József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

168 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2010-04-01Több néven élni? Szerzőként meghalni? Az álneves szerzőkrőlSpiegelman Laura, Centauri - kortárs magyar irodalmi "rejtélye" körüli vélekedések... Rejtőzködés-történet: Macpherson Ossziánja, Thaly Kálmán kuruc dalai, Ajar, Pessoa, Weöres - Lónyay Erzsébet, Parti Nagy - Sárbogárdi Jolán, Dumpf Endre; Esterházy - Csokonai Lili...megtekintés
2010-03-01A futurizmus esztétikájaA futurizmus esztétikájának vizsgálati premisszái.megtekintés
2007-01-01"álomnyelv édes vakszöveg mely persze nem világtalan"Neoavantgarde és posztmodern jelenségek a gyerekköltészetben. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003); Kukorelly Endre: Samunadrág (2005); Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005); Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004), Tóth Krisztina: A londoni mackók (2003); Lackfi János: A buta felnőtt (2004); Bögre család (2005)megtekintés
2006-06-01Budapest-regények a modernizáció korábólMolnár Ferenc: Az éhes város (1901) Kóbor Tamás: Budapest (1901) Herczeg Ferenc: Andor és András (1903) Harsányi Kálmán: A kristálynézők (1914) Oláh Gábor: Szegény magyarok (1914) Kaffka Margit: Állomások (1914-1917)megtekintés
2006-03-01Önmagunk megalkotása önéletrajzi fikciókbanKortárs önéletrajzi fikciók, műfaji változatok: Garaczi László: Mintha élnél, Pompásan buszozunk! (68-9), Esterházy: Javított kiadás (69-70), Kukorelly Endre: TündérVölgy (70-1), Konrád, Vathy Zsuzsa stb.megtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2004-06-01Határok fölötti magyar irodalom 1918-1948. X.rész-megtekintés
2004-05-01Határok fölötti magyar irodalom 1918-1948 IX.A 20-as, 30-as évek és a világháborúmegtekintés
2004-04-01Határok fölötti magyar irodalom VIII. 1918-1948. FelvidékSzlovákiai magyar irodalom*: Dsida Jenő (1907-1938), Fábry Zoltán (1897-1970), Győry Dezső (1900-1974), Forbáth Imre (1898-1967), Vozári Dezső (1904-1974), Sáfáry László (1910-1943) stb.megtekintés
2004-04-01Szalonkabáthoz a hitMotívumkeresés az első Nyugat-nemzedék lírájábanmegtekintés
2004-03-01Határok fölötti magyar irod. VII. 1918-1948 Erdély, VajdaságIrodalomszervezők Erdélyben: Osvát Kálmán (1882-1953), Balogh Edgár (1906-1996), Berde Mária (1889-1949), Gulácsy Irén (1894-1945), Nyírő József (1889-1953), Szántó György (1893-1961), Szentimrei Jenő (1891-1959), Tabéry Géza (1890-1958), Karácsony Benő (1888-1944) Vajdaság: Szenteleky Kornél (1893-1933), Börcsök Erzsébet (1904-1971), Majtényi Mihály (1901-1974), Herceg János (1909-1996), Szirmai Károly (1890-1972), Csuka Zoltán (1901-1984)megtekintés
2004-03-01Hipertext"A számítógép és a humán tudományok"megtekintés
2004-02-01Határok fölötti irodalom 1918-1948 VI: Benedek, Kuncz AladáIrodalomszervezők Erdélyben: Benedek Elek (1859-1929), Kuncz Aladár, Bánffy Miklós (1873-1950), Kemény János (1903-1971)megtekintés
2004-01-01Határok fölötti irodalom 1918-1948 V. Mécs László, Tamási Á.Mécs László (1895-1978), Tamási Áron (1897-1966) érettségi és felvételi előkészítőmegtekintés
2003-10-03Csőlátók kézikönyve I.A szappanoperamegtekintés
2003-04-01Experimentális, vizuális és konkrét költészetTörténeti kontextus és alapfogalmak.megtekintés
2003-03-01A virágénekekrőlA virágénekek - azaz a metaforikus nyelvezetű szerelmi dalok - XVI. századtól nyomon követhető vonulatáról egészen a népdalokig. Közös jellemzőjük: rejtett értelmű, erotikus tartalmú képek.megtekintés
2003-01-01Az amerikai minimalizmusA minimalizmus fogalmát több szempontból elemzi (grammatika, stilisztika, karakterjellemzés, ...), valamint összehasonlítja a posztmodernnel és a realizmussal.megtekintés
2003-01-01Egy elégedetlen olvasó megjegyzései - A minimalizmus eredeteBemutatja a minimalizmus előzményeit (Tristam Shandry, Flaubert, Baudelaire) és párhuzamot von a szentimentalizmussal. Kiemelten elemzi Raymond Carver Mr. Coffee and Mr. Fixit című művének első mondatát ("Én láttam már néhány dolgot.").megtekintés
2002-12-01Az angol romantika. Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-12-01A francia romantika. Témavázlat.ld.\"Érettségi felvételi előkészítő\" Vázlat.megtekintés
2002-12-01Puskin és Mickiewicz. Témavázlat.ld.\"Érettségi és felvételi előkészítő\" Vázlat.megtekintés
2002-12-01A reformkor vezéregyéniségei. Témavázlat.Érettségi és felvételi előkészítő. Vázlat.megtekintés
2002-12-01Kölcsey Ferenc (1790-1838) Témavázlat.ld "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-12-01Vörösmarty Mihály (1800-1855) Témavázlat.ld. "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-12-01A népköltészet, XX.sz-i népdalgyűjtők. Témavázlat.ld.\\\"Érettségi, felvételi előkészítő\\\" Vázlatmegtekintés
2002-12-01Petőfi Sándor (1823-1849) Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-11-01A klasszicizmus. A francia klasszicista dráma. Vázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Témavázlat. Corneille - Racine - Moliere.megtekintés
2002-11-01Felvilágosodás Magyarországon. Témavázlat.ld. "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-11-01Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805) Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-11-01Berzsenyi Dániel (1776-1836) Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-11-01Kazinczy és a nyelvújítás. Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-11-01Katona József (1791-1830) Témavázlat.ld. \"Érettségi és felvételi előkészítő\" Vázlat.megtekintés
2002-10-01A szerelem és a japán irodalomld. Japán irodalom.megtekintés
2002-10-01A reneszánsz (témavázlat!)ld. "Érettségi és felvételi előkészítő". (vázlat!!)megtekintés
2002-10-01Janus Pannonius (1434-1472) (témavázlat!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" (vázlat!)megtekintés
2002-10-01Balassi Bálint (1554-1594) (témavázlat!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" (vázlat!)megtekintés
2002-10-01Shakespeare (1564-1616) (témavázlat!)Érettségi, felvételi előkészítő. (vázlat!) (Romeo és Júlia; Hamlet) + Hamlet miniesszé 68.o.megtekintés
2002-10-01A reformáció (témavázlat!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" (vázlat!)megtekintés
2002-10-01A barokk (témavázlat!)ld.\"Érettségi, felvételi előkészítő\" (vázlat!)megtekintés
2002-10-01Zrínyi Miklós (1620-1664) (témavázlat!)ld. \"Érettségi, felvételi előkészítő\" (vázlat!)megtekintés
2002-09-01A Biblia / vázlatld. "Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat "megtekintés
2002-09-01A homéroszi eposzok Iliász, Odüsszeia /Vázlat!/ld. "Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat"megtekintés
2002-09-01A görög líra, a görög dráma /Vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)megtekintés
2002-09-01Kalevala /vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)megtekintés
2002-09-01Catullus és Ovidius /Vázlat!/ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" témavázlat!megtekintés
2002-09-01Vergilius és Horatius /Vázlat!/ld. \\\"Érettségi, felvételi előkészítő\\\" témavázlat!megtekintés
2002-09-01A középkor művészete, a középkori magyar irodalom /Vázlat!/ld.\\\"Érettségi, felvételi előkészítő\\\"(témavázlat)megtekintés
2002-09-01Dante (1265-1321) /Vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)megtekintés
2002-09-01Villon (1431?-1463?)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)megtekintés
2002-09-01Szapphó : Aphroditéhez (miniesszé!)ld."Érettségi, felvételi előkészítő" miniesszémegtekintés
2002-09-01Szophoklész : Antigoné (miniesszé!)ld."Érettségi, felvételi előkészítő" miniesszé!megtekintés
2002-09-01Balassi Bálint : Egy katonaének (miniesszé!)ld. "Érettségi, felvételi előkészítő" miniesszé!megtekintés
2002-09-01Janus Pannonius : Búcsú Váradtól (miniesszé!)ld."Érettségi, felvételi előkészítő" miniesszé!megtekintés
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy Lászlómegtekintés
2001-01-01Kurtizán költőnők, mint reneszánsz petrarkistákA reneszánsz Cinquecentó kurtizán költőnőiről. A legnagyobbak: Gaspara Stampa, Veronica Franco, Tullia D'Aragonamegtekintés
2000-07-01Az esszérőlesszémegtekintés
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetbenmegtekintés
1999-05-01A határon túli magyar gyermekirodalmakrólKárpátaljai, szlovákiai, vajdasági, romániai magyar gyermekirodalom.megtekintés
1999-01-01A BIT-agyú gyerekek és a meseSzámítógép (és ezzel ellentétben a mese) hatása a \"kibontakozó gyermeki lélekre\"megtekintés
1998-12-01A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség-megtekintés
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalombanmegtekintés
1998-03-01Szerepcsökkenés vagy funkcióváltásXI. Berzsenyi Helikon Napok : Vita a népi irodalomrólmegtekintés
1998-03-01Helyzetkép az 1989 utáni gyermekirodalomrólBoldizsár Ildikó, Kálnay Adélmegtekintés
1998-03-01A francia új-regényJean-Philippe Toussaint és a metafizikamegtekintés
1998-03-01A francia kultúrfilozófiáról Bathes-tól Derridáig20. századi francia irodalomelméletmegtekintés
1998-02-01Témák és műformák a 80-as évek ifjúsági regényeibenPl. Kálnay Adél és Boldizsár Ildikó gyermekkönyveimegtekintés
1997-05-01Irószövetség: Legenda és valóságA Magyar Írószövetségrőlmegtekintés
1997-02-01A posztmodernről-megtekintés
1997-01-01A hermeneutikai elemzés alkalmazása olvasókönyvi szövegekbenA hermeneutika alk., A Holle anyó c. mese elemzésemegtekintés
1997-01-01Nőirodalom mi az ?tanulmánymegtekintés
1996-12-01Pillanatképek a középkori magyar szatíra történetébőlInvektíva, a szatíra ikertestvéremegtekintés
1996-11-01Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete-megtekintés
1996-09-01A moldvai csángómagyar verses...népköltészet vízrajzamegtekintés
1996-07-01A főhős és hasonmásaMegkettőződött, kettéhasított, megsokszorozódott szereplők a hatvanas évek európai drámairodalmában.megtekintés
1995-10-01Eposz és történelmi regényA magyar történelmi regény. Az irodalomfejlődés nemzeti paradigmájáhozmegtekintés
1995-02-01"Rajzolt versek"Árvácska sírverse / Nagy László A hal éji dala / Christian Morgenstern Gyülekezési szabadság zárójelekkel / Kányádi Sándor, Székelykapu / Balla D. Károly Újévi ablak / Illyés Gyulamegtekintés
1995-02-01Térlátás, belső táj, tartamTemporalitás és narrativitás Proust Az eltűnt idő nyomában; Rilke: Malte Raulids Brigge feljegyzései; Kafka: A per, Mészöly Miklós: Saulus c. művein keresztülmegtekintés
1994-05-01A középkori irodalom számszimbolikus szerkezete-megtekintés
1994-01-01Mi a dekonstrukció és miért...mondanak olyan szörnyű dolgokat róla?megtekintés
1993-02-19Vizuális költészet - mi az?Képversmegtekintés
1993-01-01A rejtély alakváltozásaA krimi elbeszélő szerkezete a posztmodern antidetektív történetekbenmegtekintés
1992-12-01A magyar irodalom az ezredfordulón-megtekintés
1992-01-12A magyar irodalom az ezredfordulón-megtekintés
1992-01-01Nyolc tézis a posztmodernről-megtekintés
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.megtekintés
1991-07-01Posztmodern/izmusIrodalmi áttekintés (III., befejező rész)megtekintés
1991-06-01Posztmodern/izmusIrodalmi áttekintés (II.rész)megtekintés
1991-05-01Posztmodern/izmusIrodalmi áttekintés (I.rész)megtekintés
1991-03-01A kínai és a nyugati költészet összehasonlítása-megtekintés
1991-03-01Nemzeti stílus és nyugati hatásokA modern kínai irodalom kialakulásának rövid történetemegtekintés
1991-03-01A hagyományos kínai kultúra és a modernizációA kínai kultúra helyzetével foglalkozó újabb vizsgálódások áttekintésemegtekintés
1991-01-01A biedermeier kora - nálunk és EurópábanA biedermeierrőlmegtekintés
1991-01-01A biedermeier mint képzőművészeti stílusA biedermeierrőlmegtekintés
1991-01-01Töprengések a biedermeier-fogalomról az irodalombanA biedermeierrőlmegtekintés
1990-09-20A magyarországi poszt-dadaDadaizmusmegtekintés
1990-04-01A jelentésteremtő metafora-megtekintés
1990-04-01A mítosztól a metaforáigMítosz, metaforamegtekintés
1990-04-01A művészet nyelvei (részletek)II.A képek hangjamegtekintés
1990-04-01A metaforák jelentéséről-megtekintés
1990-04-01A metaforák működésérőlVálasz Donald Davidsonnakmegtekintés
1990-04-01A metafora-megtekintés
1990-04-01Az élő metafora (részlet)-megtekintés
1990-04-01A metafora, mint másodállás-megtekintés
1990-04-01Tíz mítosz a metafora körül-megtekintés
1990-02-01A freudizmus és a művészet (részlet)-megtekintés
1990-02-01Irodalom és pszichoanalízis: Zadig módszere-megtekintés
1990-02-01Fejezetek a pszichoanalízis és a modern klasszikus irodalom kapcsolatának történetéből-megtekintés
1990-02-01A múzsák, pszükhé és tudományaikPszichoanalízismegtekintés
1990-02-01A Nyugat és a pszichoanalízis-megtekintés
1989-02-01Az abszurd ábrázolásmód az irodalombanTársadalmi megközelítésmegtekintés
1988-08-01Szent István és a népmesékA népmesérőlmegtekintés
1988-07-01Személyiség és nemzet "agyonmacerálódása"Groteszk és katasztrofizmusmegtekintés
1988-03-01"A tökéletes dráma"A klasszikus tragédia és komédia anatómiájamegtekintés
1988-03-01Üdvösség vagy Kárhozat - "Sehol Sziget" veszélyzónáiMeditatív sorok az utópiák természetrajzárólmegtekintés
1988-03-01Az óriástöktől a PrézliigTársadalmi szatíra Magyarország, 1945 után. Uborkafa / Urbán Ernő, Oriástök, Kolorádóbogár / Rákosy Gergely, Eufémia / Czakó Gábor, Túrógombóc / Csurka István, A tanú / Bacsó Pétermegtekintés
1987-12-01A"magyar abszurd"a 60-as évekbenAbszurd dráma, magyar irodalom 1960-as évek. Az ablakmosó, Bunker / Mészöly Miklós Tóték, Macskajáték, Pisti a vérzivatarban /Örkény István Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Eörsi István műveimegtekintés
1987-10-01Magyar eső - japán esőGiccs / Cselényi Béla Eső / Seiicki Niikumi összehasonlító képverselemzés-kísérletemegtekintés
1987-05-01Prózairodalmunk a nyolcvanas években-megtekintés
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése (Vázlat)megtekintés
1987-03-01Megjegyzések a XIX.-XX.sz.fordulójának irodalmi...népiességérőlmegtekintés
1987-03-01Világkép és novellaforma a XIX-XX. század fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése./Vázlat/megtekintés
1987-01-01A posztmodern regény Amerikában-megtekintés
1987-01-01A posztmodernizmus költészete Amerikában-megtekintés
1987-01-01Modern és posztmodernEllentmondás vagy összhang ?megtekintés
1987-01-01A különbözés esélyeiSzempontok a posztmodern fogalmánakmeghatározásáhozmegtekintés
1987-01-01Bevezetés a klasszikus japán költészetbeA japán költészetrőlmegtekintés
1986-09-01Axiológia és romantikaA romantikárólmegtekintés
1986-02-01A felvilágosodás szimbólumairólElemzés -megtekintés
1986-02-01Felvilágosodás és nemzetkép MagyarországonElemzés -megtekintés
1986-02-01"Manieristák"A mai magyar próza egyik tendenciájárólmegtekintés
1986-01-01Mindennapi élet, erkölcs, művészetKísérlet a 19.század második fele magyar irodalmának egységes szempontú vizsgálatáramegtekintés
1984-02-01A magyar ütemhangsúlyos verselésElemzés -megtekintés
1982-09-01A magyar avantgarde - irodalomtörténeti szempontbólA magyar avantgarderólmegtekintés
1982-09-01Népi írók, népi mozgalom-megtekintés
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokkhatárán---------------megtekintés
1982-03-01A konzervatív irodalom fogalmaIrodalmi konzervativizmusmegtekintés
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"?Elemzés...- megtekintés
1982-01-01A magyar próza társadalomképe a hetvenes évek első felébenmagyar próza az 1970-es évekebenmegtekintés
1982-01-01A Nyugat "második nemzedéke"? Vita.A 20-as években indult írók.Nemzedéki egységük szervezetileg nem kimutatható, inkább szellemi természetűmegtekintés
1981-03-01Novellatípusok a mai magyar irodalombanAz 1970-es évek novelláiról Magyarországonmegtekintés
1981-02-01Irodalmi folyóirataink a 70-es évekbenfolyóirataink 70-es évekbenmegtekintés
1981-01-01A koronatanú - GoetheA klasszika és a romantika mint a modern irodalom forrásaimegtekintés
1979-05-01A neoklasszicizmus fogalmáról---------------megtekintés
1978-04-01A komikus hősköltemény útja A helység kalapácsáig------------megtekintés
1977-08-01Giccs? Bestseller? Lektűr?Gondolatok a közkeletű irodalomrólmegtekintés
1977-03-01A biedermeierA biedermeierrőlmegtekintés
1977-02-01A századvégi impresszionizmus stílusformáiAz impresszionizmusrólmegtekintés
1977-01-01Szemléleti és stílustörekvések a mai magyar drámában-----------megtekintés
1976-03-01Jegyzetek a rokokóról--------------megtekintés
Természetszemlélet a korai felvilágosodás...időszakábanmegtekintés
A befogadottak. A kilencvenes évtized drámaírói.az \"irodalmi\" írók köre : Darvasi László, Borbély Szilárd, Garaczi László, Hamvai Kornél, Parti Nagy Lajos \"színházközeli\" szerzők : Németh Ákos, Lőrinczy Attila, Tasnádi István, Egressy Zoltán és az egyik csoporthoz sem tartozó Filó Veramegtekintés
A metaforikus csavarA metaforárólmegtekintés
Keresztény himnuszokA himnusz fogalma, fajtái a görög-római himnuszköltészettől a ókeresztény irodalomigmegtekintés
A görög mitológia, filozófia és művészetld. Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat megtekintés
A felvilágosdás. témavázlatld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat!megtekintés
Goethe és kora. Témavázlat.ld."Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
A romantika. Témavázlat. (a XVIII.sz. utolsó éveitől a XIX.sz. utolsó harmadáig.) Vázlat. ld. "Érettségi felvételi előkészítő"megtekintés
A német romantika. Témavázlat.ld. "Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
Az Uj IrásAz Uj Irás folyóiratrólmegtekintés
A nevek szimbolikus jelentései a középkorban-megtekintés
Nomen est omen-megtekintés
Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájábanavagy feljelentettem a magyar költészetet. Válságjelzések Nagy László költészetében és a kortárs lírában. Említett költők: Ladányi Mihály, Garai Gábor, Rózsa Endre, Baka István, Egresi Zsuzsamegtekintés
A magyar ősmonda Anonymus előtt-megtekintés
Az "urbánus" irányzatjelölő elnevezés kialakulása-megtekintés
Út a semmibeA népi-urbánus vitáról, Domokos Mátyás gondolataihozmegtekintés
Szárszó előtt és utánSzárszó előtt: hagyomány és tanításmegtekintés
Két köntösA szonett és a haikumegtekintés