József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

94 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-05-01Négykezes az iskolábanJanne Teller: Semmi c. kötetérőlmegtekintés
2009-06-01Térképről lemaradt tájakTermészet és ember kapcsolata Tar Sándor prózájában: A ház a térkép szélén; Csóka; Madár; Mésztelep; A tengert látni; Dáliák.megtekintés
2008-04-01A poétorPoézis és retorika viszonya Térey János költészetében.megtekintés
2008-04-01Fikció és allegóriaTérey János: Északi oldal c. versérőlmegtekintés
2007-07-01Nyomozás és olvashatóságTar Sándor: Szürke galamb Krimi? Bűnregény?megtekintés
2006-01-01A tragédia születése - multikultúrábanTérey János: A Nibelung-lakóparkmegtekintés
2005-10-01Tar Sándor: A térkép szélénTar Sándor novelláirólmegtekintés
2002-03-01Életrajzi vonások TurgenyevNemesi fészek c. regényébenmegtekintés
2000-04-01Stílusváltozatok a vajdasági magyar gyermeklírábanJung Károly, Tonai Ottó (ld. itt) gyermekverseinek sajátosságairól. A hagyomány folytatása (J.K.), az avantgard ill. neoavantgard térhódítása: szabad asszociáció, modern versszerkesztés, a témaválasztás újszerűsége, a gyermeklíra határainak kitágítása, depoetizált szabadvers: köznyelv - költői nyelv közelítésemegtekintés
1998-03-01Irodalmi kvartettTérey János Termann hagyományai c. könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Németh Gábor és Radnóti Sándormegtekintés
1997-11-01Mikszáth - szövegek relativizmusaMikszáth Kálmán regényeiben, kisregényeiben és elbeszéléseiben: Gavallérok; Beszterce ostroma; Egy éj az Aranybogárban; A fekete fogat; Ami a lelket megmérgezimegtekintés
1997-05-01Tolsztoj, a bosszantóTolsztoj naplóimegtekintés
1997-03-01"Szerelmének határa van, Gyűlölete határtalan"Fehérkezű Izolda alakja Thomas Trisztán és Izoldájábanmegtekintés
1997-03-01Naplójegyzetek Tolsztoj naplójábólTolsztoj, Lev Nikolajevicsmegtekintés
1997-02-01Párhuzamok Camoes és T...Tasso : A megszabadított Jeruzsálem, Camoes : A lusiadákmegtekintés
1997-02-01Nyárközépi álomTamási Áron: Énekes madármegtekintés
1996-06-01Irodalmi kvartettTar Sándor Szürke galamb című regényéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán zoltán András, Beck András és Radnóti Sándormegtekintés
1996-03-01A kilátástalanság utcájaTar Sándor: A mi utcánkmegtekintés
1996-02-01Az alanyi költő esete a kulisszákkalTérey János költészetérőlmegtekintés
1996-01-01Vesztesek krónikásaTar Sándorrólmegtekintés
1995-04-06Szenvedélyek igaz rajzaIvan Turgenyev: Tavaszi vizekmegtekintés
1994-09-01Tóth Árpád: A Marsonverselemzésmegtekintés
1994-06-01A hús álma a fényrőlTornai József: A szerelem szürrealizmusa.megtekintés
1994-05-01Tar Sándor: A te országodelemzésmegtekintés
1994-05-01Temesi Ferenc: Hídelemzésmegtekintés
1994-02-01Az író ír. Az olvasó stb.A neoavantgárd és a minden-leírás néhány problémája Tandori műveiben. Tandori Dezsőről.megtekintés
1994-02-01A lírikus és epikus TassoTassorólmegtekintés
1994-01-01HídavatásTemesi Ferenc 1986-ban befejezett Por c. kötetének 7 évvel későbbi "folytatásáról", az 1993-ban megjelent Híd c. kötetrőlmegtekintés
1993-04-01Föltárás és teremtés technológiai leírásTar Sándor: A te országodmegtekintés
1993-04-01"Hirtelen csend lesz és semmi"Tar Sándor: A te országodmegtekintés
1993-04-01A végtelen horizontálisTar Sándor: A te országodmegtekintés
1993-02-01Megélő metaforákTolnai Ottó művészete I-II-III.megtekintés
1992-10-01Félistenek azúrbanTolnai Ottó: árvacsáthmegtekintés
1992-10-01Kurva kemény lény a hattyúTolnai Ottó: Wilhelm-dalok.megtekintés
1992-10-01Odacsempészem Szabó Magdának, íróasztaláraTóth Árpád Tavaszi holdtölte c. versérőlmegtekintés
1992-04-01A Szülőföldem jelentésrétegeiTamási Áron: Szülőfőldemmegtekintés
1990-06-01Olvassunk Tandori-verseket!Tanulmány Tandori költészetéről. Benne: Részlet c. hatrészes költemény tárgyalása 49-52. old.megtekintés
1990-01-01Tersánszky Józsi Jenő: Ruszka Gyuriék karácsonyanovellaelemzésmegtekintés
1990-01-01A nemlétezőTolnai Ottó Wilhelm-dalairólmegtekintés
1990-01-01Azonos-e az új Isten az új Krisztussal?Tóth Árpád Az új Isten című versérőlmegtekintés
1990-01-01Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhozelemzés, Tóth Árpádmegtekintés
1989-12-01A megverselt, megénekelt BibliaTinódi, mint bibliafordítómegtekintés
1989-04-01"...elmúlik az élet, s mit végeztünk?"Turgenyev Ászja c. elbeszélésemegtekintés
1989-04-01A saussure-i anagrammatikáról és Tandori Dezső szigetérőlTandori Dezső: A Stevenson-biozmagóriamegtekintés
1989-03-01Az elbeszélő hagyomány átalakításaTersánszky Józsi Jenő regényeinek néhány szerkezeti vonásárólmegtekintés
1988-12-01Az igény teljességeTandori Dezső verseirőlmegtekintés
1988-08-01Porlódi ásatásokTemesi Ferenc: Por I-II.megtekintés
1988-04-01Napjaink vizuális költészeti előfutára: Tamkó Sirató KárolyTamkó Sirató Károlyrólmegtekintés
1987-08-01A "mese" halála vagy lélekvándorlásaA tárcanovella: Thury Zoltán (1870-1906)megtekintés
1987-07-01Zsuzsa és Eszter. Tatay Sándor két nőalakjaTatay Sándor: Fehér hintó, Eszter és a fajdkakasmegtekintés
1987-03-01Költészet vagy valóság?Temesi Ferenc: Pormegtekintés
1987-03-01A drámai novellaThury Zoltán: Emberhalálmegtekintés
1986-07-01SzínképelemzésTóth Árpád: A vén zsivány. Szabó Magda színképelemzésemegtekintés
1986-06-01Fény, szín, hang, lélekTóth Árpád költői képeirőlmegtekintés
1986-05-01Tóth Árpád: ÁlarcosanVerselemzés a költő századik születésnapjáramegtekintés
1986-04-01Csillagtól csillagigTóth Árpád: Lélektől lélekigmegtekintés
1986-04-01Fekete rózsák kertjébenA szimbolista Tóth Árpádmegtekintés
1986-04-01A versnyelv néhány jellemzője Tóth Árpád lírájábanElemzés -megtekintés
1986-04-01Aquincumi korcsmábanBevezetés Tóth Árpád versének világábamegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád műhelyébenTóth Árpádrólmegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád költészete és a századeleji stílusirányzatok---------------megtekintés
1986-04-01Lélektől lélekigTóth Árpád versérőlmegtekintés
1986-03-01Lev Tolsztoj és a nagyregény poétikájaTolsztoj: Anna Kareninamegtekintés
1985-09-01Nyelv és képNyelvi játékok, az írás vizualitása Tandori Dezső Sár és vér és játék c. regényébenmegtekintés
1984-08-01Az Énekes madár változataiTamási Áron: Énekes madármegtekintés
1983-03-01A magányos óriásMichael Tournier: A rémkirálymegtekintés
1982-02-01Névtelenek krónikásaTar Sándor: A 6714-es személymegtekintés
1981-12-01Tandori Dezső: Hommage és TalizmánA versekről a költővel Domokos Mátyás beszélgetmegtekintés
1981-08-02Szükséges magyarázatVlagyimir Tyendrjakov Leszámolás c. kisregényéhezmegtekintés
1981-02-01Takáts Gyula: Fakutyán, fénybenA versről Takáts Gyulával Domokos Mátyás beszélgetmegtekintés
1980-04-01A zseniális tévedésTeleki László Kegyenc c. drámájárólmegtekintés
1978-03-01Ábrándtalanságtól az illúzióigTörök Gyula: A porban és A zöldköves gyűrű című regényének elemzésemegtekintés
1975-01-01Az úttévesztés regényeTörök Gyula: A zöldköves gyűrűmegtekintés
1974-12-01Faun-motívum egy Tamási-novellábanTamási Áron: Kivirágzott kecskeszarvakmegtekintés
1974-12-01Az ábeli létforma titkaiTamási Áron: Ábel a rengetegbenmegtekintés
1974-12-01A Helytelen világ motívumainak vándorútján: Egy Tamási-novella elemzéseTamási Áron: Helytelen világ megtekintés
1974-12-01Szerkezet és jelentés Tamási Áron korai elbeszéléseibenTamási Áron: Ördögváltozás Csíkban, Hajnali madár, Erdélyi csillagokmegtekintés
1972-11-01Széljegyzetek a Háború és béké-hezTolsztoj: Háború és békemegtekintés
1971-09-01Tandori Dezső: Hommageverselemzésmegtekintés
1969-09-01A Háború és béke alapelve és egységeTolsztoj: Háború és békemegtekintés
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzésmegtekintés
1968-04-01Tamási Áron: Vadrózsa ágaelemzés, Vadrózsa ágamegtekintés
1965-09-01Amerikai Szent JohannaMark Twain: Jeanne d Arcmegtekintés
1961-09-01Tolsztoj és az Élő holttestTolsztoj: Az élő holttestmegtekintés
1960-08-01Szirom és bolyTamási Áron művérőlmegtekintés
Tamási Áron: ÁbelT.Á. trilógiájáról. elemzésmegtekintés
Sakktábla és kísértésTandori Dezső sakkverseimegtekintés
ZwischenzungTandori Dezső sakkverseimegtekintés
A létminimum versei avagy fő-e a mű?Tandori Dezső: Főműmegtekintés
Sors és rítus: Novella és dráma - Tamási-változatokTamási Áron Vitéz lélek c. drámája, ill. misztériumjátéka és "változatai" pl. Himnusz egy szamárral c. novella stb.megtekintés
Nehéz versek megközelítéseTandori Dezső Egymás, Koan I. c. verseinek értelmezésemegtekintés
A zene szerepe TurgenyevNemesi fészek és Apák és fiúk c.regényébenmegtekintés
Üres álcák fonákjaTolnai Ottó: Wilhelm-dalokmegtekintés
Tóth Árpád költői üzenete "lélektől lélekig"Elégia egy rekettyebokorhoz (1917); Esti sugárkoszorú (1923); Lélektől lélekig (1923); Jó éjszakát! (1924); Álarcosan (1927)megtekintés