József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Kulcsár-Szabó Zoltán

52 db találat
Dátum downCímLeírás
2021-01-00Az alakban nem létező esztétikájaNádas Péter: Arbor mundi. Válogatott esszék I-II. című kötetéről
2020-06-01Ama másik jegyzőkönyvet ellenjegyezniKertész Imre: Jegyzőkönyv
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetéről
2020-01-01"Túlhaláltam életem"Petri György Összegyűjtött versek című kötetéről
2019-03-01Kafka fiaBorbély Szilárd a világirodalomban
2018-10-01A mezőgazdálkodás végeOravecz Imre Ókontri című regényéről
2017-07-01Balassa és a költészetEsszé Balassa Péter költészetéről
2017-04-01Amit az én hátrahagyHáy János: Az öreg tó felé
2017-03-01Utoljára szembesülsz a véggelOravecz Imre Távozó fa című verseskötetéről
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetéről
2015-03-01A mai német irodalomNéhány szempont. Idő- térbeli körülhatárolás nehézsége. Múltfeldolgozás 90-es, 2000-es évek. Apolitikusság. Irodalmi nyelv
2015-01-01Jelenlét hangszalagonKovács András Ferenc: Öninterjú c. verséről.
2013-12-01Man, it poursOravecz Imre: Kaliforniai fürj
2013-07-01A történelem gondolkodott: Gottfried BennNemzetiszocialista hatalom és irodalom.
2013-04-01Érthető morgásA személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országút
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrinc
2011-07-01Idézet végeIntertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körül
2011-04-01A liberális demokrácia "forradalma":Márai Sándor
2011-02-01Lásd, szétbomlokEsterházy Péter: Esti
2010-11-01A tiszta eszközök politikája:Walter Benjámin
2010-04-01Lírai hang, emlékezés, fikció Szabó Lőrinc...két kései versciklusában: Tücsökzene, A huszonhatodik év
2010-04-01Polgárváros és városfikció MárainálA Garrenek műve (Zendülők, Féltékenyek, Az idegenek, Sértődöttek. A hang, Jelvény és jelentés / Utóhang. A sereghajtók)
2009-02-01A hang retorikája...Szabó Lőrinc korai költészetében
2008-11-01Foci, halál, más látványosságokEsterházy Péter: Semmi művészet
2008-07-01Fordítás és (ön)értelmezésA fordítás mint elemzés és kommentár Szabó Lőrinc műfordításaiban.
2008-04-01Kereszteződések: az időbeliség mintái...a késő modern költészetben: József Attila Eszmélet, A Dunánál; Eliot Four Qartets és Szabó Lőrinc Tücsökzene c. műveiben.
2008-03-01Ésszerű pusztulásOravecz Imre: Ondrok gödre
2007-10-01Nemeuklideszi játékokEsterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi asszonyok
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseiben
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.
2005-04-01Magány és énhiány József AttilánálJózsef Attiláról
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.
2003-10-01Szövegtükör (John Ashbery: Self-Portrait In A Convex Mirror)Ashbery posztmodern költeménye Pamigianino Self-Portrait In A Convex Mirror (1524) című maniarista festményéről.
2002-04-01Kánon és recepcióSzabó Lőrinc
2001-01-01Beszélő bábuk.Háy János : Valami nehezék; Istenek c.regényei
2000-11-01Utak az avantgárdból (Megjegyzések a későmodern poétika dia-..logizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében.
2000-03-01Az idegenség poétikája ?Az avantgard költészetről.
1999-04-01A nyelvek közti viszony..H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. / Kukorelly Endre
1998-03-01Példázat és karnevál - A kritika és a Bevezetés..Fuharosok-olvasatai. Fuharosok / Esterházy Péter
1997-04-01Spleen és ideálSpleen II. / Charles Baudelaire Szabó Lőrinc fordítása: Sivatagban
1996-02-01Heidegger az ovibanGaraczi László: Mintha élnél
1995-10-01Költészet a láthatáronOravecz Imre: Egy földterület növénytakarójának változása
1995-03-01"Hangok, jelek"Kovács András Ferencről
1994-07-01Az emlékező regényNádas Péter: Emlékiratok könyve
1994-04-01Az Én elmozdulásaPetri György: Sár
1994-01-01Szophoklész: PhiloktétészA mítoszértelmezések jellege
A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenébenavagy egy "antihumanista" olvasat esélyei. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. művéről.
Beleírás és kitörlésA Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben.
Különbség-máskéntSzabó Lőrinc Az Egy álmai.
Magány és énhiány József Attilánálaz én elvesztése; semmi; bűn, bekerítettség Ki-be ugrál...; Magány c. versein ill. e két vers szembeállításán keresztül.
Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség1971: Domonkos István: Kormányeltörésben