József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

120 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-01-01Mára Sándor − 2019-benBeszámoló egy helyzetről, lehetőségek kitapogatásamegtekintés
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájábanmegtekintés
2019-09-01"az idő mint egy szonett ideje"Töredékek néhány Tandori-szonettrőlmegtekintés
2019-06-01Két polgár vallomásaiThomas Mann és Márai Sándormegtekintés
2019-02-01Kleopátra orraJókairól többen sokféleképpen és Jókai prózaprogramjaimegtekintés
2018-12-01"De az írás: épp / az, hogy van valamim"Tandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-03-01Jókai Mór és a századfordulós regény"A Medúza szépsége"megtekintés
2017-01-01Szereplői párhuzamok A kőszívű ember fiaibanEsszé a regényrőlmegtekintés
2016-11-01"Nemzeti" dráma(?) - hatékony(?) intrikussalA Bánk bán újraolvasásamegtekintés
2016-06-01A "rejtélyes költő" - ahogy Németh László láttaEsszé Katona József Bánk bán című drámájárólmegtekintés
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiáimegtekintés
2016-01-01Kazinczy kérdései a purizmusról, a nyelvről, szokásról és a német klasszikaA Tövisek és Virágok - tágabb kontextusbanmegtekintés
2015-04-01A legfeleslegesebb(?) emberSztyepan Trofimovics–Dosztojevszkij–Turgenyevmegtekintés
2015-02-01Márai Sándor, Joseph Roth, Stefan ZweigA gyertyák csonkig égnek összehasonlító elemzése. Roth: Radetzkymarsh (1932) és a zenei utalások. Stefan Zweig: A tegnap világa (1942) - múlt és jelen, emlékezés.megtekintés
2014-08-01Tandori Dezső másképpen vanKísérlet a Tandori-életmű önértelmezésének leírásáramegtekintés
2014-06-00Németh László-Kazinczy Ferenc-Babits MihályEgy irodalomtörténeti vázlat utóélete. (Kisebbségben)megtekintés
2014-04-01Jókai Mór, a kupléíróJókai Mór humoros politikai írásaimegtekintés
2014-02-01Jókai antihősök a cirkuszbanKét kései novella "esztétiká"-ja. Unica, Három pár.megtekintés
2014-01-01Kazinczy Ferenc (ön)kanonizálásának esélyeiVita, kisajátítás, ellenkezés Kazinczy életének végső fázisában.megtekintés
2013-12-01"Ebben a tíz évben megszűnt egy életforma és egy műveltség"Márai Sándor: Hallgatni akartam - Önéletrajzi esszé?megtekintés
2013-01-01Mesemondás, ambivalencia, elidegenítésJókairól újra másképpenmegtekintés
2012-04-01MűvészetköziségIrodalom és társművészetekmegtekintés
2012-04-01Adam Mickiewicz olvasása közbenPan Tadeusz, A lengyel nép és zarándokság könyvei.megtekintés
2012-02-01Krúdy Gyula utolsó étkezéseMárai Sándor Szindbád hazamegy című regényébenmegtekintés
2012-01-01Egy furcsa Monarchia-történetKözelítések Jókai A Magláy-család című elbeszéléséhezmegtekintés
2011-05-01Nat Roid - több kérdőjellelÖnéletírás - epika - detektívregény.megtekintés
2011-05-01Folytatásos regény, bűnügyi regény és egyebek...(Jegyzetek Nat Roid Meghalni és megszeretni című kötetéhez)megtekintés
2011-04-01A világirodalom Márai Sándorarészlet egy hosszabb tanulmányból. Márai és az osztrák irodalom (Schnitzler, Hofmannstahl, Musil, Stefan Zweig, Rilke) Thomas Mann és Márai.megtekintés
2011-02-01Madárfelügyelet - bűnügyekkel(Nat Roid - Tradoni - Mr. és Mrs. Tanrodi regényesetei bűnnel és verébbel)megtekintés
2010-09-01Egy évszázad Faludy Györggyel"Kultúra nélkül örök a hiány"megtekintés
2010-08-01"Túl jól fest holtan, hahaha, ezt mondhatná bárki"Nat Roid: Túl jól fest holtan. Tandori Dezső krimijéről. Kísérlet elemzésremegtekintés
2010-07-01Bevezetés a Nat Roid regények...olvasásábamegtekintés
2010-04-01Napló, útleírások, önéletrajzJules Renard magyar befogadástörténete.megtekintés
2010-02-01Márai amint olvassa (?)Hermann Hessétmegtekintés
2010-02-01Mikor van - és van-e egyátalán "soha"?Nat Roid Most van soha című regényének elbeszélője.megtekintés
2010-01-01"Két végtelen között a név..."(Tandori-próza, versből kibontva: Nat Roid, "...de maradj halott")megtekintés
2009-08-01Töredékek TandorirólNat Roid: Azt te csak hiszed, bébi!megtekintés
2009-04-01A "Nyugat" szerzői és az IrodalomtörténetA Nyugatrólmegtekintés
2009-04-01Kazinczy Ferenc...korszerűség, értelmezési kérdésekmegtekintés
2008-12-01Két Tandori-versA kesztyűfej-király; A széklábak közöttmegtekintés
2008-11-01Babits Mihály és a konzervatív kritika----------megtekintés
2008-06-01"Álmok üldögélnek a boltok cégtábláin, mint pihenő madarak..."A Krúdy-művek álom-világa, álom-világok Krúdy Gyulájamegtekintés
2008-05-01Jókairól - egy kicsit másképpenJókai elbeszélő-stratégiái megtekintés
2008-03-01Nagyvárosi árnyak és fények Jókai Mór regényébenA Gazdag szegények elbeszélői \"modor\"-amegtekintés
2008-01-01Gyémánt maradt, ami gyémánt volt?Félreértések Jókai Mór Fekete gyémántok c. regénye körülmegtekintés
2008-01-01Egy életmű szóban-rajzban elbeszélveTandori Dezső: Ördöglakat (életműválogatás)megtekintés
2007-10-01Jókaival az abszurd határánA Jókai-életműmegtekintés
2007-02-01Heine és PetőfiRomantika korszakamegtekintés
2006-07-01Márai Sándor és Franz KafkaKafka magyar irodalmi útjában jelentékeny Márai szerepe... Ugyanakkor az irodalomtörténet...számon tartja Kafka hozzájárulását Márai öntematizációjához. Kafka-fordítások: Tandori Dezső: "Monarchia" - vonatkozási hely, tematika, nyelv.megtekintés
2006-03-01Egy regény regényeJókai Mór: Az új földesúr - másképpenmegtekintés
2006-02-01"Az ő kedves szava Logos volt - az értelem"Antikvitás-recepció a korszakküszöbön. Márai Sándor: Béke Ithakábanmegtekintés
2005-12-01Magatartásformák egy József Attila-versbenJózsef Attila: Tudod, hogy nincs bocsánatmegtekintés
2005-06-01Ambivalencia és regénytörténetMiroslav Krleza Az ész határán újraolvasásamegtekintés
2005-06-01Márai Sándor és a francia irodalmi kontextusMárai világirodalmi környezetéhezmegtekintés
2005-02-01A pompeji strázsánFaludy György: visszhang és poézis. Faludy Györgyről.megtekintés
2004-09-01"... hogy a sárkány ne szitáljon"Kosztolányi Dezső: Aranysárkány Aranysárkány-értelmezések.megtekintés
2004-02-01Kit visz el az ördög? Egy Krúdy-regény fordított világaValakit elvisz az ördög / Krúdy Gyulamegtekintés
2003-10-01Az elbeszélő mint útitársKrúdy Gyula Az útitárs c. regényéről.megtekintés
2003-03-01A naplóíró Kertész Imre. Vázlat a Gályanapló-rólVázlat a Gályanaplórólmegtekintés
2003-02-01Töredékes megjegyzések a posztmodernről, a neoavantgardról éés a kritikáról.megtekintés
2002-05-01Ki beszél a "regényke"-benKrúdy Gyula: N.N.megtekintés
2002-02-01Márai Sándor Krúdy-naplójaMárai Krúdy-képemegtekintés
2002-01-01Vörösmarty Mihály - a nyelv művészea nyelv művészemegtekintés
2002-01-01\"Egy becsületes ember gonosztettei\"Jókai Mór: De kár megvénülnimegtekintés
2001-10-01A levelező emigránsMárai Sándor helyzettudata az emigrációbanmegtekintés
2001-03-01Boldogult úrfikor mint allegorikus téridőKrúdy Gyula: Boldogult úrfikorombanmegtekintés
2000-12-01"S a ki álmaimban él..."Részlet Csongor és Tünde-elemzésébőlCsongor és Tünde / Vörösmarty Mihálymegtekintés
2000-09-01"Én már mikor leszek szabad?"Jegyzetek Márai Sándor Szabadulás c. regényéhez.megtekintés
2000-03-01József Attila "háromgarasos" verseiJózsef Attila korábban munkásmozgalminak tartott versei, valamint Brecht "songjai" közötti hasonlóságot elemzi a cikk. Említett versek: Haszon, Bérmunkás-ballada, Mondd, mit érlel..., Vigasz.megtekintés
1999-05-01Ismeretlen fejezet Márai Sándor ismeretlen regényéből.Föld / Márai Sándormegtekintés
1999-01-01Márai Sándor a Napkeletben1921-22., Márai Sándormegtekintés
1996-03-01A költői magatartás változataiPetőfi Sándor 1848-as verseihezmegtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor téltemetéseA tél halála / Petőfi Sándormegtekintés
1996-03-01Németh L. Közép-EurópájaN.L. okfejtései a környező népek sorsának,irodalmának hasonlóságáról.megtekintés
1996-01-01Petőfi Sándor "zenei" önarcképeRózsavölgyi haláláramegtekintés
1995-09-01A Faludy-jelenségA Faludy-jelenségmegtekintés
1995-06-01Kajetan Kovic életművérőléletműmegtekintés
1995-06-01Baka István hetvenkedő katonájaA tragikus Háry János Baka István: Háry János búcsúpoharamegtekintés
1995-02-01Márai Sándor: A feladatEgy Márai-novella világamegtekintés
1994-02-01Oblomov "Casta divája"Goncsarov, Ivan: Oblomovmegtekintés
1993-07-01"Ein Kroate aus Altösterreich"Száz éve született Miroslav Krlezamegtekintés
1993-01-01Kölcsey Ferenc Rebellis verse?Kölcsey: Rebellis versmegtekintés
1991-11-01A lírikus Katona József "Világokat álmod a világ határa"Katona József lírájamegtekintés
1987-09-01A félreértett BerzsenyiSzéljegyzetek Csetri Lajos Berzsenyi-könyvéhez.megtekintés
1987-05-01Kassák Lajos útjaimegtekintés
1987-02-01"Példádon okúljanak a késő unokák"Petőfi Sándor "A helység kalapácsa" mint paródiamegtekintés
1986-06-01A "Fogságom naplója" regényeKazinczy Ferenc: Fogságom naplójamegtekintés
1986-04-01Aquincumi korcsmábanBevezetés Tóth Árpád versének világábamegtekintés
1975-03-01Egy Jókai-vígjáték komor hőseJókai Mór: Az aradi hős nőkmegtekintés
Író, irodalom ...Márai Sándor: Szindbád hazamegy c. regényébenmegtekintés
Fellini, Federico: Országútonolasz film, 1954. Fsz.:Giulietta Masina, Anthony Quinn.megtekintés
Pasolini, Pier Paolo: Mamma Romaolasz film, 1962.megtekintés
A fordulat kísérteteA nővér / Márai Sándormegtekintés
Petőfi Sándor: A magyar nemesegyéb hasonló témájú versek pl. Pató Pál úr (189-192.o.)megtekintés
Petőfi Sándor: Kutyakaparómegtekintés
Petőfi Sándor: A kutyák dalamegtekintés
Petőfi Sándor: A farkasok dalamegtekintés
Petőfi Sándor: Palota és kunyhómegtekintés
Petőfi Sándor: A gólyamegtekintés
Petőfi Sándor: Európa csendes, újra csendesmegtekintés
A konzulok koraIvo Andric századik születésnapjára.megtekintés
Választott rokonságokMárai Sándor és József Attilamegtekintés
Baka István művei tágabb kontextusbanBaka István műveirőlmegtekintés
Novelláskötetek egymásra nézveKrúdy Gyula: Első szerelem és Az Élet Álom c. novellásköteteirőlmegtekintés
Ki csinálja a regényeket?Krúdy Gyula: Francia kastélymegtekintés
Szomjas Gusztáv hagyatékaKrúdy Gyula: Hét bagolymegtekintés
A tegnapok ködlovagjaiszéljegyzetek Krúdy Gyula kötetéhezmegtekintés
Ki (a) velszi herceg?Krúdy Gyula: Velszi herceg Öntükröződő személyiség-játékok Krúdy Gyulánál.megtekintés
Pesti divat 1912-14-benElbeszélői helyzetek a Rezeda Kázmér szép életébenmegtekintés
Az érzékenység regényeJohann Wolfgang Goethe: Az ifjú Werther szenvedései c. regényemegtekintés
Az irodalom tündöklésének és nyomorúságának regényeHonoré de Balzac: Elveszett illúziók c. regényemegtekintés
Párhuzamos életek regényeWilliam Makepeace Thackeray: Hiúság vására c. regénymegtekintés
A titkok regényeCharles Dickens: Kis Dorit c. regényemegtekintés
A felesleges ember regényeIvan Szergejevics Turgenyev: Nemesi fészek c. regényemegtekintés
XX. századi Tantaloszok regényeFranz Kafka: A kastély c. regényemegtekintés
Szalamandratömegek lázadásának regényeKarel Capek: Harc a szalamandrákkalmegtekintés
A mítosz visszavételének regényeThomas Mann: Lotte Weimarban c. regényemegtekintés
Az embernek és művének regényeIvo Andric: Híd a Drinánmegtekintés
A családnyi emberiség regényeGabriel García Márquez: Száz év magány c. regényemegtekintés
A hajós, aki látta "az élet és álom díszleteit"Márai Sándor Szindbád hazamegy című regényérőlmegtekintés