József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

40 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-03-01A teljes napló tanúságtételeMára Sándor: A teljes naplómegtekintés
2017-11-01Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanGondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanmegtekintés
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhezmegtekintés
2016-01-01A szabálytalan remekműKosztolányi Dezső: Pacsirta. "... a kétféle kifejezésmód, elbeszélés és előadás, regény és színmű viszonyának" némely összefüggéseiről.megtekintés
2015-02-01Történelem és retorikaKosztolányi háborús írásai a zsidóságról. A pillanat ; Éjszaka a vonaton ; Mi, huszonötezren ; Szeszélyes riport a villanyvárosról, az irodalomról és a huszadik századbeli hitvitázókról ; Szív címmű tárcákról.megtekintés
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.megtekintés
2014-02-01Elképzelt nyelvi világok - Szólás és mondás által lesz a regényEsterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat - megtekintés
2014-02-01Az alakzatok kettős olvashatóságaKrúdy Gyula: Szindbádmegtekintés
2014-01-01Előadott elbeszélésA tautológia poétikája. A Szindbád-történetek előadásmódja és a paródia (tanulmány)megtekintés
2013-04-01Korszakváltozások a prózaíró Sőtér életművébenSőtér István regényeirőlmegtekintés
2011-12-01A regény performativitása 2.r.Kosztolányi Dezső: Édes Anna c. művérőlmegtekintés
2011-11-01A regény performativitása 1.Kosztolányi Dezső: Édes Annamegtekintés
2011-02-01"állni látszék az idő, bár..."Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusábanmegtekintés
2009-01-01Az olvasás medialitásának összefüggései...Kosztolányi irodalomszemléletében.megtekintés
2006-03-01Önmagunk megalkotása önéletrajzi fikciókbanKortárs önéletrajzi fikciók, műfaji változatok: Garaczi László: Mintha élnél, Pompásan buszozunk! (68-9), Esterházy: Javított kiadás (69-70), Kukorelly Endre: TündérVölgy (70-1), Konrád, Vathy Zsuzsa stb.megtekintés
2004-07-01Az önéletírás szétáradása az én fölmagasztalása (Szabó DezsőÉleteim / Szabó Dezsőmegtekintés
2004-02-01Megőrzés és felejtés. Az értelemkereső önéletírásDéry Tibor: Ítélet nincsmegtekintés
2003-12-01Az önéletírás szöveg közötti alakzata. Németh László....Homályból homályba / Németh László önéletrajzi írásainak gyűjteményemegtekintés
2003-08-01Feszült mélabú (Kukorelly Endre: TündérVölgy)megtekintés
2003-03-01Az értelmezés határtalansága.Esterházy Péter:Javított kiadásmegtekintés
2003-01-01Önéletírás és regény. Márai Sándor: Egy polgár vallomásai1935: megjelenik Márai Sándor: Egy polgár vallomásai c. regényemegtekintés
2002-06-01Bevezetés az önéletírásba. (Esterházy Péter: Harmonia caelesFiktív családtörténet, az önéletírás felülvizsgálata és újraértelmezése.megtekintés
2002-02-01A hanglétesítés alakzatai. Szempontok a XX.sz-i magyar .....szépírói esszék megközelítéséhez.megtekintés
1999-06-01Az Esti Kornél önértelmező alakzatairólMetafiktív olvasás és intertextualitásmegtekintés
1987-09-01A kisformák mestereTemesi Ferencrőlmegtekintés
1987-05-01Valaki figyelNádas Péter Emlékiratok könyve című regényének világképéről és formaszerkezetérőlmegtekintés
1985-01-01Mándy Iván: ÁtkelésA kötet novelláirólmegtekintés
Bevezetés az önéletírásbaEsterházy Péter: Harmonia caelestismegtekintés
Az önéletírás elméletei, az én színrevitelének alakzataiÖnéletrajz és irodalomtörténet, az önéletírás műfajai.megtekintés
A test és a szellem emlékezeteA személyiség fogalmának átértékelése. Kassák Lajos: Egy ember életemegtekintés
Az önéletírás szövegközi alakzataNémeth László: Homályból homálybamegtekintés
Az önéletírás szétáradásaAz én fölmagasztalása. Szabó Dezső: Életeim megtekintés
Az idegenség retorikája1936: megjelenik Illyés Gyula: Puszták népe c. önéletírásamegtekintés
Az önéletírás mint cselekvésPárhuzamos életrajzok. Veres Péter: Számadásmegtekintés
Példázat és emlékezésA családtörténet újraindítása. Móricz Zsigmond: Életem regényemegtekintés
A mértékletetsség visszanyeréseÖnéletírás, korrajz és eszmei hitvallás Nagy Lajos: A lázadó ember, A menekülő embermegtekintés
Irányított vallomásVas István: Miért vijjog a saskeselyű?megtekintés
Az értlmezés lezáratlanságaEsterházy Péter: Javított kiadásmegtekintés
Szembesülés a naiv költői világépítés határaival1954: megjelenik Juhász Ferenc A tékozló ország c. művemegtekintés
A "jó író" és a "jó írás"Kosztolányi és Esterházymegtekintés