József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

108 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2001-04-01Jelentős és jelentőség. Három halálvers - Arany, Reviczky, KosztolányiMég ez egyszer.../ Arany János Számlálgatom.../ Reviczky Gyula Öszi reggeli / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
2001-01-01Egy kitűnő elbeszélés a kora reformkorból(Csató Pál: A fantaszta)megtekintés
2000-09-01Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságrólmegtekintés
2000-05-01A koraromantikus elbeszélés mesterpéldája (Kölcsey : Avadászlak)megtekintés
1999-10-01Az ÚjholdA folyóirat és köre.megtekintés
1999-07-01Küzdelem egy hiteles magatartásrólAzarel / Pap Károlymegtekintés
1998-03-01A TücsökzeneSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1998-01-01Három új versbeszédmód....a háború utáni Nyugat korában 1.Szabó Lőrincmegtekintés
1997-12-01\"Problémaversek\"Szabó Lőrinc emberszemléletének összefoglalása a Huszonhatodik év Utóhangjában.megtekintés
1997-06-01Búcsú egy magatartástólSzabó Lőrinc: Két ország határán. Az áldialogicitás, mint verskeret.megtekintés
1997-03-01Az ötvenes évekről..Katalin utca / Szabó Magda megtekintés
1997-01-01Babits irodalomszemléletének alakulásaMagyar irodalom (1913, tanulmány) Az irodalom elmélete (1919, egy. előadás) és Az európai irodalom története (1939) művei alapján.megtekintés
1994-11-01Találtam egy könyvetHeltai Jenő Kis királyok c. könyvéről. Egy jókedvű szatíra.megtekintés
1994-04-01Tragikum az életrajzban - tragikum a versekbenRadnóti Miklósrólmegtekintés
1993-03-01Költői számadások 2.Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhitatmegtekintés
1993-01-01Költői számadások 1."...bírjuk mi is, ha ők kibírják..." Kosztolányi Dezső: Ének a semmirőlmegtekintés
1991-08-01Széchenyi - a nagy változások értő embereSzéchenyi Istvánrólmegtekintés
1991-04-01A regényíró drámai remekléseMárai Sándor: A kassai polgárokmegtekintés
1989-10-01Az elméleties gyakorlat - a gyakorlatias elmélet embereKemény Zsigmond művelődéseszményemegtekintés
1989-04-01Nietzsche versei - immár magyarul isNietzschérőlmegtekintés
1987-10-01A Nagy Enciklopédia gondolatvilágaCímszavak a Nagy Enciklopédiához / Karinthy Frigyesmegtekintés
1987-07-01Kassák klasszicizálódásaKassák Lajos. Költészet a meditáció s a kontempláció jegyében.megtekintés
1987-05-01A jövő biztonságvágyának eufóriája. Örömhöz / Kassák LajosÖrömhöz / Kassák Lajos Tematikus szám. K.L. 100. születésnapjára!megtekintés
1986-11-01A csöndes tűnődés költője (Tóth Árpád)megtekintés
1986-04-01A mindig újra megszeretett költőTóth Árpád jubileumáramegtekintés
1984-11-01Tragikus hittevés a költészet mellett (Hangnem és magatartásRadnóti Miklós költészetében.megtekintés
1983-10-01Babits Mihály: Mint különös hírmondóSzerep, vállalás, identifikáció.megtekintés
1982-11-01Erkölcsi autonómia - művészi autonómiaA Puszták népe műfaji kérdéseiről. Illyés Gyula szociográfiájáról.megtekintés
1982-08-01Kérdések a Buda halála körülArany János: Buda halálamegtekintés
1981-04-01"Az én falum" írója - "Az én falum" világaGárdonyi Géza Az én falummegtekintés
1981-01-01Az eszmélkedő, kései Mikszáth. A kései novellákrólNovellaművészetének korszakilletékességérőlmegtekintés
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évekmegtekintés
1975-03-01Életképforma és regényA Jókai-olvasás állomásaimegtekintés
1972-02-01Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestétBródy Sándor novellájárólmegtekintés
A hit hitele (Szerepvers?)Pilinszky János: Egy arckép alámegtekintés
Két szerelmi versciklusKesergő és Boldog Szerelmei / Kisfaludy Sándor A huszonhatodik év / Szabó Lőrinc (ld.o.)megtekintés
Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestétnovellaelemzésmegtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt vanmegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)megtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)megtekintés
Világkép és irodalomfölfogásBabits Mihály európai irodalomtörténetemegtekintés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttmegtekintés
A klasszikus óda megújításának mesterpéldája (József Attila:megtekintés
Az imitációs versalkotás egy példája (József Attila: Az a szmegtekintés
A könyörgés artikulációja a reménység jegyébenmegtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
A nyugalom vágyának egyetemesítése (Vajda János: A vaáli erdmegtekintés
Tragikumba hajló tragikomikummegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)Arany János: Balzsamcseppmegtekintés
Az imitációs versalkotás egy példája (József Attila: Az a szJózsef Attila: Az a szép, régi asszonymegtekintés
A klasszikus óda megújításának mesterpéldája (József Attila:József Attila: A Dunánálmegtekintés
A halálhívás és az életremény vitája (Radnóti Miklós: ErőlteRadnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
Liturgikus emlék mint tárgyiasító versszerkezet és verskeretmegtekintés
Az önmegszólító verstípusrólCsak posta voltál / Babits Mihálymegtekintés
A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálmegtekintés
A könyörgés artikulációja, a reménység jegyében (Balassi Bálmegtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
A fájdalom kiáltása (Kölcsey Ferenc: Elfojtódás)megtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)megtekintés
Az ódához emelt dal (Petőfi Sándor: Itt van az ősz...)megtekintés
A nyugalom vágyának egyetemesítése (Vajda János: A vaáli erdmegtekintés
Az elégiába forduló dal (Vajda János: A vaáli erdőben)megtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Babits Mihály: Ősz és tavasz)megtekintés
A szenvedés verse (Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
A szenvedés verse (Babits Mihály: Balázsolás)megtekintés
József Attila egy kései verstípusárólJózsef Attila időszembesítő verstípusáról.megtekintés
Még, már most (József Attila egy kései verstípusáról)József Attila időszembesítő verstípusáról.megtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp, Még ez egyszemegtekintés
Megvilágosodás és korforduló (Két heurisztikus élményű versmegtekintés
Az imitációs versalkotás egy példája (József Attila: Az a szmegtekintés
A klasszikus óda újraalkotása (József Attila: A Dunánál)megtekintés
Az életremény és halálhívás vitája (Radnóti Miklós: Erőltetemegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)Arany János: Még ez egyszer...megtekintés
Az elgondolhatatlan álorcáiA szerep jelentősége Kosztolányi Számadásában.Pl. Szeptemberi áhitat, Hajnali részegség, Harsány kiáltások tavaszi reggel, Marcus Aurelius.megtekintés
A válságba jutott kisember írója : Petelei Istvánmegtekintés
Az élet profán liturgiája: Tömörkény Istvánmegtekintés
A lektűr magyar mestere: Herceg Ferencmegtekintés
Szemközt egy legendával : Justh Zsigmond epikájamegtekintés
A kimondás törvénye. A kései József Attila világképéről éspoétikájárólk.megtekintés
A magatartás kiküzdésének drámai versei. Illyés drámai.....monológjai, két versét a Nem menekülhetsz és A kacsalábon forgó vár c.ket külön kiemelve.megtekintés
Egy gazdag táj gazdag költő fia. Simon Istvánrólmegtekintés
Ösz és tavasz között.Hasonlóság, hasonlat, példázatmegtekintés
A szenvedés verse. Balázsolásmegtekintés
Az Erósz teljességének vágya. Tisztázó vallomás Babits Timár...Virgil fia című regényében.megtekintés
A látszatlét világa-s a kitörés kísérlete. Babits: Halálfiaimegtekintés
Mindenütt csak kék az égAz egyetemesség és viszonylagosság költői élménye a fiatal Babitsnál. Babits Mihály: Cigánydalmegtekintés
Hasonlóság, hasonlat, példázat(Egy Babits-vers néhány példázata)megtekintés
Kölcsey Ferenc: Elfojtódásmegtekintés
Vajda János: A vaáli erdőbenmegtekintés
Még, már, most: József Attila egy kései verstípusárólmegtekintés
Az önmegszólító verstípusról (Babits, Kosztolányi, József A..Csak posta voltál / Babits Mihály Számadás / Kosztolányi Dezső Tudod,hogy nincs bocsánat / József Attilamegtekintés
József Attila: Talán eltünök hirtelenverselemzésmegtekintés
Kosztolányi Dezső: Számadásmegtekintés
Illyés Gyula : Egy mondat a zsarnokságról-megtekintés
Az önmegszólító verstípusról (József Attila: Tudod, hogy...)József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. verséről.megtekintés
A közérzület poétikai következményei (Baudelaire: Öszi ének)megtekintés
József Attila: A Dunánálelemzésmegtekintés
József Attila: Az a szép, régi asszonyelemzésmegtekintés
Az önhitt ismeret ellenében: Az Esti Kornél szemléleti és......műfaji problémái Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
Az Apokalipszis közelében: Egy ősi műfaj mai rokonaPilinszky János: Apokrifmegtekintés
Még, már, most: József Attila egy kései verstípusárólmegtekintés
A Babits-vers mint hasonlatŐsz és tavasz közöttmegtekintés
A műfajváltás és szemléletalakulás kérdéséhez, KosztolányinálAz Édes Anna fontossága Kosztolányi munkásságának művészi-szemléleti-műfaji alakulásában. A mindenkori és mindenfajta kiszolgáltatottság ábrázolása. (regényben majd versekben is: Számadás)megtekintés
Szimbólum és szimbolizmusÁttörés a "modernitás" törekvéseibe a hazai irodalombanmegtekintés
Két író egy tükörbenMikszáth Jókai-életrajzáról: Jókai Mór élete és kora.megtekintés
Az első csúcs: Te meg a világSzabó Lőrinc kötetérőlmegtekintés
Expresszionista vonások az induló Szabó Lőrincnéla Föld, erdő, isten (1922) c. kötetből a XXXV. a Fák között c. vers alapján.megtekintés