Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

32 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-04-01Az erőszak állapotaSándor Iván legújabb regényéről
2009-09-01Dialogikus várakozásokA kérdezésprobléma Hajnóczy Péter prózájában.
2007-03-01A kő világba lépéseIvo Andric: Híd a Drinán - jelenkori értelmezői megközelítések: multikulturális elmélet, posztkoloniális kritika, idegenségpoétika.
2006-05-01"A perspektíva végén"Baka István prózaírásáról
2000-03-01Az Én-Te viszony térjelentéseia szellemi térközösség hiánya: Závada Pál : Jadviga párnája
Emlékvilágtér - emlékvilágidőOttlik Géza: Buda c. művének emlékezeti térélményei.
Emlékezés és geopolitikaA politopikus én. Konrád György Kerti mulatság c. műve és a térélmény.
Az utópikus-disztópikus térszerkezet...Krasznahorkai László: Sátántangó c. művében
Interaktív terek: A beburkoló és a...befogadó szellemi térélmény Nádas Péter: Emékiratok könyvé-ben.
Az érzékelés-észlelés topikus terei.Térelvű motívumformálás a toposz-nyelvben, Krasznahorkai László: Az ellenállás melankóliája c. regényében.
Szituatív térszerkezetekA dinamikus-poláris formáltság Bodor Ádám Sinistra köreté-ben.
Az elválasztottság alakzataiMárton László: Jacob Wunschwitz igaz története
A radikális térteremtés poétikájaSinkó Ervin Optimisták c. regényében
Létvesztés és versbeszédA halál idegensége - a létvesztés jelentés-köre Petri György költészetében.(Bach kapcsán, Bibó temetése, A séta, A végén, Sanzon, Mosoly, Rímek, Elmegyünk, Búcsúzás, Vagyok, mit érdekelne, Portrészerű, Halálomba belebotlok, Találkozás, Sírvers, Ábránd stb.)
Az út-jellegű értésformákA térváltás poétikája és a kulturális narráció. Út- és utazásmetafora mint meghatározó momentum az európai kulturális narrációban.
Historizáló szerkezetek, mikrovetületekAz Esterházy-figura idegensége: "édesapám" átszituálódó szerepei. (Harmonia caelestis, Javított kiadás)
A radikális idegenség alakzataiKertész Imre: Sorstalanság
Kontrasztot vető emlékezés poétikájaA Biblia idegensége. Schein Gábor: Mordecháj könyve (1998) és az ószövetségi Eszter-könyvének kapcsolata.
A kultúrafelejtők idegenségeA Stasiuk-novella
Közép-európai határjátékAz új jeltársulások idegensége. Juhász Erzsébet: Határregény
A "tősgyökeres idegen"Távlatok Juhász Erzsébet esszéprózájában.
Az Úr hangja, az Úr könnyeiIdegenség-változatok a versbeszédben: Jung Károly: Mogorva Héphaisztosz
Az idegen emlékek házaGordana Cirjanic: A puertói ház
Váltópont és átfordulásKöztes szerkezetek a Századvégi történet-ben / Sándor Iván
"Ahogyan a kultúrák beszélnek róla"Az idegen-tapasztalat erotikája: Nagy Gabriella: Idegen c. regényéről.
Kánoníró önszemléletAz én megírhatatlanja és az idegen szöveg. Tandori-próza: Kész és félkész katasztrófák; A költészetregény; Hét fejlövés; Hol élsz te?, (Műholdas rózsakert: Versfordításregény-töredék)
"A hazugságomban is én leszek"Egy mikroműfaj tanulságai. Herczeg Ferenc bevezetői a Várhegy ill. A gótikus ház c. regényeihez. Emlékezés-bevezetés, önéletírás-előszavak.
Közelség és különállásA jelenkori szerb regény perspektívájából. Esterházy: Harmonia caelestis; Láng Zsolt, Márton L, Darvasi L, Háy János: Dzsigerdilen. Dragan Velikic: Asztrahán (1991), Bréma-történet(2001), David Albahari: A világutazó (2001), Radoslav Petkovic: Sors és körvonal (2003), Végel László: Parainézis (1987)
Idegen kontextusbanA kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve. Konrád György szerb recepciója.
Idegen kontextusban II.Aleksandr Tisma és a magyar irodalmi kultúra
Az újra-feltalált beszéd......és a geokulturális narráció. Lovas Ildikó: Meztelenül a történetben (2000) nő és város összehasonlítása ("szabadkaiság") (nő, mint tér - férfi, mint idő)
Megnyilvánulás-formákSolymosi Bálint: Detonáta (2000): elbeszélések és kisformák. Lábjegyzet-technológia - sajátszerű hiánybetöltő szerkezet.