József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

57 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-06-00"Én Uram, légy én szerkesztőm..."Arany János Munkái, Kisebb költemények 3. A kritikai kiadás újabb kötete.megtekintés
2020-03-00Vazul hangjaA lírai beszéd az Ady-olvasásbanmegtekintés
2018-04-01A Genezis mint technológiaJókai Mór travesztiája Jules Verne modorábanmegtekintés
2017-04-01A zenei hang mint metafora Arany János költészetébenArany János költészetemegtekintés
2016-01-01Emlékező életképekVillányi László: Folyótól folyóig (recenzió)megtekintés
2015-01-01Hajnali háromkor - a Tenebrae utánVarga Mátyás: hajnali 3megtekintés
2013-04-01"Piéta és laterna mágika"Jelenlét és képzelet Pilinszky János lírájában.megtekintés
2011-05-01"És vajon angyal angyalit észlel-e csak...?"A létérzékelés nyelvi közegei Rilke duinói elégiáibanmegtekintés
2010-03-01Fantasztikum és médiumCholnoky Viktor: Olivér lovagmegtekintés
2008-12-01Politikum, nyelv, médium a romantikus regénybenJókai Mór: Az élet komédiásai, Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországonmegtekintés
2008-04-01A modernitás médiuma100 éves a Nyugat (Nyugat-konferencia, 2008.10.09.)megtekintés
2007-08-01Költészet a költésrőlA romantikus hagyomány "romantikátlanító" figurálása Arany János lírájábanmegtekintés
2007-03-01Leckék az "ifjú" olvasónak"Mester Jókai" A Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulónmegtekintés
2007-01-01Elhallgatás, beszéd, szubjektum Kemény Zsigmond regéneibenRecepció-változások K.Zs.regényeiben: Özvegy és leánya,A rajongók; Zord időmegtekintés
2006-08-01Egy kézirat közegváltása: a konzervativitás mint olvasástapasztalatAz Őszikék lírájamegtekintés
2006-07-01"Mégis új..."A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájábanmegtekintés
2001-06-01A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkcióiA narrátor visszatekintő beszédhelyzetének hatáselemzése Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényébenmegtekintés
2001-03-01"Mint alvadt vérdarabok..." (A bűn nyelve és énje ...József Attila költészetében.megtekintés
2001-02-01A "befagyott emlékezet" és a "világfolyás" (Vajda János....A kárhozat helyén / Vajda Jánosmegtekintés
1995-06-01Villányi László : Az alma ízemegtekintés
1989-04-01Odysseus és a szirénekBabits Mihály novellájárólmegtekintés
1982-12-01Átváltozás és áldozatTóth Erzsébet: Gyertyaszentelőmegtekintés
A lírai én mitológiája Ady Endre költészetébenelemzésmegtekintés
Sziszüphosz köve és csillagatanulmánymegtekintés
Jelek az apokalipszisről. (Umberto Eco: A rózsa neve)(Umberto Eco:A rózsa neve) regényrőlmegtekintés
Hörderlin, Friedrich: Az élet fele útjánAz élet fele útján / Friedrich Hölderlin verselemzésmegtekintés
Hüperion és a görög templom(Hölderlin és Heidegger egy közösmotívumáról)megtekintés
Midász a századfordulónMidász király, mint metafora, "sorsképlet-jelölő" a századforduló irodalmában. Ambrus Zoltán: Midas király. Említett művek. Cholnoky László: Régi ismerős, Asbóth János: Álmok álmodója, Toldy István: Anatole, Justh Zsigmond: a pénz legendája, Művészszerelem, Bródy Sándor: Faust orvosa, Csáth Géza: A sebész, Ópium, Ady Endre: Álmom az Isten, Balázs Béla, Lovik Károly stb. Rilke, Thomas Mann, Camus.megtekintés
Komjáthy Jenő: A homálybólverselemzésmegtekintés
Szophia mítosza Komjáthy Jenő lírájábanKomjáthy Jenő: Szophia mítoszamegtekintés
Angyali igék. Madách Imre Az ember tragédiájaA lét biblikus ősképe és történetisége a Tragédiában. Motívumok: anyag(létező) űr(tér) változatlan(öröklét) idő(változás) boldogság bölcsesség(tudás) kifejtése,megoldás tragikum kérdése.megtekintés
"Barbárok" a Móricz-prózábanMóricz Zsigmond: Barbárokmegtekintés
Poe, Edgar Allan: A hollóverselemzésmegtekintés
Halálmítosz, nyelv, szubjektum/Szerb Antal: Utas és holdvilágmegtekintés
Hesse, Hermann: Narziss és Goldmundelemzésmegtekintés
Ady Endre: Özvegy legények táncaverselemzésmegtekintés
Létértelmező motívumok Az ember tragédiájábantér-idő-tudás, anyag-öröklét-boldogság, tragikum kérdésemegtekintés
Egy jellemábrázolásAz a fekete folt / Mikszáth Kálmánmegtekintés
A kozmosztól a szigetigAz arany ember / Jókai Mór Romantizálás és regényforma Az arany emberbenmegtekintés
Lélekút és kötetkompozíció (Komjáthy Jenő: A homályból)A homályból / Komjáthy Jenő Szimbolizmus, misztika-gnószis.megtekintés
Kultusz és történet (Bródy Sándor: Rembrandt)megtekintés
Az Arany-balladák tragikumáhozArany János balladái. A tragikum változataimegtekintés
A végesség démonizmusaÁlomszimbólumok Csáth Géza novelláibanmegtekintés
Vágy és választás (Babits Mihály: Odysseus és a szirének)megtekintés
Tantalosz a századfordulónmegtekintés
A "pályakezdés"A tót atyafiak (Az a fekete folt, Az arany-kisasszony, Lapaj. a híres dudás, Jasztrabék pusztulása); Jó palócok (A néhai bárány, Péri lányok szép hajáról, Tímár Zsófi özvegysége, Szegény Gélyi János lovai) novelláiról Nemzetes uraimékmegtekintés
Irányzatok retorikájaMikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában; Két választás Magyarországonmegtekintés
A történelem fikcionálásaMikszáth Kálmán: A beszélő köntös; Új Zrínyiászmegtekintés
Anekdoták és különcökMikszáth Kálmán: Beszterce ostroma; A sipsiricamegtekintés
A legenda poétikájaMikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjemegtekintés
Egy régió elbeszéléseMikszáth Kálmán: A gavallérokmegtekintés
Irányregény? Riportregény?Mikszáth Kálmán: Különös házasság; A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés
Narratíva és historicitásMikszáth Kálmán. A fekete városmegtekintés
Népiesség és klasszicitás1857 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdájamegtekintés
Átmenet vagy fordulat?1876 Vajda János: Újabb költemények Vajda második pályaszakaszának (kezdete 1872 - A kárhozat helyén) változó értelmezése. (Romantika - szimbolizmus; híd-szerep...)megtekintés
Modernitás, nyelv, szimbólum1906 Ady Endre: Új versekmegtekintés
A Noszty fiú beíródása Tóth Mari esetébeMikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marivalmegtekintés