József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

37 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-04-00Hangok testamentaritása?Kovács András Ferenc Requiem Tzimbalomra című kötetérőlmegtekintés
2021-02-00Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvbenJózsef Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkalmegtekintés
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetérőlmegtekintés
2019-08-01Nyelvigazságosság, avagy az udvariasság poétikája KosztolányinálKosztolányi és a nyelvi udvariasságmegtekintés
2018-09-01"nem valaminek a hiányát akartam evvel jelölni"A hallgatás alakzatai Esterházy Péter korai prózájábanmegtekintés
2018-03-01Fordítás, archaizmus, történelemKosztolányi a magyar Kalevalárólmegtekintés
2017-04-01A tanúságtétel passiója élet és halál közöttNádas Péter: Saját halálmegtekintés
2017-04-01A ritmus némasága?József Attila Téli éjszaka című versének elemzése a lírai személytelenség, az időbeliség és az "élet" kérdései mentén.megtekintés
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészetemegtekintés
2015-04-01Mértéktelen maradékok: tanúságtétel és iróniaNádas Péter Saját halál című művéről.megtekintés
2014-05-01Provokált képekA túlélet temporalitása és a nyelv képisége - Gottfried Bennmegtekintés
2014-02-01Gesztus és gyászmunka a lírábanJékely Zoltánmegtekintés
2013-06-01Nyelvi próbatételekA kísérlet etikája Kosztolányinál. (Esti Kornél)megtekintés
2013-04-01A "belső szó" adomány és tanúsága közöttGadamer nyelvszemléletének nyomainmegtekintés
2012-08-01Az eskük hálójábanEsemény, ígéret és szerződés Kleist Die Marquise von O... című elbeszélésébenmegtekintés
2011-11-01Tanúságtétel, archívum, erőszakEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
2011-07-01Hívás és megvonás között"Dichten" (költészet) és "Denken" (gondolkodás) viszonyáról Heideggernél.megtekintés
2010-12-01A vendégség nyelve és idejeKleist: Eljegyzés Santo Domingónmegtekintés
2009-04-01Modernitás és legitimitás, törvényerő és "rendkívüli állapot ...a költészetbenmegtekintés
2006-11-01Ima, vers, performativitás...kortárs költészetben: Kukorelly Endrénél: Azt mondja, aki él; A vele utazók pedig némán álltak; Lélegzet; Néha hiszekmegtekintés
2005-10-01Kulturalitás, technika, irodalom"Dolog" és szöveg. Heidegger "fordulata" a Lét és idő "holmi"-jától a "dolog"-hoz (Ding), egy Hölderlin-versen ( A Heidelberg-óda (1800) "híd" izotópiája) és Rilke 9. duinói elégiáján keresztül. József Attila Eszmélet 10. szakasza: "talált tárgy".megtekintés
2005-01-01Szó, jelentés, világVörösmarty későmodern távlatból. Tűkör és Az élő szobor c. költeményeiről.megtekintés
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmartymegtekintés
2004-04-01Beírás és átvitelJózsef Attila: "költőnk és kora"megtekintés
2002-01-01Mediális paradigmák a magyar későmodernségbenIndividuum és epitáfium viszonya : Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd - Szabó Lőrinc : Sírfeliratmegtekintés
2000-07-01Folytonosság vagy ismétlés.Bodor Ádám: Az érsek látogatásamegtekintés
1999-06-01Az emlékezet mint szövegMnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében: Háló, Sárga füvekmegtekintés
1999-03-01"tücsökzenében új tücsökzene" - Ismétlés, fragmentum és végSzabó Lőrinc versciklusában.megtekintés
1998-03-01Olvasás és különbözőség(e) - Szöveg és műfaj(ok) viszonya aTücsökzené-ben / Szabó Lőrincmegtekintés
1997-04-01A szignifikáció \"törése\"Alakzat és szövegköziség Kosztolányi Dezső műveiben. (Esti Kornél)megtekintés
Jó Csönd Herceg és a "gyanútlan faág" (Ady-Szabó Lőrinc)A travesztív átírás egy példája. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt, Szabó Lőrinc: Éjjel az erdőn (Kalibán kötetből).megtekintés
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.megtekintés
A retorika temporalitása.\"Az eltévedt lovas\" mint intertextusmegtekintés
A nyelvi én és az ismétlésGeorg Trakl és József Attila nyelvi módszereinek összehasonlításamegtekintés
A "szó" médiuma az esztétizmusban1908 Babits Mihály: Esti kérdésmegtekintés
Kép, szöveg és személytelenítés a transzcendens...kommunikáció leépülésének lírájában 1959: Pilinszky János: Harmadnapon c. kötetemegtekintés
Az esztétizmus nyomai a posztmodern lírában1994: Kovács András Ferenc: J.A. szonettjemegtekintés