Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

62 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-11-01"Angyal-tiszta volt"Áprily Lajos-értelmezések körül
2022-05-01Gond és reménységTamási Áron eszmevilágáról
2019-10-01Nőregény - és mágikus realizmus (II. rész)Kodolányi János Szép Zsuzska című regényéről
2019-09-01Nőregény - és mágikus realizmus (I. rész)Kodolányi János Szép Zsuzska című regényéről
2018-02-01Korondról a világAmbrus Lajos új könyvéhez
2016-02-01Menyegző és Tengerparti lakodalomNagy László és Szilágyi Domokos
2012-08-01Nyirő József Krisztus-drámájaNyirő József: A Megfeszített c. művéről
2008-02-01A bölcselő...Wass Albertről
2007-11-01Ady Endre...korszerűsége
2007-11-01"A szép mindig korszerű"Dsida Jenő kritikai nézeteiről
2007-09-01"...ámulni ezen a játékon, amit ember és természet egyaránt játszik"Tamási Áron székely népi humora és kedélyvilága.
2006-05-01Emberi szavakTamási Áron - beszélgetései, vallomásai, naplójegyzetei tükrében
2004-05-01Fekete-piros versek költőjeKányádi Sándorról
2004-02-01A határon túli magyar irodalom(Vázlat diákok számára)
2003-08-01"Kelet-európai rapszódiák"Páskándi Géza: Árpád-házi triptichon
2002-03-01Szövegköziség és sorsjelentésSzilágyi Domokosról
2002-02-01Az együttélés emberiessége.Wass Albert és a háborús fordulatok
2000-04-01\"Valaki jár a fák hegyén\"Egy Kányádi-versremek és környéke
2000-03-01Sors és lélek a megalázottságbanNagy Zoltán Mihály A sátán fattya c. regényében
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetben
1996-01-01A metaforikus...A metaforikus önszemlélet jellegzetességei Sütő András világképében.
1995-12-01/Székely/magyarok - romló időbenSütő András két drámája: Advent a Hargitán, Az ugató madár
1994-06-01Tamási Áron társadalmi ...
1991-06-01Drámai novellák világa Tamási Áron első pályaszakaszánTamási Áronról
1988-06-01Sors és mítosz: Tamási ÁronSzűzmáriás királyfi világképének fő vonásai
1983-06-01"múlónak látszik és örök": jegyzetek egy kis Weöres-remekműhözWeöres Sándor: Öröklét
Szilágyi DomokosSzilágyi Domokosról
Magyarság és EurópaNémeth László érték- és minőségelvű felfogása szerint.
Megjegyzések a Szabó Dezső-kérdéshezSzabó Dezsőről
Léttudat és meseregényÁbel / Tamási Áron
\"Minden véges: megalkuvás\"Szilágyi Domokos költészetéről
Hervay Gizella: Száműzött szivárvány-a-
Amikor pipacsok voltatokKirály László versei
Bodor Ádám novellaművészete-
A lírai sorsvallomás regVolt egyszer egy város/ Vári Attila
Utassy József versvilága-
A lényeg kíméletlenségeNádas Péter színművei
Egy "magyar sziget"Németh László és Sárospatak kapcsolatáról
Az "igaz devotio" apostolaiNémeth László régi erdélyi pro-protestáns drámahőseiről Misztótfalusi Kis Miklós - Eklézsia-megkövetés(1946); Apáczai(1955) Bethlen Kata(1976)
A létszerű ambiguitás regényeGyász / Németh László
Félrejáró Salamon (és társai) / Sütő AndrásFélrejáró Salamon c. novelláról, és előzményeiről : Marisán úr levelei (1950), Háromnegyed ész (1952).
"Maradok, másként nem tehetek!" : Az esszéíró Sütő AndrásrólRigók és apostol; Istenek és falovacskák; Nagyenyedi fügevirág
Hatalom és téboly:A szúzai mennyegző (1980); Az álomkommandó(1987). Sütő András két drámájáról.
"Hogy szabad legyen gondolnom"A hatvanéves Székely Jánosról
Németh László Tanú-korszakáról1932-1937 (1940)
Érvényes modernségKós Károly Varju nemzetségéről
"Világtermtő enciklopédizmus"Németh László eszmevilágának alapvoná-sairól.
Egzisztencia és transzcendenciaIllyés Gyula költői világlátásának néhány vonása.
A sorstudat paradoxonaiIllyés Gyula
Isten közelébenReményik Sándor vallásos lírájáról
In memoriam Bálint Tibor (1932-2002)Pályarajz és nekrológ.
Határon túli magyar irodalmak az ezredvégenRövid összefoglalók: Erdély 219-220.p. Felvidék 221-222.p. Kárpátalja 222-223.p. Délvidék 223-224.p. Nyugat 224-225.p.
Egy új sorsköltészeti antológia:A magyarokhoz - Magyarság- és istenes versek az Ómagyar mária-siralomtól Trianoig és napjainkig.
"Világirodalmi költő" , "székely Homérosz"Németh László Tamási Áronról
SorskérdésekNémeth László
Tamási Áron legkedvesebb regényeJégtörő Mátyás
A bölcselő Wass AlbertrőlTe és a világ - rendhagyó műfajban
Zászlós Demeter ajándék életeSütő András novellájáról.
A groteszk dráma változataiKányádi Sándor: Kétszemélyes tragédia (1968-69), Ünnepek háza (1970)
"Az alázat: gyalázat"Sütő András: Káin és Ábel c. drámájáról
Advent a HargitánSütő András: Az ugató madár
Csillag a máglyánSütő András drámája (1975)