József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | Angyalosi Gergely

105 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-12-01"...elnyugodott bennem emléke"Térey János: Boldogh-ház, Kétmalom utca. Egy cívis vallomásai
2020-05-01Szövegek nemezelődéseTolnai Ottó: Szeméremékszerek. A két steril pohár
2020-05-00Változóban a világBodor Ádám Sehol című kötetéről
2018-09-01A "Haza" megszólításaEsszé Karinthy Frigyes Hazám és "Hazám" című prózai művéről
2017-01-01Folyékony szobor vagy szilárd szökőkútEsszé Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2015-07-01Tovább a damaszkuszi útonMészöly Miklós Saulus című történelmi regényéről.
2015-01-01A por metamorfózisaMóricz Zsigmond: Forró mezők és Török Gyula: A porban című regényekben
2014-05-01Őrizni magunkban az idegentSemprun A nagy utazás című könyve
2014-04-01Borbély Szilárd (1963-2014)nekrológ 1963-2014
2014-01-01Krúdy és a beszélő testa testi lét, a testiség megjelenése Krúdy a Hét bagoly és az Asszonyságok díja c. regényeiben
2013-01-01A székely ember mítosza...Wass Albert Tizenhárom almafa és Nyirő József Kopjafák című művében.
2012-07-02"mind a ketten az Igazságot kerestük"Ignotus és a pszichoanalízis mint tudomány
2011-06-01"Fellebbenteni a nyelv fátylát..."Bergson (Idő és szabadság) és Esterházy (Esti 12. fejezete) - a halál (barát halálának) leírása, mint az intimszféra irodalmi megjelenítése.
2011-03-01A bűntelen bűnösség paradigmájaKosztolányi Dezső és József Attila verséről
2010-07-01A költő és a szfinxA valóság-effektus lehetséges funkciói. Ady Endre: A haragos szfinx c. novella alaptörténete és ugyanezt a történetet elmesélő Krúdy Gyula A szobrok élnek c. novellafüzérének második darabja és Kabos Ede: A királyné c. elbeszélése.
2010-02-01A hiányzó középKosztolányi társadalom-víziója az Ünnepi körkép - tanulmány a tömegről c. versben.
2010-01-01Az anyag és a formák.Megjegyzések Radnóti Miklós esztétikai tájékozódásáról
2009-07-01Rejtett fényforrásokKrasznahorkai László: Seiobo járt odalent. " A könyv ambíciója hihetetlenül nagy. Át akarja fogni a világ kultúrájának legkülönbözőbb szegmenseit, mondhatnánk "totalizálni" akar egy bizonyos értelemben."
2009-06-01A "láthatatlan természet" képeiJuhász Ferenc lírája az ötvenes évek első felében: A tékozló ország (1954), A virágok hatalma (1955)
2009-05-01Radnóti Miklós és a tárgyias költészetRadnóti-recepció változása: új, sokkalta összetettebb kép köztudatba való átvitelét célozza. Lírai objektivitás.
2008-12-01Trójai valóTandori Dezső: Torlandó szörfpóker
2008-06-01A politika mint az irodalom tapasztalataIgnotus és a politika
2008-02-01Szárnyaska szamár az őszi kertbenJózsef Attila Babits-képéről
2007-10-01A mítosz mint a líra alapanyagaTőzsér Árpád lírájáról
2007-06-01Hol a költészet mostanában?Kemény István: élőbeszéd
2006-10-01Az egésztől a részigAdy és Kosztolányi egy-egy verséről. Kocsi-út az éjszakában; Kétségbeesés. Összehasonlító elemzés.
2006-06-01A város mint nőKrúdy Gyula: Aranyidő
2006-01-01Szubjektivizmus az irodalomtudománybanRoland Barthes: A műtől a szöveg felé (1971)
2005-09-01Megjegyzések Móricz novellisztikájárólMóricz Barbárok (1931) c. novellájának előzményei az életműben: Hadicsel (1914)
2005-09-01Leporoló 1.Tersánszky Józsi Jenő: Kakuk Marci (beszélgetés)
2004-09-01A minta fordul egyet. Közelítések egy Henry James novelláhozA szőnyeg mintája / Henry James
2004-05-01Egy egzisztencialista? akcióregény? Tandori: Vér és virághab
2004-01-01Három bírálat egy könyvről II."megmarad, széjjeljön, meghal"avagy Az emberi szív története)
2004-01-01Kórházszag, hajnal, kis nővérszoba. Parti Nagy Lajos: GrafitGrafitnesz
2003-05-01A képtelen individuum regénye (Kertész Imre Gályanaplója)
2002-10-01A nagyszabás szétbomlásaZávada Pál : Milota
2002-10-01Esterházy Péter : Javított kiadás
2002-09-01Kaszálni páli réteken (Térey János : Paulus)Térey János: Paulus
2002-06-01A tragikum semlegesítése (Esterházy Péter :Fancsikó és Pinta-tés. (Szabó Lőrinc-fanyalgás.-a szerző-)
2002-03-01Bodor Ádám: A börtön szaga
2002-02-01A tulajdonnevek nélküli regény. (esszé)Gondolatok "a mai francia esszéről".Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.
2001-05-01A testiség poétikája Petri György lírájában
2001-04-01Esterházy Péter: Harmonia caelestis
2001-04-01Palomista vérbábszínház (Parti Nagy Lajos : Hősöm tere)Parti Nagy Lajos
2000-07-01Az érsekre várva. Bodor András: Az érsek látogatása
2000-03-01Darvasi László : A könnymutaványosok legendájarecenzió
1999-05-01Hazai Attila:Budapesti skizo
1999-05-01Hazai Attila : Budapesti skizo
1999-03-01Egy metafizikus prózaíróKrasznahorkai László.
1999-03-01Irodalmi kvartett Oravecz Imre Halászóember c. könyvérőlbeszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Radnóti Sándor és Németh Gábor.
1999-01-01Irodalmi kvartett Péterfy Gergely A B oldal c. regényérőlbeszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Radnóti Sándor és Németh Gábor
1998-07-01Irodalmi kvartett. Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaim-Talamon Alfonz: Samuel Borkopf: Barátaim-nak egy Trianon előtti kocsmából c. művéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1998-06-01Egy regényforma hattyúdalaZávada Pál: Jadviga párnája
1998-03-01A francia kultúrfilozófiáról Bathes-tól Derridáig20. századi francia irodalomelmélet
1998-03-01Irodalmi kvartettTérey János Termann hagyományai c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1998-01-01Irodalmi kvartett. Agota Kristof Trilógia c. könyvérőlKristof, Agota Trilógia c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor
1997-12-01Irodalmi kvartettBarnás Ferec Az élősködő c. regényéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1997-11-01Irodalmi kvartettSzilágyi Andor Shalim c. regényéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor, Radnóti Sándor
1997-10-01Irodalmi kvartettVaclav Nizsinszkij Füzetek című könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1997-08-01Irodalmi kvartett. Závada Pál Jadviga párnája c. könyvérőlZávada Pál Jadviga párnája c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1997-07-01Irodalmi kvartettMárton László Jacob Wunschwitz igaz története c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
1997-02-01Lázár Ervin: Csillagmajorelemzés
1996-06-01Irodalmi kvartettTar Sándor Szürke galamb című regényéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán zoltán András, Beck András és Radnóti Sándor
1996-03-01Irodalmi kvartettMészöly Miklós Családáradás c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Beck András és Radnóti Sándor
1996-01-01Barangolás a mélyhűtött időben.Darvasi László: A Kleofás-képregény
1994-12-01Nincs vége a világnakNádas Péter: Talált cetli
1994-06-01HelyettPetri György : Sár
1992-07-01"Problematikus értékek"Füst Milán Szakadék c. művének összevetése Jean-Paul Sartre Az undor c. művével a dilettantizmus-probléma szemszögéből
1991-01-01Füst Milán: Habok a köd alattFüst Milán: Habok a köd alatt, elemzés
1990-10-01Bevezetés a jóistenbeEsterházy Péter Hrabal könyve c. művéről
1987-04-01A szereplő és a hős Csáth Géza novellisztikájábanCsáth Géza novelláiról
1986-01-01A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájábanKosztolányi Dezső novelláiban a narrátor nézőpont-változatai. Az olvasó, A kövér bíró, Komédia, Lidérc, Félistenek, Az az ember, Fánika, Hrusz Krisztina.
1986-01-01A pastiche mint interpretációMárai Sándor: Szindbád hazamegy
1985-07-01Narrativitás és valószerűségFüst Milán: A feleségem története
A kritkai ész cseleKonrád György: Kőóra
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltaverselemzés
Nemi szerepek és..
A pastiche, mint..
Kakuk Marci
Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar prózaA posztmodern magyar prózáról
Új-e még az új regény?Francia irodalom az 1950-es években
A próza poétikájaKörkép a hatvanas-hetvenes évek Franciaországából
Az istenek ellen "könnyű, fehér ruhában"József Attila Könnyű, fehér ruhában c. versének elemzése, ennek kapcsán Kosztolányi és József Attila szellemi kapcsolatáról
A költői szubjektum..
Objektív kórus-árnyjátékFüst Milán: Habok a köd alatt
Juhász Ferenc: A csönd virágaelemzés
A meghatározás agóniájaPilinszky János: Költemény
Tandori Dezső: Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatáselemzés
A költő hét bordájaKálnoky László: Összegyűjtött versek
Kritikai törekvések..
Karinthy Frigyes kritikai elvrendszereKarinthy Frigyesről
Balázs Béla : Napló..
Van-e kétféle..
"Az ember derűs halála"Michel Foucault episztemológiájáról
A roppant karaván
Derrida önmagáról..
Minden jó, ha vége jó
A gondolat kiújuló..
Mint gyümölcsben a magNádas Péter: Saját halál
"Az istenek ellen, könnyű, fehér ruhában"József Attila és Kosztolányi Dezső szellemi kapcsolata.A Könnyű,fehér ruhában c. vers elemzése.
Irodalmi kvartettKukorelly Endre Kedvenxc c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándor
A kritikus őszintesége. Estreházy Péter: Javított kiadás
Irodalmi kvartett Darvasi László Szerelmem,Dumumba elvtársnőc. novelláskötetéről
Irodalmi kvartettOttlik Géza: Iskola a határon
A befalazott költőKosztolányi Dezső: Négy fal között