József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Hegedüs Géza

165 db találat
Dátum downCímLeírás
2008-03-01Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708)az első(?) magyar költőnő
2005-01-01Rejtő Jenő (1905-1943)rövid életrajz
1975-03-01Czuczor Gergely emlékezeteCzucor Gergely születésének 175-ik évfordulójára
1970-04-01Különvélemény egy vers értelmérőlMarcus Aurélius / Kosztolányi Dezső verselemzés
Az Arteidák..
Istenek haragja..
Szalamisz...
Egy úrifiú...
Carlo Goldoni-
Illés Béla: Sámson és Delilanovellaelemzés
Ady Endre: Csák Máté földjénverselemzés
Babits Mihály: Naiv balladaverselemzés
Tóth Árpád: Aquincumi korcsmábanverselemzés
Karinthy Frigyes: "Struggle for life"
Karinthy Frigyes: "Struggle for life"
Bornemisza Péter: Magyar Elektraelemzés
Jonson: Volponeelemzés
Machiavelli: Mandragoraelemzés
Beaumarchais: Figaro házasságaelemzés
Lessing: A bölcs Náthánelemzés
Marcus Tullius Cicero(Kr.e. 106-Kr. e. 43), életpálya
Gaius Valerius Catullus(Kr.e 87-57), életpálya
Aiszkhülosz(Kr.e. 525-455), életpálya
Euripidesz(Kr.e. 480-406), életpálya
Arisztophanész(Kr. e. 450- ? Kr. e. IV. század első negyede) életpálya
Ovidiuséletpálya, (Kr. e. 43—Kr. u. 17)
Platón(Kr. e. 427—Kr. e. 347), életpálya
Villon(1431? - 1463?), életpálya
John Miltonéletpálya, (1608—1674)
Jonathan Swiftéletpálya, (1667—1745)
Daniel Defoeéletpálya, (1660 - 1731)
Denis Diderotéletpálya, (1713 - 1784)
Henry Fieldingéletpálya, (1707-1754)
Berzsenyi Dánieléletpálya, (1776 - 1836)
Lessingéletpálya, (1729-1781)
Montesquieupályakép, (1689-1755)
Eugene O'Neillpályakép, (1888 - 1953)
Jack Londonpályakép, (1876-1916)
Áprily Lajospályakép, (1887 - 1967)
Babits Mihálypályakép, (1883 - 1941)
Kosztolányi Dezsőpályakép, (1885 - 1936)
William Butler Yeatspályakép, (1865 - 1939)
Weöres Sándorpályakép, (1913 - 1989)
Nagy Lászlópályakép, (1925 - 1978)
Nadányi Zoltánpályakép, (1892 - 1955 )
Radnóti Miklóspályakép, (1909 - 1944)
Tóth Árpádpályakép, (1886 - 1928)
Vas Istvánpályakép, (1910 - 1991)
Dsida Jenőpályakép, (1907 - 1938)
Tamkó Sirató Károlypályakép, (1905 - 1980)
József Attilapályakép, (1905 - 1937)
Kassák Lajospályakép, (1887 - 1967)
Federico Garcia Lorcapályakép, (1898 - 1936)
Ignotuspályakép, (1869 - 1949)
Félix Lope de Vega Carpiopályakép, (1562—1635)
Miguel De Cervantespályakép, (1547-1616)
Stefan Zweigpályakép, (1881 - 1942)
Gilbert Keith Chesterton(1874 - 1936)
Ambrus Zoltánpályakép, (1861 - 1932)
Ion Luca Caragialepályakép, (1852 - 1912)
Heltai Jenőpályakép, (1871 - 1957)
Rejtő Jenőpályakép, (1905 - 1943)
Németh Lászlópályakép, (1901 - 1975)
Bánffy Miklósélet és munkássága, (1873 - 1950)
Örkény Istvánpályakép, (1912 - 1979)
Szerb Antalpályakép, (1901 - 1945)
Tamási Áronpályakép, (1897 - 1966)
Marcel Proustpályakép, (1871 - 1922)
Molnár Ferencpályakép, (1878 - 1952)
Knut Hamsunpályakép, (1859 - 1952)
Hatvany Lajospályakép, (1880 - 1961)
Ivo Andricpályakép, (1892 - 1975)
Mihail Bulgakovpályakép, (1891 - 1940)
Déry Tiborpályakép, (1894 - 1977)
Friedrich Dürrenmattpályakép, (1921 - 1991)
Anatole Francepályakép, (1844 - 1924)
Füst Milánpályakép, (1888 - 1967)
Franz Werfelpályakép, (1890 - 1945)
Francois Mauriacpályakép, (1885 - 1970)
Gelléri Andor Endrepályakép, (1907 - 1945)
Romain Rollandpályakép, (1866 - 1944)
Márai Sándorpályakép, (1900 - 1989)
Franz Kafkapályakép, (1883 - 1924)
Karinthy Frigyespályakép, (1887 - 1938)
Krúdy Gyulapályakép, (1878 - 1933)
Thomas Mannpályakép, (1875 - 1955)
Luigi Pirandellopályakép, (1867 - 1936)
George Bernard Shawpályakép, (1856 - 1950)
Herzeg Ferencpályakép, (1863 - 1954)
Hunyady Sándorpályakép, (1890 - 1942)
Kós Károlypályakép, (1883 - 1977)
Georg Büchnerpályakép, (1813 - 1837)
Edmond Rostandpályakép, (1868—1918)
Nikolaus Lenaupályakép, (1802 - 1850)
Adam Miczkiewiczpályakép, (1798 - 1855)
Victor Hugopályakép, (1802 - 1885)
George Noél Gordon Byronpályakép, (1788 - 1824)
Heinrich Heinepályakép, (1797 - 1856)
Prosper Mériméepályakép, (1803 - 1870)
Mihail Jurjevics Lermontovpályakép, (1814 - 1841)
Kölcsey Ferencpályakép, (1790 - 1838)
Heinrich Von Kleistpályakép, (1777 - 1811)
Johann Christian Friedrich Hölderlinpályakép, (1770 - 1843)
Alexandre Dumaspályakép, (1802 - 1870)
Mihai Eminescupályakép, (1850 - 1889)
Kisfaludy Károlypályakép, (1788 - 1830)
Jósika Miklóspályakép, (1794 - 1865)
Jules Vernepályakép, (1828 - 1905)
Ivan Szergejevics Turgenyevpályakép, (1818 -1883)
Bródy Sándorpályakép, (1863 - 1924)
August Strindbergpályakép, (1849 - 1912)
Arthur Conan Doylepályakép, (1859 - 1930)
Mikszáth Kálmánpályakép, (1847 - 1910)
Gárdonyi Gézapályakép, (1863 - 1922)
Friedrich Nietzschepályakép, (1844 - 1900)
Szigligeti Edepályakép, (1814 - 1878)
Csiky Gergelypályakép, (1842 - 1891)
Gottfried Kellerpályakép, (1819 - 1890)
Émile Zolapályakép, (1840 - 1902)
Guy De Maupassantpályakép, (1850 - 1893)
Kemény Zsigmondpályakép, (1814 - 1875)
Gustave Flaubertpályakép, (1821 - 1880)
Anatole Francepályakép, (1844 - 1924)
Reviczky Gyulapályakép, (1855 - 1889)
Charles Dickenspályakép, (1812 - 1870)
Stendhalpályakép, (1783 - 1842)
James Fenimore Cooperpályakép, (1789 - 1851)
Honoré de Balzacpályakép, (1799 - 1850)
William Makepeace Thackeraypályakép, (1811 - 1863)
Nathaniel Hawthornepályakép, (1804 - 1864)
Madách Imrepályakép, (1823 - 1864)
Hans Christian Andersenpályakép, (1805 - 1875)
Walt Whitmanpályakép, (1819 - 1892)
Lev Tolsztojpályakép, (1828 - 1910)
Arthur Rimbaudpályakép, (1854 - 1891)
Maurice Maeterlinckpályakép, (1862 - 1949)
Oscar Wildepályakép, (1854 - 1900)
Rainer Maria Rilkepályakép, (1875 - 1926)
Hugo Von Hofmannsthalpályakép, (1874 - 1929)
Don Pedro Calderón De La Barcapályakép, (1600 - 1681)
Wolfram Von Eschenbachpályakép, (1170 - 1220)
Közhelyek álművészeteA giccs művészeti alkotásról
A történelmi regényrőlaz elbeszélő próza műfajai közt önálló típusként válik ki a történelmi regény (Walter Scott)
A bűnügyi irodalomrólA bűnügyi regények nem általában bűnnel,hanem adott jogrenden belül büntetendő cselekménynek minősített cselekményekkel ragadják meg a figyelmet.(Cervantes, Conan Doyle, Agatha Christie)
Godot-t újraolvasvaki szeretném mondani,amit alighanem a legtöbb olvasó érzett vagy gondolt, de saját hozzáértésének kockáztatása nélkül nem vélt kimondhatónak, hogy ez a Godot-ra várva című áldráma: irodalmi blöff ; s ami benne mégis esztétikum, az se nem új, se nem eredeti,se nem érdekes, viszont oktalanul elnyújtott és több helyütt igen ízléstelen.
A velencei kalmárés a reneszánsz kori ember magánjogi problémái
A spanyol barokk drámaLope de Vega és Calderón drámai.
A szerelem és a honvágy költőjeOvidius költészetéről
DantérőlHét évszázad távlatából
BoccaccioBoccaccio drámái
CervantesrőlCervantes: Don Quijote regénye
ByronByron életpályája
Ősanya és aranygyapjúGrillparzer születésének 175. évfordulójára
A tiszta ész poétájaGribojedov életpályája
PuskinPuskin életpályája
Mickiewicz és a Pan TadeuszMickiewicz: Pan Tadeusz költeménye
Alphonse DaudetAlphonse Daudet életpályája
Guy De MaupassantGuy De Maupassant életpályája
Knut HamsunrólKnut Hamsun életpályája
Maeterlinck centenáriumáraMaurice Maeterlinck életművéről
H. G. WellsrőlHerbert George Wells életpályája (1866-1946)
Thomas Mann, a költőThomas Mann költészetéről
Lion FeuchtwangerLion Feuchtwanger életpályája
Upton SinclairUpton Sinclair életpályájáról és műveiről
Pillantás egy nagy drámaíróraArthur Miller drámaíróról