József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

68 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-12-01József Attila CigánydalaEgy sorsfordító önmeghatározási kísérletrőlmegtekintés
2020-06-01"Mert a Berta, mert a Berta nagy liba"A kabarédal/kuplé szociológiája és poétikájamegtekintés
2020-04-01Az "ördög ganéja"A hamis realitás termelésének artisztikus tudományamegtekintés
2020-04-01Perspektíva a mélységbőlTar Sándor: Vén Edemegtekintés
2020-02-00Smá JiszróelJózsef Attila "zsidózó" versemegtekintés
2018-11-01Az értekező József AttilárólTanulmány József Attila prózai írásairólmegtekintés
2018-11-01Az aforizmaíró OsvátOsvát Ernő aforizmáimegtekintés
2018-10-01Szegény LelianA szerep mint minta és önkifejezés a fiatal Juhász Gyulánálmegtekintés
2018-09-01Tömörkény István egyik élclapfigurájárólEsszé Gátugró Menyhért alakjárólmegtekintés
2018-05-01"Elmúlás vázlatai a ragyogásban"Bari Károly: Csöndmegtekintés
2018-04-01Csáth GézárólFeljegyzések Csáth Gézárólmegtekintés
2018-03-01Vágy, kortapasztalat és elbizonytalanodó emberképIgnotus Tengerparti alkonyat című versérőlmegtekintés
2017-11-01Balázs Béla Nyugat-európai "úti levelei" (1911-12)Balázs Béla Nyugat-európai "úti levelei" (1911-12). Kiss Anitának, aki a "tenyerén hord", köszönettel.megtekintés
2017-05-01A szakácskönyv-szervező "Emma asszony"A kollektív "irodalmi" gasztronómia mint érdeklődésgenerálás és habitusformálásmegtekintés
2017-04-01"Minden forradalom elfeledi megindítóit"Ignotus és a Hét alapozó, közös másfél évtizedéről.megtekintés
2016-10-01Ignotus Hugó, a regényalakEgy Babits-regényéletrajzi tanulságaimegtekintés
2015-11-02Lehr Albert magyarázatos Toldi-kiadásaTanulmány Lehr Albert Toldi-kiadásáhozmegtekintés
2015-02-02Napló-írás - "saját jogon"Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló I-II. (1935-1946)megtekintés
2014-12-01Egy-két adat Ignotus Hugó "magántörténetéhez"Ignotus életrajza (tanulmány)megtekintés
2014-12-01„Ő tanított meg verset írni”Egy különös kapcsolat: József Attila és Tittel Margitmegtekintés
2014-08-00A Móra-értelmezés néhány kérdéseMóra-életmű.megtekintés
2014-01-00"Könnyű, fehér ruhában"Egy enigmatikus József Attila-sor.megtekintés
2013-12-01Egy öndekonstrukció "maradéka"Márai Sándor: Hallgatni akartam c. posztumusz kiadott regényérőlmegtekintés
2013-04-01Kis magyar kultusztörténetJózsef Attila Vágó Mártához írott leveleinek sorsa.megtekintés
2013-02-01Cholnoky Viktor antiutópiájaCholnoky Viktor Új világ című írásáról.megtekintés
2012-12-01Az "alkohol gyilkos angyala"A narkotikumhasználat magyarázata Cholnoky Viktor írásaiban.megtekintés
2012-11-01A szodomai magányosKertész Imre: Mentés máskéntmegtekintés
2012-09-01"Európa utolsó nomádjai"A cigány nép Tömörkény írásaiban.megtekintés
2012-07-01Önazonosság és művészetegy "zsidózó" Cholnoky-novellárólmegtekintés
2012-06-01Cholnoky Viktor Népszava-afférjaCholnoky és a Népszava viszonya.megtekintés
2011-01-01A "kifordult tény": egy modernitásalakzat geneziséhezKosztolányi, Cholnoky Viktor és A Hétmegtekintés
2010-09-01"A földműves verset ír"A költő-fölfedező Kosztolányi.megtekintés
2010-04-01Az író-életrajz: egy ősi forma mai lehetőségeiÚjabb lapok egy műhelynaplóbólmegtekintés
2010-01-01A négerkedő KosztolányiEsti és Havasmegtekintés
2009-08-01A modernitás kibontakozása és töréseiA magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20.század első felében; "irodalmi szövegekből és folyamatokból elvont,de a kontextusra figyelő habitus- és gondolkodástörténetként fogható föl."megtekintés
2009-05-01Radnóti identitásszerveződésének kérdéséhezRadnóti Miklós identitásszerveződésének kérdéséhezmegtekintés
2009-04-01Kosztolányiról, avagy "művészet, érdek, politika" viszonyárólVálasz Szegedy-Masszák Mihálynak, aki bírálta L.A. Kosztolányi latin világossága c. cikkét (Kalligram, 2009/2.)megtekintés
2009-02-01Kosztolányi "latin világossága"Az érett Kosztolányiegyik centrális jelentőségű önmagyarázó elvéről.megtekintés
2008-11-01József Attila és Illyés - Osvát vonzásábanA marginalitás irodalomszociológiájához. József Attila és Illyés Gyula kapcsolata.megtekintés
2008-10-01Mikor keletkezett az Illyés Gyulának c. József Attila-vers?1928, 1929 vagy 1930 tavaszán?megtekintés
2008-05-01Juhász Gyula, Zalai Béla és \"a válasz metafizikája\"A 20. század eleji \"irodalmi forrongás\" gondolkodástörténetéhezmegtekintés
2007-04-01Kafka vonzásábanNémeth Andor érdeklődésének egyik irányárólmegtekintés
2005-10-01"...szólj, Szokratesz, van értelme még?"Hamvas Béla filozófia-képemegtekintés
2005-04-01A Sólyom Janka-epizód. Egy József Attila-rögtönzés tanulságaiJózsef Attila Az oktató mama oktatása c. versérőlmegtekintés
2003-04-01"... s én megkerültem érte a világot"Az abszolútum problémája József Attilánál.megtekintés
2002-12-01József Attila, Rátz Kálmán és "A nemzeti szocializmus"József Attila A nemzeti szocializmus című kéziratáról.megtekintés
2002-11-01A "korszerűtlen" IllyésIllyés Gyuláról és Három öreg című verséről.megtekintés
2001-10-01Az "első fájdalomra eszmélő ember"József Attila freudomarxizmusának kérdéséhezmegtekintés
2001-04-01József Attila önlét terminusárólJózsef Attila és Heidegger.megtekintés
2000-11-01Maszk és (költő)szerep:Kosztolányi Dezső szerepértelmezésérőlmegtekintés
1999-01-01Nietzsche, Freud, KosztolányiAz én-integritás bomlásának gondolkodástörténeté- hez. Nietzsche és Freud hatása Kosztolányira, műveiremegtekintés
1998-09-01"Csillogó felületek gyöngyháza"A nietzschei hatás Kosztolányi alkotásaiban. K.D. nietzschei "vázgondolatatai".megtekintés
1997-12-01József Attila...J.A. "semmi"-képzetéről, a költészetében jelentkező nihilizmusról szól a tanulmány.megtekintés
1996-07-01Egy "antiszemita"? Ady-vers"Zikcene, zakcene, satöbbi"megtekintés
1995-12-01A "jelenné gyülemlő múlt"Egy József Attila-teoréma kialakulása és funkcióimegtekintés
1995-04-01Az "elrejtőzött világegész" kereséseJózsef Attila gondolkodói alkatárólmegtekintés
1995-04-01"...saját szemem láttára átalakulok"József Attila 1935 augusztusi fordulatárólmegtekintés
1991-06-01A "Szabad-ötletek jegyzéké"-rőlKísérlet József Attila szövegének értelmezéséremegtekintés
Pilinszky János Ady-képe-megtekintés
József Attila "én-ontológiája"Tanulmányok József Attiláról. Az életrajz "hétköznapi" és művészi áthangolása.megtekintés
Az igazság-paradigma megrendüléseKosztolányi beállítódásának egyik eleméről.megtekintés
Arnold, a bálnavadász (Mándy Iván gyerekregénye)megtekintés
Az "urbánus" irányzatjelölő elnevezés kialakulása-megtekintés
Pszichoanalízis mint "az ödipusz vallás theológiája"Az ún. Rapaport-levelek egyik értekező betétjéről.megtekintés
Miért gyilkolt Édes Anna?A mélylélektan és a metafizika összekapcsolódása mint regényszervező elv.megtekintés
Genézis és kompozíció viszonya az Esti Kornél-banKosztolányi kísérlete az én-integritás bomlásának kompenzálására.megtekintés
Kosztolányi, Hollós István és a...nyelv pszichoanalitikus felfogásamegtekintés
"Arcodről a festék nem mosódik le"A levélíró Kosztolányi.megtekintés