József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

52 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-01-00Az alakban nem létező esztétikájaNádas Péter: Arbor mundi. Válogatott esszék I-II. című kötetérőlmegtekintés
2020-06-01Ama másik jegyzőkönyvet ellenjegyezniKertész Imre: Jegyzőkönyvmegtekintés
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetérőlmegtekintés
2020-01-01"Túlhaláltam életem"Petri György Összegyűjtött versek című kötetérőlmegtekintés
2019-03-01Kafka fiaBorbély Szilárd a világirodalombanmegtekintés
2018-10-01A mezőgazdálkodás végeOravecz Imre Ókontri című regényérőlmegtekintés
2017-07-01Balassa és a költészetEsszé Balassa Péter költészetérőlmegtekintés
2017-04-01Amit az én hátrahagyHáy János: Az öreg tó felémegtekintés
2017-03-01Utoljára szembesülsz a véggelOravecz Imre Távozó fa című verseskötetérőlmegtekintés
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetérőlmegtekintés
2015-03-01A mai német irodalomNéhány szempont. Idő- térbeli körülhatárolás nehézsége. Múltfeldolgozás 90-es, 2000-es évek. Apolitikusság. Irodalmi nyelvmegtekintés
2015-01-01Jelenlét hangszalagonKovács András Ferenc: Öninterjú c. verséről.megtekintés
2013-12-01Man, it poursOravecz Imre: Kaliforniai fürjmegtekintés
2013-07-01A történelem gondolkodott: Gottfried BennNemzetiszocialista hatalom és irodalom.megtekintés
2013-04-01Érthető morgásA személytelenség kérdéséhez Weöresnél: Országútmegtekintés
2012-04-01"A diktátor én vagyok"Szabó Lőrincmegtekintés
2011-07-01Idézet végeIntertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körülmegtekintés
2011-04-01A liberális demokrácia "forradalma":Márai Sándormegtekintés
2011-02-01Lásd, szétbomlokEsterházy Péter: Estimegtekintés
2010-11-01A tiszta eszközök politikája:Walter Benjáminmegtekintés
2010-04-01Lírai hang, emlékezés, fikció Szabó Lőrinc...két kései versciklusában: Tücsökzene, A huszonhatodik évmegtekintés
2010-04-01Polgárváros és városfikció MárainálA Garrenek műve (Zendülők, Féltékenyek, Az idegenek, Sértődöttek. A hang, Jelvény és jelentés / Utóhang. A sereghajtók)megtekintés
2009-02-01A hang retorikája...Szabó Lőrinc korai költészetébenmegtekintés
2008-11-01Foci, halál, más látványosságokEsterházy Péter: Semmi művészetmegtekintés
2008-07-01Fordítás és (ön)értelmezésA fordítás mint elemzés és kommentár Szabó Lőrinc műfordításaiban.megtekintés
2008-04-01Kereszteződések: az időbeliség mintái...a késő modern költészetben: József Attila Eszmélet, A Dunánál; Eliot Four Qartets és Szabó Lőrinc Tücsökzene c. műveiben.megtekintés
2008-03-01Ésszerű pusztulásOravecz Imre: Ondrok gödremegtekintés
2007-10-01Nemeuklideszi játékokEsterházy Péter: Rubens és a nemeuklideszi asszonyokmegtekintés
2007-03-01Idegenségtapasztalat Szabó Lőrinc...gyermekverseibenmegtekintés
2006-07-01Testamentalitás és önéletrajziság...Szabó Lőrinc "Vers és valóság" c. szövegében.megtekintés
2005-11-01A nyelv zenéje:fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések.megtekintés
2005-04-01Magány és énhiány József AttilánálJózsef Attilárólmegtekintés
2005-01-01"Sötétben nézem magamat"Az individualitás változó formái Szabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetében.megtekintés
2003-10-01Szövegtükör (John Ashbery: Self-Portrait In A Convex Mirror)Ashbery posztmodern költeménye Pamigianino Self-Portrait In A Convex Mirror (1524) című maniarista festményéről.megtekintés
2002-04-01Kánon és recepcióSzabó Lőrincmegtekintés
2001-01-01Beszélő bábuk.Háy János : Valami nehezék; Istenek c.regényeimegtekintés
2000-11-01Utak az avantgárdból (Megjegyzések a későmodern poétika dia-..logizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében.megtekintés
2000-03-01Az idegenség poétikája ?Az avantgard költészetről.megtekintés
1999-04-01A nyelvek közti viszony..H.Ö.L.D.E.R.L.I.N. / Kukorelly Endremegtekintés
1998-03-01Példázat és karnevál - A kritika és a Bevezetés..Fuharosok-olvasatai. Fuharosok / Esterházy Pétermegtekintés
1997-04-01Spleen és ideálSpleen II. / Charles Baudelaire Szabó Lőrinc fordítása: Sivatagbanmegtekintés
1996-02-01Heidegger az ovibanGaraczi László: Mintha élnélmegtekintés
1995-10-01Költészet a láthatáronOravecz Imre: Egy földterület növénytakarójának változásamegtekintés
1995-03-01"Hangok, jelek"Kovács András Ferencrőlmegtekintés
1994-07-01Az emlékező regényNádas Péter: Emlékiratok könyvemegtekintés
1994-04-01Az Én elmozdulásaPetri György: Sármegtekintés
1994-01-01Szophoklész: PhiloktétészA mítoszértelmezések jellegemegtekintés
A személyiségkonstrukció alakzatai a Tücsökzenébenavagy egy "antihumanista" olvasat esélyei. Szabó Lőrinc Tücsökzene c. művéről.megtekintés
Beleírás és kitörlésA Te emlékezete Szabó Lőrinc A huszonhatodik év és Oravecz Imre 1972. szeptember című műveiben.megtekintés
Különbség-máskéntSzabó Lőrinc Az Egy álmai.megtekintés
Magány és énhiány József Attilánálaz én elvesztése; semmi; bűn, bekerítettség Ki-be ugrál...; Magány c. versein ill. e két vers szembeállításán keresztül.megtekintés
Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség1971: Domonkos István: Kormányeltörésbenmegtekintés