József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

130 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2012-06-01Nyírő József élete és novellisztikájaI. rész: Nyírő József életérőlmegtekintés
2009-09-01Mítosz, költészet, történelemNagy László: Csodák csodájamegtekintés
2007-08-01Hatalom, medialitás és emlékezetNagy Gáspár: Öröknyár, elmúltam 9 éves Nagy Gáspár Nagy Imre-versének történeti-politikai környezete, poétikai előzményei és (de)kanonizációs utóéletemegtekintés
2007-02-01Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 évesverselemzésmegtekintés
2006-02-01Szegény zsidó...szegény szívemNémeth Gábor: Zsidó vagy?megtekintés
2005-04-01Nádas Péter: Saját halálc. könyvérőlmegtekintés
2005-02-01"Borzalmas virág"Németh Gábor: Zsidó vagy?megtekintés
2001-05-01Elvonulások II.r.Németh László életútja 1937 és 1950 között II. részmegtekintés
2001-04-01Egy felkiáltó gondolatjel: az elnémítás kottajeleNemes Nagy Ágnes: Hasonlatmegtekintés
2001-01-01A nyelv abisszális mélye : Poézis és filozófia közelítő ...aspektusai Novalisnál és Friedrich Schlegelnél.megtekintés
2000-03-01A "tűnődő pallos"(I-II.)Nemes Nagy Ágnes : Három történetmegtekintés
1998-05-01A költői szöveg explicit tételének egy lehetősége Nagy LászlNagy László Utolsó c. költeményébenmegtekintés
1998-01-01Ihlet és sors. Tanulmány Nagy László Tűz c. versérőlTűz / Nagy László tűz-vérző madár-virágzás-sors-virrasztó igemegtekintés
1997-03-01Friedrich Nietzsche hasznáról és kárárólFriedrich Nietzschérőlmegtekintés
1997-02-01Cantata Profana : A kilenc csodaszarvasÓravázlatmegtekintés
1996-03-01Prométheusz lángjától Nagy László TüzéigA tűz-motívum megfigyeltetése az általános iskola 5-8.osztályaiban. Arany, Petőfi, Balassi, Csokonai, Vörösmarty, József Attila stb. versei alapján megtekintés
1996-03-01Vagy-vagyok vonzásábanNádas Péter: Esszékmegtekintés
1995-07-01Egymás tükörképei, avagy az önvizsgálat regényeNádas Péter: Emlékiratok könyve újraolvasásáhozmegtekintés
1995-05-01Én vagyok GalileiTöprengés Németh László Galilei c. drámájárólmegtekintés
1995-05-01"...akit ragaszkodása az igazsághoz egy boldogtalan korban kényszerít"Németh László Galileijemegtekintés
1995-03-01Lapok a barna noteszbólNemes Nagy Ágnes: Délelőttmegtekintés
1994-12-01A hiányzó komédiaEllipszis Németh László: Harc a jólét ellen c. drámája körülmegtekintés
1994-07-01Az emlékező regényNádas Péter: Emlékiratok könyvemegtekintés
1994-07-01Nádas Péter, a közíróNádas Péterrőlmegtekintés
1994-04-01Az igazságszeretet drámájaNémeth László: Galileimegtekintés
1994-04-01Nagy László: Csodafiú-szarvasÓravázlatmegtekintés
1994-03-01Jön a hajnal fényességgelA ráébredés-motívum Nagy László lírájábanmegtekintés
1993-09-01Az újraolvasott IrgalomNémeth László: Irgalommegtekintés
1993-03-01Németh László drámáinak tanítása II.r.Németh László: Széchenyimegtekintés
1993-03-01"Öbenne én is átölelt vagyok"Nádas Péter Szerelem c. novellájárólmegtekintés
1993-02-01Németh László drámáinak tanítása I.r.Németh László: II. Józsefmegtekintés
1992-08-01Realista szürrealizmusNabokov, Vladimir: Meghívás kivégzésre, Pnyin professzormegtekintés
1992-08-01A "Csodafiu-szarvas" mitologikus költői világaNagy László "Bartóki" (Cantata Profana) szintéziséhez-tanulmány. A Csodafiú-szarvas mint eszmei és poétikai életmű-előkép.megtekintés
1992-01-01Németh László: Széchenyielemzésmegtekintés
1992-01-01KéptilalomNemes Nagy Ágnes költészetének "szakrális fényei"megtekintés
1991-12-01"a születésen innen vagy a halálon túl"Nádas Péter: Az égi és a földi szerelemről.megtekintés
1991-09-01A befogadás kihívásai 5.Az égi és a földi szerelemrőlmegtekintés
1991-06-01Rügytől gyümölcs-rogyásig látóA természet mint líraszervező elem Nagy László költészetébenmegtekintés
1991-06-01Emlékezés Nyírő JózsefreNyírő Józsefrőlmegtekintés
1991-03-01Ember a havasokból: Nyírő József külföldi éveiNyírő Józsefrőlmegtekintés
1990-09-01Rege a tűzről és jácintrólNagy László: Rege a tűzről és jácintrólmegtekintés
1990-07-01Mindig halálNádas Péter: Évkönyvmegtekintés
1990-06-01Németh László Emberi színjáték c. regényéről-megtekintés
1990-05-01Táltos BabilonbanAvagy : szépségmaximummal a bánat ellen - a líra elsivatagosodása korában. Kísérlet Nagy Lászlórólmegtekintés
1990-01-01"Oltani akarok, nem gyilkolni"A késmotívum Nagy László költészetébenmegtekintés
1989-12-01Lolita avagy a szerelem oázisaNabokov, Vladimir: Lolitamegtekintés
1989-09-01Az elemzés és önelemzés kényszereNádas Péter: Évkönyv.megtekintés
1989-07-01A havasok krónikásaNyírő József írói pályájamegtekintés
1989-05-01Az emberi üdvösség tragédiái 1-2.r.Németh László regényeiről: Gyász, Bűn, Utolsó kísérlet, Iszony, Égető Eszter, Irgalommegtekintés
1989-04-01Nietzsche versei - immár magyarul isNietzschérőlmegtekintés
1989-04-01Folklór-motívumok Nagy László korai verseiben-megtekintés
1989-03-01"A történés a burok: Isten benne ül"Nádas Péter: "A Biblia és más régi történetek" c. kötetének ürügyénmegtekintés
1988-12-01RekonstrukcióNádas Péter Emlékiatok könyve c. művérőlmegtekintés
1988-05-01A dionüszoszi alternatívaNietzsche: A tragédia születésemegtekintés
1987-05-01Apokrif történetNádas Péter: Egy családregény végemegtekintés
1987-05-01Valaki figyelNádas Péter Emlékiratok könyve című regényének világképéről és formaszerkezetérőlmegtekintés
1987-05-01A Gyász és olvasási kódjaNémeth László regényének strukturális és interpretáció-elméleti megközelítésemegtekintés
1987-04-01Hagyomány és újításNémeth László: Gyászmegtekintés
1986-12-01Opus magnumNádas Péter: Emlékiratok könyvemegtekintés
1986-05-01Új jelenség a magyar prózában:az 1970-es évek családregényeiAz 1970-es évek kvázi családregényei: Egy családregény vége / Nádas Péter, Legendárium / Bereményi Géza, Cseréptörés / Lengyel Pétermegtekintés
1986-03-01A példává emelt szerep regényeiA regényíró Németh László az Iszony fordulata után. Iszony, Égető Eszter, Irgalommegtekintés
1986-02-01Sorsösszegzés és művészi kiteljesedésNagy László Búcsúzik a lovacska c. versérőlmegtekintés
1986-02-01"Ördög már veletek"Kísérlet Nagy László kései költészetérőlmegtekintés
1985-12-01Egy családregény végeNádas Péter regényérőlmegtekintés
1985-07-01Társadalombírálat 1937-benNémeth László: Kocsik szeptemberbenmegtekintés
1985-06-01Regényíró, regényvilágNémeth László próza-teljesítménye. A Németh-regény jellegemegtekintés
1984-09-01Ha egy filozófus szerelmesNagy András: Kedves Lukácsmegtekintés
1984-08-01Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségbenNémeth László: Irgalommegtekintés
1984-08-01Az ideális és a torzNémeth László önéletírásaimegtekintés
1984-04-01Az eszmekatedrális koronázó regénye: IrgalomNémeth László: Irgalommegtekintés
1984-04-01Az epikai jelentésképzés változásaiSzempontok a Tanú utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhezmegtekintés
1983-11-01"..Paradoxon vagy önmagad szemében.."Nádas Péter: Egy családregény végemegtekintés
1983-09-01Nagy Gáspár: Földi pörökelemzésmegtekintés
1983-07-01Szín - tér nélkülNádas Péter drámái: Takarítás, Találkozás,Temetésmegtekintés
1983-06-01Az átmenetiség alakzatai. Nemes Nagy Ágnes két prózaverseNemes Nagy Ágnes: Egy pályaudvar átalakítása, Villamosvégállomásmegtekintés
1983-05-01Még néhány szó Nagy Lajosról és két novellájárólNagy Lajos: Egy asszony, Schwarzékmegtekintés
1983-03-01Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiájaNémeth László: Iszonymegtekintés
1983-01-01Az önmegváltás reménytelenségeNémeth László: Gyászmegtekintés
1982-09-01Görögség-folklór-mítoszNémeth László Gyász c. regényének három aspektusamegtekintés
1982-02-01Az Iszony és a világirodalomNémeth László: Iszonymegtekintés
1982-02-01Az asszonyi sors két regényeIszony / Németh László, Anna Karenina / Lev Nikolaevics Tolsztojmegtekintés
1982-01-01Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényébenNémeth László Égető Eszter c. regényérőlmegtekintés
1982-01-01Németh László regénytípusai-megtekintés
1981-05-01Egy magyar paradigma a létrőlNémeth László: Égető Esztermegtekintés
1981-04-01A minőség próféciájaA minőség forradalma / Németh László. Magyar minőségelv és Európa. Németh László minőségeszménye.megtekintés
1980-12-01Németh László világképe és regényszemlélete a GyászbanÖnértékelő, szubjektív epikamegtekintés
1980-12-01Túl a személyes sorsonNémeth László: Széchenyimegtekintés
1980-10-01Az értékvesztés látomásaNagy László: Vértanú arabs kancamegtekintés
1980-05-01Nemes Nagy Ágnes és a tárgyias-lírai...kifejezésmódmegtekintés
1980-02-01"...nem kívánok kevesebbet, mint egy világot..."Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
1979-11-01A sorsvállalás puskini példájaNémeth László: Csapdamegtekintés
1979-11-01Feltámadás és IrgalomTolsztoj és Németh László utolsó regénye. Feltámadás / Lev Nikolaevics Tolsztoj és Németh László Irgalommegtekintés
1976-01-01A kiválás geneziseNémeth Lászlórólmegtekintés
1975-07-01Nagy László: Csontváryelemzésmegtekintés
1975-07-01Seb a CédrusonNagy László verséről. A "sebeket becéző" költő stigmatizációjamegtekintés
1973-06-01Németh László: Európai utaselemzésmegtekintés
1973-05-01Egy novella elemzéseNagy Lajos: A tolvaj macskamegtekintés
1972-08-01Ég és földNagy László oratóriumamegtekintés
1971-01-01A Galilei helye Németh László írói világábanNémeth László: Galileimegtekintés
1970-09-01Németh László Utolsó kísérleteNémeth László: Utolsó kísérletmegtekintés
1969-07-01Lét és iszonyNémeth László Iszony c. regényérőlmegtekintés
1968-02-01Németh László első regényeNémeth László: Emberi színjátékmegtekintés
1967-11-01Nádas Péter: A BibliaNádas Péter kisregényérőlmegtekintés
1967-09-01Németh László: Emberi színjátékelemzésmegtekintés
1967-08-01Nádas Péter: A BibliaNádas kisregényérőlmegtekintés
1967-04-01Németh László: Emberi színjátékelemzésmegtekintés
1966-01-01IrgalomNémeth László új regényemegtekintés
1962-06-01Németh László: Az utazáselemzésmegtekintés
1961-06-01Németh László: A két Bolyaielemzésmegtekintés
1958-03-01A "Kiskunhalom"rólNagy Lajos művérőlmegtekintés
1957-03-01Németh László: Égető Eszterelemzés a regényrőlmegtekintés
Nagy László költői üzenete néhány verse alapjánÉrettségire, felvételire készülőknek segédlet. Megemlített versek: Ki viszi át a Szerelmet /1957/, Menyegző/1964/ Versben bujdosó /1973/megtekintés
Németh László: Égető Eszterelemzésmegtekintés
Németh László /1901-1975/Érettségire-felvételire készülőknek segédlet. Tárgyalt művek : Horváthné meghal /1925/, Gyász /1931/, Iszony /1942-47/megtekintés
Nemes Nagy Ágnes: KözöttBarangolások Nemes Nagy Ágnes költői világábanmegtekintés
"Én nem bízom a világot a történelemre"Németh László történelmi drámáirólmegtekintés
"...a nagy te vagy..."Nagy László: József Attila!megtekintés
\\\"Óhajtozás isten után\\\" 1-2.r.A hit és a megbocsátás Nemes Nagy Ágnes verseiben.megtekintés
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzésmegtekintés
"Tündérpalotában díszterem" Nagy Lajos önéletírásairólNagy Lajos önéletírásairól: A lázadó ember, A menekülő ember, Kiskunhalommegtekintés
Nagy László: József Attila! című versérőlelemzésmegtekintés
Nagy László Latinovits-verseNagy László: Gyászom a színészkirályértmegtekintés
Nagy László: Jönnek a harangok értemelemzésmegtekintés
Elemi találkozásokJegyzetek Nádas Péter Évkönyvérőlmegtekintés
Vonzás és választás 7. Én - miNádas Péter: Évkönyvmegtekintés
Teljesítmény és értékproblémákNémeth László drámáinak néhány kérdésemegtekintés
Németh László Gandhi-ciklusaGandhi halálamegtekintés
Pártatlan ítélet a költőről. Nagy László: Kísérő ének...Nagy László: Kísérő ének fiának, aki felnőtt és elindult hazamegtekintés
Nagy László: Balassi Bálint lázbeszédeelemzésmegtekintés
Egy-egy vers "ma"Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalokmegtekintés