Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

35 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2008-06-01Az Apokrif - fantázia egy késő-modern...személyesség konstrukció lehetőségeiről Pilinszky János: Apokrif
2008-06-01Az álom - a szubjektum teremtése és megismeréseFreud, pszichoanalízis, álom.
2008-04-01Az Egri csillagok orientalizmusaSztereotípia, diszkrimináció és a Másik identitása
2007-06-01Marxizmus és pszichoanalízisJózsef Attila elméletei. József Attila költészete és a marxizmus.
2006-03-01Freud és a személyiség relativitás-elméletepszichoanalitikus belháborúk
2005-04-01A késő-modern én konstrukciójaEgy új költői stratégia megalapozása József Attilánál. József Attila Tiszta szívvel és Örökélet(Nemzett József Áron) c. verseiről
2002-03-01Nyelv és pszichoanalízis a Finnegans Wake-benJoyce, James: Finnegan ébredése című művéről.
2000-02-01A líra az ezredfordulón - poétikaelméleti szemszögből
1996-04-01Kolonialitás és pszichoanalízis
1990-05-01Az anyamodell.Az a szép, régi asszony / József Attila
1990-02-01A múzsák, pszükhé és tudományaikPszichoanalízis
1982-06-01Szerelem - alkotás - halálLukács György Naplójáról
1982-01-01Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetébenJózsef Attila költészetéről
1979-01-01József Attila: Világosítsd fölverselemzés
1977-03-01Elidegenedés és emberi teljességJózsef Attila Téli éjszaka c. versének elemzése
Énszerkezet, önteremtésJózsef Attila költészete és személyiségének alakulása
"Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem"József Attila vallástalan önteremtő hite. A transzcendencia-élmény formája; J.A. transzcendencia-modelljei; Identitás és Isten-fogalom 1925 után: Tiszta szívvel; Isten(Mikor a villamos...); Isten (Láttam Uram, a hegyeidet...)
Joyce, James: Finnegan ébredéseelemzés
A \"meglett ember\" József Attila embereszményérőlJózsef Attila embereszménye. A \"felnőtt\" motívuma. Levegőt!, Eszmélet.
József Attila: A város pereménA "történelmi materialista Óda"
József Attila: Karóval jöttél...A gyermek és világa
A tárgyias költészet kiteljesedéseJózsef Attila: Téli éjszaka
A szelf tárgyiasítása - az én mint centrum és problémaA hetedik / József Attila
Határterület és senki földje - az én geográfiája az EszméletXII. szakaszában
A lezárhatatlanság és a beteljesedés örök hiányának poétikájKései sirató / József Attila
Testpoétika - egy eltévedt kísérlet.József Attila: Szabad-ötletek jegyzéke
A vallomás és a test poétikája. Sylvia Plath és József Attil...új tárgyiassága
"Batu khán pesti rokona"A szelf poézise József Attila költészetében
Hamlet a pszichoanalízisben1. Recepciós hagyomány - Hamlet, a szelf-imágó 2. Hamlet: a szelf konfliktusos természetének szimbóluma - Freud értelmezése 3. Lacan Hamletje: a metonimikus szelf-imágó 4. Nicolas Abraham - a Hamlet allegorikus-karakterikus konstrukciója és a szellem szava
A Tiszta szívvel recepciós pozíciójaJózsef Attila: Tiszta szívvel
A szelf felépítése - megnevezés, név, aláírás, önéletrajzJózsef Attila költészetében: Bevezető; József Attila; (József Attila hidd el...) Örökélet; József Attila (Vidám és jó volt...)
A szelf felépítése - önteremtés a másik tükrébenJózsef Attila szerelm költészete.(Gyöngy 164-171. Tedd a kezed 171-177. Tószunnyadó 177-178. Áldalak búval vigalommal 179-181. Klárisok 181-188. Ringató 188-92. Csüngője voltam 192-196.)
A szerelem lehetőségeinek lezárulása -a poétizált én új formái felé: Óh szív! Nyugodj! 199-203. Füst 203-213.
Álom-írás, álom-írókCsáth Géza korának felismerése, hogy az álom... megjelenítője, kulcsa az ember életének, öntudatának, identitása megragadásának. Freud, pszichoanalízis, Álomfejtés.
Sorszáró színterek - öngyilkosságpoétikák. József Attila Juhász Gyuláról és önmagáról.József Attila Meghalt Juhász Gyula című verse és a hozzá kapcsolódóan keletkezett töredékek, valamint a Majd... és az Édesanyám, egyetlen, drága című versek értelmezése.