József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Lőrincz Csongor

38 db találat
Dátum downCímLeírás
2021-12-01Elbeszélés és fordításBodor Ádám: Verhovina madarai
2021-04-00Hangok testamentaritása?Kovács András Ferenc Requiem Tzimbalomra című kötetéről
2021-02-00Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvbenJózsef Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkal
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetéről
2019-08-01Nyelvigazságosság, avagy az udvariasság poétikája KosztolányinálKosztolányi és a nyelvi udvariasság
2018-09-01"nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni"A hallgatás alakzatai Esterházy Péter korai prózájában
2018-03-01Fordítás, archaizmus, történelemKosztolányi a magyar Kalevaláról
2017-04-01A tanúságtétel passiója élet és halál közöttNádas Péter: Saját halál
2017-04-01A ritmus némasága?József Attila Téli éjszaka című versének elemzése a lírai személytelenség, az időbeliség és az "élet" kérdései mentén.
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészete
2015-04-01Mértéktelen maradékok: tanúságtétel és iróniaNádas Péter Saját halál című művéről.
2014-05-01Provokált képekA túlélet temporalitása és a nyelv képisége - Gottfried Benn
2014-02-01Gesztus és gyászmunka a lírábanJékely Zoltán
2013-06-01Nyelvi próbatételekA kísérlet etikája Kosztolányinál. (Esti Kornél)
2013-04-01A "belső szó" adomány és tanúsága közöttGadamer nyelvszemléletének nyomain
2012-08-01Az eskük hálójábanEsemény, ígéret és szerződés Kleist Die Marquise von O... című elbeszélésében
2011-11-01Tanúságtétel, archívum, erőszakEsterházy Péter: Javított kiadás
2011-07-01Hívás és megvonás között"Dichten" (költészet) és "Denken" (gondolkodás) viszonyáról Heideggernél.
2010-12-01A vendégség nyelve és idejeKleist: Eljegyzés Santo Domingón
2009-04-01Modernitás és legitimitás, törvényerő és "rendkívüli állapot ...a költészetben
2006-11-01Ima, vers, performativitás...kortárs költészetben: Kukorelly Endrénél: Azt mondja, aki él; A vele utazók pedig némán álltak; Lélegzet; Néha hiszek
2005-10-01Kulturalitás, technika, irodalom"Dolog" és szöveg. Heidegger "fordulata" a Lét és idő "holmi"-jától a "dolog"-hoz (Ding), egy Hölderlin-versen ( A Heidelberg-óda (1800) "híd" izotópiája) és Rilke 9. duinói elégiáján keresztül. József Attila Eszmélet 10. szakasza: "talált tárgy".
2005-01-01Szó, jelentés, világVörösmarty későmodern távlatból. Tűkör és Az élő szobor c. költeményeiről.
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmarty
2004-04-01Beírás és átvitelJózsef Attila: "költőnk és kora"
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfelirat
2000-07-01Folytonosság vagy ismétlés.Bodor Ádám: Az érsek látogatása
1999-06-01Az emlékezet mint szövegMnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében: Háló, Sárga füvek
1999-03-01"tücsökzenében új tücsökzene" - Ismétlés, fragmentum és végSzabó Lőrinc versciklusában.
1998-03-01Olvasás és különbözőség(e) - Szöveg és műfaj(ok) viszonya aTücsökzené-ben / Szabó Lőrinc
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)
Jó Csönd Herceg és a "gyanútlan faág" (Ady-Szabó Lőrinc)A travesztív átírás egy példája. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, Szabó Lőrinc: Éjjel az erdőn (Kalibán kötetből).
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.
A retorika temporalitása.\"Az eltévedt lovas\" mint intertextus
A nyelvi én és az ismétlésGeorg Trakl és József Attila nyelvi módszereinek összehasonlítása
A "szó" médiuma az esztétizmusban1908 Babits Mihály: Esti kérdés
Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens...kommunikáció leépülésének lírájában 1959: Pilinszky János: Harmadnapon c. kötete
Az esztétizmus nyomai a posztmodern lírában1994: Kovács András Ferenc: J.A. szonettje