József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Bence Erika

59 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-04-01Vasagyi Mária: CézárKritika a kötetről
2020-03-01Balázs Attila: Magyarfauszt: - magyarfauszt -Kritika a kötetről.
2020-01-01Hazudni magunknak történelmetVégel László: Temetetlen múltunk. Önéletrajzi regény
2020-01-01Kálmán Gábor: Janega Kornél szép életeKritika a regényről.
2019-06-01Hogyan írd át magad ellenszenvessé?Szilasi László: Luther kutyái
2019-05-01Tolnai Ottó: Szeméremékszerek –A két steril pohárKritika a műről
2019-01-01Fenyvesi Ottó: Halott vajdaságiakat olvasva. Második könyvKritika a kötetről
2018-10-01Kontra Ferenc: Az álom hídjaKritika a műről
2016-04-01"Megint tanú" ÚjvidékenVégel László: Balkáni szépség, avagy Slemil fattyúja
2014-12-01Kontra Ferenc: Angyalok regényeEsszé Kontra Ferenc Angyalok regénye című művéről
2010-09-01Egy (még) névtelen műfajtípus jelenléte(Márton László, Schein Gábor és Vasagyi Mária regényírásáról)
2010-02-01A gyermeki perspektíva és beszédmód...a gyermekirodalom oktatásban. " A gyermekirodalomról és oktatásáról szóló dilemmáink feloldhatósága az irodalomértői/ befogadói perspektívák megváltozásától, a megváltozás attitűdjétől függő mozzanat."
2009-11-01Társművészeti diskurzusok irodalomóránAz irodalom nem önmagában álló jelenség: létformája összetett; nyelvi-kulturális és interdiszciplináris diskurzusok szövevényében értelmezhető.
2008-07-01A történelem szociokulturális vetületeGion Nándor: Ez a nap a miénk
2008-03-01Műfajváltozatok és -diskurzusok:a 19. századi történelmi regény (A mítosz, a románc és a regény háromszöge; Az eposz mint alapforma és a tőle való eltérés horizontja; A történelmi regény mint fogalmi mátrix)
2007-11-01A mai Jókai-értésAz Erdély aranykora és a Dzsigerdilen
2007-04-01Alkotás háború idejénLovas Ildikó: Kijárat az Adriára. James Bond Bácskában
2006-05-01Prózaforma, aktualitás, kánonGion Nándor Testvérem Joáb c. regényéről
OndrokOravecz Imre: Ondrok gödre
Egy legenda folytatásaKrúdy Gyula: Kossuth fia
Mitológiai utalásrendszer...Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka c. regényében
Képi hidak, nyelvi hidak:metaforák, anekdoták, hazugságok: híd-metafora Háy János novelláiban: Budapesti hidak, Margit, Erzsébet, Lánc, Petőfi.
Lentség és behatároltságA vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában.
A XX. százsd metaforái Kertész Imre műveibenGályanapló (1992); A gondolatnyi csend, amíg a kivégzőosztag újratölt (1998)
A távolodás irányai és szakaszaiSzemélyes és művészi kérdésfeltevések Petri György "szerelmi lírájában"
"Végtelen" pillanatok és szerepek a magyar költészet...történetében. Orbán Ottó Csokonai- és Berzsenyi-versei
A beszéd individuális tereAz írásról szóló beszéd - Kertész Imre: Gályanapló, mint négy mű paratextusa (Sorstalanság, A kudarc, Kaddis a meg nem született gyermekért, Az angol lobogó).
Lemúr Miki az iskolábanGaraczi László: Egy lemúr vallomásai 2. Pompásan buszozunk!
Előtted a semmiTar Sándor A térkép szélén c. kötetének novelláiról.
A "mitológiai szituáció" megértéseGrecsó Krisztián: Isten hozott c. regényéről.
Libák lettünk, fiam, Istenem, milyen vakmerő libák!Grecsó Krisztián: Tánciskola c. regényéről.
Panoptikum és látványszínházMárton László: Minerva búvóhelye
Történetek "agyatlan" nőkről és férfiakrólHáy János: Házasságon innen és túl
OndrokOravecz Imre: Ondrok gödre c. családregényéről.
Ironikus visszarendeződésekZávada Pál: Idegen testünk
A népmese és a modern mese között: új meseírásSzijj Ferenc: Szuromberek királyfi
Jön egy TrapitiDarvasi László: Trapiti avagy a Nagy Tökfőzelékháború
Képek, portrék, történetekA szabadságharc délvidéki eseményei naplók, regények tükrében
Archetipikus és modern hősök a magyar történelmi regénybenLétezik-e hagyományos értelemben vett történelmi regény a magyar irodalomban?
Szecesszió: irodalom, művészet és létformaHerczeg Ferenc Szelek szárnyán című úti- és hajónaplójáról
Egy (még) névtelen műfajtípus jelenléteA művelődéstörténeti regény, mint új irodalmi műfaj. Márton László, Schein Gábor és Vasagyi Mária regényeiről
"Sci-fi" a háborúbanTarkó János: Amíg a nagy vihar tombolt...
Napló(regény) az első világháborúrólDarvas Gábor: "Mindent meggondoltam és mindent megfontoltam..." naplóregénye
Egy légionista a háborúbanSzabó István - Andrée Dezső: Egy légionista a naplója; Hat esztendő a Francia Idegenlégióban (1923-1929)
A háborús poszttrauma mint elkülönítő létállapotPosztpatológiai esetregény. Az első világháború tapasztalatai és a társadalomszociológiai- ill. pszichológiai tanulmányok ötvözése. Farkas Geiza: A fejnélküli ember
Erkölcsi parabolákGion Nándor Testvérem, Joáb és Izsakhár című regénye
Venice évszázadaiVasagyi Mária: Fabella domi avagy rege a HÁZról és körülötte egy s másról
Tanú ÚjvidékenVégel László: Neoplanta, avagy az Ígéret Földje. Városregény
Angyal és halálKontra Ferenc: Angyalok regénye
Szabó Magda tangabugyibanLovas Ildikó: Cenzúra alatti. Készülődés szabómagdaságra
Végtelen könyvtárGéczi János: Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz
Egy valódi nemzedéktörténetGrecsó Krisztián: Megyek utánad
Az emember tragédiájaPéterfy Gergely: Kitömött barbár
A "máglya" jelentéseiDragomán György: Máglya
Semetka Mária szerelme és más történetekZávada Pál: Természetes fény
Túl ismerős történetekMárton László: A mi kis köztársaságunk
Miért fontos Tandori vélemény?Kötter Tamás: Dögkeselyűk. Fejezetek egy multi életéből
A másik város és a "másik" regénySzilasi László: A harmadik híd
Lelki (tér)képTérey János: Átkelés Budapesten. Novellák