Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

59 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-11-01Költészet és költőiségNemes Nagy Ágnes a hatástörténetben
2020-01-01A próza hangja. Kérdések a Márai-dallam körülA nem szemantikai elemek hatásformái Márai prózaírásában
2019-10-01Kánon és befolyásAz irodalmi autoritás kérdéséhez
2018-04-01"Gyík egy napsütötte kövön"Szabó Lőrinc és a modern líra biopoétikai kezdetei
2017-09-01Irodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenIrodalom és nyelvi tudat a magyar modernségben
2016-08-01Boldogan és megtörötten?A "fenséges" alakzatai a Hajnali részegség esztétikai tapasztalatában.
2015-07-01Honnan és hová?Az "önmegszólító" vers távlatváltozása a kései modernség korszakküszöbén. Kosztolányi Dezső: Ha negyvenéves... című verséről.
2009-02-01Budapest - Bécs - BerlinA Nyugat és a közép-európai modernség
2009-02-01A Nyugat kultúrafogalma és kulturális orientációjaA tanulmány mindeddig nem vizsgált problémára irányítja a figyelmet: azt elemzi, a Nyugat modernizációs törekvései milyen kultúra-felfogáson alapulnak.
2008-03-01"magát mondja ami írva van"Jegyzetek az újabb magyar líráról
2006-01-01A vers hangja és tekinteteA humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetében
2005-10-01Ismétlés, intratextualitás, inskripcióPaul de Man : A temporalitás retorikája c. művéről. (Posztmodern irodalomelmélet)
2005-02-01A "szerelmi" líra vége"Igazságosság " és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Szabó Lőrinc: Semmiért egészen
2004-02-01Az esztétikai tapasztalat önér...2. Kosztolányi: Pacsirta
2003-02-01Szellemi stúdium vagy a szövegiség technológiája?(Az irodalomtudomány "helynélkülisége" a modernség záróküszöbén)
2001-10-01Nietzsche - 2000 (A "végtelen interpretáció" története :nyelviség és antropológia között)
2001-03-01Arc és kánon - Az önértelmezés (nyelvi) eseményei az...Ember és szerep-ben / Németh László
2000-03-01"Szétterült ütem hálója" : Hang és szöveg poétikája :...a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. József Attila-recepció változásai. A tanulmányban legtöbbször megidézett mű az Eszmélet.
1999-12-01A szövegek ártatlansága. A nemzeti kánon és a....modernség...
1999-03-01Az elidegenített nyelv "beszéde".A ló meghal../ Kassák LajosAz avantgard hagyomány kérdéséhez.
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.
1997-11-01A saját idegenségeA nyelv "humanista perspektívájának" változása és a műfordítás a kései modernségben
1996-09-01A „befejezett" műalkotás - a befogadás illúziója és az olvasás retorikája közöttAz esztétikai tapasztalat nyelviségének kérdéséhez
1995-12-01Az én és az írás ...
1995-11-01A \"beszélő\" nyelv...Esterházy Péter
1995-11-01Szövegköziség, megszakítottság és a jelentés megszilárdíthatatlanságaEsterházy Termelési-regénye és a posztmodern korszakküszöb
1995-10-01A szépirodalom "újralétesítése"Esterházy írásmódja és a posztmodern nyelvhasználat kérdései a 80-as évtizedben
1995-01-01A beszéd, a történet és a dolgokEsterházy Péter pályakezdése
1994-06-01A lírai mnemotechnika és..."újraírása"Kovács András Ferenc
1990-05-01Klasszikus modernség - kartéziánus értéktávlatbanMárai Sándor: San Genarro vére
1987-01-01A különbözés esélyeiSzempontok a posztmodern fogalmánakmeghatározásához
1986-03-01A példává emelt szerep regényeiA regényíró Németh László az Iszony fordulata után. Iszony, Égető Eszter, Irgalom
1985-06-01Személyiségkép és epikaiság :Poétikai módosulások természeteA poétikai módosulások természete Németh László 1945 utáni regényeiben. Gyász, Utolsó kísérlet, Iszony, Égető Eszter, Irgalom
1985-05-01Bevezetés egy valódi "szépirodalomba"Esterházy Péter Kis magyar pornográfia c. könyvéről
1984-05-01Szemlélettörténet versprózábanOrbán Ottó: Helyzetünk az óceánon
1984-04-01Az epikai jelentésképzés változásaiSzempontok a Tanú utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhez
1982-07-01"Nem az elveszett éden a tét"Esterházy Péter: Függő
1979-08-01Cseres Tibor: Parázna szobrokCseres Tibor művéről
1979-02-01Bereményi Géza: LegendáriumBereményi Géza: Legendárium
1978-10-01Bárány Tamás: A bíróBárány Tamás A bíró c. művéről
1978-04-01Konrád György: A városalapítóelemzés
1977-05-01Gáll István: A ménesgazdaelemzés
1974-07-01Metszet és pillanatképDéry Tibor Kedves Bópeer...! és Moldova György Negyven prédikátor című könyvéről
Egy magyar epopeia kísérleteNémeth László: Jegyzetek az Utolsó kísérlet 1-2. kötetéhez
Értékelv és sorsazonosságNémeth László: Kocsik szeptemberben
Benn, Gottfried: Éj habjaelemzés
Küldetéses hős - új epikai rajzolatbanNémeth László: Alsóvárosi búcsú
Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásábanPetri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent c. verséről
Beszédaktus, szerepkör, iróniaAz Isten háta mögött, mint elbeszélés. Móricz Zsigmond.
Csupasz tekintet, szép embertelenségJózsef Attila és a humán viszavonulás költészete
A regényi fikció három modelljeNémeth lászló: Iszony; Déry Tibor: G.A. úr X.-ben; Ottlik Géza: Iskola a határon
Az epikai tárgyiasság új alakzataiIllyés Gyula: Puszták népe
Történelmi érzelmek iskolájaIllyés Gyula: Beatrice apródjai
A szöveg tartományaiEsterházy Péter: Függő; Ki szavatol a lady biztonságáért?
Családregény és "kistörténelem"Lengyel Péter: Cseréptörés
Alkat, sors, történelemGalgóczi Erzsébet: Törvényen belül
Hitelesség vagy megformáltság?Gáll István: Vaskor
Rapszódia térben és időbenCsoóri Sándor lírai portréjához
Antimetaforizmus és szinkronszerűségA líra mint esztétikai hatásforma a konkrét költészetben