József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Egri Péter

29 db találat
Dátum downCímLeírás
1998-05-01Déry Tibor : Lia. Korai elbeszélések.Korai elbeszélések 1915-1920
1997-10-01Az "Elbeszélés", mint előjátékElbeszélés I. / Déry Tibor
1996-11-01Érték és abszurditásA másik Beckett (Némajáték, Katasztrófa)
1992-03-01A művészi forma születéseTáncoló tűzliliomok / William Wordsworth. Constable Búzaföld c. festménye,és Wodsworth Szivárvány c. költeménye közötti párhuzam
1990-04-01Érték és forma: Wordsworth és ConstableWordsworth Táncoló tűzliliomok c. verséről. Constable salisburyi székesegyházról készült festményeiről. A költői és festői hasonlat, metafora, ritmus és rím párhuzamossogairól
1988-09-01Az amerikai tragédia születése.Értelmezési modellek. O'Neill
1986-09-01Axiológia és romantikaA romantikáról
1965-06-01Franz Kafka: A kastélyelemzés
1963-11-01Világkép és kép Déry Tibor novelláibanSzerelem és más elbeszélések / Déry Tibor a Szerelem c. kötet novelláiról
A korszak realista..Nóra / Henrik Ibsen
Az analitikus dráma klasszikus és modern típusaOidipusz király /Szophoklész Kísértetek / Henrik Ibsen
A modern regény álom-és látomásábrázolásának csírái.TolsztojAnna Karenina (1876)
Az álom és látomás lélektanának kiépülése. DosztojevszkijAz álom- és látomásvilág egybemosódása a külvilággal a hős tudatában. Raszkolnyikov álmai, víziói a Bűn és bűnhődés-ben.
Az álom- és látomásvilág egybemosódása a külvilággal az író..tudatában. Kép, képsor, allegória, jelkép és álomkép tárgyszerű egysége. Kafka. Egy falusi orvos c. elbeszélése, A per c.regénye, ennek egy részlete, az Álom, A kastély, Amerika.
A kép tárgyszerűségének emlékező-álmodozó fellazítása.ProustAz eltűnt idő nyomában / Marcel Proust
A kép tárgyszerűségének összetörése. Az ábrázolás álomszerű-sége, a belső monológ. Az ábrázolás álombelisége. Az álom- és látomásábrázolás változásának dekadens végpontja. Joyce. Stephen Hero c. töredékének és az Ifjúkori önarckép c. regényének összehasonlítása. Ulysses.
Joyce művészi világképének modern valóságfedezete. MannJoyce és Thomas Mann-párhuzamok. A Buddenbrook háztól a Halál Velencében és az Ifjúkori önarckép összehasonlításán át, A Varázshegy-Ulysses párhuzamig, valamint a Lotte Weimárban és a Finnegan Wakes-ig.
Kafka felfedezéseinek korszerű értelmezése. Gorkij
Regényfolyam a drámaciklusbanMagukvesztő vagyonszerzők története / Eugene O'Neill
Novella a drámábanEgy igazi úr / Eugene O'Neill
Regény a drámábanMéltóbb palotát / Eugene O'Neill
Színművek a drámábanSzélcsend a Baktérítőn / Eugene O'Neill
Joyce első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos felbomlása. Kamarazene. Dublini emberek. Maupassant, Joyce, Csehov novellisztikájának párhuzamai. Ifjúkori önarckép. Számkivetettek. Ibsen, Joyce, Shaw.
Joyce második korszakaAz avantgardista tendenciák áttörése. Extenzivitás és konstrukció. Ulysses.
Joyce harmadik korszakaDekadens felbomlás. Finnegans Wake.
Joyce és MannA joyce-i és a manni művészet viszonyának felderítése.
Mann első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos modernizálódása. A Buddenbrook ház. Novellák. Fiorenza.
Mann második korszakaA modern tendenciák áttörése. Hagyomány és modernség realista szintézise. A varázshegy.
Mann harmadik korszakaModern összefoglalás. Mario és a varázsló. József és testvérei. Lotte Weimarban. Doktor Faustus Dekadencia és modernség.