvázlatok!megtekintés
Margit-legenda!elemzésvázlatok!megtekintés
Francois Villon: Kis Testamentum, Nagy Testamentum!elemzésvázlatok!megtekintés
Dante Alighieri: Isteni színjáték!elemzésvázlatok!megtekintés
Petrarca, Francesco: Daloskönyv, Ti szerencsés füvek...!elemzésvázlatok!megtekintés
Shakespeare, William: 75. szonett!elemzésvázlatok!megtekintés
Boccaccio, Giovanni: Dekameron. A sólyom feláldozásának tört!elemzésvázlatok!megtekintés
Shakespeare, William: Romeo és Júlia!elemzésvázlatok!megtekintés
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól, Pannónia dicsérete, Midőn..!elemzésvázlatok!megtekintés
Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, Egy katonaének, Adj már!elemzésvázlatok!megtekintés
Heltai Gáspár: Száz fabula : 99. fabula!elemzésvázlatok!megtekintés
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem!elemzésvázlatok!megtekintés
Mikes Kelemen: Törökországi levelek, 112. levél!elemzésázlatok!megtekintés
Moliere: A fösvény!elemzésvázlatok!megtekintés
Voltaire: Candide vagy az optimizmus!elemzésvázlatok!megtekintés
Swift, Jonathan: Gulliver utazásai!elemzésvázlatok!megtekintés
Goethe, Johann Wolfgang: Faust!elemzésvázlatok!megtekintés
Bessenyei György: Magyarság (röpirat)!elemzésvázlatok!megtekintés
Kármán József: Fanni hagyományai!elemzésvázlatok!megtekintés
Batsányi János: A franciaországi változásokra!elemzésvázlatok!megtekintés
Csokonai Vitéz Mihály: Az estve, A tihanyi Ekhóhoz, A Remén!elemzésvázlatok!megtekintés
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz II.,Osztályrészem, A közelít!elemzésvázlatok!megtekintés
Hoffmann, E.T.A: Az arany virágcserép!elemzésvázlatok!megtekintés
Byron, George: Childe Harold zarándokútja,..búcsúja!elemzésvázlatok!megtekintés
Shelley, Percy Bysshe: Óda a nyugati szélhez!elemzésvázlatok!megtekintés
Keats, John: Óda egy görög vázához!elemzésvázlatok!megtekintés
Hugo, Victor: A párizsi Notre-Dame!elemzésvázlatok!megtekintés
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Anyegin!elemzésvázlatok!megtekintés
Katona József: Bánk bán!elemzésvázlatok!megtekintés
Kölcsey Ferenc: Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második..éneke, Parainesis !elemzésvázlatok!megtekintés
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde, Szózat, A Guttenberg-al!elemzésvázlatok!megtekintés
Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára, Az alföld, A termész..vadvirága, Megy a juhász a szamáron, A helység kalapácsa, Fa leszek, ha..., Reszket a bokor, mert..., Egy gondolat bánt engemet, A XIX. század költői, Beszél a fákkal a bús őszi szél, Szeptember végén, A puszta télen, Minek nevezzelek?, Nemzeti dal, Az apostol, Respublika, Európa csendes, újra csendes !elemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródjaA walsi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógusmegtekintés
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródj..a, A walesi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógusmegtekintés
Jókai Mór: Az aranyember!elemzésvázlatok!megtekintés
Madách Imre: Az ember tragédiájaelemzésvázlat!megtekintés
Vajda János: A virrasztók; A vaáli erdőben; Húsz év múlva;Az üstökös; Nádas tavon c. versekről elemzésvázlat!megtekintés
Kemény Zsigmond: Özvegy és leányaElemzésvázlatok!megtekintés
Mikszáth Kálmán: Az a fekete folt; Beszterce ostromaElemzésvázlatok!megtekintés
Balzac, Honoré de: Goriot apóElemzésvázlatok!megtekintés
Flaubert, Gustave: BovarynéElemzésvázlatok!megtekintés
Gogol: A köpönyegElemzésvázlat!megtekintés
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Ivan Iljics halálaElemzésvázlat!megtekintés
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Bűn és bűnhődésElemzésvázlat!megtekintés
Csehov, Anton Pavlovics: Ványa bácsiElemzésvázlat!megtekintés
Ibsen, Henrik: Solness építőmesterElemzésvázlat!megtekintés
Whitman, Walt: Téli mozdonyElemzésvázlat!megtekintés
Baudelaire, Charles: Az albatroszElemzésvázlat!megtekintés
Verlaine, Paul: Költészettan; Öszi chansonElemzésvázlat!megtekintés
Rimbaud, Arthur: A magánhangzók szonettjeElemzésvázlat!megtekintés
Mallarmé, Stephane: Ez a szűzi, szilaj, ez a szépElemzésvázlatok!megtekintés
Rilke, Rainer Maria: Archaikus Apolló-torzóElemzésvázlat!megtekintés
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én; A magyar Ugaron; HarcElemzésvázlat!megtekintés
Krúdy Gyula: Szindbád második útjaAz első Szinbdád-novellák egyike.(1911)megtekintés
Móricz Zsigmond: Tragédia; RokonokElemzésvázlat!megtekintés
Babits Mihály: A lírikus epilógja; Esti kérdés; Május .....huszonhárom Rákospalotán; Húsvét előtt; Cigány a siralomházban; Ösz és tavasz között; Jónás könyve Elemzésvázlat!megtekintés
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai; Boldog,....szomorú dal; Hajnali részegség; Édes Anna Elemzésvázlatok!megtekintés
Juhász Gyula: Milyen volt..., Gulácsy Lajosnak, Tápai lagziElemzésvázlatok!megtekintés
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Esti sugárkoszorúKörúti hajnal Elemzésvgázlatok!megtekintés
Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrelElemzésvázlat!megtekintés
Gorkij, Makszim: Éjjeli menedékhelyElemzésvázlatok!megtekintés
Mann, Thomas: A varázshegyElemzésvázlat!megtekintés
Apollinaire, Guillaume: A megsebzett galamb és a szökőkútKikericsek. Elemzésvázlatok!megtekintés
Franz Kafka: Az átváltozásElemzésvázlat!megtekintés
Brecht, Bertolt: Kurázsi mama és gyermekeiElemzsévázlat!megtekintés
Hemingway, Ernest: Az öreg halász és a tengerElemzésvázlat!megtekintés
Beckett, Samuel Bercelay: Godot-ra várvaElemzésvázlat!megtekintés
Camus, Albert: KözönyElemzésvázlat!megtekintés
Dürrenmatt, Friedrich: FizikusokElemzésvázlat!megtekintés
Semprun, Jorge: A nagy utazásElemzésvázlat!megtekintés
Déry Tibor: SzerelemElemzésvázlat!megtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmai; Semmiért Egészen; Dsuang Dszi..Elemzésvázlatok!megtekintés
Németh László: IszonyElemzésvázlat!megtekintés
Illyés Gyula: Bartók; Koszorú; Puszták népeElemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Tiszta szívvel; Holt vidék; Külvárosi éj;..Téli éjszaka; Reménytelenül; Elégia; Óda; Eszmélet; A Dunánál; Talán eltűnök hirtelen...; Elemzésvázlatok!megtekintés
Radnóti Miklós: Járkálj csak, halálraítélt! Negyedik eclogaA la recherche...; Erőltetett menet; Razglednicák Elemzésvázlatok!megtekintés
Örkény István: TótékElemzésavázlat!megtekintés
Weöres Sándor: Őszi éjjel; Háromrészes ének; Merülő SaturnusElemzésvázlatok!megtekintés
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsomElemzésvázlat!megtekintés
Pilinszky János: Apokrif; Négysoros; HarmadnaponElemzésvázlatok!megtekintés
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet; Menyegző; József AttilElemzésvázlatok!megtekintés
Bulgakov, Mihail: A Mester és Margaritaelemzésmegtekintés