József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

44 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-05-00Az organikus alakulás poétikai eljárásai Lesznai Anna Kezdetben volt a kert című regényébenLesznai Anna Kezdetben volt a kert című regényérőlmegtekintés
2020-05-00Az erőszak megjelenésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényébenKrúdy Gyula Asszonyságok díja című regényérőlmegtekintés
2018-10-01Hallgatag narrátorokPárhuzamok Maupassant és Kosztolányi regényeinek narrációs technikájábanmegtekintés
2018-06-01Poétikai önreflexió a Fabulya feleségei szövegébenMándy Iván: Fabulya feleségeimegtekintés
2018-01-01A Harmonia caelestis az anekdotikus elbeszélői hagyomány kontextusábanEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
2017-12-01Anekdotikus narráció és kompozícióCholnoky Viktor Trivulzio kalandjaimegtekintés
2017-09-01Kalandorból elbeszélőCholnoky Viktor korai Amanchich-novelláinak poétikai alakulástörténetérőlmegtekintés
2017-07-01Esterházy Péter Estije mint Kosztolányi-értelmezésEsterházy Péter Esti című kötete az Esti Kornél, illetve a Kosztolányi-életmű kontextusában.megtekintés
2016-09-01Svejk és magyar társaiA Svejk anekdotizmusának magyar párhuzamairólmegtekintés
2016-03-01Az anekdotikus familiaritás átértelmezéseMárai Sándor: Féltékenyek című regényéről, a Garrenek műve regényciklus második részéről.megtekintés
2016-03-01Anekdotizmus és pétikai innováció az Esti Kornél szövegébenA tárcairodalom és az anektodikus beszédmód hatása az Esti Kornél poétikájának alakításában, különös tekintettel a főszereplő beékelt elbeszéléseire.megtekintés
2016-01-01Az élőszó imitálása Szép Ernő regényeibenTanulmány Szép Ernő regényeinek nyelvhasználatárólmegtekintés
2015-12-01Elbeszélői helyzet és anekdotikus narrációMárai Sándor: San Gennaro vérmegtekintés
2015-01-01Egy renitens ekloga: Radnóti Miklós Harmadik eclogájaHarmadik ecloga (verselemzés)megtekintés
2014-11-01Anekdotikus elbeszélésmód, mámor és kollektivitás összefüggéseiMóricz Zsigmond: Kivilágos kivirradatigmegtekintés
2014-03-01Tersánszky és az anekdotikus elbeszélésmód...hagyományamegtekintés
2013-09-01Apróságokból összetákolvaAnekdotikusság és melankólia a Boldogult úrfikoromban című regénybenmegtekintés
2012-09-01"Vígasztaló valótlanságok"Az elsodort falu szemléletmódjárólmegtekintés
2011-07-01Szent Hermadad tisztelőiKrúdy és a pikareszk regény. (Le Sage: Gil Blas, Grimmelhausen: Simplicissimus) Intertextuális nyomok a Krúdy-életműben: Navarrai Margit és a Szindbád utazása ciklus Szindbád álma (1911), Szindbád titka c. novellái, Asszonyságok díja, A vörös postakocsi, Velszi herceg, De Ronch kapitány csodálatos kalandjai.megtekintés
2011-03-01Trivulzio és Esti kornéltanulmánymegtekintés
2009-05-01"Tagolt beszéd, mely hallgatót talál": Hangsúlykijelölések a Radnóti-életműbenKlasszicizálódás és/vagy modern (erős vizuális szimbólumú) költői versbeszéd egymás mellett élése R.M. kései verseiben. Álomi táj c. verse, mint "pastische-vers, melyben a stílusimitációnál dominánsabb az életművön belüli önidézetek és textuális utalások sora."megtekintés
2008-04-01Hagyomány és újítás...Cholnoky Viktor prózájábanmegtekintés
2007-12-01Anekdotikus narráció és kompozícióCholnoky Viktor Trivulzio kalandjai novelláirólmegtekintés
2006-07-01Ady beszédmódja az istenes versekbenIstenhez hanyatló árnyék ; Szent Lehetetlenség zsoltárjamegtekintés
2005-09-01Leporoló 3.Krúdy Gyula: A vörös postakocsi (beszélgetés)megtekintés
2004-06-01Metafora és önazonosság Krúdy regénytöredékébenVak Bélamegtekintés
2003-03-01Narratív identitás Krúdy Gyula...Napraforgójá-banmegtekintés
2001-10-01A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájábanÖsszevetés Kierkegaard szerelem-értelmezésével.megtekintés
2000-03-01Ádám és a torz viszonyAz ember tragédiájának Kierkegaard felőli olvasata. A kierkegaard-i esztétikai, etikai ill. vallási stádium (hit) megfelelései Madách művében, ill. a megfelelés határai.megtekintés
1999-01-01A Szent LehetetlenségSzent Lehetetlenség zsoltárja / Ady Endremegtekintés
Az elbeszélői autoritás elvesztése1930. megjelenik Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban c. regényemegtekintés
Krúdy-párhuzamok Márai Sándor narrációs technikájábanAnekdotikusság és kalandszerűség a Garrenek műve ciklusbanmegtekintés
A Minden-élmény jelentősége...Ady lírájábanmegtekintés
Ady és Kierkegaard...szemléletmódjának összevetését a hit fogalmának mindkét életműben betöltött központi jelentősége adja.megtekintés
Kötetkompozíciós elvek Babits első két kötetébenLevelek Iris koszorújából; Angyaloskönyvmegtekintés
Babits-líra viszonya a...modernséghezmegtekintés
Vers és ciklus közöttJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
Kulturális hagyományok átértelmezésePap Károly Megszabadítottál a haláltólmegtekintés
Imitáció és poétikai innováció viszonya...Závada Pál A fényképész utókora c. regényébenmegtekintés
Bovary Úr vagy BovarynéMóricz Zsigmond Az isten háta mögött és Flaubert Bovaryné c. művének intertextuális vonásai. ("a paródia paródiája")megtekintés
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegeimegtekintés
Lélektaniság és anekdotikus beszédmód...Cholnoky László két kisregényében. Bertalan éjszakája és Prikk mennyei útjamegtekintés
Anekdota és modernségKrúdy Gyula: Boldogult ifjúkoromban c. regénye és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. műve.megtekintés
Boldogult úrfikoromban avagy az anekdotikus elbeszélés modernségeA Krúdy Gyulára jellemző anekdotizmus legjellegzetesebb példájamegtekintés