József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

88 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-05-01Pintér Lajos: Koraőszi kékKritika a műrőlmegtekintés
2019-03-01"Anyám dalolt"Édesanyjára emlékezik a költőmegtekintés
2018-03-01A semmi átváltoztatása mindenné"Láttukra arcukon mégis tragikus derű" Turczi István: Ürességmegtekintés
2017-09-01A siker ára a boldogságSzabó Magdárólmegtekintés
2017-07-01"Augusztus 9-e van, a születésem napja"Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetérőlmegtekintés
2017-05-01Politikus lény politikamentes költészeteA Csoóri-költészet paradoxonamegtekintés
2017-01-01A hangtalanság hangjaiMilyen kort jellemeznek Tőzsér Árpád "összes" versei?megtekintés
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő verseimegtekintés
2016-03-01Rápillantás Bella István költészetéreBella István Sárkeresztúri ének című versemegtekintés
2016-01-01"Nézzünk magunkba békén"Esszé Kiss Benedek verseirőlmegtekintés
2015-12-01A túlélőEsszé Pintér Lajos válogatott verseirőlmegtekintés
2014-11-03Határ Győző írói pályaképeRövid áttekintés Határ Győző pályájárólmegtekintés
2013-04-01Az év katartikus eseményeJuhász Ferenc: A Pegazus istállói című verseskötetéről.megtekintés
2011-06-01A mitikusságnak megtépett foszlányai és a Költő AgyNyolcvan éve jelent meg a Fekete kolostor.megtekintés
2011-02-01Kárókatonák a megdicsőült égbenÉletkeresés köd-országban Gion Nándor szövegei segítségévelmegtekintés
2010-11-01Különvélemény a Különvélemény költőjéről.Simonyi Imre kilencvenedik születésnapjára.megtekintés
2010-03-01"Divatok az irodalom körül"A futurizmus megjelenése Szabó Lőrinc Áradás!Áradás!, és az Óda a genovai kikötőkhöz című verseiben.megtekintés
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)megtekintés
2009-04-01Ars amatoriaTurczi István erotikon c. gyűjteményét olvasvamegtekintés
2008-11-01A Nyugat-eszmény és a valóságos története----------megtekintés
2007-03-01A Te meg a világ poétikai naplójaSzabó Lőrinc: Te meg a világmegtekintés
2006-04-01Szabó Lőrinc...metafizikai távlataimegtekintés
2003-04-01Juhász Ferenc költészetének megújulásamegtekintés
2001-01-01Az egymást átjáró hangnemek polifóniája (A cselekvés és ön-felépítés korrekciós narrációja Kodolányi János Vízöntő c. regényében.megtekintés
2000-05-01Szövegátértelmezés a Szabó Lőrinc-vers alkotói retorikájábanmegtekintés
2000-04-01Szabó Lőrinc pályaképepályaképmegtekintés
1999-04-01Egy remekmű poétikai megközelítése.Kassák Lajos : A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
1997-03-01Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs Pomogáts Béla Szabó MagdárólSzabó Magda-szám, az írónő 80. születésnapjaalkalmából. (tanulmányrészletek) Nemes N.Á.:Sz.M. köszöntése, Kunfajta, nagyszeműKiss Tamás :SZ.M.-t köszöntő (vers) Lengyel B.:Mégis költő! Pomogáts B.:Nőalakjai Dávidházi P.:Shakespeare sírjánál Görgey G.:Mondatai Kabdebó L.:A regényíró Rónay L.:A modern esszé mestere Levelek Sz.M.-hoz, Bibliográfiamegtekintés
1997-03-01Szabó Magda az író és...irodalomtörténész.megtekintés
1997-01-01A klasszikus irodalom esélye a dialogikus poétikai gyakorlatArs poetica / József Attilamegtekintés
1994-10-01Fráter György: Jókai regénye mai szemmelJókai Mór Fráter György c. regényérőlmegtekintés
1994-01-01Határ Győzőmunkásságamegtekintés
1994-01-01Kicsoda az az én? : Bella István, Bertha BulcsuBella Istvánról / Kabdebó Lóránt 1-8.p. Bertha Bulcsuról / Szabó B. István 9-16.p.megtekintés
1994-01-01Kicsoda az az én? : Takáts Gyula, Mészöly DezsőTakáts Gyuláról / Kabdebó Lóránt 1-8.p. Mészöly Dezsőről / Szabó Magda 9-16.p.megtekintés
1993-10-01A pokol mélypontjánSzabó Lőrinc: Semmiért egészenmegtekintés
1993-07-01Szabó Lőrinc három versérőlmegtekintés
1993-03-01Egy határvonal - Kálnoky pillanataKálnoky Lászlórólmegtekintés
1991-11-01Három Csorba Győző-versCsorba Győző: Ébredés, Az utolsó, Simeon tűnődése c. versekrőlmegtekintés
1990-11-01Csalimese és/vagy üdvtörténetSzabó Lőrincrőlmegtekintés
1989-09-01A politikus és a büntetésKodolányi János: Vízözönmegtekintés
1987-10-01SzázadsiratóAz Üzenet a palackban verseiről. Karinthy Frigyesmegtekintés
1986-04-01Pokoljárás angyal módraTóth Árpád a huszas évek elejénmegtekintés
1986-01-01"A tékozló fiú" csalódásaSzabó Lőrinc költészetének dimenzióimegtekintés
1985-11-01Halotti beszéd. Kosztolányi Dezső kései verseinek...személyiség-képemegtekintés
1985-07-01A tanítványok sorsaSőtér István: A templomrabló - Júdásmegtekintés
1984-05-01Költészet és valóságAz íróval Kabdebó Lóránt beszélget. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikánakmegtekintés
1983-03-01Irói telitalálatÖrdögh Szilveszter: Titkos értelmű rózsamegtekintés
1978-03-01A Tücsökzene műformájaSzabó Lőrinc: Tücsökzenemegtekintés
1975-11-01Pontos látomás egy kisvárosrólSzilágyi István: Kő hull apadó kútbamegtekintés
1974-02-01Fűz a tópartonEgy kivételes vers Szabó Lőrinc költészetében. Fűz a tópartonmegtekintés
1972-10-01A kompozícióban megformált koncepcióJuhász Ferenc: A halottak királyamegtekintés
1968-01-01A pályakezdő Szabó Lőrinc költői világaSzabó Lőrinc: Föld, erdő, istenmegtekintés
1967-09-01Németh László: Emberi színjátékelemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Különbékeverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Lóci óriás leszverselemzésmegtekintés
Szabó Lőrinc: Semmiért egészenverselemzésmegtekintés
Különbéke és különítéletmegtekintés
"Csak az él, aki megtalál.."Kassák Lajosmegtekintés
A stilizált téridőbenHuszonhatodik év költői világa. Szabó Lőrinc versérőlmegtekintés
A háború akkor is háború, ha nem lőnekElsüllyedt csatatér / Rózsa Endre versérőlmegtekintés
Bella István Sárkeresztúri ének című versérőlmegtekintés
Sőtér István Budai Oroszlán című regényérőlmegtekintés
Kolozsvári Grandpierre Emil Tegnap című regényérőlmegtekintés
G. Szabó Lőrinc a Lóci-versekrőlBicikli, A légy, Bagoly, A miskolci "Deszkatemplom"-ban c. versekről.megtekintés
Szobotka Tibor Megbízható úriember című regényérőlmegtekintés
Kálnoky László Baka utca című versérőlmegtekintés
Lakatos István Irás a porban című versérőlmegtekintés
Orbán Ottó Gyökér a földben című versciklusárólInterjú a szerzővel.megtekintés
Nemes Nagy Ágnes Villamos című versérőlInterjú a szerzővel.megtekintés
Szabó Magda Mondják meg Zsófikának című regényérőlmegtekintés
Hubay Miklós Tüzet viszek című tragédiájárólmegtekintés
Ágh István Harangszó a tengerészért című versérőlmegtekintés
Vas István Párbeszéd két ismeretlen között című versérőlInterjú a szerzővel.megtekintés
Takáts Gyula Hozzák a derű képletét című versérőlInterjú a szerzővel.megtekintés
Rába György Amalfi meséje című versérőlInterjú a szerzővel.megtekintés
Garai Gábor "Én lelkem mire csüggedsz el" című versérőlInterjú a szerzővel.megtekintés
Szabó Lőrinc: Az Egy álmaimegtekintés
József Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila: Alkalmi vers a szocializmus állásáról Ignotusmegtekintés
József Attila: Hová forduljon az ember...megtekintés
József Attila: Magad emésztő...megtekintés
Szabó Lőrinc: Sivatagbanmegtekintés
Egy monográfia címszavaiSzabó Magdárólmegtekintés
Barcsay Jenő mozaikjairólInterjú Barcsay Jenővelmegtekintés
Mértékegység az emberi méltóságSzabó Magdárólmegtekintés
SzentkuthyPrae; Az egyetlen metafora felé; Orpheus-füzetek; Fejezet a szerelemrőlmegtekintés
Vissza az emberigA prózaíró Szabó Magdárólmegtekintés
"Isten és a világ"Szabó Lőrinc metafizikai távlatai.megtekintés