József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Fűzfa Balázs

70 db találat
Dátum downCímLeírás
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhez
2010-06-01A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határon
2007-05-01Dsida Jenő századik születésnapjáraDsida Jenőről. Láng Gusztávval beszélget Fűzfa Balázs
2002-05-01"Sem azé, aki fut..."Szövegszimbolizálódás Ottlik Géza 'Iskola a határon' c. regényében. Elsődleges jelentésréteg azaz a cselekményszint mögött több másodlagos és harmadlagos jelentésréteg, vagyis szimbolikus értelmű szövegszint húzódik meg.
Beecher-Stowe, Harriet: Tamás bátya kunyhójaTamás bátya kunyhója / Harriet Beecher Stove Műismertetések és műelemzések
Jules Verne: Kétévi vakációMűismertetések és műelemzések
Janus Pannonius: Búcsú VáradtólBúcsú Váradtól / Janus Pannonius
Balassi Bálint: Adj már csendességet
Csokonai Vitéz Mihály: A MagánossághozA Magánossághoz / Csokonai Vitéz Mihály
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhozLevéltöredék barátnémhoz / Berzsenyi Dániel
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második énekeZrínyi második éneke / Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály: A vén cigány
Petőfi Sándor: Beszél a fákkal a bús őszi szélBeszél a fákkal a bús őszi szél / Petőfi Sándor
Arany János: Szondi két apródjaSzondi két apródja / Arany János
Vajda János: Harminc év után
Ady Endre : A fajok cirkuszában
Babits Mihály: Csak posta voltál
Kosztolányi Dezső: VigyázzVigyázz / Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula: Anna örökAnna örök / Juhász Gyula
Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozElégia egy rekettyebokrhoz / Tóth Árpád
Szabó Lőrinc: KalibánKalibán / Szabó Lőrinc
József Attila: Kóróval jöttél, nem virággal...(Kóróval jöttél, nem virággal...) / József Attila mj.:a Karóval jöttél nem virággal c. vers egy változata.
Dsida Jenő: A sötétség verseA sötétség verse / Dsida Jenő
Radnóti Miklós: Levél a hitveshezLevél a hitveshez / Radnóti Miklós
Kormos István: Fehér virágFehér virág / Kormos István
Á.L.:A csavargó halálaA csavargó a halálra gondol / Áprily Lajos
W.S.:Valse tristeValse triste / WEÖres Sándor
Pilinszky János: ApokrifApokrif / Pilinszky János
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet
Szilágyi Domokos: Hegyek, fák, füvekHegyek, fák, füvek / Szilágyi Domokos
Tandori Dezső: A betlehemi istállóból..A betlehemi istállóból egy kis jószág kinéz / Tandori Dezső
Kölcsey igazaKölcsey szemlélete. Személyiségének "kétpólusossága" hajlama az apátiára, uakkor ihlető lelkesedésre. Ironikus hangvétele. Himnusz, Vanitatum vanitas, Zrínyi második éneke, Parainesis
Moliere: Tartuffe..ay irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek.
Swift, Jonathan: Gulliver utazásai..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek.
Fielding: Tom Jones..az irodalomban : Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
A francia felvilágosodás.. az irodalomban : Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
A német klasszika..ay irodalomban :középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek.
Felvilágosodás és klasszicizmus a magyar irodalomban...az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek
Csokonai Vitéz Mihály..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Berzsenyi Dániel..az irodalomban : Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Hoffmann, E.T.A.: Az arany virágcserép
Kleist: A chilei földrengés..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Puskin: Anyegin..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Poe, Edgar Allan: Az ovális arckép..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Keats, John: Óda egy görög vázához..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi-zőknek.
Katona József: Bánk bán..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Kölcsey Ferenc..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Vörösmarty Mihály..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Petőfi Sándor..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Madách Imre: Az ember tragédiája..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
Arany János..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőkne.k.
A XIX.sz.-i regény útjai-a realizmus..az irodalomban : Középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőknek.
A magyar próza (regény) a XIX. sz-ban: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek.
A líra modernizációja a XIX.sz. második felében: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek. A lélek felszabadításának folyamata, a transzcendes térhódítása Baudelaire, Verlaine hatása (szimbolizmus), Arany J.: A lantos, Vajda János, Reviczky Gyulán át Komjáthy Jenőig, aki a magyar szimbolizmus "vállalt" őse.
A XIX. szi dráma néhány állomásaFriedrich Hebbel, Ibsen, Csehov.
Kolozsvári Grandpierre Emil: A törökfejes kopjaMűelemzés, műismertetés.
Mándy Iván: A locsolókocsiMűelemzések és műismertetések
Janus Pannonius: Búcsú Váradtól
Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol
Weöres Sándor: Valse triste
A "Trieszti Öböl" mint szabadság-szimbólumOttlik Géza: Iskola a határon
A "Trieszti öböl" mint szabadság-szimbólumOttlik Géza: Iskola a határon
Az Iskola a határon modernségjegyei, idő- és térpoétikájaOttlik Géza: Iskola a határon
Hegy, víz, föld, égEcsetvonások Ottlik Géza tájpoétikájához
A reneszánsz perspektívaszemlélet példája egy késő modern magyar regénybenOttlik Géza: Iskola a határon
A nyelvben megragadható világ kalandjaPilinszky János: Apokrif - Ottlik Géza: Iskola a határon
Dömdödöm az IskolábanAdalékok az Iskola a határon és a Négyszögletű Kerek Erdő világához
"...Ködbe vesző tekintete lassan a semmibe révedt, ahol ott gomolygott a minden" - Avagy adalékok az Iskola a határon kettős természetéhezOttlik Géza: Iskola a határon
"...Sem azé, aki fut..."Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében
A szeretet éghajlataOttlik Géza: Buda