József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Lengyel Balázs

82 db találat
Dátum downCímLeírás
1997-05-01Egy univerzális nagy íróSzékely János prózájáról
1997-03-01Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs Pomogáts Béla Szabó MagdárólSzabó Magda-szám, az írónő 80. születésnapjaalkalmából. (tanulmányrészletek) Nemes N.Á.:Sz.M. köszöntése, Kunfajta, nagyszeműKiss Tamás :SZ.M.-t köszöntő (vers) Lengyel B.:Mégis költő! Pomogáts B.:Nőalakjai Dávidházi P.:Shakespeare sírjánál Görgey G.:Mondatai Kabdebó L.:A regényíró Rónay L.:A modern esszé mestere Levelek Sz.M.-hoz, Bibliográfia
1997-03-01Mégis költő!Szabó Magda költészetéről.
1990-05-01Az Istenek nyomábanMárai Sándor indulása
1987-05-01Cédulák az Ottlik-stílusrólOttlik Gézáról
1986-04-01A múlandóság tragikumaTóth Árpádról
1985-07-01Elemi szerkezetek Kosztolányi prózájábanKosztolányi Dezső
1984-03-01Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányaibanBabitsról
1960-02-01Az első modern regényLafayette, Madame de: Cleves hercegnő
Apollinaire, Guillaume: A megsebzett galamb és a szökőkútApollinaire azonos c. verséről
Aragon, Louis: Elza a tükör előttelemzés
Dsida Jenő: Szerenád Ilonkánakelemzés
Illyés Gyula: A virradat tükreEgy mai magyar regény elemzése
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzés
Szabó Lőrinc: Hajnali rigókelemzés
Vas István: Rapszódia egy őszi kertbenverselemzés
Weöres Sándor: Száncsengőelemzés
Weöres Sándor: Tavaszi virradatelemzés
Ottlik Géza: Iskola a határonregényelemzés
Gárdonyi Géza: Egri csillagokEgri csillagok / Gárdonyi Géza Műismertetések és műelemzések.
A tövistermő WeöresWeöres Sándorról és A Kútbanéző c. kötetről
Nemes Nagy Ágnes: KözöttKözött / Nemes Nagy Ágnes
Egy poétikai módszer alakulásaBalaton / Nemes Nagy Ágnes
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
Rimbaud és a költészet nyelveRimbaud és a költészet nyelve. Az Egy évad apokolban, mint R. költészetének végpontja és mint a modern költészet kezdete
Dsida Jenő - 40 év távlatábólDsida Jenőről. Út a Kálváriára, Szerenád Ilonkának, Tükör előtt c. ciklus verseiről
Az Iskola a határonOttlik Géza: Iskola a határon
Zola és a naturalista tudományosság.(A Patkányfogó)
Filozófiai tételdráma - drámai hős nélkülSartre: Az ördög és a Jóisten
Jékely Zoltán: Apotheozis
Kettős arcképSzabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében
Gelléri Andor Endre: Hűvösvölgyi nászutasoknovellaelemzés
Babits Mihály: Ösz és tavasz közöttverselemzés
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók
Aragon, Louis: Elza a tükör előtt
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)
Elza és Aragon (avagy vázlat Aragonról, egy Elza-vers ürügyé
Egy Gelléri-novella (Hűvösvölgyi nászutasok)
Között (Nemes Nagy Ágnes versének elemzése)
Mi a történelmi igazság az Egri csillagokban?
Egy lappangó regény (Kemény János önéletírása)
Két vázlat Weöresről (A Weöres-Psyché)
Hajnali rigók (Szabó Lőrinc versének elemzése)
Egy Illyés-vers titkai (Illyés Gyula: A virradat tükre)
Rimbaud És a költészet nyelve
A Kassák-parabolaverselemzés
A költők költője (Füst Milán)
Angyalok citeráján (Dsida Jenő költői arcképe)
Pap Károly és a nyolcadik stáció
Csak a dalra (Zelk Zoltán)
A kételkedő múzsaVas István
Egy költői költő (Jékely Zoltán)
Végtelen nyár (Rónay György)
A pontosság pátosza (Kálnoky László)
Hegyen, tó fölött (Takáts Gyula)
Hajnal Anna kőrisfája
A hiány költője (Pilinszky János)
Portré retussal (Rákos Sándor)
Rába György
Szabó Magda, a lírikus
Oscar Wilde és a Wilde-mesék
A Kassák-parabola
A költők költője (Füst Milán)
Szép Ernő ...lírája
Kettős arckép (Szabó Lőrinc Babitsról a Tücsökzenében)
A fiatal MáraiIstenek nyomában; Egy polgár vallomásai
Pap Károly és a Nyolcadik stáció
Egy Gelléri-novella (Hűvösvölgyi nászutasok)
A hiány költője (Pilinszky János)
Egy közérzet alapelemei (Kiegészítések a Pilinszky-képhez)
Között (Nemes Nagy Ágnes versének elemzése)
Hajnal Anna kőrisfája
Illyés Gyula: A virradat tükreverselemzés
Aragon, Louis: Elza a tükör előtt
Szabó Lőrinc: Hajnali rigók
Egy Illyés-vers titkaiIllyés Gyula: A virradat tükre
A róka mint legkisebb királyfiVuk / rend. Dargay Attila magyar rajzfilm, 1981 Fekete István regényéből.
Aranyhörcsög a babaházbanA szeleburdi család / rend. Palásthy György magyar film, 1981 Bálint Ágnes regényéből.
David Herbert Lawrencepályakép, (1885 - 1930)
Iskola a megmaradásraregényelemzés