József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

81 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-02-01A Süllyedő világ és szövegváltozataiKodolányi János egyik legjobb regényemegtekintés
2011-02-01Kései panorámaRába György 2000 utánmegtekintés
2008-06-01"Hazug jövőbe nézek, holtak borából iszom"Csokits János versei és esszéimegtekintés
2008-04-01"Mégis érdemes volt"Kodolányi Gyula: A hullám tarajamegtekintés
2008-02-01Aki estéből újra fölkelA kései Rába György költői világképérőlmegtekintés
2003-08-01"(A nehezén túl vagyunk? A neheze hátravan?)"Szilágyi IstvánHollóidő / Szilágyi Istvánmegtekintés
2003-03-01Ameddig lélegzet.Bisztray Ádám posztumusz kötetéről, költészetéről.megtekintés
2002-01-01Egy versről és egy novelláról.Hernádi Gyula Angyali üdvözlet c. novellájáról és Mária c. verséről.megtekintés
1994-10-01Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó LőrincrőlSzabó Lőrincrőlmegtekintés
1994-09-01"Én csak torkig voltam már"megtekintés
1994-06-01Kicsoda az az én? : Fodor András, Simonffy AndrásFodor Andrásról / Csűrös Miklós 1-8.p. Simonffy Andrásról / Berkes Erzsébet 9-16.p.megtekintés
1994-03-01Kicsoda az az én?: Ágh István, Kertész ÁkosÁgh Istvánról / Csűrös Miklós 1-8.p. Kertész Ákosról / Alföldy Jenő 9-16.p.megtekintés
1992-09-01Én, Belül, és mosolyogniKukorelly Endre: Azt mondja aki élmegtekintés
1991-11-01"-Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozótCsorba Győző költészetérőlmegtekintés
1990-04-01A virágünnep végeGulácsy Lajos írásai és képeimegtekintés
1990-03-01Valahol megvanPetri György verseirőlmegtekintés
1988-07-01A kozmikus otthonravágyásMolloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen / Samuel Beckettmegtekintés
1987-11-01Az árnyalatok költőjeA hatvan éves Lator Lászlórólmegtekintés
1987-03-01Megjegyzések a XIX.-XX.sz.fordulójának irodalmi...népiességérőlmegtekintés
1982-01-01Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai?Kísérlet Kálnoky László Egy magánzó emlékirataiból c. ciklusának értelmezéséremegtekintés
1980-09-01Fodor András: Táncverselemzésmegtekintés
1970-12-01Jehuda bar Simon emlékirataiKodolányi János regényérőlmegtekintés
Közelítések a Toldi szerelméhezelemzésmegtekintés
Arany János: Ez az életverselemzésmegtekintés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzésmegtekintés
Gozsdu, a drámaírópályaelemzésmegtekintés
Kálnoky László: Egy régi sörtalp paleográfiájaverselemzésmegtekintés
Mikszáth korszerűségeMikszáth Kálmán: A fekete városmegtekintés
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Elégiaverselemzésmegtekintés
Tompa Mihály: Ikarusverselemzésmegtekintés
Harc az ünnepértSzabó Lőrinc költészetéről.megtekintés
Pergő évek. Várkonyi Nándor önéletrajzamegtekintés
Várkonyi Nándor - Kodolányi kritikusamegtekintés
Harc az ünnepért. Diákoknak Szabó Lőrincrőlmegtekintés
Vas István: RáérünkVas István "őszikéi"ről, öregkori verseiről.megtekintés
Takáts Gyula három könyveSzáz nap a hegyen; Vulkánok, fügefák; Szonettek a Styxen túlramegtekintés
Versek a versről. Jegyzetek Takáts Gyula költészettanáról.Egy vers előtt és A rendről ejtve néha szót c. Takáts Gyula-versek összehasonlítása.megtekintés
"Léted sorsod muzsikája"Kiss Tamásmegtekintés
Vissza Ithakába. Ritmus, rend, zene.Csorba Győző vál. verseiről, verseskötet-szerkezeteiről.megtekintés
Pákolitz István: Tűzbenézőmegtekintés
"Igy forma, úgy tartalom" Somlyó György: Részletek egy megíratlan verses regényből, Törésvonalak c. műveiről.megtekintés
Lehetőséek és választások. Sípos Gyula : SzomjúságSípos Gyula költészetéről, Szomjúság c. kötetéről.megtekintés
\"a belső élet fogolylázadása\"Jegyzetek Rába György költészetéről; megtekintés
"A kő itt messzebbre lát"; Hóhegyek alakzataiKét tanulmány : Takács Imre hatvanéves; T.I. költészete a 80-as években.megtekintés
A novellista pályaképe.Hernádi Gyula: Az ég bútoraimegtekintés
Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltás; Frankensteinmegtekintés
Tornai József: Minden, ami virágzikelemzésmegtekintés
"Gyere, ülj le mellém" Juhász Ferenc: Föld alatti liliommegtekintés
Lator László: Sötéten, fényben + Az árnyalatok költője:A hatvanéves Lator Lászlóról.megtekintés
Korai vagy kései? Fodor András: Megyek magam c. versérőlmegtekintés
Szó, zene, kép és napló; Az utolsó nyár temetéseFodor András vál. és új esszéiről, hátramarat verseiről.megtekintés
Jókai Anna: Az ifjú halász és a tóJókai Anna novelláskötetéről.megtekintés
Apokalipszis és elégia Csoóri Sándor: A tizedik este, Ha..... volna életemmegtekintés
"Csak egy sugár hidalja át" Bertók László: Három az ötödi-..ken; Deszkatavasz c. köteteiről.megtekintés
A tragikum legyőzése.Tőzsér Árpádmegtekintés
"Mennyi szörnyűség érheti az életet" Szilágyi István: Agancs..bozótmegtekintés
"Folyamatos belső beszéd" Takács Zsuzsa: Tükörfolyosómegtekintés
A játékosságtól a vallomásokig. Jegyzetek Labancz Gyula.....költészetéről.megtekintés
Vidéki Orfeusz. Tolnai Ottó vál. verseiről.megtekintés
Holtpont derűje. Várady Szabolcs költészetéről.megtekintés
"A szomorúság mimikája" Tárnok Zoltán: Az árnyékmegtekintés
"Von dem, was einer vorstellt" Mózes Attila : Árvízkor a fo-..lyók megkeresik régi medrüketmegtekintés
Grendel Lajos regényeirőlmegtekintés
Az önkívület végének reális szomorúsága. Egyed Péter: A vad-..lúd őszi útjamegtekintés
Csorba Győző: Jobbelemzésmegtekintés
Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcébanelemzésmegtekintés
\"A vers ablakán kihajolva\"Tőzsér Árpád: Finnegan halálamegtekintés
A Pázmán lovagArany "víg balladája"megtekintés
A fekete kakasMikszáth Kálmán kisregényemegtekintés
Tömörkény István válogatott novelláiT.I. életéről és novelláiról.megtekintés
A polgár és a polgárságKodolányi János felfogásábanmegtekintés
Kodolányi János "erotikája"Rekkenő nyári nap c. novellájáról.megtekintés
Kodolányi János és Szabó István...levelezésemegtekintés
Németh László drámáiA két Bolyai; Galilei; Villámfénynél; Az áruló stb.megtekintés
Tatay SándorPályaképmegtekintés
Fodor András: Kései rádöbbenésVersek 1996-1997. F.A. posztumusz verseskötetéről.megtekintés
Kísérlet egy Fodor András-vers értelmezéséreKünn a fákon...megtekintés
Bertók László költészetéről+B.L.: Valahol, valamimegtekintés
Charles Perrault1628-1703 Csipkerózsika, A kékszakállú herceg vára, Hamupipőkemegtekintés
Rosszkedvem teleVárady Szabolcs költészetérőlmegtekintés
A tágasság pátoszaAz esszéíró Mészöly Miklós (A tágasság iskolája)megtekintés