Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

81 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-02-01A Süllyedő világ és szövegváltozataiKodolányi János egyik legjobb regénye
2011-02-01Kései panorámaRába György 2000 után
2008-06-01"Hazug jövőbe nézek, holtak borából iszom"Csokits János versei és esszéi
2008-04-01"Mégis érdemes volt"Kodolányi Gyula: A hullám taraja
2008-02-01Aki estéből újra fölkelA kései Rába György költői világképéről
2003-08-01"(A nehezén túl vagyunk? A neheze hátravan?)"Szilágyi IstvánHollóidő / Szilágyi István
2003-03-01Ameddig lélegzet.Bisztray Ádám posztumusz kötetéről, költészetéről.
2002-01-01Egy versről és egy novelláról.Hernádi Gyula Angyali üdvözlet c. novellájáról és Mária c. verséről.
1994-10-01Harc az ünnepért: Kísérlet Szabó LőrincrőlSzabó Lőrincről
1994-09-01"Én csak torkig voltam már"
1994-06-01Kicsoda az az én? : Fodor András, Simonffy AndrásFodor Andrásról / Csűrös Miklós 1-8.p. Simonffy Andrásról / Berkes Erzsébet 9-16.p.
1994-03-01Kicsoda az az én?: Ágh István, Kertész ÁkosÁgh Istvánról / Csűrös Miklós 1-8.p. Kertész Ákosról / Alföldy Jenő 9-16.p.
1992-09-01Én, Belül, és mosolyogniKukorelly Endre: Azt mondja aki él
1991-11-01"-Ó, minden szürke perc bogos dzsungel, bozótCsorba Győző költészetéről
1990-04-01A virágünnep végeGulácsy Lajos írásai és képei
1990-03-01Valahol megvanPetri György verseiről
1988-07-01A kozmikus otthonravágyásMolloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen / Samuel Beckett
1987-11-01Az árnyalatok költőjeA hatvan éves Lator Lászlóról
1987-03-01Megjegyzések a XIX.-XX.sz.fordulójának irodalmi...népiességéről
1982-01-01Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai?Kísérlet Kálnoky László Egy magánzó emlékirataiból c. ciklusának értelmezésére
1980-09-01Fodor András: Táncverselemzés
1970-12-01Jehuda bar Simon emlékirataiKodolányi János regényéről
Közelítések a Toldi szerelméhezelemzés
Arany János: Ez az életverselemzés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzés
Gozsdu, a drámaírópályaelemzés
Kálnoky László: Egy régi sörtalp paleográfiájaverselemzés
Mikszáth korszerűségeMikszáth Kálmán: A fekete város
Puskin, Alekszandr Szergejevics: Elégiaverselemzés
Tompa Mihály: Ikarusverselemzés
Harc az ünnepértSzabó Lőrinc költészetéről.
Pergő évek. Várkonyi Nándor önéletrajza
Várkonyi Nándor - Kodolányi kritikusa
Harc az ünnepért. Diákoknak Szabó Lőrincről
Vas István: RáérünkVas István "őszikéi"ről, öregkori verseiről.
Takáts Gyula három könyveSzáz nap a hegyen; Vulkánok, fügefák; Szonettek a Styxen túlra
Versek a versről. Jegyzetek Takáts Gyula költészettanáról.Egy vers előtt és A rendről ejtve néha szót c. Takáts Gyula-versek összehasonlítása.
"Léted sorsod muzsikája"Kiss Tamás
Vissza Ithakába. Ritmus, rend, zene.Csorba Győző vál. verseiről, verseskötet-szerkezeteiről.
Pákolitz István: Tűzbenéző
"Igy forma, úgy tartalom" Somlyó György: Részletek egy megíratlan verses regényből, Törésvonalak c. műveiről.
Lehetőséek és választások. Sípos Gyula : SzomjúságSípos Gyula költészetéről, Szomjúság c. kötetéről.
\"a belső élet fogolylázadása\"Jegyzetek Rába György költészetéről;
"A kő itt messzebbre lát"; Hóhegyek alakzataiKét tanulmány : Takács Imre hatvanéves; T.I. költészete a 80-as években.
A novellista pályaképe.Hernádi Gyula: Az ég bútorai
Hernádi Gyula: Kiáltás és kiáltás; Frankenstein
Tornai József: Minden, ami virágzikelemzés
"Gyere, ülj le mellém" Juhász Ferenc: Föld alatti liliom
Lator László: Sötéten, fényben + Az árnyalatok költője:A hatvanéves Lator Lászlóról.
Korai vagy kései? Fodor András: Megyek magam c. verséről
Szó, zene, kép és napló; Az utolsó nyár temetéseFodor András vál. és új esszéiről, hátramarat verseiről.
Jókai Anna: Az ifjú halász és a tóJókai Anna novelláskötetéről.
Apokalipszis és elégia Csoóri Sándor: A tizedik este, Ha..... volna életem
"Csak egy sugár hidalja át" Bertók László: Három az ötödi-..ken; Deszkatavasz c. köteteiről.
A tragikum legyőzése.Tőzsér Árpád
"Mennyi szörnyűség érheti az életet" Szilágyi István: Agancs..bozót
"Folyamatos belső beszéd" Takács Zsuzsa: Tükörfolyosó
A játékosságtól a vallomásokig. Jegyzetek Labancz Gyula.....költészetéről.
Vidéki Orfeusz. Tolnai Ottó vál. verseiről.
Holtpont derűje. Várady Szabolcs költészetéről.
"A szomorúság mimikája" Tárnok Zoltán: Az árnyék
"Von dem, was einer vorstellt" Mózes Attila : Árvízkor a fo-..lyók megkeresik régi medrüket
Grendel Lajos regényeiről
Az önkívület végének reális szomorúsága. Egyed Péter: A vad-..lúd őszi útja
Csorba Győző: Jobbelemzés
Bertók László: Villanyvilágított fák Jajcébanelemzés
\"A vers ablakán kihajolva\"Tőzsér Árpád: Finnegan halála
A Pázmán lovagArany "víg balladája"
A fekete kakasMikszáth Kálmán kisregénye
Tömörkény István válogatott novelláiT.I. életéről és novelláiról.
A polgár és a polgárságKodolányi János felfogásában
Kodolányi János "erotikája"Rekkenő nyári nap c. novellájáról.
Kodolányi János és Szabó István...levelezése
Németh László drámáiA két Bolyai; Galilei; Villámfénynél; Az áruló stb.
Tatay SándorPályakép
Fodor András: Kései rádöbbenésVersek 1996-1997. F.A. posztumusz verseskötetéről.
Kísérlet egy Fodor András-vers értelmezéséreKünn a fákon...
Bertók László költészetéről+B.L.: Valahol, valami
Charles Perrault1628-1703 Csipkerózsika, A kékszakállú herceg vára, Hamupipőke
Rosszkedvem teleVárady Szabolcs költészetéről
A tágasság pátoszaAz esszéíró Mészöly Miklós (A tágasság iskolája)